5

Vad är en mudra?

Senast uppdaterad: mars 8, 2024

Featured Image

Table of Contents

Mudras, en gammal metod med symboliska handgester som kan förbättra din meditation, yoga och ditt allmänna välbefinnande. Lär dig innebörden, fördelarna och teknikerna i vår omfattande guide.

Mudra Definition

Inom yoga och andliga praktiker är en mudra en symbolisk handgest som integreras i olika asanas, meditation och pranayama.

Dessa gester är utformade för att underlätta energiflödet i kroppen och för att öka ens fokus och koppling till den andliga aspekten av yoga.

Varje mudra har ett specifikt syfte och tros påverka kroppens energibanor och känslomässiga tillstånd, vilket hjälper till att fördjupa koncentrationen och odla en specifik sinnesstämning.

Även om de har historiska rötter används mudras i modern yoga och meditation som verktyg för andlig tillväxt och självutforskning, oberoende av religiösa konnotationer.

Varifrån kommer mudras?

Vedas, en gammal samling hinduiska skrifter från 1500 år före Kristus, var de första som nämnde Mudras.

Mudras är också en viktig del av klassisk indisk dans, där de används för att uttrycka känslor.

Förutom inom hinduismen finns mudras även inom buddhismen och jainismen - två andra indiska religioner som har samma rötter som hinduismen.

Inom buddhismen är mudras ofta en viktig del av meditationen och används för att rikta en persons uppmärksamhet inåt.

Inom jainismen, å andra sidan, använder munkar och nunnor mudras som en del av sin asketiska praktik.

I yoga är mudras en integrerad del av utövandet. Yoga mudras hjälper till att fokusera sinnet, rikta energi och främja fysisk och mental hälsa.

Fördelarna med Mudras

fördelar med mudras

Mudras, som är en integrerad del av olika yogapraktiker, erbjuder en rad fördelar som förbättrar både de fysiska och andliga aspekterna av dessa discipliner.

Genom att använda specifika handgester kan utövare fördjupa sina yoga- och meditationsupplevelser. Här är fyra viktiga fördelar med att införliva mudras i din praktik:

 • Förbättrat energiflöde: Mudras tros påverka energiflödet i kroppen och hjälpa till att balansera och omdirigera det. Detta kan leda till en känsla av ökad vitalitet och välbefinnande, särskilt i kombination med yogiska andningsövningar.

 • Förbättrat fokus och koncentration: Användningen av en specifik mudra under meditation och pranayama kan bidra till att skärpa det mentala fokuset och koncentrationen. Denna förhöjda uppmärksamhet hjälper till att uppnå ett djupare, mer effektivt meditativt tillstånd.

 • Kontakt med hela kroppen: I Hatha Yoga ger mudras ett djup till den fysiska övningen. De skapar en subtil förbindelse med hela kroppen, vilket främjar en större känsla av kroppslig medvetenhet och mindfulness.

 • Emotionell balans: Att öva mudras kan också ha en lugnande effekt på sinnet, vilket i sin tur hjälper till att hantera stress och känslomässig turbulens. Denna aspekt av mudras bidrar till övergripande mental och känslomässig välbefinnande, kompletterar de fysiska fördelarna med yoga.

Typer av mudras

Det finns många olika mudras, alla med olika symbolik och betydelse. Vissa mudras är avsedda för specifika ändamål, som att förbättra koncentrationen eller lindra stress, medan andra är avsedda för mer allmänna ändamål, som avslappning eller balansering av kroppens energi. Här är några av de mest populära mudras.

Anjali Mudra

Anjali mudra, som betyder "offrande" eller "hälsning", är det mest välkända mudrat. Detta mudra utförs ofta i början och slutet av yogaklassen för att visa respekt för läraren och praktiken.

Utövare placerar handflatorna tillsammans framför hjärtat eller framför kroppen. Anjali kan användas som en bön mudra gest eller för att föra samman handflatorna.

Dhyana Mudra

Dhyana mudra är ett meditationsmudra. I detta mudra ligger händerna i knät, handflatorna är vända uppåt och tummarna rör lätt vid varandra.

Denna Mudra hjälper till att stilla sinnet och skapa ett tillstånd av djup koncentration. I Dyana vilar utövaren höger hand på vänster hand med handflatorna vända uppåt. Tummarna rör vid varandra och pekfingrarna möts.

Bhadra Mudra

Bhadra mudra är en mudra för skydd. I denna mudra hålls händerna framför bröstet med handflatorna vända utåt och fingrarna pekar uppåt.

Tummarna rör vid basen av lillfingrarna. Denna Mudra hjälper till att avvärja negativ energi och skapa en känsla av säkerhet och trygghet.

Prana Mudra

prana förklaras

Prana mudra är ett mudra för helande. I detta mudra placeras händerna framför hjärtat med handflatorna uppåt och spetsarna på tummen, pekfingret och långfingret på vardera hand rör vid varandra. Detta mudra hjälper till att öka energi och vitalitet.

