4

Yogans åtta lemmar

Senast uppdaterad: oktober 27, 2023

Featured Image

Table of Contents

Yogans åtta lemmar är yogans grundpelare och fungerar som en guide för yogautövandet. Yogans åtta lemmar hjälper oss att leva ett meningsfullt och målmedvetet liv och uppnå självförverkligande genom disciplinering av sinne, kropp och själ.

Vilka är yogans åtta lemmar?

Yogans åtta lemmar fungerar som riktlinjer för att navigera yogapraxis för att uppnå fullständig balans med det universella medvetandet.

Denna åttafaldiga väg fick namnet ashtanga, vilket betyder "åtta lemmar" på sanskrit (ashta = åtta, anga = lem). Varje del ger instruktioner om hur man lever ett meningsfullt och ändamålsenligt liv genom disciplinering av sinne, kropp och själ, med slutmålet moksha, vilket betyder befrielse eller frihet.

Historia och ursprung för yogans åtta lemmar

Den vetenskaplige hinduiske vismannen Patanjali skrev år 400 en bok med titeln "The Yoga Sutras of Patanjali", som innehåller 196 sanskrit-sutras (aforismer) om yogisk filosofi och praktik. Patanjalis skrifter är indelade i fyra separata sektioner eller padas. Den åttafaldiga vägen är känd som Ashtanga Yoga System, och finns i sektion två av Patanjalis sutror, Sadhana Pada.

Med konsekvens och rigorös självdisciplin gör denna grundläggande text i yogafilosofin det möjligt för utövaren att uppnå självförverkligande och befria sig från psykiskt och fysiskt lidande.

Yogans 8 lemmar

Yamas

Den första delen, yama, avser etiska normer och metoder som används för att interagera med den yttre världen. Yama betyder självkontroll och dikterar därmed en serie vanor att införa i sig själv. En grundlig förståelse av yamas kommer att hjälpa till att utöva yoga i det dagliga livet. Det finns fem Yamas:

  1. Ahimsa: Icke-våld, vänlighet. Icke-våld innebär att man avstår från att skada sig själv eller andra, vare sig fysiskt eller psykiskt.
  2. Satya: Sanningsenlighet. Att praktisera satya uppmuntrar till att leva autentiskt och ärligt, så att det sanna jaget kan se och acceptera saker för vad de verkligen är.
  3. Asteya: Ärlighet, att inte stjäla. Asteya innebär att man avstår från att eftersträva andras ägodelar, pengar, tid, idéer och välbefinnande.
  4. Brahmacharya: Moderering av sinnena, kontinuitet. Denna praxis främjar korrekt användning av energi och tillbakadragande från frekvent användning av sinnliga njutningar som mat, sex, droger och sömn.
  5. Aparigraha: Icke-besittande. Aparigraha innebär att man avvisar materialism genom att bara ta och samla det som behövs för att överleva. Materiella ägodelar väcker negativa känslor av avund och girighet, vilka fungerar som energitjuvar. Att praktisera aparigraha frigör behovet av kontroll och uppmuntrar till ett enklare liv.

Niyamas

Den andra delen, niyama, avser andliga observanser och inre disciplin. Niyamas är vanor som man odlar inom sig själv för att inspirera till personlig och andlig tillväxt. Det finns fem niyamas:

  1. Saucha: Renlighet. Saucha är renhet i sinne, kropp och själ. Det börjar med att man renar sig själv, både fysiskt och mentalt, och utvidgas till att omfatta även omvärlden.
  2. Samtosa: förnöjsamhet, lycka. Samtosa är ett tillstånd av upphöjt lugn som uppnås genom mindfulness, tacksamhet och genom att upptäcka glädje i det dagliga livet.
  3. Tapas: Självdisciplin, brinnande önskan. Tapas är en process som går ut på att frigöra sig från negativa vanor och mönster genom att upprätthålla självbehärskning. Att utöva självkontroll inbjuder till personlig utveckling samtidigt som man strävar efter framtida mål och ambitioner.
  4. Svadhyaya: Självstudier, självreflektion. Svadhyaya betyder självstudier av skrifter och böcker. Detta studium främjar en känsla av själv och gör det möjligt för en att nå självförverkligande.
  5. Isvara pranidhana:Överlämnande till en högre makt. Isvara pranidhana är den sista niyama och består av två ord. Isvara betyder "högsta varelse" och pranidhana betyder "fixering". Isvara pranidhana är det fullständiga överlämnandet av egot till en högre makt.

Asana

Den tredje delen, asana, refererar till de fysiska ställningar som praktiseras i moderna yogaklasser över hela världen. Ordet asana betyder "sittplats", vilket syftar på en yogaposition som man utför under orörlig meditation.

