16

Chakra's - Wiki

Featured Image

Table of Contents

Het Chakra Systeem is een oude kaart van psychische of subtiele energie die traditioneel wordt gebruikt voor meditatieve oefeningen.

 

INLEIDING AAN HET CHAKRA SYSTEEM

afbeelding van de zeven chakra's

Historisch gezien is het voor de wetenschap moeilijk geweest om het bestaan van chakra's te bewijzen, omdat ze van subjectieve ervaring en bewustzijn zelf zijn. Maar in de moderne tijd kunnen we tastbare verbanden vinden tussen chakra's, neurale plexussen, endocriene klieren, het immuunsysteem, en bij uitbreiding, alle biochemische reacties in het lichaam.

De belangstelling van het publiek voor de chakratheorie neemt toe, en er is een groeiend aantal boeken en artikelen over dit onderwerp beschikbaar. Evenzo is er een toenemende vraag naar alternatieve geneeswijzen en gezondheidszorgmethoden, waaronder energetische genezing. Naast de algemene belangstelling voor de chakra filosofie, suggereert onderzoek in toenemende mate dat geest-lichaam tradities, zoals yoga, tai chi, acupunctuur en meditatie, een effectieve behandeling zouden kunnen bieden voor een grote verscheidenheid van zowel mentale als fysieke kwalen. Al deze tradities beweren het energetische systeem van het lichaam te harmoniseren en te versterken. Sommigen beschouwen het nog steeds als een woo-woo pseudo-wetenschap, dus waarom probeert u de chakra's niet zelf te ervaren?

 

De GESCHIEDENIS VAN YOGA EN HET CHAKRA-SYSTEEM

De yogafilosofie, zoals uiteengezet door de wijze Patanjali in de tweede eeuw voor Christus, is gebaseerd op de acht ledematen van Ashtanga yoga. Deze omvatten Yamas (ethische disciplines), Niyamas (individuele observanties), Asana (lichaamshouding), Pranayama (adembeheersing), Pratyahara (terugtrekking van de zintuigen), Dharana (concentratie), dhyana (meditatie), en samadhi (zelfrealisatie of verlichting). Yoga is duizenden jaren geleden in India ontstaan om beoefenaars te bevrijden van de cyclus van lijden (Duhkha) of dis-ease. "Dis-ease" kan verwijzen naar het ontbreken van een gevoel van comfort en veiligheid, maar geeft ook weer dat als een persoon zich ongemakkelijk voelt en de interne stressrespons toeneemt, het potentieel voor het ziekteproces om te vorderen ook toeneemt. Moderne westerse yoga, en het meeste onderzoek naar yoga, heeft zich gericht op drie hoofdcomponenten: ademhalingsoefeningen, houdingen, en meditatie. Elk van deze beïnvloedt het neurobiologisch functioneren.

Het woord chakra betekent draaiend wiel. Chakra's zijn omvormers van prana, of levenskracht waarnaar verwezen wordt als het energielichaam. Hoewel er verschillende gedachten en meningen zijn, zijn de meesten het eens over zeven hoofdchakra's die langs de ruggengraat lopen en 88.000 door het hele lichaam, en 72.000 nadi's of paden. Door meer aandacht te schenken aan de eigen energie (ook wel het subtiele lichaam genoemd) en prana, en door de stroom ervan te kalmeren en te sturen door middel van yoga-oefeningen, kan een individu helpen de systemen en de interne toestand van het lichaam te reguleren. Swami Satyananda Saraswati (1972) legde uit dat het oude chakrasysteem bestaat uit zeven chakra's, afgebeeld als een ruggengraat, met drie in elkaar vervlochten kanalen, de Sushumna, de Ida, en de Pingala Nadis, die kruispunten bevatten als de plaatsen van de belangrijkste chakra-energiecentra.

Historisch gezien vormen een paar primaire teksten de basis van ons begrip van de chakra theorie en de verwante Kundalini yoga in het Westen vandaag de dag. Een daarvan is bekend als "The Serpent Power: The Secrets of Tantric and Shakti Yoga " door Woodroffe (1919). Het is een klassieke interpretatie van de oude Sat-Chakra-Nirupama (uit 1577), waarin chakra's op verschillende manieren worden beschreven als "wervelingen van etherische materie" en "centra van bewustzijn". De twee andere teksten zijn uit de 10e eeuw. De Padaka-Pancaka bevat beschrijvingen van de energiecentra en aanverwante praktijken, en het Gorakshashatakam geeft instructies voor het mediteren op de chakra's.