Apana Mudra

Apana mudra är ett mudra för avgiftning. I detta mudra hålls händerna framför den nedre delen av buken med handflatorna vända nedåt och tummen, pekfingret och långfingret rör vid varandra. Detta mudra hjälper till att stimulera matsmältningssystemet och främja eliminering.

Varun Mudra

Varun Mudra är en specifik handgest inom yoga där lillfingrets spets nuddar tummens spets, medan de andra fingrarna förblir raka.

Denna mudra förknippas med balansering av vattenelementet i kroppen och tros hjälpa till att reglera vätskor och förbättra hudens fuktighet och klarhet.

Chin Mudra

Hak-mudran är en mudra för medvetande. I detta mudra hålls höger hand framför hjärtat med höger handflata vänd uppåt och tummen, pekfingret och långfingret vidrör varandra. Ringfingret och lillfingret förblir utsträckta. Vänster handflata ligger i knät och tummen rör lätt vid pekfingret.

Chin mudra hjälper till att stilla sinnet och skapa ett meditativt tillstånd av djup koncentration.

Förutom de listade mudra-gesterna finns det många fler, till exempel:

 • Surya mudra

 • Vajroli mudra

 • Vayu mudra

 • Ganesha mudra

 • Prithvi mudra

 • Agni mudra

Hur fungerar mudras?

Mudras tros fungera genom att påverka kroppens energiflöde och balansera olika element inom den.

De involverar specifika handpositioner som anses stimulera olika områden i hjärnan, vilket påverkar fysiskt, känslomässigt och andligt välbefinnande.

Utövandet av mudras, ofta i kombination med yogiska andningsövningar och meditation, sägs hjälpa till att frigöra blockerade energikanaler.

Denna process anses förbättra den fysiska hälsan och främja mental klarhet och känslomässig stabilitet.

Tips Hur man utövar Mudras

Att utöva mudras på ett effektivt sätt innebär några viktiga tips för att öka deras fördelar:

 • Visuella hjälpmedel: Ha ett diagram eller bilder av olika mudras där du ofta övar. Detta fungerar som en praktisk referens och en visuell påminnelse om att öva.

 • Använd en spegel: Att öva framför en spegel kan vara till stor hjälp, särskilt för nybörjare. Det gör att du kan kontrollera och korrigera dina handpositioner och se till att du utför mudran korrekt.

 • Avslappnade händer: Håll händerna försiktigt i den valda mudran. Undvik överdrivet tryck eller belastning på fingrarna. Gesten ska kännas naturlig och bekväm.

 • Förebygg stelhet i händerna: Regelbunden stretching av händerna kan förebygga stelhet och obehag, särskilt om du håller en mudra under en längre period.

 • Fokus och avsikt: När du övar, behåll fokus på den avsikt eller det förbättringsområde som mudrat är förknippat med. Detta mentala fokus förstärker mudrans effektivitet.

 • Börja med enkla mudras: Börja med enklare mudras innan du går vidare till mer komplexa. Detta hjälper dig att gradvis bygga upp din komfort och förtrogenhet med övningen.

Kom ihåg att effektiviteten hos mudras kan vara subjektiv och varierar från person till person. Det är viktigt att närma sig dem med tålamod och ett öppet sinne.

Att ta med sig

Sammanfattningsvis erbjuder utövandet av mudras ett unikt och kraftfullt sätt att förbättra ditt fysiska, mentala och andliga välbefinnande.

Dessa enkla men djupgående handrörelser, som är djupt rotade i gamla traditioner, är ett bevis på hur kropp och själ hänger samman. Oavsett om du är en erfaren utövare eller en nyfiken nybörjare kan det vara en transformerande upplevelse att integrera mudras i din dagliga rutin.

De kräver minimalt med tid och utrymme, vilket gör dem tillgängliga för alla, oavsett livsstil eller fysisk förmåga.

Genom att integrera medveten andning, regelbunden övning och handsträckningar kan du maximera fördelarna med mudras.

Vanliga frågor om mudras

Kan man göra mudras liggande eller gående?

Ja, det är möjligt att göra mudras liggande, sittande, gående eller stående.

Måste mudras göras med båda händerna?

Nej, att göra mudras med en eller två händer är acceptabelt.

Vilken mudra är bäst för yoga?

Det finns ingen "bästa" mudra för yogautövning. Varje mudra har sina fördelar och kan användas för att stödja olika aspekter av hälsopraktiken.

Vilken mudra är bäst för meditation?

Det finns ingen "bästa" mudra för reflektion. Varje mudra har sina fördelar och kan användas för att stödja olika aspekter av välbefinnandet.

Referenser

https://en.wikipedia.org/wiki/Mudra

https://www.soweflow.com/blogs/journal/a-guide-to-mudras

https://isha.sadhguru.org/yoga/yoga-articles-yoga/mudras-science-types/

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mudras_(yoga)

https://www.ekhartyoga.com/articles/practice/an-introduction-to-mudras

Friskrivningsklausul

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det rekommenderas alltid att rådgöra med en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå vid användning av den information som tillhandahålls.