14

Csakrák - Wiki

Featured Image

Table of Contents

A csakrarendszer a pszichikus vagy finom energiák ősi térképe, amelyet hagyományosan meditációs gyakorlatokhoz használnak.

 

Elvezetés a CHAKRA RENDSZERBE

a hét csakra képe

Történelmileg a tudomány számára nehéz volt bizonyítani a csakrák létezését, mivel azok a szubjektív tapasztalat és maga a tudatosság. A modern korban azonban kézzelfogható kapcsolatokat találhatunk a csakrák, az idegfonatok, az endokrin mirigyek, az immunrendszer és tágabb értelemben a test minden biokémiai reakciója között.

A csakraelmélet iránt egyre nagyobb a közvélemény érdeklődése, és egyre több könyv és cikk jelenik meg a témában. Hasonlóképpen egyre nagyobb az igény az alternatív gyógyászat és az egészségügyi módszerek, köztük az energiagyógyítás iránt. A csakrafilozófia iránti általános érdeklődés mellett a kutatások egyre inkább azt sugallják, hogy az elme és a test hagyományai, mint például a jóga, a tai chi, az akupunktúra és a meditáció, potenciálisan hatékony kezelést nyújthatnak a mentális és fizikai betegségek széles skálájára. Mindegyik azt állítja, hogy harmonizálja és erősíti a test energetikai rendszerét. Egyesek még mindig woo-woo áltudománynak tartják, ezért miért ne próbálhatná meg maga is megtapasztalni a csakrákat?

 

A JÓGA ÉS A CHAKRA RENDSZER TÖRTÉNETE

A jógafilozófia, amelyet a bölcs Patandzsali vázolt fel az i. e. második században, az Ashtanga jóga nyolc végtagján alapul. Ez magában foglalja a jámákat (etikai fegyelmek), a nijámákat (egyéni megfigyelések), az ászanát (testtartás), a pránájámát (légzésszabályozás), a pratjáhárát (az érzékek visszavonása), a dháránát (koncentráció), a dhjánát (meditáció) és a szamádhit (önmegvalósítás vagy megvilágosodás). A jóga több ezer évvel ezelőtt Indiában keletkezett, hogy megszabadítsa a gyakorlót a szenvedés (duhkha) vagy a betegség körforgásából. A "disz-betegség" utalhat a kényelem és a biztonság érzésének hiányára, de azt is tükrözi, hogy ha az ember kényelmetlenül érzi magát, és a belső stresszreakció megnő, akkor a betegségfolyamat előrehaladásának lehetősége is megnő. A modern nyugati jóga és a jógával kapcsolatos legtöbb kutatás három fő összetevőre összpontosít: légzőgyakorlatok, testtartások és meditáció. Ezek mindegyike hatással van a neurobiológiai működésre.

A csakra szó jelentése: forgó kerék. A csakrák a prána, vagy az energiatestként emlegetett életerő átvivői. Bár különböző gondolatok és vélemények léteznek, a legtöbben egyetértenek abban, hogy hét fő csakra fut a gerinc mentén, és 88 000 az egész testben, valamint 72 000 nadis vagy útvonal. Azáltal, hogy az egyén jobban odafigyel saját energiájára (más néven finomtestére) és pránájára - és azáltal, hogy jógagyakorlatok segítségével megnyugtatja és irányítja annak áramlását -, segíthet szabályozni a test rendszereit és belső állapotát. Swami Satyananda Saraswati (1972) elmagyarázta, hogy az ősi csakrarendszer hét csakrából áll, amelyeket egy gerincoszlopként ábrázolnak, három egymásba fonódó csatornával, a Sushumna, az Ida és a Pingala Nadival, amelyek keresztezési pontokat tartalmaznak, mint a fő csakra energiaközpontok helyei.

Történetileg néhány elsődleges szöveg képezi az alapját a csakraelmélet és a hozzá kapcsolódó kundalini jóga mai nyugati megértésének. Az egyik a "The Serpent Power: The Secrets of Tantric and Shakti Yoga " címen ismert Woodroffe (1919) műve. Ez az ősi Sat-Chakra-Nirupama (1577-ből) klasszikus értelmezése, ahol a csakrákat különbözőképpen írják le, mint "az éteri anyag örvényei" és "a tudatosság központjai". A másik két szöveg a 10. századból származik. A Padaka-Pancaka az energiaközpontok leírását és a kapcsolódó gyakorlatokat tartalmazza, a Gorakshashatakam pedig a csakrákon való meditációhoz ad útmutatást.

