4 min read

Vad är ett mantra

Featured Image

Mantra är ett sanskritord - "man" betyder "sinne" och "tra" betyder "frigörelse". I vedismen är definitionen av mantra bokstavligen "heligt tal" inom hinduismen och buddhismen. Ett mantra är ett verktyg som hjälper till att slappna av i sinnet med avsikt.

 

(Undertext på svenska)

Även om mantra vanligtvis är ett ord eller en fras kan det också hänvisa till något mer specifikt för meditation. Mantran gynnar dem som har svårt att koncentrera sig, eftersom de ger en fokuspunkt under hela meditationsprocessen.

 

Mantras ursprung

vad är ett mantra illustration

Genom tiderna har andliga traditioner över hela världen använt mantran för att koppla civilisationer till högre makter. Trots att mantran ofta används i asiatiska meditationsmetoder har mantran i västerländska religioner tagit formen av böner, till exempel Jesusbönen i den östortodoxa kyrkan. Det tillför upprepning och avsikt till gudstjänsten och hjälper människor att få tillgång till andliga medvetandetillstånd.

I modern tid används mantran utanför böner och andlighet. "Mantra" omfattar nu självbekräftande uttalanden som gynnar utövaren och som människor upprepar i tystnad, skrift eller högt. Mantran hjälper till att manifestera och driva förändring genom att skapa en intention, till exempel medkänsla, självkärlek och självförtroende. Denna nya definition av mantra har öppnat upp övningen för världen, vare sig den är andlig eller inte, som ett sätt för människor att leva lyckligare liv.

 

Hur mantrameditation fungerar i en andlig praktik

Mantras hjälper till att utveckla mindfulness. Att fokusera på ett mantras betydelse och ljud bidrar till meditation på samma sätt som att vara uppmärksam på känslor eller andetag. Att föra tankarna tillbaka till mantrat gör det mer enhetligt och stödjer ens uppmärksamhet och närvaro.

Användningen av mantran kan initiera den helande kraften hos Prana eller livskraftsenergin för chakrasystemet.

 

Hur man utövar mantrameditation

hur man praktiserar mantrameditation

1. Börja med att sätta dig i en bekväm meditationsposition i ett lugnt rum. Detta kan vara att sitta på golvet, ligga ner, gå eller sitta i en stol. Handpositioner, även kallade Mudras, hjälper människor att få tillgång till ett djupare medvetandetillstånd men är inte nödvändiga för utövandet.

2. Bestäm hur lång din meditationsövning ska vara och ställ in en timer. Det kan vara allt från tre till 30 minuter.

3. Ta några djupa andetag och fokusera bara på din andning. Känn känslorna som kommer med andningarna när din mage expanderar och drar ihop sig.

4. Gör en övergång så att andningen enbart kommer från näsan och börja sjunga mantran, tyst eller högt. Använd eventuellt andningens rytm för att förankra mantraupprepningen.

5. Om tankarna vandrar, rikta tillbaka fokus till mantrat. Istället för att tvinga bort dessa oönskade tankar, erkänn dem försiktigt och släpp dem som löv som flyter ner i en ström. Plocka upp mantrat härifrån och fortsätt.

6. När timern stängs av börjar du stänga meditationen. Ta en stund för att kolla in och känna tacksamhet för meditationsövningen. Hur är nivån av avslappning? Känner du dig mer sund?

 

 

Typer av mantran

Mantravariationer är obegränsade. Det kan vara en enda stavelse (t.ex. "Aum") eller en mer komplicerad mening, antingen på modersmålet eller på sanskrit. Några populära mantran för inspiration är t.ex:

 • Jag är närvarande i ögonblicket
 • Jag övervinner mina rädslor
 • Jag skapar min egen väg
 • Jag är lugn
 • Jag är i fred
 • Jag är lycklig i min kropp

 

Hur man väljer ett mantra

Även om det inte finns något fel sätt att välja ett mantra, är det mest användbart om det är relaterat till en själv, ens liv och ambitioner. Vissa människor håller sig till vanliga stavelser eller vokalljud, som till exempel "Aum", universums ursprungliga ljud. "So Hum", sanskritordet för "jag är", är ett annat populärt mantra.

Om man har ett specifikt mål som man vill uppnå kan mantran hjälpa en att nå dit. Några exempel på dessa målinriktade mantran är:

 1. Chakra mantras
 2. Mantras för gudomar
 3. Helande mantras

Om man till exempel vill känna sig avslappnad och leva ett mer avslappnat liv kan mantrat vara:

 • "Jag är lugn"
 • "Jag existerar med flytande och lätthet"

Om utövaren vill begränsa användningen av ord är mantran med ett ord fortfarande mycket effektiva, till exempel "lugn", "avslappnad" och "glädje".

Traditionellt sett kan en yogalärare eller religiös ledare tilldela sina elever ett mantra baserat på egenskaper eller mål som de arbetar mot. Att ta kontakt med en pålitlig utövare är ett annat sätt att välja rätt mantra. Om man föredrar det finns det möjlighet att välja en cykel av mantranor som korrelerar med varandra.

Sist men inte minst, när det gäller att arbeta med mantran på sanskrit är uttalet extremt viktigt eftersom mantran bara är kraftfulla när de uttalas korrekt.

 

Fördelarna med mantran

fördelarna med mantran

Mantran är en formel för åkallande. Oavsett om en mantrafras fokuserar på framgång, böner eller framsteg kommer de att ha många av samma fördelar. Några av dessa fördelar är följande:

 

Positiva förändringar i hjärnan

En forskningsstudie från 2017 visade hur mantranummer kan hjälpa till att synkronisera vänster och höger sida av hjärnan och främja alfahjärnvågor för djup avslappning. Denna utveckling kan hjälpa hjärnan att fungera och bromsa kognitiv nedgång.