Den fysiska utövningen av yoga renar kroppen och använder olika yogaställningar för att stärka, stabilisera och nå kroppens fulla potential. Det finns för närvarande uppskattningsvis 84.000 yogapositioner i praktiken.

Balasana (Barnets ställning): Detta är en knästående asana där fötterna är ihop, knäna är ihop eller isär och kroppen är krökt över de böjda benen. Armarna kan antingen vara vid sidan av kroppen eller sträckta utåt förbi huvudet.

Trikonasana (utsträckt triangelställning): Detta är en stående asana där fötterna är breda, en pekar framåt medan den andra vänder utåt, och båda benen är raka. Höfterna rör sig framåt först och kroppen följer efter, med en arm vilande på vaden och den andra pekande uppåt. Bröstkorgen ska vara utåt och axlarna bakåt.

Pranayama

Den fjärde grenen, pranayama, betyder andningskontroll. Ordet pranayama är en sammanslagning av de två sanskritorden "prana", som betyder livskraft, och "yama", som betyder kontroll.

Andningen främjar flödet av energi till olika delar av kroppen genom andningstekniker. Medvetna andningsövningar hjälper inte bara till att fördjupa yogaställningarna utan påverkar också känslorna beroende på andningsarbetets natur.

Ujjayi-andning (havsandning): Andas in genom näsan och ut genom näsan och drar ihop den bakre delen av halsen för att göra ett havs- eller "ha"-ljud.

Pratyahara

Den femte lemmen, pratyahara, refererar till känslan av tillbakadragenhet.

Detta inkluderar de syner och ljud som förekommer i den yttre världen och drar bort medvetandet från yttre objekt så att jaget kan utföra meditationen utan distraktion.

Det är nödvändigt att utöva pratyahara för att helhjärtat underkasta sig den inre friden.

Dharana

Den sjätte lemmen, dharana, betyder koncentration. Man kan kontrollera sinnet och uppnå ren medvetenhet genom att fixera alla fem sinnena på en enda punkt. Genom att koncentrera sig på en fokuspunkt (t.ex. andningskontroll eller en högre makt) kan man helt och hållet övergå till inre meditation.

Dhyana

Den sjunde lemmen, dhyana, hänvisar till meditation eller det oavbrutna flödet av fullständig koncentration. Det sjunde steget i ashtanga yogainvolverar att lugna kroppen och sinnet, släppa sinnena och yttre distraktioner och upptäcka självmedvetenhet utan tanke.

Samadhi

Det sista ledet, samadhi, betyder ett tillstånd av extas. Termen samadhi består av sanskritorden "sama", som betyder lika, och "dhi", som betyder "att se".

Det betyder att det åttonde steget inte handlar om verklighetsflykt utan om förmågan att se livet som det är och leva i nuet. Genom att fullborda den åttafaldiga vägen kan man nå upplysning och finna harmoni med det universella medvetandet.

Fördelar med att utöva yogans åtta lemmar

Rening

Yogans åtta lemmar utvecklar kropp, sinne och ande och renar gradvis chakrana när man rör sig genom ashtanga-yogasystemet.

Behärska sinnena

Den åttafaldiga vägen kultiverar ens förmåga att fokusera på alla fem sinnena. De femte och sjätte lemmarna, särskilt pratyahara och dharana, lär sinnet att ignorera yttre distraktioner och koncentrera sig på en specifik fokuspunkt.

Kraftfullare

Den fysiska utövningen av yoga, asana, integrerar kropp och sinne för att kontrollera energiflödet i hela kroppen. Yogaklasser och andningsövningar uppmuntrar blod- och syreflödet i kroppen, vilket i slutändan leder till en ökning av energinivåerna.

Frihet från världsliga illusioner

Det åttonde och sista ledet avslöjar känslan av sann frid. Genom att befria sinnet och kroppen från alla tankar och sinnen kommer man att uppleva det ultimata yogiska tillståndet - upplysning.

Referenser

Yoga och hälsa - PMC

Fallen stjärna: En återgång till sig själv genom yogans åtta lemmar - Molly Chanson - Google Books

8 Limbs of Yoga: Upplysningens väg i Patanjalis Yoga Sutra (yogajournal.com)

Yogans 8 lemmar förklarade - Ekhart Yoga

Yogans 8 lemmar och varför de är viktiga för din praktik

En avkoloniserad guide till yogans 8 lemmar

Vilka är yogans åtta lemmar? Här är din omfattande översikt.

De åtta lemmarnas roll i modern yogapraktik.

Friskrivningsklausul

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det rekommenderas alltid att rådgöra med en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå vid användning av den information som tillhandahålls.