4

Chakrafärger

Featured Image

Table of Contents

Det finns sju chakran som är kopplade till specifika energicenter som ligger uppför ryggraden till toppen av huvudet. Varje chakra motsvarar olika funktioner i människokroppen och anden. 

 

(Undertext på svenska)

Från grundläggande överlevnadsinstinkter till universell förbindelse påverkar varje chakra vårt fysiska och mentala välbefinnande. Även om det finns många andra egenskaper hos chakrasymboliken är färg en av de främsta informanterna.

 

VAD ÄR SYFTET MED CHAKRAFÄRGERNA?

introduktion av de 7 chakrafärgerna

Att vara medveten om färgerna som är förknippade med de sju chakrana kan hjälpa människor att komma i kontakt med sina unika förmågor. Chakra är sanskritordet för "hjul" och symboliserar energin som snurrar. Energicentren har en unik frekvens och färgen motsvarar denna. Till exempel har rotchakrat den lägsta frekvensen och förknippas med färgen röd. Kronchakrat har däremot den högsta frekvensen och förknippas med färgen violett. Nedifrån och upp följer chakrasystemets färger regnbågens färger (ROYGBIV).

 

VARFÖR ÄR CHAKRAFÄRGER VIKTIGA?

De som förstår energisystemets tillhörande chakrafärger kan använda detta som ett verktyg för att dra in energi i sitt liv. Denna information kan hjälpa en att vårda helande genom färgtterapi som är anpassad till det fysiska, mentala eller andliga jaget. Utövare kan använda denna information under visualiseringsmeditation och andra balanseringsövningar, vilket gör det lättare att arbeta med ett visst chakra och dra in helande energi. Genom att förstå essensen av de sju chakrafärgerna kan man börja med praktiska tekniker för att upprätthålla emotionell, mental och andlig hälsa.

 

BALANSERA CHAKRAN: CHAKRA HEALING GENOM FÄRGTERAPI

full chakra healing färgterapi

Färgterapi är ett utmärkt sätt att gräva i de subtila energierna i chakrana. Utövare kan matcha en färg med dess energicenter för att aktivera energiflödet. Här är några övningar för energihealing som använder sig av färgterapi:

 

FÄRGMEDITATION

Visualiseringsmeditation gör det möjligt för utövare att tänka på färgen på det chakra de vill koncentrera sig på. Att visualisera färger kan hjälpa till att balansera chakrana.

 

INREDNING FÖR HEMMET

Genom att dekorera hemmet med färgen på ett chakra som är i obalans kan man sända ut balanserande energi till det. Att ge det extra uppmärksamhet kan skapa ett jämnt energiflöde och läka det med tiden.

 

KLÄDER OCH TILLBEHÖR.

Om du bär kläder och accessoarer som matchar färgen på motsvarande chakra hjälper du dig att bära denna energi under hela dagen. Detta ger dig en energiboost som är anpassad till ett visst chakra.

 

STENTERAPI

Varje chakra har en ädelsten som motsvarar chakranergin. Alla stenar som matchar chakras färg kan harmonisera med chakrat, men specifika stenar har notoriska helande egenskaper.

De stenar som motsvarar varje chakra är:

  1. Rotchakra: hematit
  2. Sacrala chakra: tigeröga
  3. Solar plexus chakra: bärnsten
  4. Hjärtchakra: rosenkvarts
  5. Halschakra: blå spetsagate
  6. Tredje ögats chakra: ametist och lapis lazuli
  7. Kronchakra: klar kvarts

 

ROTCHAKRAT (MULADHARA): RÖD FÄRG

rot chakra färgterapi

Rotchakrat ligger vid basen av ryggraden och fungerar som vår grund och skapar en bas för de sex övre chakrana. Det informerar våra grundläggande mänskliga behov, inklusive överlevnads- och säkerhetsinstinkter. Som det första chakrat är det öppningen och ankaret till de följande chakrana och kopplar oss till mod, viljestyrka, vitalitet, säkerhet och trygghet.

Rotchakrat är rött, den mest visuellt stimulerande färgen som signalerar varning och fara. När Muladhara-chakrat är i obalans kan vi känna oss osäkra, otrygga och bortkopplade. Det ansluter till våra mest grundläggande fysiska behov, såsom mat, fysisk hälsa, arbete med mera. Rotchakrat informerar om hälsan hos många av våra lägre organ, inklusive njurarna, ryggraden och tjocktarmen.

 

DET SAKRALA CHAKRAT (SVADHISTHANA): ORANGE FÄRG

sakral chakra färgterapi

Sacralchakrat ligger i övre delen av buken. Det förbinder smaksinnet i människokroppen med många lägre organ, inklusive urinblåsan, lymfsystemet och de kvinnliga reproduktionsorganen. Det handlar om människors självförtroende och korrelerar nära med ens självvärde och självkänsla. Det andra chakrat kopplar också en till inre visdom och driver personlig utveckling.

Med en sådan stark korrelation till mänskligt självförtroende är det logiskt att sakrala chakras färg är orange - färgen på glädje, vitalitet och styrka. Färgen orange är en kombination av rött och gult, som talar om kraft. Ett blockerat svadhisthana-chakra leder ofta till dåliga sexuella gränser och att man känner sig avskild från sin själ.

