5

Sömnbrist

Senast uppdaterad: oktober 21, 2023

Featured Image

Table of Contents

Sömnbrist uppstår när en person inte får tillräckligt med sömn för att kroppen ska fungera som den ska. Utan tillräckligt med sömn äventyras individens tankar, humör och allmänna fysiska välbefinnande.

Sömnbrist är när någon inte får tillräckligt med sömn. Det händer när en person inte kan vila eller somna under den tid som krävs för att känna sig vaken och alert. Sömnbrist kan orsaka trötthet, bristande fokus och andra hälsoproblem.

Effekter av sömnbrist

Även små mängder otillräcklig sömn har visat sig ha allvarliga kortsiktiga effekter.

Ofta missuppfattas sömnbrist som inte nödvändigtvis innebär brist på sömn på grund av oförmåga att somna. En person kan ha rätt mängd sömn på natten men ändå uppleva sömnbrist om dessa timmar är fragmenterade eller avbryts av att man vänder och vrider på sig.

All sömnbrist, oavsett om man ständigt vaknar eller har svårt att somna, påverkar den kognitiva förmågan, humöret och det fysiska välbefinnandet under hela dagen. Detta leder till att personen känner av och upplever alla effekter av sömnbrist.

Sömnbrist påverkar inte bara sinnet, utan även kroppen. Det är känt att sömnbrist gör människor sömniga dagtid och påverkar deras balans och koordination, vilket ökar risken för olyckor och skador från olika källor.

Det kommer också att försvaga immunförsvaret och öka risken för att smittas av vissa virus som orsakar förkylning och influensa.

Vanliga effekter av sömnbrist inkluderar:

 • kognitiv funktion
 • koncentrationssvårigheter
 • förändringar i sinnesstämning
 • ökad risk för depression
 • förhöjda stressnivåer
 • Försämrad förmåga att fatta beslut.
 • och nedsatt immunförsvar.

Sömnbrist kan påverka vissa kognitiva funktioner som är viktiga i det dagliga livet. Sömnbrist kan ge symtom som svårigheter med koncentration, kreativitet, problemlösningsförmåga och korttidsminne. Det kan också leda till oväntad humörsvängning, starka känslor och kort humör.

Sömnstörningar

Många förväxlar begreppen "sömnbrist" och "sömnstörning". Även om de två sömnproblemen liknar varandra har de några olika faktorer.

Sömnbrist innebär att man inte sover tillräckligt varje natt. Detta kan bero på många faktorer, men termen beskriver endast brist på sömn eller dålig sömnhygien.

Sömnstörningar är däremot tillstånd som påverkar sömnens kvalitet och varaktighet. Dessa störningar finns i alla former och storlekar och orsakar ofta sömnbrist eller sömnbrist.

Symtom på sömnbrist

Förutom att man inte får tillräckligt med sömntimmar eller att sömnen är mycket fragmenterad, kan otillräcklig sömn leda till att man får många fysiska, mentala och känslomässiga symtom under hela dagen.

Dessa symtom är svåra att hantera; att få den välbehövliga vilan är den enda lindringen.

Symtom på sömnbrist är oförmåga att somna på kvällen eller svårigheter att somna, samt frekventa sömnstörningar. Dessa symtom jämförs ofta med och misstas för att vara symtom på sömnlöshet.

Orsaker till sömnbrist

Det finns många orsaker till sömnbrist. Vissa går att påverka, medan andra inte gör det. Dålig sömnhygien, livsstilsvanor, arbete och sociala förpliktelser, sömnstörningar och andra medicinska tillstånd kan leda till dålig sömn och otillräcklig sömn.

Dålig sömnhygien

Sömnhygien och sunda sömnvanor är de första stegen mot att få de åtta timmar som krävs för fysisk och psykisk hälsa.

Att lägga upp ett sömnschema, ha en bra sovmiljö och en fast rutin för läggdags är bara några av de sömnvanor som kan hjälpa dig att få tillräckligt med kvalitetssömn och undvika sömnbrist.

Att sova åtta timmar varje natt kan vara svårt i en så hektisk värld. Att hinna med ett heltidsjobb, ett socialt liv, ett familjeliv, egenvård och hobbyer kan göra det svårt att upprätthålla ett bra sömnmönster.

Det bästa sättet att undvika sömnbrist är att se till att schemalägga effektivt och samtidigt planera för tillräckligt med sömn när det är möjligt.

Överdriven alkohol- och koffeinkonsumtion

Vissa livsstilsvanor kan också stå i vägen för en god natts sömn och leda till sömnbrist.

Att dricka alkohol eller koffein före sänggåendet, stanna uppe sent för att se klart ett avsnitt av favoritserien eller till och med något så enkelt som ett inkonsekvent sömnschema är alla val som kan leda till akut sömnbrist

Enskilda personer kan undvika eller förvärra sömnbrist genom att göra val som gynnar den allmänna sömnkvaliteten.

Sömnstörningar kan spela en stor roll för uppkomsten av kronisk sömnbrist. Några exempel på sömnstörningar som kan fördröja sänggåendet är sömnlöshet, störningar i dygnsrytmen och restless legs syndrom.

Dessa sömnstörningar gör det svårt för individen att somna vid rätt tidpunkt, vilket gör det till en utmaning att upprätthålla ett korrekt sömnschema och få rätt mängd sömn.

Andra sömnstörningar kan orsaka fragmenterad och avbruten sömn. Tillstånd som obstruktiv sömnapné och parasomnier orsakar störningar i sömncykeln, vilket gör att personen vaknar trött, trots att han eller hon tror sig ha sovit en hel natt.