 

A KAKRÁK FIZIKAI TUDOMÁNYA

Dr. Hiroshi Motoyama, a csakrák fiziológiájának egyik vezető kutatója a 60-as évek végén és a 70-es évek elején fontos munkát végzett, amely alátámasztotta, hogy a csakráknak fizikai alapja van. Kifejlesztette a "csakra műszert", amelyet arra terveztek, hogy azonosítsa az emberi test fizikai energiakibocsátását fény, elektromos vagy elektromágneses energia formájában. Ez a műszer mérhető különbséget tudott kimutatni, amikor az alanyok közvetlenül egy adott csakrára koncentráltak, de csak akkor, ha az alany előzőleg mentális aktiválást gyakorolt. Nem észleltek változást az alanyon, amikor egy csakrát vizsgáltak. Az eredmények nem csak a tudományosan mérhető csakrák helyének létezésére utaltak, hanem arra is, hogy az aktiváláshoz fontos az ezekre a területekre való mentális koncentráció. Dr. Motoyama "A csakrák elméletei" című könyvében részletes gyakorlatokat ad a mentális koncentrációhoz. Munkájáról azonban nem ismert, hogy bármilyen szakértői véleményezési eljárásnak alávetették volna.

 

MODERN ELMÉLETEK A CSAKRÁKRÓL

A modern integratív orvoslásban létezik egy elmélet, amely szerint a csakrák testi energiaportálok és a finom energiák átalakítói, amelyek a testben lévő elektromos és kémiai jelek formájában hasznosítható energiává alakítják át a finom energiát. Wisneski & Anderson 2009-ben megjelent "Az integratív orvoslás tudományos alapjai" című tankönyve részletesen kifejti a "finom energia gyógyászat" fogalmát."

Egy másik, Dr. Maxwell által kidolgozott elmélet szerint a sejtek közötti réskapcsolatok fiziológiai mechanizmust biztosítanak a jógában és más tudományágakban, például az akupunktúrában leírt finom energiarendszerek mögött. A csakrák három fizikai aspektusát különböztetik meg és integrálják a réskapcsolati mechanizmusokon keresztül, és azt javasolják, hogy ezek az embriológiai fejlődés során keletkeztek. Továbbá, a réskapcsolatok magas koncentrációjával járó elektromos vezetőképesség olyan jelenségeket hozhat létre, amelyek szubjektív megtapasztalásakor a csakráknak tulajdonított sugárzó tulajdonságokkal rendelkeznek. Ez az elmélet tudományos indoklást ad a csakraelmélet számos, korábban megmagyarázatlan részletére, és új irányvonalat kínál az ilyen szubjektív jelenségek konceptualizálásához és tanulmányozásához."

A jóga és a csakrarendszer filozófiájának és elméletének számos modern összehasonlítása és fordítása történt a vegetatív idegrendszerrel és az endokrin rendszerrel. Neurofiziológiai szempontból, összhangban Dr. Porges újonnan kidolgozott polyvagális elméletével, a csakrák "progressziója" a vegetatív idegrendszeri válaszok evolúciós fejlődési modelljéhez kapcsolódik.

Dr. Candace Pert, a pszichoneuroimmunológia úttörője az egyes csakrákat is leírta úttörő könyvében, "Az érzelmek molekulái: The Science Behind Mind-Body Medicine" című könyvében. Hasznos hasonlatként használta, hogy mind a hét csakra "miniagyként" vagy a szervezés, koordináció és kommunikáció központjaként működik. Elmagyarázza, hogy ezek mind elektromos, mind kémiai aktivitással rendelkező csomópontok, amelyek információkat fogadnak, feldolgoznak és továbbítanak a "test-elme" többi részéből és a többi rész felé. A miniagyak egy endokrin mirigyből, egy központi idegfonatból és a csakrák pörgő energiájából állnak. Az endokrin mirigyek hormonokat állítanak elő, és a véráramba juttatják őket, tovább a test főbb szerveihez és szöveteihez. A hét idegplexus továbbítja az idegimpulzusokat, és a hét térben is sűrűn találhatók neuropeptidek, amelyeket ő az "érzelmek molekuláinak" nevezett el. Tehát mindezek a különálló struktúrák - idegi, energetikai, hormonális és biokémiai - együttesen, de mégis egyfajta önállósággal működnek. Ezért a csakrarendszer a "test-elme" modelljeként is szolgál, ahol a testben a hozzá tartozó endokrin mirigy, a neuropeptidek az érzelmek; az idegfonat a gondolattal, a finom energia pedig a szellemmel korrelál.

Az endokrin rendszer biztosítja az utakat a fizikai testtől a hormonokon keresztül a pszichológiai és érzelmi testig. Az endokrin rendszer főbb mirigyei a mellékvesék, a szaporítószervek, a pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy, a hipotalamusz, az agyalapi mirigy és a tobozmirigy. Az endokrin rendszert átfedő csakrarendszer, amely a következőket foglalja magában: (1) a gyökércsakra, amely a mellékvesékhez kapcsolódik, (2) a szakrális csakra, amely a nemzőszervekhez (nőknél a petefészkekhez, férfiaknál a herékhez) kapcsolódik, (3) a napfonatcsakra, amely a hasnyálmirigyhez kapcsolódik, (4) a szív csakra - a thymusszal társul, (5) a torok csakra - a pajzsmiriggyel társul, (6) a harmadik szem (a szemöldök között található) - az agyalapi miriggyel társul, és (7) a korona csakra - a tobozmiriggyel társul.