 

FYSIOLOGIE VAN DE CHAKRAS

Dr. Hiroshi Motoyama, een van de meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van de fysiologie van chakra's, heeft eind jaren '60 en begin jaren '70 belangrijk werk verricht, waaruit blijkt dat chakra's een fysieke basis hebben. Hij ontwikkelde het "Chakra Instrument", ontworpen om emissies van fysieke energie uit het menselijk lichaam in de vorm van licht, elektrische of elektromagnetische energie te identificeren. Dit instrument was in staat een meetbaar verschil te vinden wanneer proefpersonen zich direct op een specifieke chakra concentreerden, maar alleen wanneer de proefpersoon tevoren mentale activering had beoefend. Er werd geen verandering waargenomen bij de proefpersoon wanneer een chakra werd getest. De resultaten suggereerden niet alleen het bestaan van een wetenschappelijk meetbare chakra-locatie, maar ook het belang van mentale concentratie op deze gebieden voor activering. Dr. Motoyama geeft gedetailleerde oefeningen voor mentale concentratie in zijn boek "Theories of the Chakras." Zijn werk is echter voor zover bekend niet onderworpen aan een peer-review proces.

 

MODERNE THEORIEËN OVER DE CHAKRAS

In de moderne integratieve geneeskunde is er een theorie dat de chakra's lichamelijke energiepoorten zijn en omzetters van subtiele energie in bruikbare energie, zoals elektrische en chemische signalen binnen het lichaam. In het leerboek "The Scientific Basis of Integrative Medicine" van Wisneski & Anderson uit 2009 wordt het concept van "subtiele energiegeneeskunde" verder uitgewerkt."

Dr. Candace Pert, de pionier van de psychoneuro-immunologie, beschreef ook elk chakra in haar baanbrekende boek, "Molecules of Emotion: The Science Behind Mind-Body Medicine." Ze gebruikte een nuttige analogie om te denken dat elk van de zeven chakra's fungeert als een "mini-brein" of centrum van de organisatie, coördinatie en communicatie. Ze legt uit hoe ze knobbels zijn van zowel elektrische als chemische activiteit, die informatie ontvangen, verwerken en distribueren van en naar de rest van de "lichaam-geest". De mini-hersenen zijn samengesteld uit een endocriene klier, een centrale zenuwplexus, en de draaiende energie van de chakra. De endocriene klieren produceren hormonen en leveren deze aan de bloedbaan, die verder gaat naar de belangrijkste organen en weefsels in je lichaam. De zeven zenuwplexussen geven zenuwimpulsen door, en de zeven ruimten zitten ook vol met neuropeptiden, die zij de "moleculen van emotie" noemde. Al deze verschillende structuren - neurale, energetische, hormonale, en biochemische - werken dus samen, maar nog steeds met een vorm van zelfvoorziening. Daarom dient het chakrasysteem ook als een model van de "lichaam-geest" waarbij de bijbehorende endocriene klier in het lichaam, de neuropeptiden de emoties zijn; de zenuwplexus correleert met de gedachte en de subtiele energie met de geest.

Het endocriene systeem vormt de verbinding tussen het fysieke lichaam, via de hormonen, en het psychologische en emotionele lichaam. De belangrijkste klieren van het endocriene systeem zijn de bijnieren, de voortplantingsorganen, de schildklier, de bijschildklier, de hypothalamus, de hypofyse en de pijnappelklier. Overlappend aan het endocriene systeem is het chakra systeem, dat het volgende omvat: (1) het wortelchakra, verbonden met de bijnieren, (2) het sacraal chakra, verbonden met de voortplantingsorganen (eierstokken bij vrouwen en testikels bij mannen), (3) het zonnevlechtchakra, verbonden met de pancreas, (4) het hartchakra - geassocieerd met de thymus, (5) het keelchakra - geassocieerd met de schildklier, (6) het derde oog (gelegen tussen de wenkbrauwen) - geassocieerd met de hypofyse, en (7) het kruinchakra - geassocieerd met de pijnappelklier.

 

PSYCHOLOGIE VAN DE CHAKRAS

vrouw krijgt chakra healing behandeling

Moderne interpretaties van yoga hebben geholpen om het toepasbaar te maken voor hedendaagse levensstijlen. In 1932 zei Dr. Jung, grondlegger van de analytische psychologie, tijdens zijn lezing over de "Psychologie van Kundalini Yoga", over de betekenis van yoga voor het Westen: "Ons gebrek aan richting grenst aan psychische anarchie. Daarom komt elke religieuze of filosofische praktijk neer op een psychologische discipline, en dus een methode van psychische hygiëne." Een concept dat nauw verwant is aan de chakra's is kundalini energie. Dr. Jung zei ook: "Wanneer je erin slaagt de Kundalini te doen ontwaken, zodat deze uit zijn loutere potentie begint te bewegen, begin je noodzakelijkerwijs een wereld die anders is dan onze wereld. Het is de wereld van de eeuwigheid." Een symbolische brug bouwt zich op de energiecentra, als stapstenen van bewustzijn, langs wat Dr. Jung axis Mundi noemde. Yogi's noemen dit de Sushumna Nadi - het verticale kanaal dat door de heilige energiecentra van de mens en alle levende wezens loopt.

