10

Alternativ medicin

Senast uppdaterad: november 23, 2023

Featured Image

Table of Contents

Komplementär- och alternativmedicin är den del av medicinsk praxis som skiljer sig från vanlig medicinsk behandling. Komplementär och alternativ medicin är vanligare än de flesta tror, och mer än hälften av amerikanerna uppger att de använder någon form av komplementär och alternativ medicin.

Vad är alternativ medicin?

Komplementär och alternativ medicin är en term som omfattar medicinska metoder och vård som faller utanför det vanliga sjukvårdssystemet. Dessa alternativa medicinska metoder används ofta självständigt eller i kombination med konventionella behandlingar.

För att verkligen förstå alternativ medicin är det bra att jämföra den med konventionella och standardiserade medicinska system. Alternativa medicinska terapier har använts i många år för att främja hälsa och allmänt välbefinnande och behandla olika tillstånd.

Människor kan använda alternativa terapier på egen hand som ett alternativ till konventionella behandlingar, eller de kan använda dessa terapier som ett komplement till standardbehandling.

Detta sjukvårdsområde är också föremål för omfattande forskning idag, och varje år upptäcker forskare fler fördelar med dessa terapier.

Forskningen kan vara mer kritisk till effektiviteten hos alternativa terapier, även om grunden för denna uppdelning av medicinsk behandling ofta är djupt rotad i religion, kultur och traditioner.

Olika typer av alternativ medicin

Alternativa terapier omfattar en mängd olika metoder, tekniker och alternativa metoder, alla med olika syften och mål. Alternativmedicin har starka kopplingar till olika kulturer och religioner och har förgrenat sig i många olika typer.

Psyko-kroppsliga terapier

Hjärnan och kroppen är oändligt sammankopplade och arbetar tillsammans i homeostas för att upprätthålla optimal hälsa och välbefinnande. När den ena skadas eller blir sjuk brukar den andra följa efter.

Även om den moderna medicinen har inneburit stora framsteg för mentalvården finns det fortfarande skadliga stigman kring psykiska sjukdomar.

Komplementär och alternativ medicin har många terapier som bygger på att förena och läka kropp och själ. Även om dessa terapier beskrivs som olika typer av alternativmedicin är de idag vanligt förekommande bland många människor och i många olika kulturer.

Biofeedback

Biofeedback är en teknik som används för att kontrollera kroppsfunktioner som vanligtvis går obemärkta förbi och inte styrs av individens medvetande.

Denna teknik använder olika maskiner som ger individer information om deras kroppsfunktioner:

Vid biofeedback är personen i allmänhet ansluten till en maskin via elektroder som placeras på huden och som ger specifik information. Med hjälp av denna information kan personen ändra kroppsfunktioner eller kroppsreaktioner, t.ex. muskelspänning och andningsfrekvens.

En vårdgivare kan till exempel utföra biofeedback för andning. Andningsbiofeedback innebär att elektroder placeras på bröstkorg och mage för att mäta andningsfrekvens och andningsdjup. Detta ökar individens medvetenhet om dessa kroppsfunktioner och hjälper dem att kontrollera dem.

Guidade bilder

Guidade bilder är när en person fokuserar på positiva bilder i sinnet. Det kan handla om positiva minnen, tankar, scener och upplevelser. Genom att göra detta slappnar sinnet av och kroppen följer efter.

Denna typ av sinnes- och kroppsterapi som används inom alternativmedicin hjälper till med avslappning och förbättrar sambandet mellan kropp och själ. Experter erkänner dess potential att främja läkning och underlätta fysisk och mental återhämtning.

Hypnoterapi

Hypnoterapi är en annan vanlig mind-body-teknik som används inom komplementär och alternativ medicin.

Även om det finns begränsad vetenskaplig forskning om denna metod, är det känt att den hjälper till med sambandet mellan kropp och själ och ökar medvetenheten om fysiska och mentala upplevelser.

De viktigaste kännetecknen för hypnoterapi är följande:

 • Ett transliknande tillstånd som kännetecknas av djup koncentration
 • Ett fokus som hjälper en att bli mer medveten om sina tankar, känslor, förnimmelser och beteenden.
 • Hjälpa till att behandla psykiska problem och bli mer medveten om kroppsfunktioner.