 

A KAKRÁK SZICHOLÓGIÁJA

nő, aki csakra gyógyító kezelést kap

A jóga modern értelmezései segítettek abban, hogy a jógát a mai életmódra is alkalmazhatóvá tegyék. Dr. Jung, az analitikus pszichológia megalapítója 1932-ben "A kundalini jóga pszichológiája" című előadásában (1932) a jóga jelentőségéről a Nyugat számára így nyilatkozott: "Iránytalanságunk a pszichés anarchiával határos. Ezért minden vallási vagy filozófiai gyakorlat pszichológiai fegyelemmel, és így a pszichikai higiénia módszerével egyenlő". A csakrákhoz szorosan kapcsolódó fogalom a kundalini energia. Dr. Jung azt is mondta: "Amikor sikerül felébreszteni a kundalinit úgy, hogy az elkezd kimozdulni puszta potenciáljából, szükségszerűen egy olyan világot indítunk el, amely különbözik a mi világunktól. Ez az örökkévalóság világa." Egy szimbolikus híd épül az energiaközpontokra, mint a tudatosság ugródeszkái, azon az úton, amit Dr. Jung axis Mundinak nevezett. A jógik ezt Sushumna Nádinak nevezik - a függőleges csatornának, amely az ember és minden élőlény szent energiaközpontjain keresztül fut.

Joseph Campbell amerikai összehasonlító mitológia- és vallástudós. A Kundalinit úgy írja le, mint "egy feltekeredett női kígyó alakját - egy kígyóistennőét, amely nem "durva", hanem "finom" szubsztanciájú -, amelyet úgy kell elképzelni, mint ami nyugalmi, szunnyadó állapotban tartózkodik egy finom központban, a hét közül az elsőben, a gerinc aljához közel: A jóga célja, hogy felébressze ezt a kígyót, felemelje a fejét, és feljuttassa a gerinc egy finom idegén vagy csatornáján az úgynevezett "ezer szirmú lótuszba" (Sahasrara csakra) a fejkoronán. A legalsó lótuszközpontból a legmagasabbba emelkedve áthalad és felébreszti az öt közöttit, és minden egyes ébredéssel a gyakorló pszichológiája és személyisége teljesen és alapvetően átalakul." (Campbell & Osbon, 1998).

Anodea Judith nyugati csakraelméletíró írta a "Keleti test, nyugati elme" című könyvet, amely integrálja ezeket az ősi jógafilozófiákat a modern pszichológiával és tudománnyal. Judith szemszögéből a csakrát úgy definiálja, mint "egy szervezőközpontot, amely befogadja, asszimilálja és kifejezi az életerő energiát" (2011). Elmagyarázza, hogy az egyes csakrákhoz különböző tulajdonságok és jellemzők társulnak mind a fiziológiai, mind a pszichológiai működésben. A csakraelméletet a spirituális anatómia ősi rendszereként írja le, amely azt állítja, hogy a spirituális kapcsolat hogyan alakul ki fejlődési úton, és a csakrák fejlődésének összefüggését sugallja a pszichológiai fejlődés nyugati elméleteivel. Erik Erikson elméletéhez képest az alsó csakrák a biztonság vagy "bizalom vs. bizalmatlanság", valamint az identitás vagy autonómia és kezdeményezés vs. szégyen/bizalmatlanság alapvető érzéséhez kapcsolódnak.

A felső csakrák ezzel szemben a szeretethez és az intimitáshoz, a hitelességhez, az integritáshoz és a belső bölcsességhez kapcsolódnak. Abraham Maslow szükséglethierarchiáját követve pedig a csakraenergia az alapvető fiziológiai biztonságtól és a hovatartozástól, az önbecsüléstől, az önmegvalósítástól és végül az önátadásig áramlik. A csakrarendszer tehát hétszintű filozófiai rendszerként is szolgálhat, amely a fizikai, érzelmi és spirituális energiát és fogalmakat térképezi fel az elme-testre.

A "A lélek anatómiája: Seven Stages of Power and Healing" (1996) című könyvében Caroline Myss, teológus és orvosi intuícióval foglalkozó szakember összehasonlította és leírta a 7 hindu csakra, a hét keresztény szentség és a misztikus zsidó Kabbala közötti párhuzamokat, amely tizenkét központot tartalmaz. Egy másik Myss könyvében, a "Miért nem gyógyulnak az emberek, és hogyan gyógyulhatnak" (1997) azt állítja: "A biográfiád a biológiáddá válik." Más szóval, a pszichológia irányítja a fiziológiát, és az egész élettörténeted, amely magában foglalja az összes tapasztalatodat, hitedet és választásodat, beágyazódik lényed minden rétegébe vagy szintjére. Myss a csakrák működését úgy írja le, mint egy számítógépes programot vagy egy információs adatbázist: "Minden gondolat és tapasztalat, amit valaha is átéltél az életedben, átszűrődik ezeken a csakra-adatbázisokon. Minden egyes esemény rögzül a sejtjeidben". Ez kapcsolódik a narratívánk megreformálásának fontosságához, az áldozattá válásból, a tehetetlenségből és a tehetetlenségből az értelem, a felhatalmazás és a cél felé.

