6

Koppling mellan kropp och själ

Featured Image

Table of Contents

Även om vi kanske tänker på vårt sinne och vår kropp som separata enheter, är de båda starkt sammankopplade genom flera olika system. Trots att psykisk hälsa och fysisk hälsa ofta behandlas separat är det värdefullt för vår hälsa och vårt välbefinnande att förstå hur nära de hänger ihop.

Mind body connection är kunskapen om hur ditt sinne påverkar din fysiska kropp och hur din kropp påverkar ditt sinne. Det finns många hälsofördelar med att få en förståelse för din kropp-själ-förbindelse.

 

VAD ÄR EN MIND-BODY CONNECTION?

sätt att förbättra sambandet mellan kropp och själ

Kopplingen mellan kropp och själ beskriver hur vår fysiska kropp påverkas av psykologiska faktorer och hur vår fysiska kropp påverkar vårt mentala tillstånd. Kopplingen mellan kropp och själ kan ses på en mänsklig fysiologisk nivå eftersom många olika kroppssystem kopplar samman sinnet och kroppen. Nervsystemet spelar en viktig roll i sambandet mellan kropp och själ. Fysisk smärta, som upptäcks av sensoriska receptorer i huden, skickas genom nervfibrer och bearbetas sedan i hjärnan. Därför fungerar den genom kopplingen mellan kropp och själ.

Dessutom finns detta samband i det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet utlöser kroppens reaktion på stress, kamp- eller flyktreaktionen. Kamp- eller flyktreaktionen visar hur känslor som rädsla, stress och ångest kan orsaka fysiska effekter som ökad hjärtfrekvens, snabb andning osv. Dessutom kan konstant höga nivåer av mental stress och ångest manifestera sig i fysiska effekter och tillstånd som magsår, huvudvärk, trötthet och smärta.

Det hjärnområde som kallas hypotalamus spelar en framträdande roll i sambandet mellan kropp och själ eftersom det förbinder det endokrina systemet med nervsystemet. Det är ett hjärnområde som hjälper till att upprätthålla homeostas, vilket är balansen i kroppen. Det endokrina systemet utsöndrar hormoner som spelar en roll i kommunikationen mellan kropp och själ. Stresshormoner är viktiga för att reglera stressreaktionen, hormoner som reglerar hungersignaler och hormoner som ansvarar för många andra kroppsfunktioner.

Omvänt visar forskning hur vår fysiska kropp kan påverka våra mentala tillstånd. Till exempel har näring och tarmhälsa stor betydelse för den mentala hälsan. Psykisk stress och ångest kan också kopplas till negativa symtom i matsmältningssystemet. Slutligen är fysisk hållning kopplad till positiva och negativa känslor, känslor och självförtroende.

 

HUR MEDITATION FÖRBÄTTRAR KOPPLINGEN MELLAN KROPP OCH SJÄL

Meditation kan bidra till att öka medvetenheten om sambandet mellan kropp och själ och ge både psykiska och fysiska hälsofördelar. Till exempel meditation av mindfulness och meditativa avslappningstekniker kopplar samman sinnesro och kroppsro. Detta möjliggör ett holistiskt sinnes- och kroppsavslappnande tillstånd av avslappning. Andra meditationstekniker och övningar, inklusive djupandning och progressiv avslappning, kan också bidra till att lugna sinnet och kroppen tillsammans och reglera kroppens stressreaktion.

Det finns också bevis för att meditation kan orsaka förändringar i hjärnans strukturer som påverkar den fysiska kroppen. Forskning tyder på att meditation kan leda till förändringar i hjärnans främre cingulära cortex och somatosensoriska cortex, vilket minskar smärtkänsligheten. Därför har det visat sig att meditation kan påverka smärtnivåerna positivt. Forskning visar att meditativ praktik kan resultera i förändringar i Amyglada (fly- eller fäktareaktion), vilket kan sänka kroppens hjärtfrekvens och blodtryck.

En annan meditationsteknik som kallas guidade bilder kan arbeta med kopplingen mellan kropp och själ. Guidade bilder kan hjälpa till med sömn, avslappning och smärta. Det har visat sig att när man gör guidade bilder reagerar kroppen på samma sätt som om den fysiskt skulle utföra den aktivitet som man föreställer sig. Guidade bilder kan användas som en teknik för att hjälpa till att minska smärta, ångest och stressiga känslor och förbättra sömnen.

