9

Affirmationer för sakrala chakran

Featured Image

Table of Contents

Affirmationer för sakralchakrat är positiva uttalanden som kan hjälpa till att balansera och aktivera sakralchakrat, främja kreativitet, sensualitet, känslomässig balans och hälsosamma relationer. Att regelbundet praktisera dessa affirmationer kan förbättra det allmänna välbefinnandet och känslan av egenmakt.

 

Affirmationer för sakrala chakran

sakrala charka-affirmationer förklaradeSakralchakrat, även känt som Svadhisthana på sanskrit, är det andra energicentret i chakrasystemet. Det är beläget i nedre delen av buken och ansvarar för att styra våra kreativa och sensuella energier och våra känslor och relationer med andra. När det sakrala chakrat, eller orange chakrat, är balanserat känner vi oss passionerade, inspirerade och känslomässigt anslutna. Men om det är blockerat eller överaktivt kan vi uppleva problem som låg libido, känslomässig instabilitet eller medberoende.

Affirmationer för sakralchakrat är kraftfulla verktyg som hjälper oss att balansera och läka detta energicentrum. Genom att upprepa positiva uttalanden som resonerar med det sakrala chakrats egenskaper och ansvarsområden kan vi frigöra blockeringar, öka vår självkänsla och förbättra vår kreativitet och intimitet.

 

Vad är det sakrala chakrat?

Sakralchakrat, även känt som Svadhisthana på sanskrit, är ett av kroppens sju ch akran och kallas ofta för det andra chakrat. Det ligger under naveln, mellan naveln och bäckenregionen. Sakralchakrat är nära förknippat med känslokroppen och reglerar våra känslor av njutning, sensualitet, kreativitet och passion.

När detta energicentrum är balanserat gör det det möjligt för oss att omfamna intimitet, njuta av njutning och uttrycka våra känslor på ett hälsosamt och harmoniskt sätt. En obalans i det sakrala chakrat kan dock leda till låg självkänsla, brist på kreativitet och svårigheter att skapa intima relationer.

 

Sacral chakra egenskaper

Sakralchakrat är ett energicentrum som förknippas med många egenskaper som är viktiga för ett tillfredsställande liv. Här är några av de viktigaste egenskaperna som förknippas med det sakrala chakrat:

 • Kreativitet: Vi kan utnyttja vår kreativa potential genom det sakrala chakrat. När det sakrala chakrat är balanserat kan vi uttrycka oss kreativt och förverkliga nya idéer och projekt.

 • Sensualitet: Det sakrala chakrat förknippas också med sensualitet och sexualitet. När detta chakra är balanserat kan vi omfamna vår egen sensualitet och uppleva hälsosamma, njutningsfulla sexuella möten.

 • Passion: Det sakrala chakrat är kopplat till vår känsla av passion och entusiasm för livet. När detta chakra är balanserat kan vi ägna oss åt våra passioner och njuta av livet till fullo.

 • Emotionell balans: Det sakrala chakrat är nära relaterat till våra känslor; när det är balanserat kan vi uppleva en rad känslor på ett hälsosamt och harmoniskt sätt.

 • Relationer: Det sakrala chakrat är förknippat med våra interpersonella relationer, och när det är balanserat kan vi skapa hälsosamma, kärleksfulla relationer med andra.

Genom att fokusera på dessa egenskaper och sträva efter att balansera det sakrala chakrat kan vi bjuda in mer kreativitet, sensualitet, passion, känslomässig balans och hälsosamma relationer i våra liv.