 

A TEST ALATTI TEST ÉS AZ IDEGRENDSZER

A klasszikus jógaórán a prána az az energia, amely az életet mozgatja és áthatja a fizikai testet. A prána a finom idegeken, az úgynevezett nádikán keresztül áramlik, és a három jelentős nádi a gerinc alján kezdődik: az Ida, a Pingala és a Sushumna. Az Ida nőies, a befogadóképesség, az önvizsgálat, a hűvösség és a nyugalom jellemzi, és a bal orrlyuknál végződik. A Pingala férfias, a cselekvés, a hő és a határozottság energetikai tulajdonságait fejezi ki, és a jobb orrlyuknál végződik; Végül a Sushumna a központi csatorna, amely e két energia összeolvadását hordozza, és ha a prána nem szabályozott, betegséget eredményez.

B. K. S. Iyengar (2002) megjegyezte, hogy az SNS az Ida Nadi-nak, a PNS pedig a Pingala Nadi-nak felel meg. A jógikus szövegek a jobb orrlyukat fűtő, aktiváló és külső irányultságúnak, a bal orrlyukat pedig hűtő, passzív és belső irányultságúnak írják le. Ezek a tulajdonságok az SNS és a PNS működésére utalnak. Dr. Shirley Telles és mások (2000) empirikus bizonyítékot találtak erre a megfeleltetésre. Az orrlyukak és a légzés manipulálásával az egyén dolgozhat a finom energiacsatornákkal, hogy tudatosan áthelyezze a dominanciát az ANS egyik ágáról a másikra. Ez a gyakorlat a Swara jóga tudományának része (Rama, Ballentine, & Hymes, 1979, 79. o.). Mel Robin elmagyarázza, hogy "az orr-lateralitás, az agyfélteke-lateralitás és az ANS két ága közötti kapcsolatokra utalnak a szvára jógik ősi beszámolói" (Robin, 2009, 627. o.). A pránájáma, vagyis a jógikus légzőgyakorlatok olyan példákat tartalmaznak erre, mint az Anulom Vilom és a Nadi Shodhana (váltott orrlyukú légzés).

 

A HÉT CSAKRA Fizikai elhelyezkedése

a hét csakrakristály képe és színeTESTI HELYZETEK

A hét csakra a test különböző részein helyezkedik el, és sajátos tulajdonságokkal rendelkezik. A hét fő csakrán kívül több száz más csakra is található a test különböző pontjain. A gerinctől felfelé haladnak a fejkoronáig. Az alábbiakban felsoroljuk a hét csakra különböző helyeit:

 1. Gyökércsakra (Muladhara): A Muladhara csakra a gerinc tövében, a farokcsont területén helyezkedik el.

 2. Sakrális csakra (Swadhisthana): A második csakra két hüvelykkel a köldök alatt, az alhasban található.

 3. Solar Plexus csakra (Manipura): A harmadik csakra elhelyezkedése a felső hasban, a gyomor környékén van.

 4. Szívcsakra (Anahata): Az Anahata csakra a mellkas közepén található, közvetlenül a szív felett.

 5. Torkcsakra (Vishuddha): A Vishuddha elhelyezkedése a torokban van.

 6. Harmadik szem csakra (Ajna): A harmadik szem csakra a homlokban, a szemek között található. A szemöldökcsakrának is nevezik.

 7. Koronacsakra (Sahasrara): Az utolsó csakra a fej tetején található.

 

FÜRDŐI CSAKRA HELYZETEI

Corene Summers, a jóllét és a tudatosság szakértője, meditációs guru és csakragyógyító szerint a hét csakra mindegyike egy-egy szent hely a földön, amely energiarezsákokat tartalmaz. Íme egy lista azokról a helyekről, ahová sok jógázó utazik, hogy jógázzon és energiát generáljon a testük különböző csakráiba:

 1. Gyökércsakra: Mount Shasta: A Kaliforniában található Mount Shasta megtestesíti ezt a földelési folyamatot. Az amerikai őslakos törzsek régóta hittek abban, hogy a szunnyadó vulkánnak gyógyító ereje és spirituális természete van, amit sokan éreznek, ha a közelében tartózkodnak.

 2. Szakrális csakra: Titicaca-tó: A Titicaca-tó Peruval és Bolíviával határos. Ez Dél-Amerika legnagyobb tava, és jól hajózható, ezért népszerű a csónakázók körében. Ez a tó a mitológiai királyi családok szülőhelye. A tó női és férfias tulajdonságokat egyaránt sugároz, így az önkifejezés és a kreativitás magja, mint az emberi test szakrális csakrája.

 3. Solar Plexus csakra: Uluru (Ayers Rock) & az Oglas: Lehet hinni, hogy a Solar Plexus az ausztráliai Uluruban található. Ez egy világörökségi helyszín, amely több okból is szent. Az Uluru erőteljes energiával rendelkezik. Újra energiával töltheti fel az embert, hogy elérje önmagának egy magasabb verzióját. Az Uluru 600 millió éves sziklafalába van belevésve a történelme.