Joseph Campbell is een Amerikaanse vergelijkende mythologie- en godsdienstwetenschapper. Hij beschrijft de Kundalini als "de figuur van een opgerolde vrouwelijke slang - een slangengodin, niet van 'grove' maar van 'subtiele' substantie - die moet worden beschouwd als verblijvend in een sluimerende staat in een subtiel centrum, het eerste van de zeven, nabij de basis van de ruggengraat: het doel van de yoga is dan deze slang te wekken, haar hoofd op te heffen, en haar via een subtiele zenuw of kanaal van de ruggengraat omhoog te brengen naar de zogenaamde "duizendbladige lotus" (Sahasrara chakra) op de kruin van het hoofd. Zij, die van het laagste naar het hoogste lotuscentrum stijgt, zal de vijf ertussen passeren en ontwaken, en met elk ontwaken zal de psychologie en de persoonlijkheid van de beoefenaar totaal en fundamenteel getransformeerd worden" (Campbell & Osbon, 1998).

De westerse chakratheoreticus Anodea Judith schreef het boek "Eastern Body, Western Mind," dat deze oude yogafilosofieën integreert met moderne psychologie en wetenschap. Vanuit Judith's perspectief definieert ze een chakra als "een centrum van organisatie dat levenskrachtenergie ontvangt, assimileert en uitdrukt" (2011). Ze legt uit hoe elke chakra wordt geassocieerd met verschillende eigenschappen en kenmerken van zowel fysiologisch als psychologisch functioneren. Ze beschrijft de chakratheorie als een oud systeem van spirituele anatomie, dat beweert hoe spirituele verbinding ontstaat in de ontwikkeling en suggereert een correlatie van de chakra progressie met Westerse theorieën van psychologische ontwikkeling. In vergelijking met de theorie van Erik Erikson verbinden de lagere chakra's zich met een basisgevoel van veiligheid of "vertrouwen versus wantrouwen," en identiteit of autonomie en initiatief versus schaamte/twijfel.

De bovenste chakra's daarentegen staan in verbinding met liefde en intimiteit, authenticiteit, integriteit, en innerlijke wijsheid. En volgens de behoeftehiërarchie van Abraham Maslow stroomt de chakra-energie van fysiologische basisveiligheid en erbij horen, eigenwaarde, zelfverwezenlijking, en tenslotte naar zelftranscendentie. Dus, het chakra systeem kan ook dienen als een filosofisch systeem met zeven niveaus dat fysieke, emotionele en spirituele energie en concepten in kaart brengt op het lichaam-geest.

In het boek "Anatomie van de Geest: Seven Stages of Power and Healing" (1996), vergeleek en beschreef Caroline Myss, theologe en medisch intuïtief, parallellen tussen de 7 Hindoe chakra's, de zeven Christelijke sacramenten, en de mystieke Joodse Kabbala, die twaalf centra bevat. In een ander boek van Myss, "Why People Don't Heal, and How They Can" (1997), stelt ze: "Je biografie wordt je biologie". Met andere woorden, psychologie stuurt fysiologie, en je hele levensverhaal, dat al je ervaringen, overtuigingen en keuzes omvat, is ingebed in elke laag of niveau van je wezen. Myss beschrijft de functie van chakra's als een computerprogramma of een informatiedatabase: "Elke gedachte en ervaring die je ooit in je leven hebt gehad, wordt gefilterd door deze chakra-databases. Elke gebeurtenis wordt opgeslagen in je cellen". Dit sluit aan bij het belang van het veranderen van iemands verhaal, van slachtofferschap, ontkrachting en hulpeloosheid, naar betekenis, kracht en doel.

 

HET SUBTELE LICHAAM EN HET NERVOUS SYSTEM

In de klassieke yogales is prana de energie die het leven aandrijft en het fysieke lichaam doordringt. De prana stroomt door subtiele zenuwen, Nadis genaamd, en de drie belangrijkste Nadis beginnen aan de basis van de wervelkolom: de Ida, Pingala, en Sushumna. De Ida is vrouwelijk, wordt gekenmerkt door ontvankelijkheid, introspectie, koelte en rust, en eindigt bij het linker neusgat. De Pingala is mannelijk en drukt de energetische kwaliteiten uit van actie, warmte en besluitvaardigheid en eindigt bij het rechter neusgat; tenslotte is de Sushumna het centrale kanaal dat de samensmelting van deze twee energieën draagt en wanneer prana niet wordt gereguleerd, leidt dit tot ziekte.

