Meditation Wiki

Meditation kan vara ett effektivt sätt att minska stress och förbättra ditt allmänna välbefinnande. Det finns mycket forskning som stöder hälsofördelarna med meditation. Dessa fördelar inkluderar förbättrat humör, minskad ångest och depression samt smärtlindring.

Det finns många olika sätt att meditera, men de flesta har samma mål att fokusera och lugna sinnet. Meditation är lätt att lära sig. Du behöver inga speciella verktyg eller kläder för att göra det. Du kan göra det ensam, på jobbet eller på språng.

4 min read

Visualiseringsmeditation

Visualiseringsmeditationer använder fantasin för att föreställa sig resultatet av något innan det händer. Det kan vara en uppgift som man försöker slutföra eller en prestation som man vill uppnå. Sinnet koncentrerar sig på denna vision under hela...

Read More
introduktion till vad transcendental meditation är

4 min read

Transcendental Meditation

Transcendental meditation är en mycket populär meditationspraktik inom hälso- och hälsokretsar. Eftersom den är så lätt och enkel att praktisera och ger så fantastiska resultat är det inte konstigt att den har blivit så populär.

Read More
En flicka som får en god natts sömn efter att ha gjort sömnmeditation

4 min read

Sömnmeditation

Yttre påtryckningar och extra stress från arbete, familj och andra påfrestningar kan göra det svårt för vuxna att få en vilsam sömn på natten.

Read More
Introduktion till självkännedom

5 min read

Självmedvetenhet

En enkel definition av självkännedom är att ha en korrekt förståelse för sig själv. Självmedvetenhet kräver att människor ser inåt och reflekterar över motivationer, tankar, känslor och mönster och kopplar bort sig själva från den yttre världens...

Read More
kvinna som praktiserar nattmeditation

7 min read

Nattmeditation

Meditation är en metod där en person använder sig av en teknik - till exempel mindfulness eller att fokusera sitt sinne på ett visst objekt, en viss tanke eller aktivitet - för att träna sin uppmärksamhet och medvetenhet och uppnå ett mentalt klart och...

Read More
kvinna som praktiserar mindfulness meditation

5 min read

Mindfulness Meditation

Mindfulnessmeditation är en mental träningspraktik som går tillbaka till 5 000 f.Kr. Den lär en att bromsa tankarna genom att fokusera på det fysiska jaget. Genom att bli fullt medveten om kroppen och sinnet och genom att helt och hållet lyssna till hur...

Read More
ways to improve the connection between body and soul

6 min read

Koppling mellan kropp och själ

Även om vi kanske tänker på vårt sinne och vår kropp som separata enheter, är de båda starkt sammankopplade genom flera olika system. Trots att psykisk hälsa och fysisk hälsa ofta behandlas separat är det värdefullt för vår hälsa och vårt välbefinnande...

Read More
kvinna som mediterar mot ångest

4 min read

Meditation mot ångest

Ångest är en vanlig psykisk störning som kännetecknas av överdriven stress och rädsla. Ångest kan yttra sig i psykiska och fysiska symptom som stress, oroande tankar, ökad hjärtfrekvens och andfåddhet.

Read More
en man som njuter av fördelarna med meditation

5 min read

Fördelar med meditation

Meditation har funnits i tusentals år, och studier fortsätter att upptäcka ett stort antal fördelar med meditation. Meditation kan ha en positiv inverkan på många aspekter av hälsan, inklusive mental, fysisk och emotionell hälsa. Oavsett om du har...

Read More
kvinna som utför meditation av kärleksfullhet

4 min read

Loving Kindness Meditation

Under kärleksmeditationen deltar man i att sända kärleksfull vänlighet och medkänsla till sig själv och andra. Självvårdstekniken skärper ens förmåga till medkänsla och empati så att man kan ta emot sin egen kärlek och vänlighet och sända osjälvisk...

Read More