 4. Szívcsakra: Glastonbury (Stonehenge) és Shaftesbury: Az Angliában található Stonehenge titokzatos történelemmel rendelkezik, és ma már az együttérzés és a gyógyítás helyével társítják. A Glastonbury a szeretetnek, míg a Shaftesbury az akaratnak felel meg, akárcsak a szívcsakra.

 5. Torokcsakra: Az Olajfák hegye, a Szfinx és a Nagy Piramisok: A Hold és a Nap együttállását tartották szem előtt a Nagy Piramisok megalkotásakor, és most azt mondják, hogy ez a torokcsakra helye. Az ókori Egyiptomban a tervek égi igazítása megfelel az ember elméjének, gondolatainak és beszédének harmóniájának. A torokcsakra felelős az igazság kimondásáért, és Egyiptomnak ez a régiója ezt erősíti és testesíti meg.

 6. A harmadik szem csakra: Aeontól függően lebegő: A Harmadik Szem csakra nem rendelkezik rögzített helyzettel. Ez az Aon 2160 évente történik, és állítólag Stonehenge-ben van. Bár ez minden alkalommal változik, az igazodás az új korszakon alapul, és általában egy másik csakra helyének felel meg. A jelenlegi helyszín megegyezik a szívcsakrával - Glastonbury - Shaftesbury, Anglia.

 7. Koronacsakra: A koronacsakra, amelyet a "mennybe vezető lépcsőnek" is neveznek, a tibeti Kailas-hegyen található. A Himalája nem csak természeténél fogva hordoz erőt, mivel a föld fölé magasodik. A koronacsakrát a tudással, a bölcsességgel és az egyetemes tudattal hozzák összefüggésbe, így megfelelő helyen található.

 

ÁLLATI CSAKRA HELYZETEI

Avia antropológus és spirituális szakértő szerint bizonyos állatok a hét csakra párhuzamos megjelenítései. A csakra állatszimbólumok a következők:

 1. Gyökércsakra (Muladhara): Elefánt: Az elefánt azt mutatja, hogy megtanuljuk tisztelni a Földtől való függőségünket. Áttöltődik a blokkolásokon, védelmet nyújt, és az összetartozásból él. A csakra állat mottója: "Én gondoskodom".

 2. Sakrális csakra (Szvádhisthana): Krokodil: A krokodil az egyéni szükségletek felismerését és az öngondoskodást mutatja. Ösztönzi a kreativitást, az alkalmazkodóképességet, az egyensúlyt, és mélyre hatol az útmutatás keresése érdekében, majd válaszokkal a felszínre tör. A csakra állat mottója: "Fejlődöm".

 3. Solar Plexus csakra (Manipura): Ráma az önismeretet és a növekedést, az erős akaratot, a motivációt és az elszántságot képviseli. Ösztönösen él, és bízik a megérzéseiben. A csakra állatának mottója: "Feltöltődöm."

 4. Szívcsakra (Anahata): Antilop: Az antilop a másokkal való törődés képességét, a közösségi tudatosságot, a mások támogatásának örömét és azt, hogy ugyanezt megkapod magadnak. Gyakran érzi a megoldásokat, ahelyett, hogy a logikára hagyatkozna. Az állatcsakra mottója: "Megosztom".

 5. Torokcsakra (Vishuddha): Fehér elefánt: A fehér elefánt a megtisztulást, a kommunikációt és a harmóniát jelképezi. Kreatív módokat keres gondolatai és érzései közvetítésére. Az állati csakra mottója: "Kifejezem".

 6. Harmadik szem csakra (Ajna): Fekete Antilop: A fekete antilop a belső birodalmakat kutatja, élvezi a belső és fizikai utazásokat. Igazságos és a belső látás által vezérelt. Az állat mottója: "Én vezetek."

 7. Koronacsakra (Sahasrara): Tojás: A tojás a tisztaságot, a potenciált és a végső igazságot jelképezi. Egyetemes változásokat képes létrehozni, és folyamatosan tágul és felemelkedik. A csakra állati mottója: "Én feltárulok."

 

A CSAKRÁK FUNKCIÓI

A hét elsődleges csakra mindegyike meghatározott funkciókat lát el az emberi testben. Az alábbiakban felsoroljuk, hogy milyen módon használnak a testnek, ha összehangolva vannak, és milyen problémák léphetnek fel, ha a csakrák blokkolva vannak.

 1. Gyökércsakra (Muladhara): A gyökércsakra a biztonság, a stabilitás és az alapvető szükségleteink csakrája. Azért dolgozik, hogy érzelmileg és fizikailag is földhözragadtnak érezzük magunkat. A Muladhara csakra összehangolása csökkenti az ízületi gyulladást, a székrekedést, a hólyag- és vastagbélproblémákat, és javítja az érzelmi jólétet.

 2. Sakrális csakra (Szvádhisthana): A Swadhisthana kiegyenlítése csökkenti a szervekkel, a derékfájással és az impotenciával kapcsolatos kockázatokat. Emellett támogatja az önértékelést és a kreativitást, a szexualitást és az élvezeteket övező önbizalmat. A szakrális csakra gyógyítása támogatja a szexuális energiát és az egészséges nemi szerveket.