Meditation

Meditation liknar hypnoterapi, eftersom det kan bidra till att skapa ett lugnt tillstånd.

Meditation är en komplementär terapi och alternativmedicinsk metod som syftar till att framkalla ett fokuserat och avslappnat tillstånd. I meditation fokuserar individen på att andas samtidigt som han eller hon låter tankarna passera utan att ge dem någon särskild uppmärksamhet.

Meditation hjälper till att dämpa stressande och obehagliga tankar och känslor. Man kan också arbeta med att reglera negativa känslor och emotioner genom att utöva andningsövningar och fokusera på andningen.

Andningsövningar

Breathwork är en mind-body-terapi som har blivit allt vanligare idag. Denna typ av mind-body-terapi fokuserar på andningsmönster och förändrar dessa för att lugna sinnet och kroppen.

Genom att praktisera olika andningsmönster regleras kroppen och sinnet blir avslappnat. Denna fantastiska alternativmedicinska metod läker och stärker sambandet mellan kropp och själ.

Biologiskt baserade metoder

Biologiskt baserade metoder är terapier som använder material och produkter som finns i naturen för att hjälpa till med läkning och främja välbefinnande. Dessa produkter sträcker sig från läkande växter till specifika livsmedel som behandlar olika tillstånd.

Vilken typ av biologiskt baserad praxis som är rätt för varje individ beror på deras medicinska tillstånd. Vissa tillstånd orsakar vissa brister och måste behandlas därefter.

Botanisk medicin

Botanisk medicin omfattar alla terapier eller homeopatiska läkemedel som härrör från växter.

Botanisk medicin syftar till att ta ett mer naturligt tillvägagångssätt för att behandla olika hälsoproblem. Några exempel på botaniska läkemedel är cannabis, ginkgo biloba, gurkmeja, vitlök och många fler.

Det finns mycket forskning om denna typ av alternativ terapi, och forskare har upptäckt många specifika fördelar med varje örtmedicin.

Många botaniska läkemedel syftar till att minska inflammation och smärta eller tillföra friska bakterier till kroppen. Denna behandling hjälper individen inte bara med läkning utan också med hantering av tillståndet.

Diet

Kost är en livsstilsfaktor som ofta diskuteras i dagens kultur, även om man ofta förbiser hur mycket kostval kan påverka många hälsotillstånd. När de används enskilt eller i kombination med andra alternativa metoder kan dieter lindra många problem.

Dieter kan anpassas till varje person för att uppfylla specifika mål och behov. Professionella dietister kan rekommendera att man eliminerar, ersätter eller lägger till vissa livsmedel i en diet för att uppnå resultat.

Dieter innebär inte bara att man ändrar det faktiska innehållet i måltiderna, utan de kan också innebära att man ändrar texturer och konsistenser för att passa individen bättre.

Att eliminera vissa utlösande livsmedel kan vara till hjälp för personer som lider av gastrointestinala problem och lindra de associerade symtomen. Vissa livsmedel som gröna bladgrönsaker kan bidra till att ge specifika vitaminer och näringsämnen för dem som har brist.

Att prata med sjukvårdspersonal eller en alternativmedicinsk läkare är ett bra sätt att ta reda på vilka kostval som passar varje individ bäst.

Komplettering

Tillskott ger människor vitaminer eller näringsämnen som de kan sakna på grund av otillräckligt intag eller vissa medicinska tillstånd.

Kosttillskott är en alternativ behandling som människor ofta kombinerar med konventionella behandlingar.

Kroppen är beroende av homeostas, eller ett balanserat tillstånd, för att fungera korrekt. Om man saknar vissa näringsämnen eller vitaminer kan man uppleva många fysiska och psykiska symtom. Genom att tillföra dessa näringsämnen kan kroppen upprätthålla homeostas och fungera korrekt.

