5

Chakrasymboler

Senast uppdaterad: mars 7, 2024

Featured Image

Table of Contents

Ta reda på betydelsen och innebörden av chakrasymbolerna i denna insiktsfulla artikel. Utforska det visuella språket i energicentra och förstå hur dessa symboler representerar balans och anpassning. Förbättra din förståelse för chakran och energiflödet med en enkel guide till chakrasymboler.

Definition av chakrasymboler

Chakrasymboler är fascinerande verktyg som hjälper oss att förstå energicentren i våra kroppar, var och en kopplad till olika aspekter av vår hälsa och lycka.

Dessa symboler, som är en del av en tradition rik på historia och mening, fungerar som nycklar till att låsa upp vår potential för balans, läkning och personlig utveckling.

När vi utforskar den livfulla världen av de sju huvudchakrasymbolerna kommer vi att fördjupa oss i vad varje symbol står för, från de chakrafärger och element som de förknippas med till de unika sätt på vilka de påverkar våra vardagsliv.

Vad är chakran?

Chakran, en term som är djupt rotad i den gamla indiska filosofin, syftar på de sju viktiga energicentra som tros finnas i människokroppen.

Detta koncept, som är centralt för yoga och meditation, härstammar från sanskritordet för "hjul" eller "cirkel" och beskriver dessa fokuspunkter som virvlande virvlar av energi som sträcker sig från ryggradens bas till huvudets krona.

Varje chakra är strategiskt placerat längs ryggraden och korrelerar med specifika nervknippen och vitala organ. Denna placering är ingen tillfällighet utan återspeglar det djupgående sambandet mellan vår fysiska hälsa och våra känslomässiga, psykologiska och andliga tillstånd.

Chakrana anses styra flödet av livsenergi, känd som "prana" på sanskrit, genom hela kroppen. Varje chakra fungerar som ett nav för den energi som påverkar olika aspekter av vår existens, från grundläggande överlevnadsinstinkter till vår förmåga till kärlek, kommunikation, intuition och andlig kontakt.

Vad är de sju chakrasymbolerna

Chakrasymboler fungerar som livfulla illustrationer av energicentren. Varje chakrasymbol innehåller ytterligare former som trianglar, kvadrater och kronblad, var och en med sin egen betydelse och koppling till det specifika energicentrum som den representerar.

Utöver geometriska former är dessa symboler genomsyrade av distinkta färger, var och en med en unik frekvens. Dessa färger är inte godtyckliga; de är noggrant utvalda för att återspegla de specifika vibrationerna och egenskaperna hos den energi de representerar, vilket ger en djupare förståelse för varje chakras väsen och inflytande på våra liv.

Symboler för rotchakran

symbol för rotchakra

Som det första chakrat är rotchakrasymbolens betydelse komplex och kopplad till jordelementet. Den visas som den alkemiska symbolen för jord, vilket förstärker Muladharas jordande energi och krafter.

 • Lotus med fyra kronblad: Rotchakrasymbolen av lotusen står för de fyra medvetandeområdena genom de fyra kronbladen: Manas (sinne), Buddhi (intellekt), Chitta (medvetande) och Ahamkara (ego).

 • Kvadraten: Kvadraten representerar grundläggande livsenergi, stelhet och stabilitet. Siffran fyra återkommer här som en symbol med fyra hörn, som representerar grundläggande livsenergi.

 • Den inverterade triangeln: Yantran i lotusblomman har en nedåtriktad pil, som också ses som en inverterad triangel. Var och en av de tre punkterna har en betydelse som relaterar till medvetande, erfarenhet och de tre gudomligheterna. Den representerar den elementära symbolen för jord och projicerar jordande energi.

 • Röda chakrat: Färgen röd representerar hur rotchakrat symboliserar kraft, trygghet, säkerhet och kontroll. Den symboliserar också födelsen av det mänskliga medvetandet.

 • Hematit: Detta är en rödaktig-svart mineralhematit som ger näring åt en individs rötter.

Symboler för sakrala chakran

Symbol för sakral chakra

Sakralchakrat, eller Svadhishthana, är vårt centrala lägre chakra. Det relaterar till vatten och representerar fluiditet, rörelse och livskraft.

 • Lotus med sex kronblad: Den sakrala chakrasymbolen för lotus innehåller sex kronblad. Lotusblommans kronblad representerar övervinnande av ilska, svartsjuka, grymhet, hat, stolthet och andra negativa känslor och egenskaper. Med detta kan man omfamna dina gudomliga egenskaper.

 • Cirklarna: Yantran är en cirkel som representerar vattenelementet och månen, som symboliserar den cykliska naturen av födelse, död och återfödelse.

 • Den halvmåneformade månen: Halvmånen symboliserar cykler, oändlig förändring, kaos och ständig rörelse.

 • Orange chakra: Som en varm och spännande färg visar den chakrans inverkan på människors sexualitet, intimitet och kreativitet.

 • Tigerns öga: Tigerns öga, med sin orange färg, hjälper till att rikta in det sakrala chakrat och hjälper en att få kontroll över sitt liv.

Solar plexus chakra-symboler

Solar plexus chakra symbol

Solar Plexus Chakra-symbolen relaterar till eldelementet och solen. Den representerar ens energi och personliga kraft.

 • Lotus med tio kronblad: De tio kronbladen i Solar Plexus Chakra representerar de pranas som finns inom oss: Prana, Apana, Udana, Vyana, Samana, Naga, Kurma, Devadatta, Krikala och Dhananjay.

 • Den inverterade triangeln: Den inverterade triangeln representerar att trycka ner energi genom energicentra för att hindra Kundalinis rörelse.

