7

Hjärtchakraaffirmationer

Senast uppdaterad: juni 15, 2023

Featured Image

Table of Contents

Hjärtchakraaffirmationer är kraftfulla uttalanden som hjälper till att balansera och öppna det fjärde chakrat i det sju chakrasystemet

 

Affirmationer för hjärtchakrat

Hjärta charka affirmationerHjärtchakrat är det fjärde chakrat i det sju chakrasystemet och finns i mitten av bröstkorgen. Detta chakra är ansvarigt för vår förmåga att älska, ge och ta emot medkänsla och ansluta till andra på en känslomässig nivå. Hjärtchakraaffirmationer är kraftfulla uttalanden som hjälper till att balansera och öppna det fjärde chakrat i sju-chakrasystemet. Genom att upprepa positiva affirmationer relaterade till kärlek, medkänsla och känslomässig koppling kan vi omprogrammera våra tankar och övertygelser för att anpassa sig till hjärtchakras energi, vilket leder till större känslor av kärlek, anslutning och empati.

 

Vad är hjärtchakrat?

Hjärtchakrat, eller Anahata-chakrat på sanskrit, är det fjärde chakrat i det sju chakrasystemet, beläget i mitten av bröstkorgen och förknippat med färgen grön. Det är ansvarigt för vår förmåga att älska, ge och ta emot medkänsla och få känslomässig kontakt med andra. Ett blockerat eller överaktivt hjärtchakra kan orsaka känslor av ensamhet, isolering och svårigheter att skapa meningsfulla relationer. Utövare kan dock få djup kontakt, visa empati och medkänsla och uppleva kärlek när hjärtchakrat är balanserat och öppet. Affirmationer kan hjälpa till att balansera och öppna hjärtchakrat, omprogrammera våra tankar och övertygelser för att anpassa sig till dess energi, vilket leder till en större känsla av anslutning, kärlek och medkänsla i våra liv.

 

Hjärtchakrat egenskaper

Hjärtchakrat förknippas med många viktiga egenskaper som är avgörande för vårt välbefinnande. Här är några av de viktigaste egenskaperna som förknippas med hjärtchakrat:

 • Villkorslös kärlek: Hjärtchakrat är energicentret för ovillkorlig kärlek. När det är balanserat kan vi ge och ta emot kärlek fritt utan villkor eller förväntningar.

 • Medkänsla och empati: När hjärtchakrat är balanserat kan vi förstå och känna empati med andra och känna en djup samhörighet med alla levande varelser.

 • Förlåtelse: Hjärtchakrat är kopplat till förlåtelse. När det är balanserat kan vi förlåta oss själva och andra.

 • Tacksamhet: Hjärtchakrat är förknippat med tacksamhet; när det är balanserat kan vi uppskatta och uttrycka tacksamhet för de goda sakerna i våra liv.

 • Harmoni: När hjärtchakrat är balanserat kan vi skapa harmoniska relationer och miljöer.

 • Glädje: Hjärtchakrat är kopplat till glädje; när det är balanserat upplever vi en djup känsla av glädje och tillfredsställelse.

Genom att fokusera på dessa egenskaper och arbeta för att balansera hjärtchakrat kan vi få in mer villkorslös kärlek, medkänsla, empati, förlåtelse, tacksamhet, harmoni, empati och glädje i våra liv.

 

Symtom på en blockerad hjärtchakra

Hjärtchakrat är ett viktigt energicentrum som bidrar till vårt känslomässiga och fysiska välbefinnande. Det kan leda till olika fysiska, känslomässiga och mentala symptom när det blir obalanserat. Några vanliga tecken på ett blockerat hjärtchakra inkluderar:

 • Emotionell instabilitet: Ett obalanserat hjärtchakra kan orsaka känslomässig instabilitet, vilket gör att du lätt känner dig överväldigad, orolig eller deprimerad.

 • Brist på självkärlek: Hjärtchakrat är nära förknippat med självmedkänsla och kärlek. Ett obalanserat hjärtchakra kan leda till brist på självkärlek, självkänsla och självacceptans.

 • Problem medrelationer: Ett obalanserat hjärtchakra kan orsaka relationsproblem, t.ex. svårigheter att skapa meningsfulla kontakter, förtroendeproblem och rädsla för intimitet.

