7

Chakran

Senast uppdaterad: februari 28, 2024

Featured Image

Table of Contents

Har du någonsin befunnit dig i en yogaklass, en fridfull meditationssession, eller kanske till och med legat ner under en ljudhealing-session, och hört termen "chakran"?

Kanske nämnde din instruktör chakrat i tredje ögat, som ligger mellan dina ögonbryn, och antydde dess roll för att frigöra intuition och det inre ljus som vägleder oss. Men låt oss vara ärliga - vad exakt är chakran och varför är de viktiga i vårt dagliga liv?

Vad är chakran?

"Chakrana är energihjul i kroppen som snurrar snabbt och skapar en virvel av energi," - Caroline Myss

Begreppet chakran har sina rötter djupt rotade i den gamla indiska filosofin och är en viktig del av både hinduismen och buddhismen.

Själva ordet "chakra" kommer från sanskrit och betyder "hjul" eller "skiva", vilket beskriver dessa centra som snurrande hjul av energi i den mänskliga kroppen. Dessa energicentra tros vara inriktade längs ryggraden, från basen och upp till kronan på huvudet, varje chakra utstrålar en specifik färg och energi som styr olika fysiska, emotionella och andliga aspekter av vår varelse.

De tidigaste omnämnandena av chakran finns i Vedas, gamla heliga texter om andlig kunskap som går tillbaka till 1500-500 f.Kr. De mest detaljerade beskrivningarna kommer dock från senare texter, som Upanishads (cirka 600-300 f.Kr.), som utvidgar konceptet med chakran i samband med meditativa övningar och andlig upplysning.

I Patanjalis Yoga Sutras, en annan grundläggande text som går tillbaka till 200-talet före Kristus, hänvisas också till dessa energipunkter, men inte lika explicit som i tantriska texter, som erbjuder mer detaljerade beskrivningar av chakran och deras funktioner.

I dessa traditioner ses chakran som sammanlänkade energicentra som påverkar olika aspekter av vårt fysiska och mentala välbefinnande. De anses vara mötespunkter för icke-fysiska energikanaler, så kallade nadis, genom vilka den vitala livskraften (prana) rör sig. Chakranas funktion är avgörande för att upprätthålla balansen i denna livskraft, vilket är nyckeln till fysisk hälsa, känslomässig stabilitet och andlig tillväxt.

Chakrasystemet introducerades i västvärlden i början av 1900-talet genom forskare och andliga lärare som översatte och tolkade de gamla texterna. Sedan dess har begreppet chakran integrerats i många new age- och holistiska hälsopraktiker och blivit populärt som ett verktyg för healing och personlig utveckling.

Trots variationer i tolkning och tillämpning är den grundläggande förståelsen av chakran som vitala energicentra i kroppen fortfarande en viktig aspekt av både traditionell och modern andlig praxis.

Sju chakran i kroppen

Det finns sju huvudchakran i kroppen, som var och en ansvarar för specifika aspekter av vårt fysiska, emotionella och andliga välbefinnande.

Från ryggradens bas och upp till huvudets krona har dessa chakran var sin unik vibrationsfrekvens och chakrafärg samt chakrasymbol, som styr olika områden i våra liv och vår hälsa.

Genom att förstå och balansera dessa chakran kan vi frigöra ett harmoniskt flöde av livsenergi som förbättrar vår hälsa, känslomässiga stabilitet och andliga klarhet.

Rotchakra eller Muladhara

Rotchakra eller Muladhara

Rotchakrat är chakrat för trygghet, stabilitet och våra grundläggande behov. Det arbetar för att få oss att känna oss grundade känslomässigt och fysiskt. Tecken på ett blockerat rotchakra kan visa sig som ångest, osäkerhet. I den fysiska kroppen kan det yttra sig som problem med benen. Om Muladhara Chakra är i balans kan det minska artrit, förstoppning och problem med urinblåsan och tjocktarmen samt förbättra det känslomässiga välbefinnandet.

 • Plats: Ryggradens bas, i området kring svanskotan

 • Regerar: Grundläggande behov, stabilitet, säkerhet

 • Bija Mantra: "LAM"

 • Affirmation för roten: "Jag är trygg, jag är jordad."

 • Färg: röd

 • Element: Jord

 • Sten: Röd Jaspis

Sakralchakrat eller Swadhisthana

Sakralchakrat eller Swadhisthana

Genom att justera Swadhisthana minskar risken för organproblem, smärta i nedre delen av ryggen och impotens. Dessutom stöder den självkänsla och självförtroende kring kreativitet, sexualitet och njutning. Healing av det sakrala chakrat kommer att stödja sexuell energi och friska könsorgan.

 • Plats: Under naveln, nedre delen av buken

 • Styr: Kreativitet, sexualitet, njutning

 • Bija Mantra: "VAM"

 • Sakral bekräftelse: "Jag är kreativ, jag är glad."

 • Färg: orange

 • Element: Vatten

 • Sten: Karneol

Solar plexus-chakrat eller Manipura

Solar Plexus Chakrat är det tredje chakrat, ofta kallat navelchakrat, manifesterar personlig kraft, hjälper till att läka låg självkänsla och öka självförtroendet. Blockerad Solar Plexus Chakra kan kännas som maktlöshet, matsmältningsproblem, halsbränna och ilska.