 

SOLAR PLEXUS CHAKRA (MANIPURA): GUL FÄRG

Solar plexus chakra färgterapi

Solar plexus chakra, eller Manipura chakra, är beläget ovanför naveln och informerar om ens kraft, självkänsla, intellekt och självförtroende. Det är den primära källan till personlig makt och påverkar i hög grad vår yrkesmässiga och verkliga framgång. Solar plexus chakras färg är gul. Färgen gul representerar symboliskt det tredje chakrat med färgen solsken som manifesterar självförtroende. Det tredje chakrat är förknippat med organ, bland annat lever, mage, urinblåsa och tarmar.

 

HJÄRTCHAKRAT (ANAHATA): GRÖN FÄRG

hjärta chakra färgterapi

Hjärtchakrat är centrum i chakrasystemet och förbinder de nedre och övre chakrana. Det ligger precis ovanför hjärtat i mitten av bröstet och förbinder ens gudomliga jag med ens mänskliga jag. Som balanspunkt för alla andra chakran är det centrum för förlåtelse, medkänsla, empati och kärlek.

Färgen grön informerar Anahata-chakrat, som representerar tillväxt och hälsa. Med lika mycket gult och blått i färgen grönt har det fjärde chakrat motsvarande attribut som dessa färger. Det ansluter till specifika organ i vår fysiska kropp, inklusive hjärtat och lungorna.

 

STRUPCHAKRAT (VISHUDDHA): BLÅ FÄRG

hals chakra färgterapi

Halschakrat är det femte chakrat energicentrum som ligger i halsområdet. Det handlar om att uttrycka sig själv och att säga sin sanning. Fysiska symtom på ett blockerat strupchakra gör det svårt att kommunicera vår sanning på ett effektivt sätt.

Vishuddha chakrat är blått och förknippas med intuition, känslighet och visdom. Den blå färgen ger lugn energi till sinnet för att bromsa upp snabba tankar. Eftersom det femte chakrat har med vår kommunikationsförmåga att göra, är det kopplat till andningssystemet, stämbanden och munområdet.

 

DET TREDJE ÖGATS CHAKRA (AJNA): INDIGO COLOR

tredje ögat chakra färgterapi

Det tredje ögonchakrat ligger mellan ögonbrynen och är kopplat till de omgivande organen, såsom ögonen, hjärnan och hypofysen. Som det sjätte chakrat informerar det om klarhet, universellt medvetande, självkännedom och intuition. Det utnyttjar också kopplingen mellan ens själ och världen.

Färgen på ajna chakrat är indigo - en mörkblå färg som kombinerar blått och rött. Indigo är en balansfärg med blått lugn och röd energi. Som nattens färg kopplar färgen indigo till självuttryck och djupt uppvaknande.

 

KRONCHAKRAT (SAHASRARA): VIOLETT FÄRG

kronchakra färgterapi

Till skillnad från de andra chakrana finns kronchakrat utanför människokroppen. Det strålar uppåt och utåt precis ovanför huvudets krona och förbinder en med sitt högre jag och universum. Kronchakrat är ackumuleringen av kundalinienergi från alla chakror. Sahasrara-chakrat upplyser den andliga förbindelsen och länkar till flera vitala körtlar, inklusive nervsystemet, hjärnstammen och hypofysen.

Kronchakrat är violett och har de mest andliga egenskaperna i chakrasystemet. Den violetta färgen är den högst vibrerande färgen och en av mystik, magi och rening, vilket lämpligen representerar det sjunde chakrat. Även om den också förknippas med vitt och guld är violett den som används mest effektivt i färgterapi.

 

 

ANAHANA CHAKRA RESURSER

CHAKRA WIKIS

Chakras

Rotchakra

Sacral Chakra

Solar Plexus Chakra

Hjärtchakra

Halschakra

Tredje ögats chakra

Kronchakra

Chakra-symboler

Chakra färger

Chakrastenar och chakrakristaller

Vad är ett mantra?

Vad är en yantra

Vad är en Mudra

 

CHAKRA BLOGS

Chakra meditation

Hur du öppnar ditt tredje öga

Hur man avblockerar Chakras

Chakra bekräftelse

Vad är chakran?

Vad är ett chakradiagram?

Kraftfulla Chakra Affirmationer

Bekräftelser om rotchakrat

 

Resurser

Chakra färgterapi

Chakrafärger och betydelser: Ultimate Chakra Guide (Gratis diagram)

De 7 chakrafärgerna och deras betydelse - Yoganomadernn

Förstå de 7 chakrafärgerna och vad de betyder

7 Chakrafärger och betydelser, uppdelade av experter | Well+Good

 

Vad är en mudra?

7 min read

Vad är en mudra?

En mudra är en handrörelse eller position som används i meditation, asana, pranayama och andliga ritualer för att ge yoga- eller meditationsövningar...

Crown Chakra

7 min read

Crown Chakra

Kronchakrat är det sista av de sju chakrana eller energicentren som ligger högst upp på huvudet och representerar andligt medvetande och...

Chakrasymboler

8 min read

Chakrasymboler

Sju stora chakran löper längs ryggraden, från naveln till kronan på huvudet. Genom att aktivera chakrana kan man anpassa sin inre värld. Varje...

Root Chakra

8 min read

Root Chakra

Rotchakrat eller Muladhara-chakrat är det första av de sju huvudchakrana och ligger runt svanskotan. Det styr våra grundläggande behov av god hälsa i...

Third Eye Chakra

7 min read

Third Eye Chakra

Det sjätte av de sju chakrana är det tredje ögat. Dess energi styr andlig kommunikation, medvetenhet och perception

Vad är ett mantra

7 min read

Vad är ett mantra

Mantra är ett sanskritord - "man" betyder "sinne" och "tra" betyder "frigörelse". I vedismen är definitionen av mantra bokstavligen "heligt tal" inom...