 3. Solar Plexus csakra (Manipura): A harmadik csakra, amelyet gyakran köldökcsakrának is neveznek, a személyes erőt manifesztálja, segít az alacsony önbecsülés gyógyításában és az önbizalom növelésében. A mag körül található belső tűz építésére összpontosít. Ha a Manipura csakrában elakadás van, az emberek étkezési zavarokat, gyomorégést és emésztési problémákat tapasztalhatnak.

 4. Szívcsakra (Anahata): Ez a középső csakra; ezért áthidalja a felső és az alsó csakra közötti szakadékot. Fizikailag a szívcsakra blokkjai fizikai vagy érzelmi tüneteket okozhatnak. A fizikai problémák közé tartozik az asztma, a súlyproblémák és a szívproblémák. Érzelmileg az emberek magányosnak és bizonytalannak érezhetik magukat, ami arra készteti őket, hogy másokat maguk elé helyezzenek.

 5. Torokcsakra (Vishuddha): Az ötödik csakra a verbális kommunikációhoz kapcsolódik. Az elzáródás a száj régiójával kapcsolatos problémákat jelez, beleértve a fogakat és az ínyt is. Ha a torokcsakra nincs összehangolva, az pletykálkodáshoz, gondolkodás nélküli beszédhez és a gondolatok közlésével kapcsolatos problémákhoz vezethet. Ha azonban összehangolva van, akkor együttérzéssel és magabiztossággal tudsz beszélni és hallgatni, mivel hű vagy önmagadhoz.

 6. Harmadik szem csakra (Ajna): Az Ajna csakra elzáródása fejfájást, homályos látást, hallásproblémákat és koncentrációs problémákat okozhat. A hatodik csakra összehangolásához kapcsolatban kell lenni a valósággal, és kapcsolatba kell kerülni a tanításukkal. Az eredmények lehetővé teszik az emberek számára, hogy lássák az összképet és kövessék az intuíciójukat.

 7. Koronacsakra (Sahasrara): Az utolsó csakrát a megvilágosodás csakrájának tekintik, amely életünk célját és spirituális kapcsolatunkat képviseli. Összekapcsolódik a többi hat csakrával; ezért hatással lehet az összes említett szervre, valamint az agyra és az idegrendszerre. A koronacsakra összehangolása minden csakrát nyitva tart a boldogság és a megvilágosodás felé, és elkerüli az olyan tulajdonságokat, mint a makacsság, a szkepticizmus és a szűklátókörűség.

 

A KAKRÁK SZIMBOLIZMUSA


Az első öt csakra a fizikai elemekhez, a tűzhöz, a vízhez, a földhöz, az éterhez és a levegőhöz kapcsolódik. Az ezer szirmú lótusz minden csakrát képvisel. Körülöttük van a yantra is, ami "gépezetnek" fordítható. Ez a formák kombinációja, amely a csakra működését ábrázolja. Végül pedig egy bizonyos számú szirom veszi körül a jantrát.

A fizikai formákon kívül minden csakrának egyedi színe is van. A szivárvány színei szerint rendeződik, a gerinc aljától felfelé. Ezenkívül minden csakrának megvan a maga magja, amit bija mantrának neveznek, és amikor az emberek ezeket a hangokat kántálják, a frekvenciák energiát hoznak létre a testben.

 1. Gyökércsakra (Muladhara): Az első csakra a föld elemhez kapcsolódik. A lótuszvirágban lévő yantra egy nyíllal lefelé mutat, és a három pontnak egyedi jelentése van. Ide tartoznak a tudatosság formái (konáció, megismerés és ragaszkodás), a tapasztalás (érzés, tudás és cselekvés), valamint a három istenség (Brahma, Visnu és Siva). Magvető hangja, vagy bija mantrája a "lam", színe pedig a vörös.

 2. Sakrális csakra (Szvádhisthana): A második csakra a víz elemhez kapcsolódik. A yantra egy kör félholddal, amely a vizet és a Holdat jelképezi. Bija mantrája a "vam", színe pedig a narancssárga.

 3. Solar Plexus csakra (Manipura): A Manipura csakra a tűz elemhez kapcsolódik. Jantrája egy vörös, vibráló, fordított háromszög, amely az energiát lefelé nyomja, akadályozva a Kundalini mozgását. Magvető hangja a "kos", színe pedig az élénksárga.

 4. Szívcsakra (Anahata): A negyedik csakra a levegő elemhez kapcsolódik. Egy két háromszögből álló hatágú csillag a yantrája, és felfelé és lefelé tolja az energiát. A felfelé mutató háromszög férfias, a lefelé mutató háromszög pedig nőies. A mantrája a "yam", az energiaszíne pedig a zöld.

 5. Torokcsakra (Vishuddha): A Vishuddha csakra az éter elemet ábrázolja, amely az üresség lényegét informáló tér. A jantrája egy félhold, közepén egy fehér körrel a lótusz közepén, amely a tudást és a tisztaságot jelképezi. A csakra mantrája a "ham", színe pedig a kék.

