Hälsosam livsstil

En hälsosam livsstil bidrar till att bevara och förbättra människors hälsa och välbefinnande. Många faktorer bidrar till en balanserad livsstil, t.ex. kost, fysisk aktivitet, psykisk hälsa, sömn och social miljö.

Det finns många fördelar med att ha hälsosamma vanor, bland annat bättre fysisk och psykisk hälsa, ökad livslängd och förbättrad livskvalitet.

test

Livslängd

Utforska begreppet livslängd, vad det innebär och hur man uppnår det. Många faktorer kan bidra till att förbättra livslängden och hjälpa en att leva... Läs mer

test

Egenvård

Egenvård är en uppsättning avsiktliga metoder som främjar fysiskt, mentalt och känslomässigt välbefinnande, inklusive förkroppsligande, andlighet och... Läs mer

test

Hälsosamma vanor

En vana är ett beteende som kräver lite tankeverksamhet eller ansträngning för att utföras eftersom du har blivit så van vid att göra det. Vanor... Läs mer

test

Mindful Eating

Det är troligt att du inte tänker så mycket på hur du tuggar - och vem kan klandra dig? Det är inte något vi verkligen fokuserar på när vi äter. I... Läs mer

test

Att dricka rätt

Det är självklart att vatten är avgörande för vår överlevnad, hälsa och livslängd. Ändå finns det fortfarande många obesvarade frågor om detta... Läs mer

test

Företagshälsovård

Idag är mental hälsa och holistiskt välbefinnande i fokus mer än någonsin tidigare och har blivit den nya normen på arbetsplatsen. Detta beror främst... Läs mer