 • Gul chakra: Färgen gul representerar förmågan att utnyttja vår inre sol eller ljus, vilket korrelerar med vårt övergripande självvärde och självkänsla.

 • Amber: Amber minskar effektivt skam och självtvivel och stärker självförtroendet.

Symboler för hjärtchakran

Hjärtchakra symbol

Anahata är sanskritordet för hjärtchakrat och betyder oskadad, oslagen eller obeslagen. Det förknippas med luftelementet och är viktigt för att förbinda de tre baschakrana med de högre chakrana.

 • Lotus med tolv kronblad: Hjärtchakrat har tolv kronblad som symboliserar hjärtats tolv gudomliga egenskaper: kärlek, lycka, harmoni, förståelse, medkänsla, förlåtelse, frid, klarhet, empati, renhet och förlåtelse.

 • Den sexuddiga stjärnan: Den sexuddiga stjärnan representerar maskulina och feminina energier som samlas för att skapa stjärnformen, som visas som två överlappande trianglar - en vänd uppåt och en vänd nedåt. Blandningen av manliga och kvinnliga energier skapar stjärnformen.

 • Hexagrammet: Två trianglar bygger upp och representerar hexagrammet och illustrerar hur hjärtchakrat är centralt för att koppla samman energisystemet.

 • Gröna chakrat: Färgen grön representerar ens förmåga att ge, ta emot och läka, så att vi kan släppa taget om smärta och ånger.

 • Rosenkvarts: Denna främsta sten korrelerar djupt med läkning av hjärtchakrat och är det enda undantaget från kristallfärgskoordinering.

Symboler för halsens chakra

Symbol för halschakrat

Halschakrat, eller vishuddha, har ett nära samband med vår förmåga att uttrycka oss och kommunicera.

Ett blockerat halschakra påverkar vår förmåga att vara autentiska. Den avbildar elementet eter, som är rymden som ger information om tomhetens väsen.

 • Lotus med sexton kronblad: Halschakrasymbolen med 16 kronblad relaterar till de sexton vokalerna i sanskrit. Vokalerna är lätta och enkla och stöder den luftiga kvaliteten på att tala och kommunicera.

 • Den inverterade triangeln: Den inverterade triangeln symboliserar energin från de tre lägre chakrana som koncentreras och snurrar uppåt mot de högre chakrana

 • Cirkeln: Denna chakrasymbol innehåller den kraftfulla vita cirkeln. Cirkeln representerar fullmånen - det här stadiet i måncykeln representerar frigörelse, vila och att släppa taget. Genom detta kan vi hitta kunskap och renhet.

 • Blå chakra: Färgen blå stöder kommunikationsläkning genom att symbolisera lugn, sanning, förtroende och intelligens.

 • Blå spetsagat: Denna djupblå sten cirkulerar effektivt i energicentret.

Symboler för tredje ögats chakra

Symbol för tredje ögats chakra

Tredje ögats chakra, eller Ajna, är tyngdpunktens och visdomens centrum. Det avbildar inte ett särskilt element som de tidigare chakrana. Vissa säger att det symboliserar ljus, medan andra säger att det hänvisar till allmän allhet.

 • Lotus med två kronblad: Symbolen för tredje ögats chakra är en cirkel med endast två kronblad som representerar fröljuden. Och andlighet mellan jaget och Gud.

 • Den inverterade triangeln: Den inverterade triangeln i det tredje ögats chakra symboliserar en energikanal som visar vårt medvetande och högre jag. Den representerar uppvaknandet av tallkottkörteln.

 • Indigo Chakra: Det tredje ögats chakra är associerat med mörkblått och indigo. Dessa nyanser är mystiska, representerar högre visdom och stöder vår koppling till vår intuition.

 • Ametist och Lapis Lazuli: Ametist är rik på lila toner, medan Lapis Lazuli har en djupblå färg, vilket gör dem båda idealiska för det tredje ögats chakra.

Symboler för kronchakrat

Symbol för kronchakrat

Kronchakrat, eller Sahasrara, är det sista av de sju chakrana. Dess naturliga element handlar om andlig förbindelse och transformation.

 • Lotus med tusen kronblad: Kronchakrasymbolen representerar vår koppling till det gudomliga och enhet med universum. Lotusblomman symboliserar välstånd.

 • Cirkeln: Cirkeln har en universell representation av oändlig och cyklisk natur - den är oändlig, precis som energins natur. Den ses som en fullmåne och relaterar till vår enhet med oss själva och andra.

 • Violett chakra eller vit: Den sista chakran har två färger - nyanser av lila med glödande vit. De ljusa färgerna strålar genom toppen av huvudet, vilket återspeglar andlighet och upplysning.

 • Klar kvarts: Klar kvarts kan hjälpa öppna individer att få kontakt med en högre makt.

Att ta med sig

Varje chakrasymbol är som en liten skattkista med visdom som belyser olika delar av vår känslomässiga, andliga och fysiska hälsa.

Genom att lära känna dessa symboler kan vi få en djupare känsla av harmoni och balans i våra liv.

Se det som att du ger dig ut på en resa med en karta som leder till en mer balanserad och hel version av dig själv.

Så varför inte utforska dessa symboler? Låt dem bli dina följeslagare på vägen mot att hitta din inre balans och lära känna dig själv på en helt ny nivå.

Referenser

En komplett guide till chakran och dess effekter på sinne, kropp och själ

Känslornas geometri: Användning av chakraakupunktur och 5-fas-teori för att beskriva personlighetsarketyper för kliniskt bruk

Chakran: Energicentrum för transformation

7 chakra-symboler

Chakra - Wikipedia

Friskrivningsklausul

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det rekommenderas alltid att rådgöra med en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå vid användning av den information som tillhandahålls.