8

Nada Yoga

Senast uppdaterad: januari 31, 2024

Featured Image

Table of Contents

Utforska Nada Yoga, ljudets yoga, för inre transformation genom ljudvibrationer och gamla indiska tekniker.

Nada Yoga förklaras

Följ med på en resa med den djupgående ljudyoga som kallas Nada Yoga. Genom ljudvibrationer och uråldriga indiska tekniker kan du upptäcka en väg till inre transformation.

Lär dig hur denna övning kan resonera med din andliga kärna och vägleda dig till harmoni med universum.

Förståelse av Nada Yoga

Nada Yoga är en djupgående andlig praktik som använder ljud som en väg till inre medvetenhet och upplysning.

Denna andliga praktik är en blandning av filosofiska insikter och praktiska tekniker som använder ljud som ett medium för andlig tillväxt och inre transformation. Termen "Nāda" i sanskrit refererar till ljud, men inte vilket ljud som helst - det är ett ljud som verkar på en kosmisk nivå.

"Nada" betyder ljud eller vibration, och utövandet kan delas in i yttre och inre tekniker.

 1. Yttre Nada Yoga (Ahat Nāda): Detta inkluderar ljud från omgivningen och musikinstrument som det mänskliga örat kan uppfatta.
 2. Inre Nada Yoga (Anahat Nāda) handlar om inre ljud, subtila vibrationer och resonanser som bara kan höras genom djup meditation.

Den yttre Nada Yoga: Under påverkan av musik

Den yttre Nada Yoga är nära knuten till indisk klassisk musik. Till skillnad från vanliga lyssningsupplevelser använder Nāda Yoga musik som ett meditativt verktyg för att fokusera sinnet och anpassa sig till inre energier.

Så här påverkar musik utövandet av Yttre Nada Yoga:

 • Förbindelse med ljud: Att utöva Nāda Yoga med extern musik ger en unik koppling till ljudvibrationer, vilket hjälper till att fokusera sinnet och underlätta ett meditativt tillstånd.
 • Användning av musikinstrument: Instrument som sitar, flöjt eller tambura används ofta i Nāda Yoga. Resonansfrekvenserna hos dessa instrument tros vara i linje med kroppens energicentra.
 • Integrering med andra metoder: Extern musik kan kombineras med andra yogaövningar, andningsövningar och mantrasång för att skapa en omfattande praktik som leder till mental hälsa och andligt uppvaknande.
 • Förbättring av meditationsövningar: Användningen av musik i Outer Nada Yoga skapar en auditiv miljö som kan fördjupa meditationsövningar, så att utövarna kan nå medvetandenivåer som annars kan vara svåra att nå.
 • Kulturellt inflytande: Indisk klassisk musik, med sitt rika arv och andliga rötter, spelar en viktig roll i Nāda Yoga. Raga-systemet (melodiskt ramverk) och rytmen (tala) är noggrant utvalda för att väcka specifika känslor och förhöja den andliga upplevelsen.

Genom musikens inflytande skapar Yttre Nada Yoga en bro mellan det medvetna och undermedvetna sinnet.

Genom att fokusera på hörbara ljud kan utövarna resa inåt, från den yttre världen av distraktioner till en plats av inre tystnad, frid och självförverkligande.

Det är en fruktbar meditationsteknik som är lika njutbar som den är upplysande och som har blivit en hörnsten i Nāda Yoga-traditionen.

Att lösa upp sinnets hämningar

Inner Nada Yoga fokuserar på det inre ljudet, eller Anahata Nada, som genljuder inom varje människa.

Till skillnad från extern musik eller hörbara frekvenser är detta inre ljud subtilt och kan bara uppfattas genom djup meditation och inre tystnad.

Så här fungerar den för att lösa upp sinnets hämningar:

 • Tillgång till undermedvetna lager: Det inre ljudet är direkt kopplat till det undermedvetna. Genom att ställa in sig på detta ljud kan utövaren komma åt djupare lager av medvetande och avslöja dolda rädslor, tvivel och känslomässiga blockeringar.
 • Rening av sinnet: Genom ihärdigt utövande kan Inner Nada Yoga hjälpa till att rena sinnet genom att frigöra mentala ljud, oönskade tankar och känslomässigt bagage. Processen främjar klarhet, lugn och ökad medvetenhet.
 • Kontakt med den gudomliga kärnan: Det handlar inte bara om att höra ett ljud utan att inse att ljudet är ett uttryck för den gudomliga kärnan inom oss. Denna insikt främjar en känsla av enhet med hela kosmos och kan leda till ett djupgående andligt uppvaknande.
 • Förbättrad andlig träning: Genom att engagera sig i det inre ljudet kan individer utveckla en ökad känslighet för vibrationsenergi, vilket ofta leder till mer djupgående meditationsövningar och andlig tillväxt.