 • Fysiska symtom: Ett obalanserat hjärtchakra kan ge fysiska symtom som bröstsmärtor, hjärtklappning och högt eller lågt blodtryck.

 • Brist på empati: Ett obalanserat hjärtchakra kan leda till brist på empati, vilket gör det svårt för dig att få kontakt med andra på en känslomässig nivå.

 • Svårigheter att förlåta: Ett obalanserat hjärtchakra kan också leda till svårigheter att förlåta andra och släppa taget om tidigare sår. Du kan komma på dig själv med att hysa agg eller förbittring gentemot andra.

Ytterligare symptom är narcissistiskt beteende, manipulativt beteende och en oförmåga att vara sitt sanna jag gentemot andra. Genom att känna igen dessa symptom kan du identifiera om ditt hjärtchakra är obalanserat och vidta åtgärder för att återställa dess balans genom meditation, energiläkning och andra terapeutiska tekniker.

 

Chakraaffirmationer för att öppna Anahata

Hjärtchakraaffirmationer är ett kraftfullt verktyg för att läka chakrat. Nedan följer några allmänna chakraaffirmationer som ger balans till hjärtchakrat:

 1. Jag är värd kärlek och jag ger mig själv tillåtelse att ta emot den fullt ut.
 2. Jag utstrålar kärlek och positivitet och lockar till mig kärleksfulla relationer och upplevelser i mitt liv.
 3. Jag hedrar och respekterar mig själv och andra och värnar om sunda relationer och kontakter.
 4. Jag utstrålar kärlek och vänlighet till alla varelser, inklusive mig själv.
 5. Mitt hjärtrum utstrålar kraftfullt grönt ljus.
 6. Jag tar kärleksfullt hand om mitt sinne, min kropp och min själ.
 7. Jag är en prioritet i mitt eget liv.
 8. Jag omfamnar mina gåvor och mina ofullkomligheter lika mycket
 9. Mitt hjärta är fritt från tidigare sår Det är säkert för mig att älska och bli älskad
 10. Min aura är ett strålande grönt ljus av mod och passion som tänds i mitt hjärta.
 11. Alla mina relationer är nu kärleksfulla och harmoniska.

 

Affirmationer för kärlek med hjärtchakrat

Affirmationer som fokuserar på kärlek är ett utmärkt sätt att få ett flöde av energi genom hjärtchakrat. Några kärleksfulla hjärtchakraaffirmationer inkluderar:

 1. Jag tar emot kärlek och kontakter med lätthet.
 2. Det finns ett oändligt utbud av kärlek.
 3. Kärlek är min vägledande sanning och jag följer den.
 4. Jag riktar kärlek och ljus mot mig själv Jag lever i harmoni med alla andra varelser.
 5. Jag är redo för ett kärleksfullt förhållande.
 6. Jag skapar kärleksfulla och stödjande relationer.
 7. Jag är en kärleksfull och mäktig kraft i världen.
 8. Jag andas in kärlek till mig själv, jag andas ut självkritik och självtvivel.
 9. Jag förtjänar kärlek och att bli älskad.
 10. Jag älskar fullt ut den starka, kraftfulla, gudomliga människa som stirrar tillbaka på mig i spegeln.
 11. Jag vibrerar positiv, kärleksfull energi, och jag attraherar samma energi tillbaka.
 12. Jag är värd den renaste kärlek.

 

Affirmationer för medkänsla och acceptans

Positiva affirmationer kan effektivt skapa inre frid genom att manifestera medkänsla och empati gentemot andra och dig själv. Några medkännande hjärtchakra-affirmationer inkluderar:

 1. Jag känner medkänsla och empati för andras smärta och kamp.
 2. Jag väljer medkänsla framför fördömande.
 3. Jag utstrålar ren kärlek, ljus, positivitet och medkänsla.
 4. Jag odlar djupt mod och medkänsla i min kropp, mitt sinne och min själ.
 5. Jag är djupt medkännande och tillåter mig själv att vara ofullkomlig.
 6. Jag väljer att se mig själv och andra i ett medkännande ljus.
 7. Jag släppte taget om alla negativa tankar som påverkade mitt förflutna.
 8. Jag accepterar saker som de är.
 9. Jag omfamnar tystnaden och känner en djup inre frid.
 10. Jag älskar och accepterar mig själv för exakt den person jag är just nu.
 11. Jag väljer glädje och medkänsla framför dömande.

