Yoga Wiki

Det finns många olika typer av yoga, men de har alla andningskontroll, meditation och specifika positioner gemensamt. Yoga har många möjliga fördelar för din fysiska och psykiska hälsa. Dessa inkluderar förbättrad flexibilitet, större styrka och muskeltonus, förbättrad andning och cirkulation, minskad stress och ökat välbefinnande yoga kan också bidra till att förbättra balans, koordination och fokus. Yoga kan vara en utmärkt övning för människor i alla åldrar och på alla konditionsnivåer.

Chakras

kvinna som får kronchakra healing

4 min read

Crown Chakra

Kronchakrat är det sista av de sju chakrana eller energicentren som ligger högst upp på huvudet och representerar andligt medvetande och transformation.

Read More
man som får terapi med tredje ögats chakra

4 min read

Third Eye Chakra

Det sjätte av de sju chakrana är det tredje ögat. Dess energi styr andlig kommunikation, medvetenhet och perception

Read More
kvinna som genomgår healingbehandling av strupchakran

4 min read

Throat Chakra

Vishuddha- eller strupchakrat är det femte av de sju huvudchakrana och ligger vid basen av strupen. Det styr självuttryck, kommunikation och förmågan att säga sin sanning.

Read More
de sju chakrakristallerna inklusive hjärtchakrat

4 min read

Heart Chakra

Hjärtachakrat eller Anahata-chakrat är det fjärde av de sju huvudchakrana och ligger i mitten av bröstbenet. Det styr människans kärlek till sig själv och sin omgivning och stöder empati, medkänsla och förlåtelse.

Read More
kvinna som får sitt solar plexus chakra anpassat

4 min read

Solar Plexus Chakra

Solarplexuschakrat är det tredje av de sju huvudchakrana och ligger runt naveln i magtrakten. Det representerar självförtroende, självkänsla och personlig makt.

Read More
chakra healing behandlar det andra chakrat Swadhisthana

5 min read

Sacral Chakra

Sakralchakrat är det andra av de sju huvudchakrana eller energicentren som ligger under naveln där perineum ligger.

Read More
Kvinna som utför rotchakrameditation

6 min read

Root Chakra

Rotchakrat eller Muladhara-chakrat är det första av de sju huvudchakrana och ligger runt svanskotan. Det styr våra grundläggande behov av god hälsa i kroppen, en känsla av koppling till jorden och att känna stöd och stabilitet i den fysiska världen.

Read More
bild på de sju chakraplatserna

15 min read

Chakras - Wiki

Chakrasystemet är en gammal karta över psykisk eller subtil energi som traditionellt används för meditativa övningar.

Read More