En annan studie från 2012 visade att mantrameditation ökar blodflödet till hjärnbarken i huvudet, vilket förbättrar hjärnans hälsa. Detta kan förbättra humöret och minnet samtidigt som det minskar ångest.

 

Förstärkning av muntliga mål

De vibrationer och den harmoni som följer med en stavelse, en fras eller ett ord är viktiga för att fördjupa det meditativa tillståndet och frigöra blockerad prana i chakrasystemet. Till exempel kommer mantran som också är affirmationer som är bra för chakrameditation att initiera aktivering. För strupchakrat kan fraserna innebära att man pratar, t.ex:

 • "Jag talar med självförtroende och självklarhet"
 • "Mina ord är meningsfulla och kraftfulla"

Genom att upprepa bekräftande faser kan man fokusera på sina intentioner och stödja personliga mål.

 

Ökat fokus

Meditation är inte lätt och kräver tid och ansträngning. Att använda ett mantra som ett ankare för sinnet gör det lätt att minska vandrande tankar så att utövare kan dra nytta av mindfulness. Det avslappnade tillståndet skapar utrymme för att omkoppla sinnet så att det kan förbättra uppmärksamhet och fokus.

 

Ofta ställda frågor

vanliga frågor om mantran

Varför fungerar mantrameditation?

När mantran sjunger rytmiskt skapar mantran tankemässiga energivågor genom kroppen och hjälper till att anpassa andan. Även när man sjunger en stavelse som "om" uppstår denna effekt. Vart och ett av de sju chakrana har ett ljud som kallas yantra och som motsvarar deras funktioner för att hjälpa till att framkalla unik healing och fördelar.

 

Vilket mantra är mest kraftfullt?

Ett av de mest kraftfulla hinduiska mantran är Gayatri-mantran. Det åberopar exponering för den ursprungliga solen och kunskap från den universella Bahman. Några av dessa inkluderar:

 • Må han stimulera vår förståelse (kunskap, intellektuell upplysning).
 • Låt oss meditera över det gudomliga ljusets förträffliga härlighet (Vivifier, Sun).

 

Kan ett mantra förändra ödet?

Mantrasång och meditation är en andlig praktik. Den förbättrar koncentrationen, lyssnarförmågan, tålamodet och mycket mer. Mantras rensar upp i sinnet och ökar positiva känslor, vilket skapar vibrationer i kroppen. Även om detta kanske inte förändrar ens öde är det möjligt. Genom att använda mantran för att nå ett livsmål eller ändra sitt tankesätt kan man omdirigera sig själv och odla det liv man vill leva. För att få bästa möjliga resultat måste utövarna sjunga sitt mantra med målmedvetenhet.

 

 

ANAHANA CHAKRA RESURSER

CHAKRA WIKIS

Chakras

Rotchakra

Sacral Chakra

Solar Plexus Chakra

Hjärtchakra

Halschakra

Tredje ögats chakra

Kronchakra

Chakra-symboler

Chakra färger

Chakrastenar och chakrakristaller

Vad är ett mantra?

Vad är en yantra

Vad är en Mudra

 

CHAKRA BLOGS

Chakra meditation

Hur du öppnar ditt tredje öga

Hur man avblockerar Chakras

Chakra bekräftelse

Vad är chakran?

Vad är ett chakradiagram?

Kraftfulla Chakra Affirmationer

Bekräftelser om rotchakrat

 

Referenser

Effekter av ett 8-veckors meditationsprogram på humör och ångest hos patienter med minnesförlust | The Journal of Alternative and Complementary Medicine

Default Mode Network, meditation och åldersassocierade hjärnförändringar: Vad kan vi lära oss av effekterna av mental träning på välbefinnande som en psykoterapeutisk metod? - PMC

Hur fungerar mantrameditation? - Wildmind

Mantrameditation: Fördelar, hur man provar den och mer

Vetenskaplig analys av mantrabaserad meditation och dess positiva effekter: En översikt

Vad är ett mantra och hur väljer du ett?

Root Chakra

10 min read

Root Chakra

Rotchakrat eller Muladhara-chakrat är det första av de sju huvudchakrana och ligger runt svanskotan. Det styr våra grundläggande behov av god hälsa i...

Chakrastenar och chakrakristaller

9 min read

Chakrastenar och chakrakristaller

Chakrahelande stenar, även kallade chakrakristaller, är stenar som är kopplade till de sju första chakrana i människokroppen. Chakra är sanskritordet...

Third Eye Chakra

7 min read

Third Eye Chakra

Det sjätte av de sju chakrana är det tredje ögat. Dess energi styr andlig kommunikation, medvetenhet och perception

Solar Plexus Chakra

8 min read

Solar Plexus Chakra

Solarplexuschakrat är det tredje av de sju huvudchakrana och ligger runt naveln i magtrakten. Det representerar självförtroende, självkänsla och...

Heart Chakra

7 min read

Heart Chakra

Hjärtachakrat eller Anahata-chakrat är det fjärde av de sju huvudchakrana och ligger i mitten av bröstbenet. Det styr människans kärlek till sig...

Chakrasymboler

8 min read

Chakrasymboler

Sju stora chakran löper längs ryggraden, från naveln till kronan på huvudet. Genom att aktivera chakrana kan man anpassa sin inre värld. Varje...