Inner Nada Yoga är inte bara en teknik; det är ett sätt att vara, en väg till självförverkligande som öppnar dörren till inre transformation genom att lösa upp mentala hämningar och anpassa sig till det oavbrutna ljudet av existens.

Hur man utövar Nada Yoga

Att utöva Nada Yoga är lättillgängligt och kräver ingen specialutrustning eller expertis. Här är en steg-för-steg-guide:

 1. Välj rätt miljö: Hitta en lugn och fridfull plats där du inte blir störd. Miljön bör bidra till avslappning och inre fokus.
 2. Välj en bekväm sittställning: Oavsett om du sitter på golvet eller på en stol ska du se till att du har en bekväm hållning och att ryggen är rak.
 3. Börjamed externa ljud: Du kan fokusera på ett yttre ljud, t.ex. en klocka, sång eller klassisk indisk musik. Syftet är att lugna sinnet och förbereda för inre lyssnande.
 4. Flyttafokus inåt: Flytta gradvis fokus från yttre till inre ljud och lyssna uppmärksamt på tystnaden inom dig.
 5. Använd andningsövningar: Använd djupa och rytmiska andetag för att centrera sinnet och ta vara på det inre ljudet.
 6. Ha tålamod och var uthållig: Att höra det inre ljudet kanske inte sker omedelbart. Det kräver tålamod, konsekvent övning och en genuin önskan att få kontakt med det inre jaget.
 7. Integrera i det dagliga livet: Gör Nada Yoga till en regelbunden daglig rutin. Konsekvent övning ökar fördelarna och fördjupar kopplingen till det inre ljudet.
 8. Sök vägledning om det behövs: Om du finner utmaningar i att praktisera ensam, överväg att söka vägledning från en Nada Yogi eller gå med i en Nada Yoga-klass.

Att utöva Nada Yoga är en upptäcktsresa som leder inåt till en plats av frid, harmoni och djup förståelse av sig själv.

En enkel Nāda Yoga-praktik

Nāda Yoga kräver inte nödvändigtvis komplexa ritualer eller omfattande kunskap. Här är en enkel övning som alla som är intresserade av att utforska ljudets yoga kan följa:

 1. Hitta en lugn plats: Börja med att hitta en lugn och bekväm plats där du kan sitta ostört. Se till att externa ljud är minimerade.
 2. Sitt bekvämt: Sitt i en bekväm ställning med rak ryggrad. Du kan sitta på en stol eller en kudde på golvet.
 3. Fokusera på andningen: Var uppmärksam på din andning och lägg märke till ljudet av dina inandningar och utandningar. Låt andetaget bli djupt och rytmiskt.
 4. Introducera ett mantra eller ljudverktyg: Om du vill kan du sjunga ett enkelt mantra eller använda ett musikinstrument som en tibetansk klangskål. Ljudet bör vara lugnande och bidra till meditation.
 5. Lyssna intensivt: Slut ögonen och fokusera på de ljud du hör, både yttre och inre. Försök att gå bortom det hörbara ljudet när du lyssnar och utnyttja de inre vibrationerna och den inre musik du upplever.
 6. Gå mot tystnad: Släpp gradvis fokuseringen på yttre ljud och koncentrera dig på det inre ljudet, den subtila vibration som resonerar inombords.
 7. Stanna kvar i meditation: Tillåt dig själv att stanna kvar i detta tillstånd av fokuserat lyssnande så länge som det känns bekvämt. Det kan vara några minuter eller längre.
 8. Återvändförsiktigt: När du känner dig redo öppnar du långsamt ögonen och återvänder till din omgivning, bär med dig en känsla av frid och inre kontakt.

Denna enkla Nada Yoga sadhana-övning kan bli en inkörsport till djupare upplevelser med ljud, som ger både avslappning och en meningsfull kontakt med det inre jaget.

Det oslagbara ljudet

Det oslagbara ljudet, eller "Anahata Nada", är ett centralt begrepp inom Nāda Yoga och syftar på det eviga ljud som finns inom allt men som är utom räckhåll för det mänskliga örat.

Det är ett ursprungligt ljud som aldrig upphör, en vibration i själva kärnan av existensen.

Till skillnad från ljud som uppstår när två föremål kolliderar har oslagna ljud inget ursprung i den fysiska världen.

Det är ett inre, rent ljud som symboliserar den gudomliga essensen inom alla varelser. Att höra detta ljud innebär djup nada-meditation och inre tystnad, som överskrider den fysiska kroppen och vardagliga ljud.

