3

Vad är reumatoid artrit

Senast uppdaterad: februari 5, 2023

Featured Image

Table of Contents

Allt du vill veta om reumatoid artrit, en utbredd autoimmun inflammatorisk sjukdom.

Vad är reumatoid artrit?

Reumatoid artrit påverkar ledarnas synoviala slemhinnor, vilket orsakar inflammation, stelhet och smärta i lederna. Vid reumatoid artrit angriper immunsystemet friska celler i kroppen, främst i lederna i händer, handleder och knän. Detta kan leda till skador på lederna och minskad ledfunktion. Behandlingar för reumatoid artrit kan omfatta mediciner, sjukgymnastik och arbetsterapi, motion som yoga och behandlingar i hemmet. Dessa behandlingsalternativ kan bidra till att lindra smärta, förbättra ledfunktionen och minska risken för leddeformiteter.

Symtom på reumatoid artrit

symtom på reumatoid artrit

De viktigaste symptomen på reumatoid artrit är smärta och värk, ledstelhet och inflammation. De första symptomen på reumatoid artrit är vanligtvis ömhet i lederna och ledstelhet som känns på morgonen. Typiskt sett drabbas små leder i kroppen, som handens leder, först, följt av större leder, som knäna.

När reumatoid artrit utvecklas kan smärtsam ledinflammation och svullnad av ledens slemhinnor orsaka benerosion och leddeformiteter. Andra symtom i samband med reumatoid artrit är viktnedgång, trötthet och svaghet. Dessa symtom kan i hög grad påverka livskvaliteten för personer som lever med reumatoid artrit.

Ofta ökar symtomen på reumatoid artrit i svårighetsgrad under en period, följt av en minskning av symtomen. Detta kallas uppblossningar och kan utlösas av många olika saker, t.ex. stressnivåer, viss mat eller väderförändringar.

Riskfaktorer för att utveckla reumatoid artrit

risker för att utveckla reumatoid artrit

Både genetiska och miljömässiga faktorer kan öka sannolikheten för att utveckla reumatoid artrit. Specifika gener har kopplats till utvecklingen av reumatoid artrit. Personer som föds med dessa gener och som utsätts för miljöfaktorer som rökning löper störst risk att utveckla reumatoid artrit.

Sannolikheten att utveckla reumatoid artrit ökar med åldern. Reumatoid artrit är vanligare hos kvinnor än hos män. Cigarettrökning och fetma är också riskfaktorer för reumatoid artrit.

Hur diagnostiseras reumatoid artrit?

Reumatoid artrit diagnostiseras oftast genom en fysisk undersökning och relevanta symtom. Specialiserade läkare som kallas reumatologer har kunskap om artrittillstånd för att kunna ställa rätt diagnos. Blodprov kan också indikera reumatoid artrit genom att titta på antingen förhöjd erytrocytsedimentationshastighet eller c-reaktiva proteinnivåer. Bildundersökningar som röntgen eller MRT kan utföras för att kontrollera artritens utveckling och svårighetsgrad.

Behandling och hantering av reumatoid artrit

Huvudmålen med behandlingen av reumatoid artrit är att minska inflammationen, minska symptomen, minska ledsmärtan, förbättra funktionen och minska eller förebygga komplikationer och skador på lederna. Det är också viktigt att man vid behandling av personer med ledgångsreumatism använder ett holistiskt tillvägagångssätt där man tar hänsyn till fysiska, mentala och känslomässiga faktorer. En vanlig behandling av reumatoid artrit är sjukgymnastik och arbetsterapi. En sjukgymnast kan hjälpa till att förbättra ledernas funktion och en arbetsterapeut kan hjälpa till att hitta kompensationsstrategier för att underlätta dagliga sysslor och bibehålla självständighet.

Några alternativa behandlingar för reumatoid artrit är akupunktur, kiropraktik, massage och osteopati. Dessa behandlingar kan bidra till att minska smärta och förbättra ledfunktionen för personer med reumatoid artrit.