B. K. S. Iyengar (2002) merkte op dat het SNS overeenkomt met de Ida Nadi en het PNS met de Pingala Nadi. Yogische teksten beschrijven het rechter neusgat als verwarmend, activerend, en extern gericht, en het linker als verkoelend, passief, en intern gericht. Deze kwaliteiten suggereren de werking van respectievelijk de SNS en de PNS. Dr. Shirley Telles en anderen (2000) vonden empirisch bewijs voor deze overeenkomst. Door de neusgaten en de ademhaling te manipuleren, kan een individu werken met de subtiele energiekanalen om bewust de dominantie te verschuiven van de ene tak van het ANS naar de andere. Deze praktijk maakt deel uit van de wetenschap van Swara Yoga (Rama, Ballentine, & Hymes, 1979, p. 79). Mel Robin legt uit dat "connecties tussen nasale lateraliteit, cerebrale-hersenhelft lateraliteit, en de twee takken van het ANS worden geïmpliceerd in de oude verslagen van Swara yogis" (Robin, 2009, p. 627). Pranayama, of yogische ademhalingsoefeningen, bevatten hier voorbeelden van, zoals Anulom Vilom en Nadi Shodhana (afwisselende neusgatademhaling).

 

DE FYSIEKE LOCATIES VAN DE ZEVEN CHAKRAS

afbeelding van de zeven chakrakristallen en kleurLICHAMELIJKE LOCATIES

De zeven chakra's bevinden zich in verschillende lichaamsdelen en hebben elk hun eigen specifieke eigenschappen. Naast de zeven hoofdchakra's zijn er nog honderden andere chakra's die zich op verschillende plaatsen in het lichaam bevinden. Ze lopen omhoog van de ruggengraat naar de kruin van je hoofd. Hier is een lijst van de verschillende locaties van elk van de zeven chakra's:

 1. Wortelchakra (Muladhara): Muladhara chakra zit aan de basis van de ruggengraat, in het stuitgebied.
 2. Sacraal chakra (Swadhisthana): De tweede chakra bevindt zich twee centimeter onder de navel in de onderbuik.
 3. Zolaire Plexus Chakra (Manipura): De locatie van de derde chakra is in de bovenbuik rond de maagstreek.
 4. Hartchakra (Anahata): De Anahata chakra bevindt zich in het midden van de borstkas, net boven het hart.
 5. Keelchakra (Vishuddha): De plaats van de Vishuddha is in de keel.
 6. Derde-oog chakra (Ajna): Het derde-oog chakra bevindt zich in het voorhoofd, tussen de ogen. Het wordt ook wel de voorhoofdchakra genoemd.
 7. Crown chakra (Sahasrara): De laatste chakra bevindt zich boven op het hoofd.

 

AARDSE CHAKRA LOCATIES

Volgens Corene Summers, welzijns- en mindfulnessdeskundige, meditatiegoeroe en chakrahealer, heeft elk van de zeven chakra's een heilige plek op aarde die zakken met energie bevat. Hier is een lijst van de plaatsen waar veel yogi's naartoe reizen om yoga te beoefenen en kracht op te wekken voor de verschillende chakra's in hun lichaam:

 1. Wortelchakra: Mount Shasta: Mount Shasta, gelegen in Californië, belichaamt dit aardingsproces. Inheemse Amerikaanse stammen hebben lang geloofd dat de slapende vulkaan helende krachten had en een spirituele aard die door veel mensen wordt gevoeld als ze in de buurt zijn.
 2. Sacraal chakra: Titicacameer: Het Titicacameer grenst zowel aan Peru als aan Bolivia. Het is het grootste meer in Zuid-Amerika, en het is zeer bevaarbaar, waardoor het populair is bij watersporters. Dit meer is de geboorteplaats van mythologische koningshuizen. Het meer straalt zowel vrouwelijke als mannelijke kwaliteiten uit, waardoor het de kern is voor zelfexpressie en creativiteit als de Sacrale Chakra in het menselijk lichaam.
 3. Solar Plexus Chakra: Uluru (Ayers Rock) & de Oglas: Men gelooft dat de Solar Plexus zich bevindt in Uluru, Australië. Het is een werelderfgoedlocatie die om vele redenen heilig is. Uluru heeft een krachtige energie. Het kan iemand nieuwe energie geven om een hogere versie van zichzelf te bereiken. Een 600 miljoen jaar oude rotswand in Uluru heeft zijn geschiedenis erin gekerfd.
 4. Hartchakra: Glastonbury (Stonehenge) en Shaftesbury: Stonehenge, gelegen in Engeland, heeft een mysterieuze geschiedenis en wordt nu geassocieerd met een plaats van mededogen en genezing. Glastonbury komt overeen met liefde, terwijl Shaftesbury overeenkomt met een wil, net als het Hart Chakra.
 5. Keelchakra: Olijfberg, Sfinx en Grote Piramiden: Bij de creatie van de Grote Piramiden werd rekening gehouden met de maan- en zonne-uitlijningen, en er wordt nu gezegd dat dit een plaats is van de keelchakra. De hemelse uitlijning van de ontwerpen in het oude Egypte komt overeen met harmonie in iemands geest, gedachten, en spraak. De keelchakra is verantwoordelijk voor het spreken van iemands waarheid, en dit gebied van Egypte versterkt en belichaamt dit.
 6. Het Derde Oog Chakra: Zwevend, afhankelijk van de Aeon: Er is geen vaste locatie voor het Derde Oog Chakra. Deze Aon vindt elke 2.160 jaar plaats en er wordt gezegd dat hij in Stonehenge is. Hoewel dit elke keer verandert, is de uitlijning gebaseerd op de nieuwe tijd en komt gewoonlijk overeen met de locatie van een ander chakra. De huidige plaats is dezelfde als de hartchakra - Glastonbury - Shaftesbury, Engeland.
 7. Crown chakra: De berg Kailas: De crownchakra, ook wel de 'trap naar de hemel' genoemd, bevindt zich op de berg Kailas in Tibet. De Himalaya's bezitten krachten voor meer dan alleen hun natuur, omdat ze boven de aarde uittorenen. De kruinchakra wordt geassocieerd met kennis, wijsheid en universeel bewustzijn, waardoor hij in een passend gebied ligt.

