Stress & Stresshantering

Här hittar du information om stress och stresshantering. Hur du kan minska din dagliga stress genom en rad olika metoder.

10 min read

Vad är stress?

Stress är idag något som blir allt vanligare i våra liv, både inom arbetslivet men också privat. Men hur kan du veta om du är stressad? Vi försöker identifiera vad stress är och vad du kan göra för att dra ner på den. 

Read More

3 min read

Stresshantering för tonåringar

Det är allmänt känt att tonåren kan vara några av de mest stressiga. Enligt American Psychological Association säger 37 % av tonåringarna att stress får dem att känna sig överväldigade.

Read More

8 min read

Stress och press

Det finns i huvudsak två sätt att hantera stress, och de är i regel snarlika varandra, med vissa små skillnader. Allt handlar om stresshantering.

Read More

9 min read

Aktiviteter för stresshantering

Det verkar som om stress är ett begrepp överallt i dag. Men varför?

Read More

7 min read

Hantera stress på jobbet

Chefer i dag står inför ett antal unika utmaningar när det gäller stresshantering. Stress i sig är inte bara en enorm belastning för ditt välbefinnande och psyke, utan den har också för vana att förvärra andra problem i ditt liv: Din fysiska hälsa, dina...

Read More

10 min read

Stresshantering

Vissa kallar det utbrändhet. Andra kallar det för en ångestsyndrom. Buddhister kallar det för att ha ett "monkey mind". 

Read More