 • Plats: Ovanför naveln, magområdet

 • Styr: Självkänsla, makt, självförtroende

 • Bija Mantra: "RAM"

 • Solar Plexus-affirmation: "Jag är stark, jag är självsäker."

 • Färg: gul

 • Element: Eld

 • Sten: Tigeröga

Hjärtchakrat eller Anahata

Hjärtchakrat eller Anahata

Detta är det mellersta chakrat; därför överbryggar det energiflödet i det övre och nedre chakra-gapet. Fysiskt kan block i hjärtchakrat orsaka fysiska eller emotionella symtom. Fysiska problem inkluderar astma, viktproblem och hjärtproblem. Emotionellt kan människor med blockerad hjärtchakra känna sig ensamma och osäkra, vilket får människor att sätta andra före sig själva.

 • Placering: Mitt på bröstkorgen, strax ovanför hjärtat

 • Styr: Kärlek, medkänsla, acceptans

 • Bija Mantra: "YAM"

 • Affirmation för hjärtat: "Jag är kärlek, jag är fred."

 • Färg: grön

 • Element: Luft

 • Sten: Rosenkvarts

Halschakrat eller Vishuddha

Det femte chakrat är kopplat till verbal kommunikation. Ett blockerat halschakra kan yttra sig som problem i munregionen, inklusive tänder och tandkött. När halschakrat inte är i linje kan det leda till skvaller, tala utan att tänka och problem med att kommunicera dina tankar. Men när den är i linje kan du prata och lyssna med medkänsla och självförtroende eftersom du är sann mot dig själv.

 • Plats: Halsen

 • Styr: Kommunikation, sanning, uttryck

 • Bija Mantra: "HAM"

 • Affirmation för strupen: "Jag är uttrycksfull, jag är sanningsenlig."

 • Färg: blå

 • Element: Eter (himmel eller rymd)

 • Sten: Akvamarin

Tredje ögats chakra eller Ajna

Tredje ögats chakra eller Ajna

Blockeringar i Ajna-chakrat kan orsaka huvudvärk, dimsyn, hörselproblem och koncentrationssvårigheter. För att anpassa det sjätte chakrat måste du vara i kontakt med verkligheten och röra vid deras undervisning. Resultaten kommer att göra det möjligt för människor att se den stora bilden och följa sin intuition.

 • Plats: Pannan, mellan ögonen

 • Styr: Intuition, fantasi, visdom

 • Bija Mantra: "OM"

 • Affirmation för tredje ögat: "Jag är intuitiv, jag är insiktsfull."

 • Färg: Indigo

 • Element: Ljus

 • Sten: Ametist

Kronchakrat eller Sahasrara

Kronchakrat eller Sahasrara

Det sista chakrat ses som upplysningens chakra och representerar vårt livs syfte och andliga samband. Det är kopplat till de övriga sex chakrana och kan därför påverka alla nämnda organ samt hjärnan och det centrala nervsystemet. Genom att rikta in kronchakrat håller man alla chakran öppna för lycka och upplysning och undviker egenskaper som envishet, skepticism och trångsynthet.

 • Plats: Överst på huvudet

 • Styr: Andlighet, medvetande, koppling till det gudomliga

 • Bija Mantra: Tystnad eller "OM"

 • Affirmation för kronan: "Jag är gudomlig, jag är sammankopplad."

 • Färg: violett eller vit

 • Element: Tanke eller kosmisk energi

 • Sten: Klar kvarts eller selenit

Varför blir chakran blockerad?

Blockeringar i chakran kan orsakas av en kombination av fysiska, emotionella och andliga faktorer, inklusive stress, ohälsosamma vanor, emotionellt trauma och försummelse av ens andliga behov. Genom att förstå de specifika problem som kan leda till blockeringar i varje chakra, kan du ta steg mot läkning och balans.

 • Blockeringar i rotchakrat härrör ofta från frågor om överlevnad, säkerhet och grundläggande behov som inte tillgodoses. Rädsla, ångest och olösta trauman kan leda till en känsla av att inte vara grundad.

 • Sakralchakrat kan blockeras av obearbetade känslor, kreativitetsförtryck eller ohälsosamma relationer, vilket påverkar förmågan att uppleva njutning och uttrycka känslor på ett hälsosamt sätt.

 • Blockeringar i Solar Plexus Chakra kan bero på maktkamper, låg självkänsla och oförmåga att hävda sig själv, vilket leder till känslor av maktlöshet och brist på kontroll.

 • Hjärtchakrat kan blockeras på grund av känslomässig smärta, förlust, avvisande eller svek, vilket påverkar ens förmåga att ge och ta emot kärlek fritt.

 • Blockeringar i halschakrat är ofta relaterade till kommunikationsproblem, rädsla för att tala ut, eller att inte känna sig hörd, vilket påverkar ens förmåga att uttrycka sig sanningsenligt.

