Anahana

The Anahana team of researchers, writers, topic experts, and computer scientists come together worldwide to create educational and practical wellbeing articles, courses, and technology. Experienced professionals in mental and physical health, meditation, yoga, pilates, and many other fields collaborate to make complex topics easy to understand.

test

Alternativ medicin

Komplementär- och alternativmedicin är den del av medicinsk praxis som skiljer sig från vanlig medicinsk behandling. Komplementär och alternativ... Läs mer

test

Endokrina systemet

Det endokrina systemet är viktigt för att upprätthålla balans och harmoni i kroppen. Det består av körtlar som producerar och frisätter hormoner, som... Läs mer

test

Plantar fasciit

Tillståndet plantar fasciit är en av de vanligaste orsakerna till smärta i foten, särskilt hälen. Det är ett smärtsamt hälsyndrom som inkluderar... Läs mer

test

Förebyggande av skador

Skador inträffar, men de flesta av dem går att förebygga. Att veta hur man förebygger skador och undviker smärta är en av de viktigaste kunskaperna... Läs mer

test

Löparknä eller patellofemoralt smärtsyndrom (PFP)

Runners Knee, även känt som Patellofemoralt smärtsyndrom, är värk runt knäskålen som beror på en felställning av knäskålen till följd av olika... Läs mer

test

Symtom på hormonell obalans

Hormonell obalans är ett tillstånd som uppstår när kroppen producerar för mycket eller för lite av ett visst hormon. Det kan påverka olika... Läs mer

test

Styrketräning

Styrketräning är träning för att öka muskelstyrka, uthållighet och storlek. Det har många hälso- och fitnessfördelar och kan ta många former beroende... Läs mer

test

Smärta i nedre delen av ryggen

Fördjupa dig i smärta i nedre delen av ryggen: dess orsaker, symtom, behandlingar och förebyggande åtgärder. Ge dig själv kunskap för en smärtfri... Läs mer

test

Diafragma

Diafragman spelar en viktig roll i kroppen genom att kontrollera andningen, bibehålla hållningen och hjälpa till med matsmältningen. Ett friskt... Läs mer

test

Stretching

Stretching bygger upp rörlighet i hela kroppen, muskulär flexibilitet och styrka samt förebygger skador. Att lägga till enkla och säkra... Läs mer

test

Kärnstyrka

Core-styrka är den dynamiska och statiska styrkan i den centrala delen av kroppen. Bålstyrka är avgörande för att fungera väl i vardagen, förebygga... Läs mer

test

Intermittent fasta

Vill du gå ner i vikt och förbättra din hälsa? Intermittent fasta kan vara lösningen. Från att gå ner i vikt genom kontrollerat kaloriintag till att... Läs mer

test

Sömncykeln

Sömncykeln är en upprepande process som människor går igenom varje natt. En hel sömncykel varar i cirka 90 minuter, och en hel natts sömn består... Läs mer

test

Sömn

Fördjupa dig i sömnens vetenskap, funktioner och stadier, utforska sömnstörningar och deras inverkan, och lär dig om sömnens viktiga roll för allmän... Läs mer

test

Variationer i hjärtfrekvensen

Hjärtfrekvensvariabilitet är den naturliga variationen i timing mellan hjärtslagen. Hög variabilitet tyder på bättre hälsa och en stark förmåga att... Läs mer

test

Klardrömmar

Lär dig mer om fenomenet klardrömmar, mekanismer, fördelar, risker och strategier för att framkalla klardrömmar, och träna ditt sinne att känna igen... Läs mer

test

Djup sömn

Djupsömn, det tredje steget i sömncykeln, är nödvändigt för att reparera och återställa kroppsfunktioner. Att få tillräckligt med djupsömn är... Läs mer

test

Sömntröghet

Konstant insomning efter att larmet gått, problem med att ta sig upp ur sängen och långvarig grogginess? Det låter som sömntröghet. Sömntröghet är... Läs mer

test

Kronisk migrän

Lär dig mer om kronisk migrän, en sjukdom som leder till ofta återkommande smärtsam huvudvärk. Förstå orsakerna, symtomen, utlösande faktorer och vad... Läs mer

test

Sömnbrist

Sömnbrist uppstår när en person inte får tillräckligt med sömn för att kroppen ska fungera som den ska. Utan tillräckligt med sömn äventyras... Läs mer