Det är viktigt att förbli fysiskt aktiv vid reumatoid artrit för att bibehålla ledernas funktion. Träningsformer som pilates och yoga kan behandla reumatoid artrit. Pilates kan bidra till att upprätthålla ledflexibiliteten och öka styrkan för att skydda lederna. Yoga kan öka flexibiliteten och balansen samtidigt som det minskar stress och förbättrar humöret. Stresshantering kan också vara en strategi för att behandla reumatoid artrit. Detta kan göras genom yoga, meditation och daglig motion.

Kostförändringar kan också hjälpa till att lindra symtomen på reumatoid artrit, eftersom vissa livsmedel kan förvärra symtomen på reumatoid artrit. Andra behandlingar i hemmet, bland annat varm/kall behandling, kan hjälpa till med smärtsamma och stela leder.

Läkaren kan skriva ut läkemedel som sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD) för att lindra kronisk ledsmärta orsakad av reumatoid artrit, smärtstillande medel, antiinflammatoriska läkemedel och steroider. I svåra fall kan en person med reumatoid artrit få finger-handledskirurgi.

Vilka komplikationer kan reumatoid artrit medföra?

Det finns vissa komplikationer i samband med reumatoid artrit. Reumatoid artrit kan också öka risken för att utveckla andra sjukdomar som osteoporos, reumatoida knölar, karpaltunnelsyndrom och ökad risk för infektioner. Reumatoid artrit kan också påverka andra delar av kroppen, bland annat ögonen, hjärtat och lungorna.

Reumatoid artrit ökar den totala risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Att ha reumatoid artrit ökar också risken för att utveckla inflammation och ärrbildning i lungorna och lungsjukdomar. Det finns till och med en högre risk för att utveckla andra sjukdomar, inklusive högt blodtryck, kolesterol och diabetes, när en person har reumatoid artrit och fetma.

Reumatoid artrit kan göra dagliga sysslor svåra och minska en persons allmänna oberoende och livskvalitet. Personer med reumatoid artrit kan också ha svårt att arbeta och delta i meningsfulla hobbies.

Vanliga frågor om reumatoid artrit

vanliga frågor om reumatoid artrit

Vad är skillnaden mellan reumatoid artrit och artros som en autoimmun sjukdom?

  • Både reumatoid artrit och osteoartrit är typer av artrit som kan leda till ledskador. De har också ofta många av samma symtom, bland annat smärtsamma och svullna leder.
  • Reumatoid är en autoimmun sjukdom där immunsystemet angriper friska vävnader, vilket orsakar inflammation, smärta och skador på kroppens leder. Artros är inte en autoimmun sjukdom utan en nedbrytning av brosket i lederna som vanligtvis orsakas av naturligt slitage av lederna.

Kan reumatoid artrit botas?

  • Det finns inget botemedel mot reumatoid artrit eftersom det är en kronisk sjukdom. Med en tidig diagnos finns det behandlingar som kan bidra till att minska skadorna på lederna och lindra symptomen på reumatoid artrit. Tidig behandling av reumatoid artrit omfattar vanligtvis ett sjukdomsmodifierande antireumatiskt läkemedel (DMARD).

Är det möjligt att förebygga reumatoid artrit?

  • Även om det kanske inte är möjligt att helt förebygga reumatoid artrit finns det vissa förebyggande åtgärder som kan minska risken för att utveckla reumatoid artrit. Några av dessa förebyggande åtgärder är att undvika rökning, delta i daglig motion, äta en balanserad kost som innehåller omega-3-fettsyror, upprätthålla korrekta nivåer av D-vitamin och minska alkoholkonsumtionen.

Resurser

Rheumatoid arthritis - Symptoms and causes - Mayo Clinic

Rheumatoid Arthritis (RA)

Rheumatoid arthritis - Treatment - NHS

9 best exercises for rheumatoid arthritis pain: Tips and what to avoid.

Rheumatoid Arthritis vs Osteoarthritis: What's the Difference?

Rheumatoid arthritis - Treatment - NHS.

Rheumatoid arthritis - Diagnosis and treatment - Mayo Clinic

Rheumatoid arthritis - Symptoms and causes - Mayo Clinic.

Rheumatoid arthritis prevention – steps to reducing the risk for those at risk - Faculty of Medicine - University of Queensland

Rheumatoid Arthritis Treatment Options