4

Chakrasymboler

Featured Image

Table of Contents

Sju stora chakran löper längs ryggraden, från naveln till kronan på huvudet. Genom att aktivera chakrana kan man anpassa sin inre värld. Varje energicentrum har chakrasymboler som representerar dess unika egenskaper och energier. Chakrasymbolerna är heliga och innehåller en andlig betydelse.

 

(Undertext på svenska)

 

Chakra är sanskritordet för "hjul" och syftar på fysisk eller andlig energi i människokroppen. När livskraftsenergin rör sig fritt genom kroppen snurrar chakrana och individer kan nå ett tillstånd av rent medvetande. De viktigaste chakrana kan delas in i bildspråk, geometriska former, färger och sanskritbokstäver. Fortsätt läsa för att lära dig mer om hur du kan koppla upp dig mot ditt energisystem genom chakrasymboler.

 

CHAKRAS SYMBOLIK

introduktion till chakrasymbolerna

De fem första chakrana motsvarar eld, vatten, jord, eter och luft. Yantran hänvisar till den fysiska formen av chakrat, som har lotusblommans kronblad som unikt representerar varje chakra genom att omge dem med ett visst antal kronblad. Yantran, som också kallas "maskin", hjälper till att skildra chakrornas funktion.

Färgerna stöder identiteten hos varje chakrasymbol - chakrasystemet är ordnat i regnbågens färger, uppåt från ryggradens bas.

 

DE SJU CHAKRASYMBOLERNA

ROTCHAKRASYMBOLENS BETYDELSE

symbolen för rotchakrat

Som det första chakrat är rotchakrasymbolens betydelse komplex och kopplar till jordelementet. Det är den alkemiska symbolen för jord, vilket förstärker Mudhalaras jordande energi och krafter.

Fyrbladig lotus: Rotchakra lotus symboliserar de fyra medvetandeområdena genom de fyra kronbladen: Manas (sinne), Buddhi (intellekt), Chitta (medvetande) och Ahamkara (ego).

Fyrkanten: Kvadraten representerar grundläggande livsenergi, stelhet och stabilitet. Siffran fyra återkommer här som en symbol för fyra hörn och representerar grundläggande livsenergi.

Den omvända triangeln: Yantran inom lotusblomman har en nedåtriktad pil, som också ses som en inverterad triangel. Var och en av de tre punkterna har en betydelse som har att göra med medvetande, erfarenhet och de tre gudomarna. Den representerar den elementära symbolen för jord, som projicerar jordnära energi.

Rött: Färgen rött representerar hur rotchakrat betecknar makt, säkerhet, trygghet och kontroll. Den symboliserar också det mänskliga medvetandets födelse.

Hematit: Detta är ett rödsvart mineral som ger näring åt individens rötter.

 

DEN SAKRALA CHAKRASYMBOLEN BETYDELSE

symbolen för det sakrala chakrat

Sakralchakrat, även känt som Svadhishthana, är vårt centrala chakra. Det är relaterat till vatten och representerar fluiditet, rörelse och livlighet.

Lotus med sex kronblad: Lotusen i det sakrala chakrat har sex kronblad. Lotusblommans kronblad representerar att man övervinner ilska, svartsjuka, grymhet, hat, stolthet och andra negativa känslor och egenskaper. Med detta kan man omfamna sina gudomliga egenskaper.

Cirklarna: Yantran är en cirkel som representerar vattenelementet och månen och symboliserar den cykliska naturen av födelse, död och återfödelse.

Halvmånen: Halvmånen symboliserar cykler, oändlig förändring, kaos och ständig rörelse.

Orange: Färgen orange representerar det sakrala chakrat. Som en varm och spännande färg visar den upp chakras inverkan på människors sexualitet, intimitet och kreativitet.

Tigeröga: Denna orangefärgade sten hjälper till att anpassa det sakrala chakrat och hjälper en att få kontroll över sitt liv.

 

SOLARPLEXUS CHAKRASYMBOLENS INNEBÖRD

symbolen för solar plexus chakra

Solarplexus-symbolen har en betydelse för eldelementet och solen. Manipura, sanskrit för solarpexus chakra, representerar ens energi och personliga kraft.

Tiobladig lotus: De tio kronbladen på solar plexus chakra representerar de pranas som finns inom oss: Prana, Apana, Udana, Vyana, Samana, Naga, Kurma, Devadatta, Krikala och Dhananjay.

Den inverterade triangeln: Den inverterade triangeln representerar att energi trycks ner genom energicentren för att hindra Kundalinis rörelse.

Gul: Färgen gul representerar förmågan att utnyttja vår inre sol eller vårt inre ljus, vilket korrelerar med vårt allmänna självförtroende och vår självkänsla.

Amber: Amber är en effektiv sten för att minska känslor av skam och självtvivel och för att stärka självförtroendet.

 

HJÄRTCHAKRASYMBOLENS BETYDELSE

Hjärtchakra-symbolen

Anahata är sanskritordet för hjärtchakrat och betyder oskadad, oskadad eller oslagen. Det förknippas med luftelementet och är viktigt för att förbinda de tre baschakrana och de tre högre chakrana.

Tolvbladig lotus: De tolv kronbladen i hjärtchakrat symboliserar hjärtats tolv gudomliga egenskaper: kärlek, lycka, harmoni, förståelse, medkänsla, förlåtelse, fred, klarhet, empati, renhet, medkänsla och förlåtelse.

Den sexuddiga stjärnan: Den sexuddiga stjärnan representerar maskulina och feminina energier som möts för att skapa stjärnformen, som visas som två överlappande trianglar - en uppåt och en nedåt. De manliga och kvinnliga energierna som blandas skapar stjärnformen.