Att få tillgång till Anahata Nada-yogatraditionen är en resa till det innersta jaget, en koppling till den vibrationsenergi som utgör universum

Det är ett förverkligande av det kosmiska medvetandet, där den individuella själen möter det eviga eller undermedvetna ljudet, vilket resulterar i andlig upplysning.

Japa Yoga: Nada Yoga i Bhakti Yoga

Japa Yoga, övningen att repetitivt sjunga mantran eller heliga ljud, har en vacker koppling till Nada Yoga inom Bhakti Yoga, hängivenhetens yoga. Så här sammanflätas de:

 • Chanting som ljudyoga: I Japa Yoga blir chanting en form av Nada Yoga. Det repetitiva ljudet av mantrat blir ett hörbart uttryck för hängivenhet och skapar en bro mellan utövaren och det gudomliga.
 • Emotionell förbindelse: Kombinationen av Japa och Nada Yoga i Bhakti Yoga främjar en känslomässig förb indelse med det gudomliga. Ljudet blir ett uttryck för kärlek, överlåtelse och hängivenhet.
 • Meditativt fokus: Den kontinuerliga upprepningen av ett mantra kan leda till ett meditativt tillstånd där den yttre världen försvinner och man försjunker i det heliga ljudet. Det är en förening genom ljud, där gränserna mellan jaget och det gudomliga suddas ut.
 • Förstärkning av andlig praktik: Japa Yoga i samband med Nada och Bhakti Yoga kan förbättra den andliga praktiken och fördjupa känslan av enhet och gudomlig kärlek.
 • Samhörighet med samhället: Denna kombination av yogiska discipliner utövas ofta i en gemenskapsmiljö och kan främja en känsla av samhörighet, inte bara med det gudomliga utan också med andra utövare, vilket förstärker den övergripande andliga upplevelsen.

Japa Yoga och Nada Yoga, i samband med Bhakti Yoga, skapar en harmonisk blandning av ljud, hängivenhet och gemenskap.

Det är en metod som ger resonans i hjärta och själ och som erbjuder en väg till gudomlig kontakt och andlig berikning.

Oavsett om den utövas individuellt eller i grupp är den ett bevis på mångsidigheten och djupet i det gamla indiska yogasystemet.

Nada på olika medvetandenivåer

Nada, eller ljud i yoga, är inte begränsat till vad det mänskliga örat kan höra. Anahata Nada manifesteras på olika medvetandenivåer och vibrerar över hela världen. Här är hur:

 • Fysisk nivå (Vaikhari): På den fysiska nivån är nada det ljud som vi hör varje dag - musik, tal och andra hörbara ljud. Det är vad de flesta människor är vana vid att känna igen.
 • Mental nivå (Madhyama): Ljudet övergår till ett mentalt område när medvetandet fördjupas. Denna nivå inkluderar det mentala ljudet av tankar och inre dialoger, men det är fortfarande tillgängligt genom koncentration.
 • Undermedveten nivå (Pashyanti): Ljudet blir mer subtilt på denna nivå och manifesteras som vibrationsenergi eller rent ljud. Det är ett transcendent ljud som kräver djup meditation för att uppfattas.
 • Transcendent nivå (Para): Den subtilaste nivån är det oslagbara ljudet eller Anahata Nada. Det är bortom mänsklig uppfattning och beskrivs ofta som universums primordiala eller kosmiska ljud.

Nada Yoga innebär att navigera mellan dessa olika nivåer och utforska djupet och bredden i ljudets påverkan på medvetandet.

Det är en väg som förbinder de yttre ljuden med det eviga ljudet inombords, vilket främjar inre transformation och enhet med kosmos.

En Nada Yogis diet

En Nada Yogis kost förbättrar känsligheten för inre ljud och underlättar fruktbara meditationstekniker.

Det är anpassat till principerna för att utöva yoga för andlig tillväxt. Här är vad den kan innehålla:

 • Sattvic livsmedel: En diet som betonar färska, hälsosamma och närande livsmedel, såsom frukt, grönsaker, fullkornsprodukter och mejeriprodukter. Dessa livsmedel anses främja klarhet, renhet och inre frid.
 • Måttfullhet i ätandet: Överätande eller intag av tung och fet mat kan göra att man känner sig slö och hindra meditation. En Nada Yogis diet är balanserad och måttlig, i linje med praktikens andliga mål.
 • Undvik tamasiska och rajasiska livsmedel: Dessa inkluderar alltför bearbetade, kryddiga eller stimulerande livsmedel som kan störa sinnet och hindra förmågan att fokusera på inre ljud.
 • Vätskebalans: Korrekt vätskebalans är viktigt eftersom det främjar det allmänna välbefinnandet och kan påverka koncentrationsförmågan under meditation.
 • Medvetet ätande: En Nada Yogis inställning till att äta är medveten och medveten, och ser maten som näring för både kropp och själ.
 • Attlyssna på kroppen: Att förstå individuella behov och känsligheter är avgörande. En Nada Yogi observerar hur olika livsmedel påverkar deras kropp och meditationspraktik och anpassar sig därefter.