 

ANIMALE CHAKRA LOCATIES

Volgens antropoloog en spiritueel expert Avia zijn bepaalde dieren parallelle voorstellingen van de zeven chakra's. De chakra-dierensymbolen zijn onder meer de volgende:

 1. Wortelchakra (Muladhara): Olifant: De olifant laat zien dat we leren onze afhankelijkheid van de aarde te respecteren. Hij laadt zich door blokkades heen, beschermt en gedijt bij saamhorigheid. Het chakra dier motto is "Ik zorg."
 2. Sacraal chakra (Swadhisthana): Krokodil: De krokodil demonstreert de erkenning van individuele behoeften en zelfzorg. Het moedigt creativiteit, aanpassingsvermogen en evenwicht aan en gaat diep op zoek naar begeleiding en komt weer boven met antwoorden. Het chakra dier motto is "Ik ontwikkel."
 3. Solar Plexus Chakra (Manipura): Ram staat voor zelfkennis en groei, sterke wil, motivatie en vastberadenheid. Hij leeft op instinct en vertrouwt op zijn buikgevoel. Het chakra dier motto is "Ik herlaad."
 4. Hartchakra (Anahata): Antilope: De antilope vertegenwoordigt het vermogen om voor anderen te zorgen, gemeenschapsbewustzijn, vreugde in het ondersteunen van anderen, en hetzelfde voor jezelf te ontvangen. Hij voelt vaak oplossingen aan in plaats van op logica te vertrouwen. Het dierenchakra motto is "Ik deel."
 5. Keelchakra (Vishuddha): Witte Olifant: De witte olifant vertegenwoordigt zuivering, communicatie en harmonie. Hij zoekt creatieve manieren om zijn gedachten en gevoelens over te brengen. Het motto van het dierenchakra is: "Ik druk uit."
 6. Derde-Ogen Chakra (Ajna): Zwarte Antilope: De zwarte antilope verkent innerlijke sferen, geniet van innerlijke en fysieke reizen. Hij is waarheidsgetrouw en wordt geleid door innerlijke visie. Het motto van het dier is "Ik leid."
 7. Crownchakra (Sahasrara): Ei: Het ei vertegenwoordigt zuiverheid, potentieel en ultieme waarheid. Het kan universele verandering creëren en is voortdurend aan het uitbreiden en opstijgen. Het chakra dier motto is "Ik onthul."

 

FUNCTIES VAN DE CHAKRAS

Elke van de zeven primaire chakra's heeft een eigen functie in het menselijk lichaam. Hier is een lijst van manieren waarop ze het lichaam ten goede komen wanneer ze op één lijn staan en welke problemen kunnen optreden wanneer de chakra's geblokkeerd zijn.

