Mental Hälsa

Psykisk hälsa är en viktig del av den allmänna hälsan. Den kan påverka en persons förmåga att hantera stress, relatera till andra och göra val. Det finns många olika typer av psykiska hälsoproblem. Var och en av dem kan påverka en person på olika sätt.

Några vanliga psykiska hälsoproblem är ångeststörningar, depression, bipolär sjukdom och schizofreni.

test

Självsabotage

Självsabotage innebär att man blockerar sina framgångar eller prestationer. Det kan ske medvetet eller omedvetet och beror ofta på låg självkänsla,... Läs mer

test

Passivt-aggressivt beteende

Dyk ner i världen av passivt-aggressivt beteende med vår detaljerade guide. Ta reda på de viktigaste indikatorerna och psykologiska grunderna för... Läs mer

test

Medberoende

Medberoende upplevs när en individ har ett ohälsosamt beroende av sina närmaste relationer. Att förstå medberoende Medberoende är ett psykologiskt... Läs mer

test

Kärleksbombning

Love bombing är en kontrollerande och manipulativ taktik som vanligtvis används av narcissistiska partners för att få tillgivenhet och uppmärksamhet... Läs mer

test

Stress

Stress är kroppens och sinnets reaktion på utmanande situationer eller krav. Stress kan yttra sig i fysiska, mentala eller känslomässiga reaktioner.... Läs mer

test

Emotionell intelligens

Upptäck kraften i Emotionell Intelligens (EI) för att lyfta din karriär och ditt privatliv. Lär dig ursprung, komponenter, fördelar och sätt att... Läs mer

test

Empati

Lär dig hur empati kan förbättra relationer, skapa förståelse och främja emotionell intelligens. Avslöja empatiens hemligheter för att förbättra dina... Läs mer

test

Medvetande

En människas medvetna liv är en sammanställning av hennes upplevelser av den objektiva världen omkring henne, filtrerade genom känslor, minnen och... Läs mer

test

Emotionell mognad

Emotionell mognad är avgörande för personlig utveckling, motståndskraft och empati. Det handlar om att förstå och reglera känslor, främja... Läs mer

test

Motivation

Lär dig mer om motivation: hur människor blir och förblir motiverade, vilka typer av inspiration som finns och hur man kan utveckla och förbättra... Läs mer

test

Vila och smälta

Vila och smälta är som att trycka på en återställningsknapp och ge oss själva tillåtelse att bara andas och vara i fred. Så nästa gång du känner dig... Läs mer

test

Högfungerande ångest

De fysiska och psykiska konsekvenserna av stress och ångest kan påverka en persons vardag. Högfungerande ångest kan ta sig olika uttryck och yttra... Läs mer

test

Ångest

Ångest är den allmänna term som används för att beskriva en mängd olika ångeststörningar. Dessa störningar är vanligt förekommande i den allmänna... Läs mer

test

Konflikt med undvikande av närmande

Approach-avoidance conflict är ett psykologiskt dilemma där en individ attraheras av ett mål eller stimulus och upplever negativa känslor eller... Läs mer

test

Medkänsla

De flesta beskriver det som att "sätta sig in i någon annans situation". Det är en handling och känsla som för människor närmare varandra och får dem... Läs mer

test

Välbefinnande

Välbefinnande är ett mångdimensionellt begrepp som omfattar en mängd sammanhängande faktorer. Det är allmänt erkänt som ett optimalt tillstånd av... Läs mer

test

Positiv psykologi

Positiv psykologi är ett område inom psykologin som studerar och koncentrerar sig på personlighet och psykologiska egenskaper och beteenden hos... Läs mer

test

Utbrändhet

Utbrändhet är känslan av att vara ständigt stressad och bakom är sannolikt på grund av att uppleva utbrändhet. Utbrändhet kan leda till många fysiska... Läs mer

test

Katastrofalisering

Lär dig mer om begreppet katastroftänkande, bakomliggande orsaker, tecken och symtom på katastroftänkande samt olika tekniker som du kan använda för... Läs mer

test

Gränser

Gränser är grunden för sunda relationer men är inte alltid lätta att sätta. Läs mer om vad personliga gränser är, olika typer av gränser och några... Läs mer

test

Känslor

Emotioner är komplexa mentala tillstånd som inte bör förväxlas med stämningar och känslor. Mer specifikt är emotioner medvetna mentala reaktioner som... Läs mer

test

Skuggarbete

Att avslöja det inre jaget och förstå dess skuggaspekter är en kraftfull övning som kan leda till personlig utveckling. Lär dig mer om olika typer av... Läs mer

test

Impostersyndrom

Om en person upplever ogrundade känslor av inkompetens och självtvivel kan det vara ett tecken på bedragarsyndrom. Det är viktigt att förstå de... Läs mer

test

Synkronicitet

Lär dig mer om mänskliga tankemönster och begreppet synkronicitet. Förstå upplevelsen av synkronicitet och hur man tolkar upplevelser för att uppnå... Läs mer

test

Social isolering

Social isolering och ensamhet är tillstånd som många människor upplever under hela livet. Det finns olika typer, orsaker och effekter av social... Läs mer

test

Mental hälsa

Psykisk hälsa omfattar många aspekter av psykiskt välbefinnande, inklusive psykologiska, emotionella, andliga och sociala faktorer. Det är normalt... Läs mer

test

Gaslighting

Lär dig mer om det subtila men skadliga psykologiska verktyget gaslighting. Upptäck vad det är, var det kommer ifrån och hur du kan känna igen om du... Läs mer

test

Tacksamhet

Att utveckla en attityd av tacksamhet kan skapa enorma förändringar i våra liv och till och med leda till bättre psykisk hälsa. Läs den här artikeln... Läs mer

test

Motståndskraft

llbaka eller hoppa tillbaka. Enligt American Psychological Association (APA) är motståndskraft individers förmåga att anpassa sig eller övervinna... Läs mer

test

Positivitet

Positivitet är egenskapen eller tillståndet att vara positiv, optimistisk eller konstruktiv. Det innebär att man har en hoppfull och självsäker... Läs mer

test

Stresshantering för tonåringar

Det är allmänt känt att tonåren kan vara några av de mest stressiga. Enligt American Psychological Association säger 37 % av tonåringarna att stress... Läs mer

test

Stress och press

Det finns i huvudsak två sätt att hantera stress, och de är i regel snarlika varandra, med vissa små skillnader. Allt handlar om stresshantering. ... Läs mer

test

Aktiviteter för stresshantering

Det verkar som om stress är ett begrepp överallt i dag. Men varför? I många situationer är stress faktiskt bra. Den kan hjälpa oss att motivera oss... Läs mer

test

Hantera stress på jobbet

Chefer i dag står inför ett antal unika utmaningar när det gäller stresshantering. Stress i sig är inte bara en enorm belastning för ditt... Läs mer

test

Stresshantering

Många människor i dagens hektiska värld utsätts för stress i form av dagliga påfrestningar, arbetsuppgifter och personliga utmaningar. Kronisk stress... Läs mer