3

Prana

Senast uppdaterad: april 23, 2023

Featured Image

Table of Contents

Prana är ett gammalt begrepp som beskriver det vitala energiflöde som är grunden för alla levande varelser. Prana styr all rörelse i kroppen, inklusive viktiga kroppsfunktioner som blodflöde, andning och matsmältning. Yogapraktiker kan öka Pranaflödet i kroppen och medvetenheten om Prana.

 

Vad är Prana

prana förklarasPrana är ett gammalt begrepp som beskrivs i hinduisk litteratur, indisk medicin, kampsport och yoga. Prana är också en viktig del av traditionella yogapraktiker och diskuteras i de traditionella texterna om ayurveda, tantrayoga och hathayoga. Prana är kort och gott och är kärnan i allt levande, och många människor hänvisar till det som livskraftsenergi. Prana är grunden för alla levande varelser och summan av alla krafter i naturen. I människokroppen är Prana det energiflöde som ansvarar för all rörelse av och i kroppen, inklusive kroppens väsentliga funktioner.

 

Prana och den fysiska kroppen

Prana i den fysiska kroppen är en form av energi som ständigt flödar genom kroppen. Den är ansvarig för all rörelse, från de mest grundläggande funktionerna till kroppens rörelse genom rummet. Prana styr kroppens funktioner, inklusive andning och syrefördelning, matsmältning, sekretion och utvinning i kroppen. Prana påverkar också mentala processer, inklusive intag av sensorisk information, känslomässig bearbetning och balans i sinnet. Pranas flöde bestämmer den fysiska kroppens allmänna hälsa. Prana färdas genom kroppen genom ett nätverk av kanaler som kallas Nadis. Även om det finns många Nadis i kroppen, flödar tre huvudsakliga Nadis genom kroppens ryggmärg och energicentra som kallas chakror.

Prana flödar in i kroppen på många olika sätt, bland annat genom luften, maten och omgivande naturliga energier. Vissa övningar ökar flödet av Prana i kroppen, bland annat andningsarbete, rörelse och kopplingar till naturen.

 

De fem pranas - Vayus

Förklaringar om pranasPrana i kroppen kan delas in i fem funktioner som kallas Vayus, som var och en reglerar ett unikt område i kroppen med specifika funktioner.

 

Udana

Udana styr uppgifterna ovanför hjärtat, inklusive att tänka, uttrycka och tala. Det är också ansvarigt för uppåtriktad rörelse i kroppen.

 

Prana

Prana reglerar hjärtområdet och ansvarar främst för hjärtat och andningen. Den är ansvarig för kroppens uppåtriktade rörelse och framåtanda. Prana ökar när andedräkt och luft kommer in i kroppen.

 

Samana

Samana reglerar området runt naveln. Den styr matsmältningen och absorptionen av näringsämnen i kroppen och balans i matsmältningsprocessen.

 

Apana Prana

Apana Prana finns i kroppens bäckenregion. Den kontrollerar den utåtriktade och nedåtriktade energin. Apana kontrollerar utsöndringen från kroppen, inklusive urinering och avföring.

 

Vyana Prana

Vyana Prana reglerar hela kroppens cirkulation men har sin bas i hjärtat. Den omfattar blodcirkulationen, lymfan och kroppens rörelser.

 

Prana i yogan

Begreppet Prana är en viktig del av yogafilosofin. Pranaarbetet införlivas i yogapraktiken genom Pranayama. Pranayama består av andningsövningar där en person kontrollerar sin andning med hjälp av specifika tekniker. Pranayama anses vara en av yogans åtta grenar. Pranayama kan utövas som en fristående övning eller införlivas i andra yogapraktiker.

Andra yogapraktiker ökar Prana-flödet och Prana-medvetenheten i kroppen. Hatha Yoga ökar kontrollen och cirkulationen av Prana samt aktiverar Nadi-kanalerna i kroppen. Asana, som är den sittande meditationsställningen, ökar också Pranas cirkulation och aktiverar Nadi-kanalerna.

Pranayama ökar inte bara flödet av Prana utan också medvetenheten om Prana. Att integrera Prana-medvetenhet i en yogapraktik är fördelaktigt eftersom det skapar feedback som kan vägleda en genom yogapraktiken. Det hjälper en att bli medveten om sin kropp och sig själv i nuet. Prana ökar också det fysiska och mentala engagemanget i yogapraktiken. Slutligen gör Prana-medvetenhet det lättare att meditera och ökar mindfulness.

Hälsofördelarna med att regelbundet utöva Pranayama är bland annat att minska stress och ångest, förbättra den mentala klarheten, öka lungkapaciteten och ge energi åt kroppen. Pranayama är fördelaktigt för att förbättra sömnkvaliteten och mindfulness. Studier visar också att Pranayama kan sänka blodtrycket och förbättra den kognitiva funktionen.

 

Exempel på Pranayama-övningar

pranayama-övningarUjjayi

Ujjayi pranayama är en av de vanligaste pranayamaövningarna inom yoga. Den är också känd som den segerrika andningen. För att praktisera Ujjayi skulle man andas in och ut genom näsan samtidigt som man skapar ett visst motstånd mot luftflödet genom halsen - detta motstånd för luftpassagen ger ett lugnande ljud som nästan låter som en lätt snarkning. Denna teknik skapar en långsam, djup och kontrollerad andning, lugnar kroppen och ökar syreintaget. Den brukar också kallas för Ocean Breath (havsandning).

 

Sama Vritti

Sama Vritti Pranayama är också känd som box andning eller jämn andning. Sama Vritti hjälper till att sakta och fördjupa andningarna i kroppen. För att utöva Sama Vritti Pranayama skulle man andas in i fyra sekunder, hålla in i fyra sekunder, andas ut i fyra sekunder och sedan hålla in i fyra sekunder. Sama Vritti främjar lugn i kroppen och är en teknik för att minska ångest.

 

Drigha

Dirgha pranayama är också allmänt känt som en tredelad andning. Drighra är jordnära och hjälper till att förbättra medvetenheten om ens sinnen. Det utövas genom att man först tar andetag för att fylla magen med luft, sedan andetag för att börja fylla magen och bröstkorgen med luft och sedan de sista andtagen för att fylla magen, bröstkorgen och övre delen av bröstkorgen med luft. Dirghra pranayama ökar avslappningen och kan minska kroppens stressreaktion, inklusive hjärtfrekvens och blodtryck.

 

Ofta ställda frågor

Vad är Prana också känt som?

Prana är ett sanskritord med många betydelser och tolkningar i det engelska språket, bland annat "andas", "rörelse" och "energi". Prana kallas också för livskraftsenergi, livsenergi, vital energi, vitalprincip och andeenergi.

 

Vad minskar Prana?

Dålig hållning och specifika rörelser kan minska Prana. Till exempel minskar en böjd hållning pranaflödet till huvudet. Att andas in förorenad luft anses minska Prana. Att fokusera på negativa tankar, inklusive rädsla, oro och ilska, kan också minska Prana.

 

Vad finns det för andra sätt att öka Prana?

Prana kan öka i kroppen genom interaktion med naturen och elementen, till exempel genom att gå barfota och simma i naturligt vatten. Prana ökar också genom att andas frisk luft och utöva pranayama(andningsövningar).