Yoga Wiki

Det finns många olika typer av yoga, men de har alla andningskontroll, meditation och specifika positioner gemensamt. Yoga har många möjliga fördelar för din fysiska och psykiska hälsa. Dessa inkluderar förbättrad flexibilitet, större styrka och muskeltonus, förbättrad andning och cirkulation, minskad stress och ökat välbefinnande yoga kan också bidra till att förbättra balans, koordination och fokus. Yoga kan vara en utmärkt övning för människor i alla åldrar och på alla konditionsnivåer.

Chakras

vad är en yantra, förklarat ämne

6 min read

Vad är en yantra?

En yantra är en helig geometrisymbol som utvecklats ur gammal visdom och som representerar universums gudomliga energi. Ordet "yantra" kommer från...

Read More
Vad är en mudra, ämnet förklaras

4 min read

Vad är en mudra?

En mudra är en handrörelse eller position som används i meditation, asana, pranayama och andliga ritualer för att ge yoga- eller meditationsövningar...

Read More
 vad är ett mantra illustration

4 min read

Vad är ett mantra

Mantra är ett sanskritord - "man" betyder "sinne" och "tra" betyder "frigörelse". I vedismen är definitionen av mantra bokstavligen "heligt tal" inom...

Read More
Introduktion till chakrasymbolerna

4 min read

Chakrasymboler

Sju stora chakran löper längs ryggraden, från naveln till kronan på huvudet. Genom att aktivera chakrana kan man anpassa sin inre värld. Varje...

Read More
Chakrastenar och kristaller

4 min read

Chakrastenar och chakrakristaller

Chakrahelande stenar, även kallade chakrakristaller, är stenar som är kopplade till de sju första chakrana i människokroppen. Chakra är sanskritordet...

Read More
Introduktion till de sju chakrafärgerna

4 min read

Chakrafärger

Det finns sju chakran som är kopplade till specifika energicenter som ligger uppför ryggraden till toppen av huvudet. Varje chakra motsvarar olika...

Read More
vad är kronchakrat

4 min read

Crown Chakra

Kronchakrat är det sista av de sju chakrana eller energicentren som ligger högst upp på huvudet och representerar andligt medvetande och...

Read More
vad är tredje ögat chakrat

4 min read

Third Eye Chakra

Det sjätte av de sju chakrana är det tredje ögat. Dess energi styr andlig kommunikation, medvetenhet och perception

Read More
kvinna som genomgår healingbehandling av strupchakran

4 min read

Throat Chakra

Vishuddha- eller strupchakrat är det femte av de sju huvudchakrana och ligger vid basen av strupen. Det styr självuttryck, kommunikation och förmågan...

Read More
de sju chakrakristallerna inklusive hjärtchakrat

4 min read

Heart Chakra

Hjärtachakrat eller Anahata-chakrat är det fjärde av de sju huvudchakrana och ligger i mitten av bröstbenet. Det styr människans kärlek till sig...

Read More