 

Vilka är symtomen på en blockerad sakral chakra

Ett överaktivt eller underaktivt sakralchakra kan uppstå av olika anledningar, t.ex. stress, trauma, negativa känslor eller fysiska problem. När sakralchakrat inte fungerar korrekt kan det yttra sig i olika fysiska, känslomässiga och mentala symtom. Här är några vanliga tecken på ett obalanserat sakralt chakra:

 1. Låg libido: När sakralchakrat är blockerat eller underaktivt kan du uppleva en brist på sexuell lust eller en oförmåga att uppleva njutning.
 2. Emotionell instabilitet: En obalanserad sakral chakra kan orsaka känslomässig instabilitet, inklusive humörsvängningar, irritabilitet och depression.
 3. Kreativa blockeringar: Det sakrala chakrat ansvarar för kreativitet och konstnärligt uttryck. En obalans i detta chakra kan leda till kreativa blockeringar och svårigheter att uttrycka sig.
 4. Beroende: Ett överaktivt sakralt chakra kan leda till beroende, särskilt till njutningssökande aktiviteter som överätning, drogmissbruk eller sexuellt beroende.
 5. Skuld och skam: Det sakrala chakrat är också ansvarigt för självkänsla och självvärde. Vid obalans kan du känna dig skyldig, skamsen eller ovärdig.
 6. Fysiska symptom: Ett obalanserat sakralchakra kan ge fysiska symtom som smärta i nedre delen av ryggen, urinvägsproblem, reproduktionsproblem och oregelbunden menstruation. 

Genom att identifiera dessa symptom kan du känna igen om ditt sakrala chakra är obalanserat och vidta åtgärder för att återställa balansen. När det är friskt och balanserat är vi självsäkra, generösa och kreativa - vi litar naturligt på vår intuition och har en sund känsla av att vara åtskilda från andra. I grund och botten ger ett balanserat sakralt chakra oss en stärkt självkänsla.

 

Affirmationer för helande av sakrala chakran

Healande affirmationer för det sakrala chakrat kan hjälpa till att främja positivt tänkande och flytta vår energi mot ett mer balanserat tillstånd. När vi upprepar affirmationer som stämmer överens med sakralchakrats egenskaper och ansvarsområden fokuserar vi vår uppmärksamhet på dessa aspekter av oss själva, och vi kan frigöra blockeringar eller negativa känslor som hindrar vårt välbefinnande.

Här är några allmänna chakra healing affirmationer som kan hjälpa till att skapa balans till en blockerad sakral chakra:

 1. Jag väljer att omfamna livet på ett vackert och meningsfullt sätt.
 2. Min själ befinner sig i ett rum av absolut och ovillkorlig lycka.
 3. Oändligt välstånd flödar till och genom mig.
 4. Jag förtjänar absolut och ovillkorlig lycka.
 5. Mitt drömliv är mitt att förverkliga.
 6. Jag utstrålar passion och välstånd.
 7. Jag är strålande, vacker, kreativ och njuter av ett hälsosamt och passionerat liv.
 8. Gränslös glädje är min födslorätt.
 9. Jag omfamnar det naturliga flödet av liv genom min fysiska kropp.
 10. Mina känslor flödar fritt på ett balanserat och hälsosamt sätt.
 11. Jag vibrerar ren glädje, överflöd och välstånd.
 12. Jag odlar ett vackert liv fritt från stress, bekymmer och rädsla.
 13. Villkorslös glädje är min födslorätt.
 14. Jag andas in kraftfullt gyllene ljus.
 15. Jag väljer att känna glädje och spänning ofta.
 16. Jag är en älskvärd och önskvärd varelse.
 17. Jag respekterar och hedrar min heliga kropp.
 18. Det är rätt för mig att välja glädje, skoj och lek i mitt dagliga liv. 

Om dina chakran känns obalanserade känslomässigt, kreativt eller sexuellt kan du ha nytta av att upprepa affirmationer som fokuserar på de symtom du upplever.

 

Affirmationer för Svadhisthana Chakra för kreativitet

Om du kämpar för att få tillgång till din kreativitet kan du fokusera på kreativa affirmationer för sakralchakrat för att släppa loss din inre konstnär. Att upprepa positiva uttalanden som överensstämmer med det sakrala chakrats egenskaper och ansvarsområden kan förändra ditt tankesätt och din energi mot ett mer kreativt tillstånd, så att du får tillgång till din fulla potential. Några av dessa inkluderar:

 1. Jag är en kreativ varelse, och min kreativitet flödar fritt från mitt sakrala chakra.
 2. Jag respekterar mitt naturliga flöde av kreativitet och passion.
 3. Jag känner mig glad, energisk och levande.
 4. Att skapa konst ger näring åt min själ och skänker mig glädje.
 5. Jag litar på mina kreativa instinkter och tillåter mig själv att utforska nya idéer och möjligheter.
 6. Jag inspireras av världen omkring mig, och jag använder min kreativitet för att skapa skönhet och glädje i mitt och andras liv.
 7. Min kreativa energi är livfull och kraftfull, och jag använder den för att förverkliga mina drömmar och mål.
 8. Jag omfamnar mitt unika perspektiv och uttrycker min kreativitet på mitt eget autentiska sätt.
 9. Jag är trygg i min kreativa förmåga och litar på att mina idéer och skapelser är värdefulla och meningsfulla.
 10. Jag tillåter mig själv att leka, ha roligt och experimentera med min kreativitet, eftersom jag vet att det är nyckeln till att frigöra min fulla potential.

 

Affirmationer för det sakrala chakrat för sensualitet

Att upprepa positiva uttalanden som resonerar med det sakrala chakrats egenskaper och ansvarsområden kan förändra ditt tankesätt och din energi mot ett mer sensuellt tillstånd, så att du kan utnyttja din inre sensualitet och njuta av hälsosamma, behagliga upplevelser. Några stödjande affirmationer inkluderar:

 1. Jag omfamnar min sensualitet och tillåter mig själv att uppleva njutning inom alla områden i mitt liv.
 2. Jag balanserar min sexuella energi på ett hälsosamt och tillfredsställande sätt.
 3. Det är min födslorätt att få njutning Jag hedrar den heliga kroppen.
 4. Mitt sakrala chakra är öppet och balanserat, så att jag fullt ut kan njuta av och uppskatta min kropp och dess förnimmelser.
 5. Jag är en gudomlig sexuell varelse.
 6. Min sexualitet är en helig förbindelse mellan min kropp och det gudomliga.
 7. Mina intuitiva sinnen väcks till liv Jag omfamnar min livfulla sexualitet
 8. Jag hedrar min egen gudomliga sensualitet.
 9. Jag hyllar min sensualitet och använder den för att få kontakt med andra på djupa och meningsfulla sätt.
 10. Jag är en vacker, sensuell och passionerad varelse.

 

Affirmationer för sakrala chakran för emotionell balans

Det sakrala chakrat är nära kopplat till den emotionella kroppen. Genom att använda affirmationer som resonerar med det sakrala chakrats egenskaper och ansvarsområden kan du frigöra blockeringar, öka din självmedvetenhet och främja emotionell läkning och balans. Några användbara affirmationer inkluderar:

 1. Jag litar på mina känslor och tillåter mig själv att känna dem fullt ut utan bedömning eller motstånd.
 2. Jag släpper alla tidigare känslor som blockerar mitt sakrala chakra.
 3. Mitt sakrala chakra är öppet och balanserat, vilket gör att jag kan bearbeta mina känslor på ett hälsosamt och konstruktivt sätt.
 4. Jag är i kontakt med mina innersta känslor och tillåter mig själv att uttrycka dem på ett autentiskt sätt.
 5. Jag kan uppleva ett helt spektrum av känslor, och jag respekterar var och en av dem som en giltig och värdefull del av min mänskliga erfarenhet.
 6. Jag kan hitta en sund balans mellan mina känslor och mitt rationella sinne, så att jag kan fatta kloka beslut och hantera livets utmaningar med elegans och lätthet.
 7. Jag är känslomässigt motståndskraftig, kan återhämta mig efter motgångar och finna glädje och lycka i nuet.
 8. Mitt sakrala chakra är fyllt av positiv energi, vilket ger en känsla av inre frid och känslomässig stabilitet.
 9. Jag kan skapa hälsosamma gränser och hävda mina behov på ett sätt som respekterar mitt känslomässiga välbefinnande.
 10. Jag är ansluten till mitt högre jag, vilket ger mig tillgång till en djup källa av känslomässig styrka och visdom som stöder mig på min livsresa.