 • Tredje ögats chakra kan blockeras av slutenhet, avståndstagande från intuition eller en övertro på rationellt tänkande, vilket hindrar insikt och intuition.

 • Blockeringar i kronchakrat kan uppstå när man är bortkopplad från andlighet, överdrivet materialistisk eller saknar syfte, vilket påverkar ens koppling till högre medvetandetillstånd.

Hur du balanserar dina chakran

Det är möjligt att avblockera chakran genom vissa metoder, från chakrameditation och andningsövningar till yogapositioner som riktar in sig på specifika energicentrum i den fysiska kroppen. Här är de bästa teknikerna som kan främja chakrahealing:

 1. Öva visualisering: Att visualisera helande energi som strömmar genom kroppen längs ryggraden hjälper till att återställa balansen i kroppen. Du kan känna att specifika kroppsdelar blir varma, stickningar eller upplever tryck. Dessutom kan du se färger. Det är indikatorer på att energin skiftar och frigörs, vilket hjälper till att balansera chakran.

 2. Färgterapi: Låt ditt sinne styra vilka färger du bär, beroende på vad som resonerar med dig. Detta hjälper dig att välja färger som matchar din frekvens. Till exempel kan ditt rotchakra vara ur balans om du inte känner dig säker. Då kan det vara läge att bära rött, vilket hjälper dig att filtrera den färg som behövs för att balansera energicentret.

 3. Mudras: Mudras används i yogaklasser för att öka medvetenheten om energiska fält i kroppen, vilket gör dem effektiva för att öppna upp våra sju primära chakran. Ordet "mudra" översätts till "gest". Det finns hundratals mudras som du kan använda, var och en med en unik symbolik och placering av handflator och fingertoppar.

 4. Chakra-meditation: Chakrameditation, i kombination med att sjunga Bija-mantran, är en kraftfull metod för att harmonisera och ge energi åt kroppens sju huvudchakran. Denna meditativa övning innebär att man fokuserar på varje chakras plats i kroppen medan man sjunger dess unika ljudvåg.

Vanliga frågor om chakran

Kan du fysiskt känna dina chakran?

Ja, det är möjligt att fysiskt känna dina chakran, särskilt när det finns en obalans, såsom en blockerad Sacral Chakra, som kan manifestera sig som en känsla av täthet eller obehag i nedre delen av buken.

Känslorna kan variera mycket, från stickningar eller värme i ett visst chakraområde till fysisk smärta eller tryck när det finns för mycket energi eller en blockering.

Dessa känslor är signaler från din kropp, som indikerar obalanser i energiflödet i hela kroppen som kan behöva åtgärdas.

Finns det några specifika livsmedel eller dieter som kan hjälpa till att balansera chakran?

Vissa livsmedel och dieter kan faktiskt hjälpa till att balansera chakran, där varje chakra gynnas av specifika näringsämnen som resonerar med dess energi.

Till exempel kan rotfrukter och proteinrika livsmedel jorda och stabilisera rotchakrat, medan frukt och grönsaker som är rika på antioxidanter kan stödja ett blockerat kronchakra genom att förbättra klarhet och andlig koppling.

Att inkludera en mängd olika färger och näringsämnen i din kost kan främja ett balanserat flöde av energi genom hela kroppen, vilket bidrar till den övergripande chakrahälsan.

Hur påverkar anpassningen av chakran den mentala och känslomässiga hälsan?

Chakranas inriktning spelar en avgörande roll för mental och emotionell hälsa, eftersom varje chakra styr olika aspekter av vårt psykologiska och emotionella välbefinnande. När chakrana är balanserade och energin flödar fritt, främjar det en känsla av frid, välbefinnande och känslomässig stabilitet.

Omvänt kan obalanser som ett blockerat sakralchakra leda till känslomässiga störningar, kreativitetsblockeringar och relationsproblem, medan ett blockerat kronchakra kan leda till känslor av frånkoppling eller existentiell nöd, vilket belyser hur chakrahälsa och mental-emotionell balans är sammankopplade med varandra.

Hur fungerar kristaller och ädelstenar vid chakrahealing?

Kristaller och ädelstenar tros bära specifika vibrationsenergier som kan interagera med det mänskliga energifältet, vilket gör dem till kraftfulla verktyg i energi healing metoder för chakra balansering. Genom att placera en kristall eller ädelsten som associeras med ett visst chakra på eller nära chakrat, tror man att stenens frekvens kan hjälpa till att rensa blockeringar, förstärka energi eller skapa balans.

Om du t.ex. använder ametist för tredje ögats chakra kan du förbättra intuitionen och den andliga medvetenheten, medan rosenkvarts kan öppna och läka hjärtchakrat, vilket visar hur olika stenar riktar in sig på specifika chakrarelaterade problem.

Referenser

Chakrasystemet som en bio-socio-psyko-spirituell modell av medvetandet

Chakrasystemet och psykoterapi

Effekten av chakrameditation på hjärtchakrat

Förbättrad livskvalitet med hjälp av kombinerade sinnes- och kroppsterapier

Friskrivningsklausul

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det rekommenderas alltid att rådgöra med en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå vid användning av den information som tillhandahålls.