 

Använda stenar och kristaller från hjärtchakrat under affirmationer

Att använda chakrastenar och kristaller kan vara ett kraftfullt sätt att förbättra din hjärtchakra-affirmationspraktik. Här är några enkla steg för hur du kan införliva dem:

 1. Välj dina stenar: Det finns flera olika stenar och kristaller för hjärtchakrat att välja mellan. Några populära kristaller för hjärtchakrat är rosenkvarts, grön aventurin eller smaragd. Du kan också använda andra stenar som resonerar med dig och dina intentioner.
 2. Placera stenar på din kropp: Du kan också placera hjärtchakrastenar direkt på din kropp när du övar dina affirmationer. Försök att placera dem på ditt hjärta när du lägger dig ner och visualisera den helande energin som strömmar genom ditt chakra.
 3. Meditera medstenar: Det kan också vara bra att meditera med sakrala chakrastenar. Sitt bekvämt med stenen i handen eller placera den framför dig medan du fokuserar på dina affirmationer och låter stenens energi tända din inre eld.

Kom ihåg att rengöra och ladda dina stenar regelbundet för att säkerställa att de behåller sina helande egenskaper. Du kan rengöra dem i saltvatten och ladda dem genom att placera dem i solsken eller månsken.

 

Fördelar med att balansera hjärtchakrat

Att balansera hjärtchakrat kan ha många fördelar för ditt allmänna fysiska och känslomässiga välbefinnande. Genom att rensa ett blockerat hjärtchakra kan du uppleva följande:

 • Ökad medkänsla: Ett balanserat hjärtchakra kan hjälpa dig att utveckla en större känsla av medkänsla och empati gentemot dig själv och andra. Du kan känna större samhörighet med din omgivning och större förståelse för deras svårigheter.

 • Förbättrade relationer: Hjärtchakrat är kopplat till vår förmåga att skapa och upprätthålla hälsosamma, stödjande relationer. Genom att balansera detta chakra kan man förbättra kommunikationen, uttrycka känslor på ett hälsosamt sätt och odla meningsfulla relationer.

 • Större känslomässig stabilitet: Balansering av hjärtchakrat kan hjälpa till att reglera dina känslor och främja större känslomässig stabilitet. Du kan känna dig mer grundad och centrerad, även i utmanande situationer.

 • Förbättrad självkärlek: Hjärtchakrat är förknippat med självkärlek och självacceptans. Balansering av detta chakra kan förbättra din förmåga att älska och acceptera dig själv, vilket leder till större självförtroende, självkänsla och övergripande lycka.

 • Förbättrad fysisk hälsa: Hjärtchakrat är relaterat till cirkulationssystemet och hjärthälsan. Genom att balansera detta chakra kan du uppleva förbättrad fysisk hälsa, inklusive hälsosamt blodtryck, minskad risk för hjärtsjukdomar och förbättrad immunfunktion.

 • Större andlig förbindelse: Hjärtchakrat är också förknippat med andlig kontakt och tillväxt. Genom att balansera detta chakra kan du uppleva en djupare koppling till något större än dig själv och en större känsla av mening i livet.

Att balansera hjärtchakrat kan leda till bättre känslomässig och fysisk hälsa, förbättrade relationer och en djupare kontakt med dig själv och andra. Genom att införliva metoder som meditation, yoga och kraftfulla affirmationer kan du återställa balansen i ditt hjärtchakra och uppleva de många fördelar som följer med det.

 

Vanliga frågor om affirmationer för hjärtchakrat

Hur läker du ditt hjärtchakra med affirmationer?

Affirmationer kan vara ett kraftfullt verktyg för att läka och balansera hjärtchakrat. Det första steget är att identifiera negativa övertygelser eller tankemönster som blockerar hjärtchakrat. Sedan kan du välja positiva affirmationer som resonerar med dig och upprepa dem regelbundet. Några exempel på hjärtchakra-affirmationer inkluderar:

 • Jag är värd kärlek och medkänsla
 • Jag förlåter mig själv och andra
 • Jag litar på universums godhet
 • Mitt hjärta är öppet för att ge och ta emot kärlek
 • Jag är kopplad till den kärlek som omger mig

 

Vad är mantrat för hjärtchakrat?