Hexagrammet: Två trianglar bildar hexagrammet och illustrerar hur hjärtchakrat är centralt för att koppla ihop energisystemet.

Grön: Färgen grön representerar förmågan att ge, ta emot och läka, vilket gör att vi kan släppa taget om smärta och ånger.

Rosenkvarts: Den här främsta stenen är djupt korrelerad med helandet av hjärtchakrat och är det enda undantaget för samordning av kristallfärger.

 

STRUPCHAKRASYMBOLENS BETYDELSE

symbolen för strupchakrat

Halschakrat, eller Vishuddha, är nära förknippat med vår förmåga att uttrycka oss och kommunicera. Ett blockerat strupchakra påverkar vår förmåga att vara autentisk. Det avbildar elementet eter, vilket är rymd som informerar om tomhetens väsen.

Sextonbladig lotus: De sexton kronbladen motsvarar de sexton vokalerna i sanskrit. Vokalerna är lätta och lätta och stöder den luftiga kvaliteten på att tala och kommunicera.

Den inverterade triangeln: Den inverterade triangeln symboliserar energin från de tre lägre chakrana som koncentreras och snurrar uppåt mot de högre chakrana.

Cirkeln: Denna chakrasymbol innehåller den kraftfulla vita cirkeln. Cirkeln representerar fullmånen - detta skede av måncykeln representerar att släppa loss, vila och släppa taget. Genom detta kan vi finna kunskap och renhet.

Blå: Blått stödjer kommunikationsläkning genom att symbolisera lugn, sanning, tillit och intelligens.

Blå spetsagate: Denna djupblå sten cirkulerar effektivt i energicentret.

 

DEN TREDJE ÖGAT CHAKRA SYMBOLEN BETYDELSE

symbolen för det tredje ögats chakra

Det tredje ögonchakrat, Ajna, är tyngdpunkten och visdomens centrum. Det avbildar inte ett särskilt element som de tidigare chakrana. Vissa säger att det symboliserar ljus, medan andra säger att det hänvisar till allmän allting-het.

Tvåbladig lotus: Yantran för det tredje ögats chakra är en cirkel med endast två kronblad som representerar fröklangen. Och andlighet mellan jaget och Gud.

Den inverterade triangeln: Den inverterade triangeln symboliserar en energikanal som visar vårt medvetande och högre jag. Den representerar uppvaknandet av tallkottkörteln.

Indigo eller lila: Det tredje ögonchakrat är förknippat med mörkblå och lila nyanser. Dessa nyanser är mystiska, representerar högre visdom och stöder vår anslutning till vår intuition.

Ametist & Lapis Lazuli: Ametist är rik på lila toner, medan lapis lazuli har en djup blå färg, vilket gör dem båda idealiska för det tredje ögonchakrat.

 

KRONANS CHAKRA SYMBOL BETYDELSE

symbolen för kronans chakra

Kronchakrat, eller Sahasrara, är det sista av de sju chakrana. Dess naturliga element handlar om andlig förbindelse och transformation.

Tusenbladig lotus: Detta representerar vår koppling till det gudomliga och vår enhet med universum. Lotusblomman symboliserar välstånd.

Cirkeln: Den är oändlig, precis som energins natur. Den ses som en fullmåne och relaterar till vår enhet med oss själva och andra.

Violett/vit: Det sista chakrat har två färger - violetta nyanser med glödande vitt. De ljusa färgerna strålar genom huvudet och återspeglar andlighet och upplysning.

Klar kvarts: Klar kvarts kan hjälpa till att öppna individer att ansluta sig till den högre makten.

 

 

ANAHANA CHAKRA RESURSER

CHAKRA WIKIS

Chakras

Rotchakra

Sacral Chakra

Solar Plexus Chakra

Hjärtchakra

Halschakra

Tredje ögats chakra

Kronchakra

Chakra-symboler

Chakra färger

Chakrastenar och chakrakristaller

Vad är ett mantra?

Vad är en yantra

Vad är en Mudra

 

CHAKRA BLOGS

Chakra meditation

Hur du öppnar ditt tredje öga

Hur man avblockerar Chakras

Chakra bekräftelse

Vad är chakran?

Vad är ett chakradiagram?

Kraftfulla Chakra Affirmationer

Bekräftelser om rotchakrat

 

Resurser

The Complete Guide To Chakra Symbols And Their Meaning - The Yoga Nomads

The Seven Chakra Symbols Explained

The 7 Chakra Symbols Explained: Their Meaning & Shapes [+PICTURES]

Images of Chakra Symbols and Sanskrit Names

Chakrastenar och chakrakristaller

8 min read

Chakrastenar och chakrakristaller

Chakrahelande stenar, även kallade chakrakristaller, är stenar som är kopplade till de sju första chakrana i människokroppen. Chakra är sanskritordet...

Chakrafärger

7 min read

Chakrafärger

Det finns sju chakran som är kopplade till specifika energicenter som ligger uppför ryggraden till toppen av huvudet. Varje chakra motsvarar olika...

Throat Chakra

8 min read

Throat Chakra

Vishuddha- eller strupchakrat är det femte av de sju huvudchakrana och ligger vid basen av strupen. Det styr självuttryck, kommunikation och förmågan...

Sacral Chakra

8 min read

Sacral Chakra

Sakralchakrat är det andra av de sju huvudchakrana eller energicentren som ligger under naveln där perineum ligger.

Third Eye Chakra

7 min read

Third Eye Chakra

Det sjätte av de sju chakrana är det tredje ögat. Dess energi styr andlig kommunikation, medvetenhet och perception

Solar Plexus Chakra

8 min read

Solar Plexus Chakra

Solarplexuschakrat är det tredje av de sju huvudchakrana och ligger runt naveln i magtrakten. Det representerar självförtroende, självkänsla och...