Upprepa dessa affirmationer dagligen, antingen i ditt sinne eller högt, för att hjälpa till att läka och balansera ditt sakrala chakra. Du kan också skriva ner dem, meditera på dem eller införliva dem i din yoga- eller meditationspraxis.

 

Använda kristaller och stenar från sakralchakrat under affirmationer

Att använda chakrastenar och kristaller kan vara ett kraftfullt sätt att förbättra din sakrala chakraaffirmationspraktik. Här är några sätt att införliva dem: 

 1. Välj en sakral chakrasten: Det finns flera stenar och kristaller som förknippas med det sakrala chakrat, t.ex. karneol, orange kalcit och månsten. Välj en sten som resonerar med dig och håll den i handen medan du upprepar dina affirmationer.
 2. Placera stenar på din kropp: Du kan också placera sakrala chakrastenar direkt på din kropp när du övar dina affirmationer. Försök att placera dem på din nedre buk eller bäckenregion när du lägger dig ner och visualisera den helande energin som strömmar genom ditt chakra.
 3. Meditera med stenar: Det kan också vara bra att meditera med sakrala chakrastenar. Sitt i en bekväm ställning med stenen i handen eller placera den framför dig medan du fokuserar på dina affirmationer och låter stenens energi stödja din övning.

Kom ihåg att rengöra och ladda dina stenar regelbundet för att säkerställa att de behåller sina helande egenskaper. Du kan rengöra dem genom att lägga dem i saltvatten eller smeta dem med salvia, och ladda dem genom att lägga dem i solljus eller månsken.

 

Fördelar med balansering av Sacral Chakra

Positiva affirmationer är uttalanden som kan hjälpa till att omprogrammera sinnet och främja positivt tänkande, vilket leder till ett mer balanserat och hälsosamt energisystem. Genom att använda affirmationer kan vi fokusera vår uppmärksamhet på vårt önskade tillstånd och hjälpa till att manifestera det i verkligheten.

Affirmationer för det sakrala chakrat kan ha många fördelar för ditt allmänna välbefinnande. Genom att införliva dessa affirmationer i din dagliga rutin kan du uppleva:

 1. Förbättrad kreativitet: Sacral chakra affirmationer hjälper till att stimulera kreativitet och förbättra din förmåga att tänka utanför lådan.
 2. Förbättrad emotionell intelligens: Genom att fokusera på sakral chakra affirmationer, kan du förbättra din förmåga att känna igen och hantera dina känslor, vilket leder till större emotionell intelligens.
 3. Ökad passion och sensualitet: Affirmationer för sakrala chakran kan hjälpa dig att omfamna din sensuella och passionerade natur, vilket leder till ett mer levande och tillfredsställande liv.
 4. Förbättrade interpersonella relationer: Genom att balansera ditt sakrala chakra kan du förbättra din förmåga att kommunicera och få kontakt med andra, vilket leder till starkare och mer meningsfulla relationer.
 5. Större självkärlek och acceptans: Affirmationer för sakralchakrat kan hjälpa dig att uppskatta och älska dig själv mer fullständigt, vilket leder till större självförtroende och självacceptans.
 6. Förbättrad kreativitet och produktivitet: Genom att öppna ditt sakrala chakra kan du utnyttja din kreativa energi och förbättra din produktivitet inom alla områden i livet.
 7. Förbättrad andlig tillväxt: Balansering av ditt sakrala chakra kan hjälpa dig att få kontakt med ditt inre jag, vilket leder till större andlig tillväxt och medvetenhet. 

I slutändan kan sakralchakraaffirmationer ha en kraftfull inverkan på ditt liv och hjälpa dig att leva ett mer glädjefyllt, passionerat och uppfyllt liv.

Det är viktigt att komma ihåg att affirmationer bara är ett verktyg för chakrahealing, och bör användas i kombination med andra metoder som meditation, yoga och hälsosamma livsstilsvanor. Dessa affirmationer kommer att göra resan mot sakral chakrahealing och balans lättare.

 

Vanliga frågor om sakrala chakraaffirmationer

Vad säger man om sakral chakra?