Hela medicinska system

Hela medicinska system omfattar ett brett utbud av sjukvårdsbehandlingar som ofta kategoriseras efter länder eller kulturer; dessa inkluderar metoder som är djupt rotade i varje kulturs värderingar och trossystem. Många av dessa behandlingar har funnits i många år men är ofta under ständig utveckling.

Traditionell kinesisk medicin

Traditionell kinesisk medicin bygger på kinesisk kultur och använder en mängd olika psykologiska, fysiska och växtbaserade läkemedel för att behandla olika hälsoproblem och sjukdomar.

Dessa tekniker går många århundraden tillbaka i tiden och har undersökts och utvärderats grundligt. Vanliga exempel på traditionell kinesisk medicin är akupunktur, tai chi och kinesiska örtprodukter.

Praktiker som tai chi och örtterapi bygger på tron att qi (kroppens vitala energifält) flödar längs kanaler i kroppen och håller individens andliga, känslomässiga, mentala och fysiska hälsa i balans.

När en av dessa kanaler är i obalans visar kroppen tecken på sjukdom. Terapierna ovan syftar till att återställa balansen mellan två krafter, allmänt kända som "yin och yang".

Ayurveda

Ayurveda är ett medicinskt system med ursprung i Indien för över 3000 år sedan som syftar till att rena kroppen.

Detta system anser att sjukdomar orsakas av stress eller obalans i en persons fysiska eller mentala processer. Ayurveda erbjuder många terapier för att återställa balansen mellan kropp, själ och miljö.

Behandlingen inom detta medicinska system inleds vanligtvis med en inre reningsprocess, följt av specialkost, örtmedicin, massageterapi, yoga och meditation. Ayurveda-experter anser att detta tillvägagångssätt återställer balansen som hjälper till att underlätta läkning av sjukdomar.

Naturopati

Naturopati, även känt som naturopatisk medicin, är ett medicinskt system som använder naturläkemedel. Naturopater försöker behandla sjukdomar och hjälpa kroppen att läka sig själv naturligt. Dessa typer av terapier är ibland komplement till konventionell medicin.

Naturopater använder jordens naturliga element, såsom luft, vatten, värme och massage, för att hjälpa kroppen att läka och återhämta sig från sjukdom eller skada. De har också använt sig av örtmedicin, näringslära, akupunktur och andra naturliga behandlingar.

Homeopati

Homeopati är en annan typ av alternativmedicinskt system som skapades på 1700-talet, baserat på idén att ett ämne som orsakar specifika sjukdomssymtom hos friska individer kan bota liknande symtom hos sjuka människor.

Även om homeopati inte är lika grundligt undersökt och ofta missförstås, används det fortfarande ofta idag, med en viss process:

 1. Inledandekonsultation: Personer som söker homeopatisk vård börjar vanligtvis med att få en konsultation av en homeopat.
 2. Symtom: Individen beskriver sedan de symtom som han eller hon upplever och eventuella relevanta faktorer.
 3. Matchning: Homeopater använder denna beskrivning för att matcha sina symptom med en repertoar av sammanfallande medel som är specifika för varje sjukdomsprofil. Genom att göra detta tror de att de kan behandla "lika med lika".
 4. Resulterande lindring: Många människor har funnit lindring i homeopati och förlitar sig enbart på detta medicinska system för att behandla sjukdomar och skador.

Manipulativa och kroppsbaserade metoder

I motsats till sinnes- och kroppsbaserade metoder fokuserar manipulativa och kroppsbaserade metoder på att förändra eller behandla den fysiska aspekten av en sjukdom eller skada.

De som utövar dessa alternativa metoder fokuserar sin behandling på kroppens fysiska yttre snarare än de inre systemen.

Kiropraktik

Kiropraktisk behandling är en metod som manipulerar ryggraden, lederna och skelettet för att lindra fysisk stress och smärta och främja en god skelettstruktur. Denna typ av alternativmedicin bygger på övertygelsen att kroppen kan läka sig själv om den får rätt stöd.

Kiropraktorer anser att de kan erbjuda alternativa metoder till kirurgi och invasiva moderna terapier genom att utföra osteopatisk manipulation av skelettsystemet och uppmuntra patienter att fortsätta med vissa terapeutiska övningar hemma, t.ex. skonsam motion.