 1. Wortelchakra (Muladhara): Het wortelchakra is het chakra van veiligheid, stabiliteit en onze basisbehoeften. Het zorgt ervoor dat we ons emotioneel en lichamelijk geaard voelen. Het uitlijnen van de Muladhara chakra vermindert artritis, constipatie, blaas- en darmproblemen en verbetert het emotionele welzijn.
 2. Sacraal chakra (Swadhisthana): Het uitlijnen van de Swadhisthana vermindert risico's in verband met organen, lage rugpijn en impotentie. Bovendien ondersteunt het de eigenwaarde en het vertrouwen rond creativiteit, seksualiteit en plezier. Heling van het sacraal chakra zal seksuele energie en gezonde geslachtsorganen ondersteunen.
 3. Solar Plexus Chakra (Manipura): De derde chakra, vaak de navelchakra genoemd, manifesteert persoonlijke kracht, helpt bij het helen van een laag gevoel van eigenwaarde en het vergroten van zelfvertrouwen. Het richt zich op het opbouwen van het innerlijke vuur dat zich rond de kern bevindt. Wanneer er een blokkade is in de Manipura chakra, kunnen mensen eetstoornissen, brandend maagzuur en spijsverteringsproblemen ervaren.
 4. Hartchakra (Anahata): Dit is het middelste chakra; daarom overbrugt het de kloof tussen de bovenste en onderste chakra's. Fysiek gezien kunnen blokkades in het hartchakra fysieke of emotionele symptomen veroorzaken. Fysieke problemen zijn astma, gewichtsproblemen en hartproblemen. Emotioneel kunnen mensen zich eenzaam en onzeker voelen, waardoor ze anderen voor zichzelf laten gaan.
 5. Keelchakra (Vishuddha): Het vijfde chakra staat in verbinding met verbale communicatie. Een blokkade wijst op problemen in het mondgebied, waaronder de tanden en het tandvlees. Als de keelchakra niet uitgelijnd is, kan dat resulteren in roddelen, spreken zonder na te denken en problemen met het communiceren van je gedachten. Als de keelchakra echter is uitgelijnd, kun je met mededogen en vertrouwen praten en luisteren als je trouw bent aan jezelf.
 6. Derde-oogchakra (Ajna): Blokkades in het Ajna chakra kunnen hoofdpijn, wazig zicht, gehoorproblemen en concentratieproblemen veroorzaken. Om het zesde chakra uit te lijnen, moet je in contact staan met de realiteit en in contact staan met hun gevoel. De resultaten zullen mensen in staat stellen het grote geheel te zien en hun intuïtie te volgen.
 7. Crown chakra (Sahasrara): Het laatste chakra wordt gezien als het chakra van de verlichting, dat het doel van ons leven en onze spirituele verbinding vertegenwoordigt. Het staat in verbinding met de andere zes chakra's; daarom kan het alle genoemde organen en de hersenen en het zenuwstelsel beïnvloeden. Het uitlijnen van het kruinchakra houdt alle chakra's open voor gelukzaligheid en verlichting en vermijdt eigenschappen als koppigheid, scepticisme en bekrompenheid.

 

SYMBOLISME VAN DE CHAKRAS


De eerste vijf chakra's worden geassocieerd met de fysieke elementen, vuur, water, aarde, ether en lucht. De duizendbladige lotus vertegenwoordigt elk chakra. Ze bevinden zich ook rond de yantra, wat zich vertaalt in "machine". Het is een combinatie van vormen die de functie van de chakra uitbeeldt. Tenslotte omringen een bepaald aantal bloemblaadjes de yantra.

Naast de fysieke vormen heeft elk chakra een unieke kleur. Het is geordend in de kleuren van de regenboog, naar boven vanaf de basis van de ruggengraat. Bovendien heeft elk chakra zijn zaad, bekend als de bija mantra, en wanneer mensen deze klanken chanten, creëren de frequenties energie in het lichaam.

 1. Wortelchakra (Muladhara): De eerste chakra is gerelateerd aan het aarde-element. De yantra in de lotusbloem wijst met een pijl naar beneden, en de drie punten hebben unieke betekenissen. Dit omvat de vormen van bewustzijn (conatie, cognitie en affectie), ervaring (voelen, weten en doen), en de drie godheden (Brahma, Vishnu, en Shiva). De zaadklank, of bija mantra, is "lam," en de kleur is rood.
 2. Sacraal chakra (Swadhisthana): Het tweede chakra heeft betrekking op het element water. De yantra is een cirkel met een sikkel, die water en de maan voorstelt. Zijn bija mantra is "vam," en zijn kleur is oranje.
 3. Solar Plexus Chakra (Manipura): De Manipura chakra is gerelateerd aan het vuurelement. Zijn yantra is een rode, levendige, omgekeerde driehoek die de energie naar beneden duwt en de beweging van Kundalini belemmert. Zijn zaadgeluid is "ram", en zijn kleur is helder geel.
 4. Hartchakra (Anahata): Het vierde chakra wordt geassocieerd met het element lucht. Het heeft een zespuntige ster bestaande uit twee driehoeken als yantra en stuwt de energie naar boven en naar beneden. De opwaartse driehoek is mannelijk, en de neerwaartse driehoek is vrouwelijk. Zijn mantra is "yam," en zijn energiekleur is groen.
 5. Keelchakra (Vishuddha): De Vishuddha chakra verbeeldt het element ether, dat ruimte is die de essentie van leegte inhoudt. Zijn yantra is een sikkel met een witte cirkel in het midden van de lotus, die kennis en zuiverheid voorstelt. De mantra van deze chakra is "ham" en de kleur is blauw.
 6. Derde-oogchakra (Ajna): Het zesde chakra stelt geen specifiek element voor. Sommigen zeggen dat het te maken heeft met licht, terwijl anderen geloven dat het algemeen is en verwijst naar alles-zijn. Zijn' yantra is een cirkel met twee bloemblaadjes die de zaadklanken voorstellen. De kleur die de Ajna chakra voorstelt is indigo, en zijn zaadklank is "Om" of "Aum."
 7. Crownchakra (Sahasrara): Het natuurlijke element van het laatste chakra is het denken, en zijn yantra is een volle maan. De kleur is violet of zuiver wit, en de bija mantra varieert afhankelijk van wie je het vraagt. Sommigen zullen zeggen dat "Om," "Soham," of "Ah" voldoende is, terwijl anderen zullen zeggen dat stilte de betere optie is.