 6. Harmadik szem csakra (Ajna): A hatodik csakra nem egy konkrét elemet ábrázol. Egyesek szerint a fénnyel kapcsolatos, míg mások szerint általános, és a mindenre-valóra utal. A jantrája egy kör, amelynek két szirma a maghangokat jelképezi. Az Ajna csakrát jelképező szín az indigó, a maghangja pedig az "Om" vagy "Aum"."

 7. Koronacsakra (Sahasrara): Az utolsó csakra természetes eleme a gondolat, yantrája pedig a telihold. Színe lila vagy tiszta fehér, és a bija mantra attól függően változik, hogy kit kérdezel. Néhányan azt mondják, hogy az "Om", "Soham" vagy "Ah" elegendő, míg mások szerint a csend a jobb választás.

 

MINDIG KIEGÉSZÍTSÜNK A KAKRÁKAT

A csakrák kiegyensúlyozása bizonyos gyakorlatokon keresztül létfontosságú az egészséges csakrarendszerben. A meditáció és a csakra bija mantra kántálása hatékony, de számos további trükk és technika is rendelkezésre áll. Íme öt olyan gyakorlat, amelyet alkalmazhatsz:

 1. Vizualizáció gyakorlása: a gerinc mentén a testen átáramló gyógyító energia vizualizálása segít helyreállítani az egyensúlyt a szervezetben. Érezheti, hogy bizonyos testrészek felmelegednek, bizseregnek vagy nyomást éreznek. Ezenkívül színeket is láthatsz. Ezek annak a jelei, hogy az energia eltolódik és felszabadul, segítve a csakrák egyensúlyát.

 2. Kapcsolódás a természettel (földelés): A kiegyensúlyozatlan gyökércsakra szorongást, bizonytalanságot és fáradtságot eredményezhet. Lényeges, hogy a gyökércsakrát a föld energiájával való összekapcsolódás révén egyensúlyba hozza, a szabadban töltött idő révén. A mezítlábas séta a föld természetes talaján a csakrák kiegyensúlyozásának egyik módja.

 3. Színterápia: Hagyja, hogy az elméje irányítsa, milyen színeket viseljen, attól függően, hogy mi rezonál Önnel. Ez segít abban, hogy a frekvenciádnak megfelelő színeket válassz. Például a gyökércsakrád lehet, hogy nincs összhangban, ha nem érzed magad biztonságban. Ilyenkor érdemes lehet pirosat viselned, ami segít kiszűrni az energiaközpont egyensúlyának elősegítéséhez szükséges színt.

 4. Hangmeditáció: Minden csakrának különböző hangfrekvenciái vannak, amelyek korrelálnak vele, és ezek a rezgések megtisztíthatják az energiablokkokat, hogy támogassák az energiaáramlást a csakráidban. Próbáljon ki egy hangfürdőt úgy, hogy gyakorolja azt a hangot, amelyik annak a csakrának felel meg, amelyikről úgy érzi, hogy nincs összhangban.

 5. Mudrák: A jógaórákon a mudrákat a test energetikai mezőinek tudatosítására használják, így hatékonyan segítik a hét elsődleges csakránk megnyitását. A "mudra" szó fordítása "gesztus". Több száz mudrát használhatsz, mindegyiknek egyedi szimbolikája és a tenyér és az ujjhegyek elhelyezése van.

 6. Kántálás: Minden csakrának megvan a maga hanghulláma, vagy Bija mantrája, amely segít gyógyítani és összehangolni az energiát. Meditáció közben ciklikusan haladj végig az egyes csakrákon, használd a megfelelő csakrát, és összpontosítsd az energiádat a tested adott területére. A gyökércsakrádtól a koronacsakrádig, majd vissza a gyökércsakrádig haladsz, szükség szerint ismételgetve.

 

KÉRDÉSEK

MELYIK CSAKRÁK KAPCSOLÓDnak össze?

A hét fő csakra mindegyike kapcsolatban áll egymással. Ide tartozik a gyökér-, a szakrális-, a napfonat-, a szív-, a torok-, a harmadik szem- és a koronacsakra. Ezek egy olyan rendszerként működnek, amely a gerinc tövétől a fejkoronáig tart. Fizikai és érzelmi egyensúlyhiány léphet fel, ha a csakrák nincsenek összhangban. Ebben segíthet a csakra meditáció.

 

HOGYAN NYÍLIK MEG A CSAKRÁKAT?

A hagyomány szerint a csakrák akkor nyílnak meg, ha a tested, a szíved és az elméd tiszta. Ez természetes módon történik, és időbe telik. A helyes gondolkodásmód felé a helyes hozzáállás kialakításával haladhatsz, beleértve a birtoklásmentességet, az erőszakmentességet és más, a yamákban és niyamákban megtestesülő korlátokat.

 

KULTURÁLISAK A CSAKRÁK?