test

Sömnlöshet

Sömnlöshet eller sömnbrist kan vara oerhört påfrestande och leda till koncentrationssvårigheter, minnesstörningar och ökad trötthet dagtid. Brist på... Läs mer

test

Neurobiologi

Neurobiologi omfattar olika ämnen, från de molekylära mekanismer som styr neuronal kommunikation till att utforska specifika hjärnregioner som är... Läs mer

test

Neurotransmittorer

Neurotransmittorer är kemiska budbärare som överför meddelanden från en nervcell till nästa. Dessa små molekyler är nyckeln till ett väl fungerande... Läs mer

test

Andningssystemet

Andningssystemet är ett av de viktigaste systemen i människokroppen och ansvarar för att förse kroppen med syre och göra sig av med koldioxid. ... Läs mer

test

Adrenalin

Adrenalin, även känt som epinefrin, är ett hormon och en neurotransmittor som frisätts av binjurarna som svar på stress eller fara. Adrenalin är en... Läs mer

test

Hjärtkoherens

Hjärtats hälsa är i hög grad relaterad till en individs känslomässiga, andliga, fysiska och mentala välbefinnande. När man upplever livets upp- och... Läs mer

test

Stresshormoner

Stresshormoner frisätts som svar på miljöstress. Kronisk stress leder till överproduktion av stresshormoner, vilket orsakar fysiska och psykiska... Läs mer

test

Immunförsvaret

Immunförsvaret skyddar mot infektioner genom att känna igen och eliminera främmande ämnen. Vissa sjukdomar kan orsaka överaktiva eller underaktiva... Läs mer

test

Kryoterapi

Kryoterapi är en behandling som kan hjälpa till med stress, ångest, smärta och rehabilitering av skador. Kryoterapi utförs genom att utsätta kroppen... Läs mer

test

Idrottsvetenskap

Idrottsvetenskap är sammanslagningen av vetenskapliga principer med idrottsträning och idrottsprestationer. Genom att tillämpa den vetenskapliga... Läs mer

test

Limbiska systemet

Enligt evolutionen är det limbiska systemet en av de äldsta delarna av vår hjärna. Enligt teorier som t.ex. den treeniga hjärnmodellen kallas det... Läs mer

test

Upper Cross Syndrome

Upper Cross Syndrome är en muskuloskeletal sjukdom som orsakas av muskelobalans i överkroppen. Upper Cross Syndrome kan orsaka extrema... Läs mer

test

Neurodiversitet

Lär dig mer om begreppet neurodiversitet, olika typer av neurodiverse sjukdomar och hur neurodiversitetsrörelsen utmanar traditionella tankesätt. ... Läs mer

test

Kronisk smärta

Smärta är en subjektiv upplevelse där faktiska eller potentiella fysiologiska skador uppstår. Denna känsla är olika för alla och kan missförstås och... Läs mer

test

Hållning

Hållning beskriver hur en person håller sin kropp när han eller hon står, sitter och rör sig. Det är viktigt att ha en korrekt hållning, eftersom en... Läs mer

test

Kinesiologi

Kinesiologi är en naturvetenskap som beskriver studiet av mänsklig rörelse. Kinesiologi kombinerar kunskap från anatomi, biologi, biomekanik,... Läs mer

test

Sömnstörningar

Sömnstörning är ett paraplybegrepp som omfattar olika hälsotillstånd som förändrar en persons sömnmönster. Det finns många olika typer av... Läs mer

test

Flexibilitet

Flexibilitet är en muskels förmåga att sträcka sig genom hela rörelseområdet och är en viktig del av kroppens hälsa. Den påverkas av många faktorer,... Läs mer

test

Inflammation

Inflammation är en medfödd reaktion från immunsystemet som utlöses av närvaron av en främmande kropp (bakterier), skada eller infektion, och den... Läs mer

test

Migrän

Enligt American Migraine Foundation är migrän den sjunde mest handikappande sjukdomen bland alla sjukdomar. Uppskattningsvis 10 % av alla människor i... Läs mer

test

Progressiv muskelavslappning

Progressiv muskelavslappning, eller PMR, är en avslappningsövning som hjälper till att uppnå ett djupt avslappningstillstånd. Vad är progressiv... Läs mer

test

Neuroplasticitet

Neuroplasticitet beskriver hjärnans förmåga att förändras och anpassas. Hjärnan är ett anmärkningsvärt formbart organ. När vi växer och lär oss, blir... Läs mer