 

WAARSCHIJNLIJK JE CHAKRAS IN BALANS

Het in balans brengen van de chakra's door middel van bepaalde praktijken is van vitaal belang voor een gezond chakrasysteem. Mediteren en het chanten van de chakra bija mantra is effectief, maar er zijn veel aanvullende trucs en technieken beschikbaar. Hier zijn vijf van de praktijken die je kunt gebruiken:

 1. Beoefen visualisatie: visualiseren dat helende energie langs de ruggengraat door het lichaam stroomt, helpt het evenwicht in het lichaam te herstellen. U kunt voelen dat bepaalde lichaamsdelen warm worden, tintelen of onder druk komen te staan. Bovendien kunt u kleuren zien. Dat zijn indicatoren dat de energie aan het verschuiven is en vrijkomt, waardoor de chakra's in balans komen.
 2. Verbinding met de natuur (aarding): Een onevenwichtige wortelchakra kan leiden tot angst, onzekerheid en vermoeidheid. Het is essentieel om je wortelchakra in balans te brengen door je te verbinden met de energie van de aarde door tijd buiten door te brengen. Blootsvoets lopen op de natuurlijke grond van de aarde is een van de vele manieren om de chakra's in balans te brengen.
 3. Kleurentherapie: Laat je geest bepalen welke kleuren je draagt, afhankelijk van wat er met je resoneert. Dit zal je helpen kleuren te kiezen die bij je frequentie passen. Je wortelchakra kan bijvoorbeeld uit balans zijn als je je niet veilig voelt. Dit kan een tijd zijn om rood te dragen, wat je helpt de kleur te filteren die nodig is om het energiecentrum in balans te helpen brengen.
 4. Geluidsmeditatie: Elk chakra heeft verschillende geluidsfrequenties die ermee in verband staan, en deze trillingen kunnen energieblokkades opruimen om de energiestroom in je chakra's te ondersteunen. Probeer een klankbad te nemen door het geluid te oefenen dat overeenkomt met het chakra waarvan je voelt dat het niet in de pas loopt.
 5. Mudra's: Mudra's worden in de yogales gebruikt om het bewustzijn van energetische velden in het lichaam te cultiveren, waardoor ze effectief zijn in het openen van onze zeven primaire chakra's. Het woord "mudra" betekent "gebaar". Er zijn honderden mudra's die je kunt gebruiken, elk met een unieke symboliek en plaatsing van de handpalmen en vingertoppen.
 6. Chanting: Elk chakra heeft zijn eigen geluidsgolf, of Bija-mantra, die helpt de energie te helen en op één lijn te brengen. Terwijl je mediteert, ga je cyclisch door elk chakra, waarbij je de bijbehorende chant gebruikt en je energie richt op dat deel van je lichaam. Je werkt van je wortelchakra naar je kruinchakra en dan terug naar je wortelchakra, en herhaalt indien nodig.

 

VRIENDELIJK GEVRAAGDE VRAGEN

WIKE CHAKRAS ZIJN VERBONDEN?

Elk van de zeven hoofdchakra's is verbonden. Dit omvat de wortel-, sacraal-, zonnevlecht-, hart-, keel-, derde-oog-, en kruinchakra. Ze werken als een systeem dat loopt van de basis van de ruggengraat tot de kruin van het hoofd. Een fysieke en emotionele onbalans kan optreden wanneer de chakra's niet op één lijn zitten. Dit is waar chakra meditatie kan helpen.

 

Hoe worden chakra's geopend?

Volgens de traditie gaan de chakra's open als je lichaam, hart en geest zuiver zijn. Dit gebeurt op natuurlijke wijze en kost tijd. Je kunt naar de juiste instelling toewerken door de juiste houding te ontwikkelen, inclusief niet-bezitterigheid, geweldloosheid en andere beperkingen die in de Yamas en Niyamas zijn opgenomen.

 

ZIJN CHAKRAS CULTUREEL?