A hinduizmus korai hagyományai említik a csakrák fogalmát. A részletek eltérnek az indiai vallások között. Például sok buddhista szöveg csak öt elsődleges csakrát említ, míg a hindu források hat vagy hét csakrát említenek. Bár a csakráknak van egy kultúrtörténete, az emberek a csakragyakorlatokat a kiterjedt fizikai és mentális egészségügyi előnyök miatt gyakorolják.

 

Mi gyógyítja a KAKRÁT?

Egyes jóga pózok támogathatják a csakrák gyógyulását és megnyílását a fizikai jólét és az érzelmi egészség érdekében.

 1. Gyökércsakra (Muladhara): Kiegyensúlyozó pózok, amelyek segítenek támogatja a tested alapját, segítenek megnyitni a gyökércsakrát. Ide tartozik a fa póz, a hegyi póz és a harcos póz. A hematit jóga pózok, mint például a hegyi póz széles lábú előre hajtás és a malaszana guggolás szintén aktiválják a gyökércsakrát.

 2. Sakrális csakra (Szvádhisthana): A medencefeneket erősítő pózok, beleértve a hídpózt, a galambpózt, a gyíkpózt és az istennőpózt, alkalmasak a szakrális csakra megnyitására.

 3. Solar Plexus csakra (Manipura): A magot erősítő pózok hatékonyan megnyitják a napfonatcsakrát. Két lehetőség a csónakpóz és a háromszögpóz.

 4. Szívcsakra (Anahata): Az Anahata csakra feloldásához gyakoroljon szívnyitó testtartásokat, beleértve a tevepózt, a kerék pózt, a tehénarc pózt és az alázatos harcos pózt.

 5. Torokcsakra (Vishuddha): Az ekepóz, a halpóz és a tevepóz két szilárd lehetőség a torokcsakra számára a nyak hátsó és elülső oldalának megnyitásával.

 6. Harmadik szem csakra (Ajna): A harmadik szem csakrát olyan pózok végrehajtásával nyithatod meg, amelyek összekötik a felsőtestedet az alsótesttől. Az előre hajtás és a hajtott sas két jó lehetőség.

 7. Koronacsakra (Sahasrara): A koronacsakra megnyitásához kapcsolódnod kell belső éneddel. Az ezt támogató pózok közé tartoznak a jógagyakorlatot lezáró pózok, mint például a savasana vagy a holttest póz.

 

ANAHANA CHAKRAS FORRÁSOK

CHAKRAS WIKIS

Chakrák

Gyökércsakra

Sacral Chakra

Solar Plexus Chakra

Szívcsakra

Torkcsakra

Harmadik szem csakra

Koronacsakra

 

Hivatkozások

A csakra állatszimbólumok és jelentésük a Whats-Your-Sign.com oldalon

Korona csakra Minden, amit valaha is tudni akartál - JÓGA PRAKTIKA

ENDOCRINOLOGY OF THE STRESS RESPONSE | Annual Review of Physiology

A szív és az agy: egy intim és alábecsült kapcsolat | SpringerLink

Yoga Nidra: Egy innovatív megközelítés a krónikus álmatlanság kezelésében - Egy esetjelentés | Sleep Science and Practice | Teljes szöveg

5 csakraegyensúlyozó tipp a belső energiák összehangolásához | Well+Good

A csakrák megnyitása: Új mítoszok és régi igazságok

Jógaintervenció a poszttraumás stressz kezelésére: A Preliminary Randomized Control Trial

National Estimates of Exposure to Traumatic Events and PTSD Prevalence Using DSM-IV and DSM-5 Criteria - Kilpatrick - 2013 - Journal of Traumatic Stress - Wiley Online Library

Az Isteni Női és az Isteni Férfi energia megértése - Vibráló Életmód Coaching

 

Csakrakövek és csakrakristályok

6 min read

Csakrakövek és csakrakristályok

A csakra gyógyító kövek, más néven csakrakristályok, olyan kövek, amelyek az emberi test hét elsődleges csakrájához kapcsolódnak. A csakra a...

Csakra szimbólumok

7 min read

Csakra szimbólumok

Hét fő csakra fut végig a gerincünkön, a köldökünktől a fejünk koronájáig. A csakrák aktiválásával az ember összehangolhatja belső világát. Minden...

Szakrális csakra

7 min read

Szakrális csakra

A szakrális csakra a hét fő csakra vagy energiaközpont közül a második, amely a köldök alatt helyezkedik el, ahol a gát található.

Harmadik szem csakra

6 min read

Harmadik szem csakra

A hét csakra közül a hatodik a harmadik szem. Energiája a spirituális kommunikációt, a tudatosságot és az érzékelést irányítja

Csakra színek

7 min read

Csakra színek

Hét csakra van, amelyek meghatározott energiaközpontokhoz kapcsolódnak, és a gerincen felfelé, a fej tetejéig helyezkednek el. Mindegyik csakra az...

Solar Plexus Csakrát

6 min read

Solar Plexus Csakrát

A napfonat csakra a hét fő csakra közül a harmadik, amely a köldök körül, a gyomor területén található. A magabiztosságot, az önbecsülést és a...