En Nada Yogis diet handlar inte bara om mat; den handlar om att vårda kroppen så att den blir ett lämpligt kärl för andligt utforskande.

Det är ett holistiskt förhållningssätt som erkänner det intrikata sambandet mellan mat, kropp och utövandet av Nada Yoga, vilket stöder en harmonisk resa mot inre tystnad och insikt om den gudomliga kärnan inom.

Vanliga frågor om Nada Yoga

Hur låter yoga nada?

Ljudet i Nada Yoga är komplext och mångfacetterat. På en fysisk nivå kan det inkludera ljud från musikinstrument, mantran eller till och med den mänskliga rösten.

På djupare nivåer kan det vara ett subtilt inre ljud som liknar ett bisurr, vindens ljud eller till och med det tysta, oavbrutna ljudet av det kosmiska medvetandet. Upplevelsen av ljudet kan vara mycket personlig och variera från utövare till utövare.

Var kan jag lära mig Nada Yoga?

Nada Yoga kan läras på specialiserade yogastudior, andliga retreater eller onlineplattformar som erbjuder kurser från erfarna Nada Yogis.

Det är ofta bäst att lära sig under ledning av en utbildad lärare som kan ge personliga instruktioner och stödja din resa genom de olika aspekterna och teknikerna i Nada Yoga.

Vad betyder nada på sanskrit?

På sanskrit betyder "Nada" ljud eller vibration. I samband med Nada Yoga hänvisar det till det inre ljudet som är bortom vanlig hörsel.

Det är ljudet av den inre tystnaden, det oslagna ljudet, som resonerar med universums ursprungliga ljud.

Är Nada Yoga relaterat till Bhramari Mudra?

Ja, Nada Yoga är verkligen relaterat till Bhramari Mudra. Bhramari Mudra, ofta kallat det hummande biandetaget, använder ljudet av hummande för att stimulera innerörat och sinnet.

Det kan vara en del av Nada Yoga-praxis, vilket hjälper till att anpassa sig till inre ljud och vibrationer.

Vilken är den svåraste yogan att lära sig?

Svårighetsgraden på en yogapraktik kan vara mycket subjektiv och beroende av individuella förmågor och preferenser.

Avancerade former av Ashtanga- eller Kundaliniyoga kan upplevas som utmanande för vissa. Nada Yoga, som fokuserar på ljud och meditation, har sina svårigheter men kan vara tillgänglig för individer på olika nivåer med rätt vägledning och övning.

Vad är nāda-yogas relation till yoga?

Nada Yoga är en gren av den bredare yogan. Den fokuserar på användningen av ljud som ett sätt att förena det individuella medvetandet med det kosmiska eller universella medvetandet.

Det är en metod som betonar inre lyssnande och meditation, i linje med de grundläggande principerna om enhet och självförverkligande som finns i andra yogadiscipliner.

Referenser

Nada Yoga: Samhörighet genom ljud

Vad är Nada Yoga? Ljudets yoga | Gaia

Kraften i Nāda Yoga | UPLIFT

Nada Yoga | Skandinavisk Yoga & Meditationsskola

Friskrivningsklausul

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det rekommenderas alltid att rådgöra med en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå vid användning av den information som tillhandahålls.

Yoga

36 min read

Yoga

Yoga betyder något lite olika för alla. Den här omfattande guiden täcker in allt och leder dig till mer detaljerade resurser som passar just dina...

Patanjalis Yoga Sutras

6 min read

Patanjalis Yoga Sutras

Pantajalis yogasutror är en samling av 196 aforismer som vägleder yogapraktiken. De är en av de viktigaste texterna inom yogan och ger en omfattande...

Yoga för nybörjare

16 min read

Yoga för nybörjare

När du börjar med yoga eller funderar på att börja med yoga kan du ställa dig själv följande fråga: Varför vill du göra yoga? Att veta varför du vill...

Yoga vid läggdags

6 min read

Yoga vid läggdags

Lär dig yoga vid läggdags för en bättre natts sömn. Från mjuka yogaställningar till djupa andningstekniker - dessa rutiner kan förbättra...

Yoga poses för tonåringar

17 min read

Yoga poses för tonåringar

Om du funderar på att delta i en yogaklass för tonåringar kan det vara bra att lära dig några grundläggande poses och åtgärder i förväg. Det kan...

Yoga för löpare

12 min read

Yoga för löpare

Regelbunden yoga har många fördelar för löpare. Yoga kan bidra till att förbättra rörligheten, vilket kan hjälpa till att förebygga skador. För det...