In de vroege tradities van het Hindoeïsme wordt het concept van chakra's genoemd. De details verschillen tussen de Indiase religies. In veel boeddhistische teksten worden bijvoorbeeld slechts vijf primaire chakra's genoemd, terwijl in hindoeïstische bronnen sprake is van zes of zeven. Hoewel er een culturele geschiedenis aan chakra's kleeft, beoefenen mensen chakra-oefeningen vanwege de uitgebreide voordelen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

 

WAT HERSTELT CHAKRAS?

Zekere yogahoudingen kunnen de genezing en het openen van je chakra's ondersteunen voor lichamelijk welzijn en emotionele gezondheid.

 1. Root Chakra (Muladhara): Balancerende houdingen die helpen de fundering van je lichaam ondersteunt helpen het wortelchakra te openen. Dit omvat boom houding, berg houding, en krijger. Hematiet yoga houdingen, zoals mountain possum wijdbeens voorovergebogen vouwen en Malasana squats, activeren ook de wortel chakra.
 2. Sacraal Chakra (Swadhisthana): Houdingen die de bekkenbodem versterken, zoals brughouding, duivenhouding, hagedissenhouding en godinnenhouding, zijn geschikt om het sacrale chakra te openen.
 3. Solar Plexus Chakra (Manipura): Core versterkende houdingen openen effectief de solar plexus chakra. Twee opties zijn boat pose en triangle pose.
 4. Hartchakra (Anahata): Om het Anahata-chakra te deblokkeren, oefen je hart-openende houdingen, waaronder kameelhouding, wielhouding, koegezichthouding en nederige strijderhouding.
 5. Keelchakra (Vishuddha): Plow pose, fish pose, en camel pose zijn twee solide opties voor keelchakra's door het openen van de achterkant en de voorkant van de nek.
 6. Derde-oog Chakra (Ajna): Je kunt het derde-oog chakra openen door houdingen uit te voeren die je bovenlichaam verbinden met je onderlichaam. Voorovergebogen en gevouwen adelaar zijn twee goede opties.
 7. Crownchakra (Sahasrara): Je moet verbinding maken om de kruinchakra te openen met je innerlijke zelf. Houdingen die dit ondersteunen zijn onder andere die waarmee je een yogabeoefening afsluit, zoals savasana of lijkhouding.

 

 

ANAHANA CHAKRAS RESOURCES

CHAKRAS WIKIS

Chakra's

Root Chakra

Sacraal Chakra

Zolaire Plexus Chakra

Hartchakra

Throat Chakra

Derde Oog Chakra

Crown Chakra

 

CHAKRAS BLOGS

 

Referenties

Chakra Dierensymbolen en Betekenis op Whats-Your-Sign.com

Crown chakra Alles wat je ooit wilde weten - YOGA PRAKTIJK

ENDOCRINOLOGY OF THE STRESS RESPONSE | Annual Review of Physiology

Het hart en de hersenen: een intieme en onderschatte relatie | SpringerLink

Yoga Nidra: een innovatieve aanpak voor de behandeling van chronische slapeloosheid- Een case report | Sleep Science and Practice | Full Text

5 Chakra Balancing Tips To Align Your Internal Energies | Well+Good

Openen van de Chakra's: Nieuwe Mythen & Oude Waarheden

Een yoga-interventie voor posttraumatische stress: A Preliminary Randomized Control Trial

National Estimates of Exposure to Traumatic Events and PTSD Prevalence Using DSM-IV and DSM-5 Criteria - Kilpatrick - 2013 - Journal of Traumatic Stress - Wiley Online Library

Inzicht in Goddelijk Vrouwelijke en Goddelijk Mannelijke Energie - Levendige Lifestyle Coaching

Chakra symbolen

7 min read

Chakra symbolen

Zeven grote chakra's lopen langs de ruggengraat, van onze navel tot de kruin van ons hoofd. Door de chakra's te activeren kan men zijn innerlijke...

Chakra Stenen en Chakra Kristallen

7 min read

Chakra Stenen en Chakra Kristallen

Chakra helende stenen, ook wel chakra kristallen genoemd, zijn stenen die in verbinding staan met de primaire zeven chakra's in het menselijk...

Derde Oog Chakra

6 min read

Derde Oog Chakra

Het zesde van de zeven chakra's is het derde oog. De energie ervan regelt spirituele communicatie, bewustzijn en perceptie

Hart Chakra

7 min read

Hart Chakra

Het hartchakra of Anahata chakra is het vierde van de zeven hoofdchakra's en bevindt zich in het midden van het borstbeen. Het regelt de liefde van...

Root Chakra

9 min read

Root Chakra

De Root chakra of Muladhara chakra is de eerste van de zeven hoofdchakra's, gelegen rond het stuitje of staartbeen. Het regelt onze basisbehoeften...

Sacraal Chakra

7 min read

Sacraal Chakra

De sacrale chakra is de tweede van de zeven hoofdchakra's of energiecentra die zich onder de navel bevinden, waar zich het perineum bevindt.