Yoga Wiki

Här hittar du vår Yoga Wiki guide. Utöver denna guide så finner du också omfattande artiklar kring ämnet yoga och alla dess olika former.

3 min read

Bikram Yoga

Bikram yoga är en typ av varm yoga som grundades av Bikram Choudhury. Den utövas i ett uppvärmt rum vid cirka 105 grader Fahrenheit. Praktiken består av 26 ställningar och två andningsövningar och ger olika fördelar.

Read More

4 min read

Hot Yoga

Hot yoga är en populär yogastil som utövas i ett uppvärmt rum. Värmen gör att du kan sträcka dig längre och gå djupare in i ställningarna, vilket ger ett mer intensivt träningspass. Denna typ av yoga har sitt ursprung i Indien och har blivit alltmer...

Read More

6 min read

Chair Yoga

Har du svårt att motivera dig att träna? Letar du efter ett skonsamt sätt att förbättra din hälsa och ditt välbefinnande? Om så är fallet kan yoga på stolen vara den perfekta lösningen för dig!

Read More

4 min read

Crown Chakra

Kronchakrat är det sista av de sju chakrana eller energicentren som ligger högst upp på huvudet och representerar andligt medvetande och transformation.

Read More

4 min read

Third Eye Chakra

Det sjätte av de sju chakrana är det tredje ögat. Dess energi styr andlig kommunikation, medvetenhet och perception

Read More

4 min read

Throat Chakra

Vishuddha- eller strupchakrat är det femte av de sju huvudchakrana och ligger vid basen av strupen. Det styr självuttryck, kommunikation och förmågan att säga sin sanning.

Read More

4 min read

Heart Chakra

Hjärtachakrat eller Anahata-chakrat är det fjärde av de sju huvudchakrana och ligger i mitten av bröstbenet. Det styr människans kärlek till sig själv och sin omgivning och stöder empati, medkänsla och förlåtelse.

Read More

4 min read

Solar Plexus Chakra

Solarplexuschakrat är det tredje av de sju huvudchakrana och ligger runt naveln i magtrakten. Det representerar självförtroende, självkänsla och personlig makt.

Read More

5 min read

Sacral Chakra

Sakralchakrat är det andra av de sju huvudchakrana eller energicentren som ligger under naveln där perineum ligger.

Read More

6 min read

Root Chakra

Rotchakrat eller Muladhara-chakrat är det första av de sju huvudchakrana och ligger runt svanskotan. Det styr våra grundläggande behov av god hälsa i kroppen, en känsla av koppling till jorden och att känna stöd och stabilitet i den fysiska världen.

Read More