Massage

Massageterapi används av många och erkänns ofta inte som en alternativ terapi, även om den kan betraktas som en alternativ behandling.

Massage är manipulation av mjuka vävnader. Massageterapeuter manipulerar muskler för att lindra spänningar, fysisk stress och ömhet. Massage kan vara en mycket effektiv metod för återhämtning från muskelskador.

Zonterapi

Zonterapi liknar massageterapi men är mer specifikt inriktad på tryckpunkter.

Zonterapeuter trycker på specifika områden på händer och fötter som är kopplade till specifika kroppsdelar och organ. Reflexologi kan ge olika hälsofördelar genom att applicera detta tryck på dessa tryckpunkter.

Koppning

Koppningsterapi är en alternativ behandlingsmetod som går många år tillbaka i tiden i alla gamla system, såsom de egyptiska, kinesiska och mellanösternkulturerna. Vid koppning används värme för att suga fast koppor på specifika kroppsområden, oftast på ryggen. Det hjälper till med:

Det anses också vara en typ av djupvävnadsmassage, eftersom suget skapar lindring på en djupare nivå. Även om det finns få studier som fokuserar på koppning, har studier visat att koppning är mest effektivt när det kombineras med andra behandlingsformer, såsom akupunktur och olika mediciner.

Gua Sha

Gua sha är en traditionell medicinsk metod i den kinesiska kulturen där en utbildad person använder ett verktyg med slät kant för att stryka över huden samtidigt som han eller hon trycker på den. Gua sha minskar inflammation och kan bidra till att minska smärta i ansikte, armar, ben och rygg.

Gua sha används också ofta tillsammans med traditionell akupunktur och värmeterapi. Studier har visat att den kan minska leverinflammation hos personer med hepatit B, lindra migränsmärta, hjälpa till med Tourettes symptom och lindra nacksmärta i kombination med andra effektiva behandlingar.

Energi healing

Energiterapi är en annan alternativ behandlingsform som bygger på övertygelsen att vital energi flödar genom människokroppen. Målet med denna metod är att upprätthålla balansen i energiflödet i kroppen.

Även om det finns begränsade resultat från studier som visar att denna metod är effektiv, innebär den minimal risk och kan utövas i kombination med andra terapier. Några exempel på energiterapier:

 • Reiki: En metod som innebär att händerna placeras på eller lätt ovanför personen för att leda energi som hjälper individens läkningsprocess.
 • Terapeutisk beröring: En metod som innebär att man rör händerna över kroppens energifält eller försiktigt rör vid kroppen för att främja rörelse och läkande energifält och återställa deras balans.

Integrativ terapi

Integrativ medicin är en metod för medicinsk vård som kombinerar konventionell och vanlig medicin med komplementära och alternativa medicinska metoder, som är säkra och effektiva.

En integrativ medicinsk metod fokuserar ofta på personens personliga preferenser och försöker ta itu med hälsans mentala, fysiska och andliga effekter. Integrativ medicin har ett mer globalt synsätt än vissa andra moderna medicinska metoder.

Skillnad mellan komplementär och alternativ medicin

Många människor behöver få klarhet i skillnaden mellan komplementär och alternativ medicin. Dessa termer, som ofta används omväxlande, är mycket snarlika begrepp men har en tydlig skillnad som skiljer dem åt.

Båda medicinska metoderna liknar varandra eftersom de använder alternativa behandlingar till modern konventionell medicin och inte nödvändigtvis är biologiskt eller vetenskapligt baserade.

Den viktigaste skillnaden är att komplementär medicin kombinerar alternativa behandlingar med moderna medicinska metoder. De kompletterar varandra och används tillsammans.

Alternativmedicinska behandlingar används som en fristående behandling istället för en konventionell behandling. Ibland kan människor söka alternativa behandlingar när konventionella behandlingar inte har behandlat deras tillstånd effektivt.

Det har till exempel förekommit rapporter om att vissa människor vänder sig till alternativ medicin när traditionella cancerbehandlingar, såsom strålbehandling och kemoterapi, har varit uttömda och ineffektiva.