Mantrat för hjärtchakrat är "Yam". Detta ljud resonerar med hjärtchakrat och hjälper till att öppna och balansera det. Du kan upprepa detta mantra under meditation eller som en del av din dagliga andliga praxis.

 

Vad blockerar hjärtchakrat?

Hjärtchakrat kan blockeras av olika faktorer, inklusive tidigare trauman, negativa övertygelser eller tankemönster och känslomässiga sår. Några vanliga orsaker till blockering av hjärtchakrat är rädsla för sårbarhet, brist på självkärlek och svårigheter att uttrycka känslor.

 

Vad är hjärtchakraaffirmationer för hjärthälsa?

Positiva affirmationer för hjärthälsa kan hjälpa till att främja fysiskt och emotionellt välbefinnande och balansera hjärtchakrat. Några exempel på affirmationer för hjärthälsa inkluderar:

 • Jag är tacksam för mitt friska hjärta
 • Jag ger näring åt mitt hjärta med kärlek och medkänsla
 • Mitt hjärta slår starkt och stadigt
 • Jag litar på min kropps förmåga att läka och må bra
 • Jag är öppen för att ge och ta emot kärlek

 

Hur kan jag förbättra min hjärtchakra?

Att förbättra ditt hjärtchakra innebär en kombination av egenvård, t.ex. meditation, yoga, hälsosamma livsstilsvanor och inre arbete för att läka känslomässiga sår och släppa negativa övertygelser. Några specifika metoder som kan hjälpa till att förbättra hjärtchakrat inkluderar att tillbringa tid i naturen, utöva vänliga handlingar och omge dig med positiva, kärleksfulla människor.

 

Hur ställer du in intentioner för hjärtchakrat?

Att sätta intentioner för hjärtchakrat innebär att fokusera på ditt önskade tillstånd, oavsett om det är mer kärlek, medkänsla eller känslomässig öppenhet. Du kan sätta avsikter genom affirmationer, visualisering eller helt enkelt genom att säga din avsikt till dig själv. Det kan också vara bra att skapa en hjärtcentrerad ritual eller övning, t.ex. journalföring eller meditation, för att stödja din avsiktsprocess.

 

Referenser

Vilka bevis finns det för att chakran finns?

Symtom på uppvaknandet av hjärtchakrat att känna till - SYLVIA SALOW

Sakralchakrat: placering, betydelse, balansering och mer

Eteriska oljor för chakran: Balansera och läka med heliga dofter

(PDF) Den fysiologiska grunden för yoga-chakrauttryck

Solar Plexus Chakra Affirmationer

12 min read

Solar Plexus Chakra Affirmationer

Solar plexus chakra, som ligger i bukområdet, är förknippat med personlig kraft, självkänsla och eldelementet. Solar plexus chakra affirmationer kan...

Affirmationer för halschakrat

11 min read

Affirmationer för halschakrat

Affirmationer för halschakrat kan hjälpa till att balansera och aktivera det femte chakrat, så att vi kan uttrycka oss mer fritt, kommunicera...

Affirmationer för tredje ögats chakra

14 min read

Affirmationer för tredje ögats chakra

Affirmationer för tredje ögats chakra är positiva uttalanden som fokuserar på att aktivera och balansera tredje ögats chakra, som är förknippat med...

Affirmationer för sakrala chakran

14 min read

Affirmationer för sakrala chakran

Affirmationer för sakralchakrat är positiva uttalanden som kan hjälpa till att balansera och aktivera sakralchakrat, främja kreativitet, sensualitet,...

Affirmationer för kronchakrat

13 min read

Affirmationer för kronchakrat

Affirmationer för kronchakrat är positiva uttalanden som fokuserar på att aktivera och balansera kronchakrat, som förknippas med andlig kontakt, inre...

Orange Chakrat

9 min read

Orange Chakrat

Det orange chakrat, även känt som det sakrala chakrat, ligger i underlivet och förknippas med kreativitet, njutning och sexualitet. Det styr den...