Även om individen ofta glömmer bort ofta förekommande men kortvariga sömnstörningar, kommer dessa uppvaknanden fortfarande att påverka personens fysiska och mentala status avsevärt på morgonen.

Förebyggande av sömnbrist

Förebyggande åtgärder kan också identifieras genom att titta närmare på de fastställda orsakerna till sömnbrist. Även om det är något förebyggande kommer de flesta människor att uppleva en viss grad av sömnbrist någon gång.

Eftersom orsaker är så vanliga och naturliga i livet är många människor inte främmande för vissa av dem.

Tack och lov kan man fortfarande vidta åtgärder för att minska risken för att utveckla detta tillstånd så mycket som möjligt eller åtminstone minimera mängden sömnbrist som upplevs.

Att ha goda sömnvanor och en god sömnhygien är ett bra första steg för att förebygga sömnbrist. Att ha ett konsekvent sömnschema och ta sig tid till den rekommenderade mängden sömn är avgörande för att förebygga sömnbrist.

Bra vanor för att främja sömnen är att undvika elektronik och blått ljus, alkohol och stora måltider före sänggåendet, motion och ljusexponering under den vakna tiden samt en avkopplande sömnmiljö.

Om du inkluderar dessa faktorer i din sömnrutin kan du minska risken för att drabbas av sömnbrist.

Tyvärr är förebyggande åtgärder ofta ineffektiva när en underliggande sömnstörning orsakar sömnbrist.

När man misstänker en sömnstörning är det bäst att kontakta en vårdgivare eller en sömnspecialist för att få rätt behandling.

Behandling av sömnbrist

Liksom förebyggande åtgärder är behandlingen ofta inriktad på orsaken till sömnbristen hos den enskilda individen. Det är nödvändigt att få sömnbrist diagnostiserad av en sömnspecialist eller vårdgivare för att få en behandlingsplan.

För många är behandlingen ganska enkel. Det handlar om att ändra sömnvanor och främja sömnhygien.

Som nämnts ovan kan man förbättra livskvaliteten genom att sova i en avkopplande sömnmiljö, hålla sig till ett schema, använda avslappningstekniker och undvika sömnstörande vanor.

Detta kommer inte bara att minska effekterna av sömnbrist utan kan också göra det möjligt att helt bli av med sömnbrist.

Tyvärr är det inte så enkelt för alla som lider av sömnbrist. Att få tillräckligt med sömn kan vara mer komplicerat när orsaken verkar mer envis. Om alla andra alternativ har varit ineffektiva kan det vara nödvändigt att pröva farmakologiska ingrepp för att bota sömnbrist.

Sömnmedicin kan hjälpa en person att somna och somna lättare eller till och med minska sömnrelaterade beteenden som orsakar allvarlig sömnbrist. Sömnmedicin är ofta inte det första behandlingsvalet på grund av det beroende det kan orsaka.

När sömnstörningar är den bakomliggande orsaken till sömnbrist är det nödvändigt att behandla detta först. Varje störning har sin behandling; sömnapné kräver ofta en CPAP-maskin, sömnlöshet kan kräva sömnmedicin etc. Det är viktigt att rådgöra med en läkare för att hitta en lämplig behandling för en specifik sömnstörning.

Sammantaget innebär behandling och hantering av sömnbrist en hel del prövande och felande. Att hitta vad som gör att sömnbristen förvärras och vad som gör den bättre kan vara utmanande men i slutändan belönande när man väl har lyckats.

Konsekvenser av kronisk sömnbrist

konsekvenser av sömnbrist

Ny forskning visar att kronisk sömnbrist har många effekter på den långsiktiga fysiska och psykiska hälsan.

Dessa studier tyder på att om man sover mindre än sju timmar per natt under en längre tid kan det påverka hjärt- och kärlsystemet, hormonsystemet, immunförsvaret och nervsystemet negativt.

Om man inte får tillräckligt med sömn kan det leda till:

 • viktökning och fetma
 • onormala blodsockernivåer och diabetes
 • kardiovaskulär sjukdom
 • högt blodtryck
 • ångest
 • depressiva symtom
 • psykiskt lidande
 • och alkoholmissbruk.

Det har visat sig att ju större sömnbristen är, desto större är riskerna för konsekvenser i framtiden.

Att ha sunda sömnvanor och sova tillräckligt kan på lång sikt gynna den allmänna fysiska och psykiska hälsan och leda till ett långt och hälsosamt liv.

Vanliga frågor och svar

Vilka är tecknen på sömnbrist?

Förutom de typiska svårigheterna att somna eller att somna, orsakar sömnbrist olika tecken och symtom.

Både mentalt och fysiskt kommer personer med sömnbrist att uppleva sömnighet dagtid, svårigheter med koncentration och korttidsminne, problem med problemlösning och kreativitet, höga känslor och humörsvängningar samt balans- och koordinationsproblem som leder till frekventa olyckor.

Hur löser jag min sömnbrist?

Sömnbrist åtgärdas genom att först identifiera orsaken. Oavsett om det är dåliga sömnvanor, en oorganiserad sömn- och vakenhetscykel, livsval och förpliktelser eller underliggande sömnstörningar, har varje orsak sin egen behandling.

Allmänna tips för att åtgärda akut eller kronisk sömnbrist är att följa ett regelbundet sömnschema, vara aktiv under dagen, begränsa intaget av alkohol eller koffein före sänggåendet och uppsöka läkare för att behandla eventuella sömnstörningar.

Referenser

Omfattning och hälsokonsekvenser av kronisk sömnförlust och...

Sömnbrist: Orsaker, symtom och behandling

Sömnbrist: Vad det är, symtom, behandling och stadier

Friskrivningsklausul

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det rekommenderas alltid att rådgöra med en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå vid användning av den information som tillhandahålls.