Hälsofördelar med alternativ medicin

Alternativa och integrativa medicinska metoder kan ha många liknande fördelar som modern medicin. Alternativ medicin, liksom moderna metoder, kan:

 • Lindra smärta
 • Förbättra välbefinnandet
 • Lindrar symtomen vid många sjukdomar
 • Kan ge hopp till dem som lider av smärtsamma och utmanande hälsotillstånd
 • Bidrar till avslappning
 • Positivt påverka en persons mentala hälsa

Säkerhet vid alternativ medicin

Med den ökande förekomsten av alternativ medicin och mer än hälften av amerikanerna som använder alternativa terapier, har forskningen också ökat inom detta område.

Målet med forskning om alternativa terapier är att bevisa och validera deras effektivitet och verifiera säkerheten för dessa åtgärder för allmänheten.

För många metoder och tekniker, som massage och dieter, har säkerhet och effektivitet bevisats i otaliga studier. För andra, t.ex. energiterapier, finns det inga bevis för att de är effektiva, men de är inte heller osäkra att utöva och utgör därför ingen skada.

Många metoder är inte farliga i sig, och inga säkerhetsrisker är oroande; man bör dock överväga många faktorer i sitt nuvarande hälsotillstånd innan man börjar med dessa komplementära och alternativa läkemedel.

Läkemedel eller behandlingar, allergier eller överkänslighet och reaktioner som kan uppstå på grund av redan existerande hälsotillstånd är bara några av de faktorer som du bör ta hänsyn till och rådgöra med din vårdgivare om innan du påbörjar en ny behandling.

Det är viktigt att tala med hälso- och sjukvårdspersonal eller en expert på alternativa terapier för att säkerställa att en viss alternativ behandling är säker och effektiv.

Vanliga frågor om alternativ medicin

Vilken är den vanligaste formen av alternativmedicin?

Baserat på uppgifter som samlats in i USA anses växtbaserade kosttillskott och läkemedel ofta vara den vanligaste formen av komplementär och alternativ medicin.

Kosttillskott som grönt te, vitlök och ingefära är vanliga i många kulturer. Manuella läkningsmetoder som massage och akupunktur är också utbredda alternativmedicinska terapier.

Är alternativ medicin säker?

Många komplementära och alternativa medicinska metoder stöds av forskning som visar att de är säkra och effektiva.

Det är dock viktigt att rådfråga en vårdgivare när man överväger komplementär och alternativ medicin, eftersom vissa kan interagera med andra medicinska terapier eller standardbehandlingar.

Är alternativmedicin detsamma som integrativ hälsa?

Nej, alternativmedicin och integrativ hälsa är inte samma sak.

Alternativ medicin avser icke-konventionella behandlingar för att behandla sjukdomar, såsom örtmediciner, homeopati, akupunktur och massageterapi.

Komplementär och integrativ hälsa fokuserar på en holistisk syn på välbefinnande och läkning genom att kombinera konventionella medicinska behandlingar med olika komplementära terapier för att uppnå optimal hälsa.

Kan alternativ medicin användas vid cancerbehandling?

Även om vissa alternativa behandlingsmetoder kan lindra cancersymtom eller biverkningar av behandlingen, anses de i allmänhet inte vara effektiva som en fristående behandling av själva cancern.

Personer med cancer måste förhålla sig försiktigt till alternativ medicin och rådgöra med sitt vårdteam, inklusive läkare inom alternativ medicin, innan de införlivar alternativa terapier i sina behandlingsplaner.

Referenser

Komplementär och alternativ medicin (CAM) - NCI

Ayurveda

Biofeedback

Typer av komplementär och alternativ medicin

Kiropraktisk medicin

Alternativ medicin

Komplementär och alternativ medicin (CAM)

Homeopati

Vad är koppningsterapi? Användningar, fördelar, biverkningar

Traditionell kinesisk medicin: Vad du behöver veta

Friskrivningsklausul

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det rekommenderas alltid att rådgöra med en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå vid användning av den information som tillhandahålls.