Det finns olika affirmationer som du kan använda för det sakrala chakrat, t.ex:

 • Jag omfamnar min sensualitet och tillåter njutning i mitt liv.
 • Jag är passionerad och kreativ.
 • Jag släpper taget om tidigare känslor som inte längre tjänar mig.
 • Jag hedrar min kropp och låter mina känslor flöda fritt.
 • Jag förtjänar ett hälsosamt och kärleksfullt förhållande.
 • Jag omfamnar mitt naturliga livsflöde och väljer glädje.

 

Vad är mantrat för det sakrala chakrat?

Mantrat för det sakrala chakrat är "Vam". Du kan upprepa detta ljud under meditation eller chanting för att balansera och aktivera det sakrala chakrat.

 

Vilka är affirmationerna för att öppna det sakrala chakrat?

Några affirmationer för att öppna det sakrala chakrat inkluderar:

 • Jag är kopplad till min passion och kreativitet.
 • Jag litar på mina känslor och låter dem vägleda mig.
 • Jag är värd glädje och njutning i livet.
 • Jag är självsäker och strålande.
 • Jag litar på mina känslor och ger dem stort utrymme att komma till uttryck.
 • Jag släpper loss tidigare känslor och omfamnar min sensualitet.
 • Jag är ansluten till en oändlig källa av innovation, inspiration och kreativitet. 

 

Hur kan jag aktivera mitt sakrala chakra?

Det finns olika sätt att aktivera ditt sakrala chakra, t.ex:

 • Utöva kreativa aktiviteter, som att måla, dansa eller skriva.
 • Delta i aktiviteter som ger dig glädje och njutning.
 • Bär eller omge dig med färgen orange, som är associerad med det sakrala chakrat.
 • Utöva yogapositioner som stimulerar det sakrala chakrat, t.ex. duvposition eller kobraposition.
 • Använda affirmationer eller sjunga det sakrala chakra-mantrat "Vam".

 

Vilka känslor blockerar det sakrala chakrat?

Känslor som skuld, skam, rädsla och känslor av ovärdighet kan fungera som blockeringar i det sakrala chakrat. Dessa negativa känslor kan hindra dig från att uppleva njutning, kreativitet och intimitet på ett hälsosamt och balanserat sätt.

 

Vilka livsmedel aktiverar det sakrala chakrat?

Att äta mat som är orange eller söt i smaken kan hjälpa till att aktivera det sakrala chakrat. Några exempel på sådana livsmedel är sötpotatis, morötter, apelsiner, mango och honung.

Referenser

(PDF) Den fysiologiska grunden för yoga-chakrauttryck

Hjärtchakraaffirmationer

12 min read

Hjärtchakraaffirmationer

Hjärtchakraaffirmationer är kraftfulla uttalanden som hjälper till att balansera och öppna det fjärde chakrat i det sju chakrasystemet

Affirmationer för tredje ögats chakra

14 min read

Affirmationer för tredje ögats chakra

Affirmationer för tredje ögats chakra är positiva uttalanden som fokuserar på att aktivera och balansera tredje ögats chakra, som är förknippat med...

Affirmationer för halschakrat

11 min read

Affirmationer för halschakrat

Affirmationer för halschakrat kan hjälpa till att balansera och aktivera det femte chakrat, så att vi kan uttrycka oss mer fritt, kommunicera...

Orange Chakrat

9 min read

Orange Chakrat

Det orange chakrat, även känt som det sakrala chakrat, ligger i underlivet och förknippas med kreativitet, njutning och sexualitet. Det styr den...

Solar Plexus Chakra Affirmationer

12 min read

Solar Plexus Chakra Affirmationer

Solar plexus chakra, som ligger i bukområdet, är förknippat med personlig kraft, självkänsla och eldelementet. Solar plexus chakra affirmationer kan...

Affirmationer för kronchakrat

13 min read

Affirmationer för kronchakrat

Affirmationer för kronchakrat är positiva uttalanden som fokuserar på att aktivera och balansera kronchakrat, som förknippas med andlig kontakt, inre...