Wiki

Anahana is the global leader in mental health and wellbeing education.

5 min read

Hälsosamma vanor

En vana är ett beteende som kräver lite tankeverksamhet eller ansträngning för att utföras eftersom du har blivit så van vid att göra det. Vanor tenderar att vara automatiska, okontrollerade och nästan oavsiktliga.

Read More

12 min read

Mindful Eating

Det är troligt att du inte tänker så mycket på hur du tuggar - och vem kan klandra dig? Det är inte något vi verkligen fokuserar på när vi äter. I stället tänker vi på vad vi äter, hur många kalorier och kanske till och med på hur vi äter.  

Read More

19 min read

Att dricka rätt

Det är självklart att vatten är avgörande för vår överlevnad, hälsa och livslängd. Ändå finns det fortfarande många obesvarade frågor om detta viktiga näringsämne. Här nedan utforskar vi exakt varför vatten är så viktigt, hur det ger näring åt våra...

Read More

16 min read

Företagshälsovård

Idag är mental hälsa och holistiskt välbefinnande i fokus mer än någonsin tidigare och har blivit den nya normen på arbetsplatsen. Detta beror främst på den våg av potentiella arbetstagare som för närvarande kommer in på arbetsmarknaden: Millennials och...

Read More