Mindfulness-träning i kombination med kognitiv beteendeterapi använder också tekniker som bygger på sambandet mellan kropp och själ. Mindfulnessbaserad kognitiv beteendeterapi fokuserar på att ändra tankemönster som leder till positiva förändringar i känslor och fysiska tillstånd. Till exempel kan mindfulnessbaserad kognitiv terapi minska mental stress och även de fysiska manifestationerna av ångest, såsom huvudvärk eller magbesvär. National Institutes of Health studerar mindfulness-träning och förbättring av kopplingen mellan kropp och själ för att hjälpa människor som kämpar med missbruk.

 

PSYKOLOGISKA TEORIER OM SAMBANDET MELLAN KROPP OCH SJÄL

Två kvinnor diskuterar psykologiska teorier om sambandet mellan kropp och själ.

Det finns olika psykologiska teorier om sambandet mellan kropp och själ. Den förkroppsligade kognitionsteorin tittar till exempel på hur kroppen och fysiska upplevelser påverkar kognition och tänkande. Forskning har till exempel visat att människor lutar sig framåt när de talar om framtiden och lutar sig bakåt när de talar om det förflutna. Denna observation visar på sambandet mellan vårt undermedvetna sinne och våra tankar och vår fysiska rörelse.

En annan teori är teorin om kognitiv psykopatologi, som handlar om hur negativa tankemönster leder till negativa beteenden och fysiska symtom. Den kognitiva bedömningsteorin tittar på hur vår mentala utvärdering av olika situationer och deras konsekvenser påverkar negativa och positiva känslor, känslor och beteenden. Slutligen är kognitiv beteendeterapi relaterad till sambandet mellan kropp och själ eftersom den har visat sig förändra de hjärnområden som är relaterade till rädsloreaktioner.

 

HÄLSOEFFEKTER AV SAMBANDET MELLAN KROPP OCH SJÄL

Ett system för kropp och själ som är mycket viktigt för den allmänna hälsan är matsmältningssystemet. Matsmältningssystemet är starkt kopplat till sinnet och kan kallas den andra hjärnan. Matsmältningssystemet är ett exempel på hur kroppen påverkar mentala tillstånd. Serotonin är en neurotransmittor som produceras i magen. Serotonin är inblandat i många biologiska processer och är också viktigt för humöret och den kognitiva bearbetningen. Att upprätthålla matsmältningshälsan är därför mycket viktigt för att upprätthålla den mentala hälsan också. Omvänt är det också vanligt att stress och negativa känslor leder till fysiska tarmsymptom. Stress och ångest kan förvärra symtomen på tarmhälsoproblem som till exempel Chron's sjukdom. Därför kan minskad stress och förbättrad känslomässig hälsa förbättra matsmältningshälsan.

Psykisk hälsa och stressnivåer är också viktiga för att upprätthålla hjärthälsan. Det sympatiska nervsystemet aktiveras av stress i kroppen. Det finns ofta fysiska reaktioner när man känner sig stressad, till exempel ökad hjärtfrekvens och ökat blodtryck. Meditation, mindfulness och andningsövningar kan minska aktiviteten i det sympatiska nervsystemet, vilket leder till att dessa fysiska reaktioner minskar. Detta kan bidra till att förbättra den allmänna kardiovaskulära hälsan och minska risken för att utveckla kardiovaskulära hälsoproblem.

Kronisk stress, dvs. höga stressnivåer under lång tid, har många negativa effekter på hälsan. Kronisk stress kan leda till problem med matsmältningen, hudproblem, håravfall osv. Att använda meditation för att minska kroniska stressnivåer, förbättra stressresponsen och förbättra känsloregleringen kan gynna främjandet av den allmänna hälsan. Att uppnå ett avslappnat tillstånd för kropp och själ kan dessutom påverka sömnen positivt. Förbättrad sömnkvalitet har många fördelar för den fysiska kroppen, bland annat genom att förbättra immunförsvaret och immunförsvaret. Ett förbättrat immunförsvar ökar kroppens förmåga att bekämpa infektioner, virus och förebyggande av sjukdomar. Förbättrad sömn kan också hjälpa en person att delta i andra hälsosamma livsstilsaktiviteter som motion och hälsosamma matvanor.

 

FÖRBINDELSE MELLAN KROPP OCH SINNE - FAQ

FINNS DET ANDRA SÄTT ATT FÖRBÄTTRA KOPPLINGEN MELLAN KROPP OCH SJÄL?

Ja, det finns det, flera faktiskt.

 • Andra sinnes- och kroppsövningar inkluderar:
 • Yogapraktiker inkluderar Hatha yoga, Kripalu yoga, Power yoga med mera.
 • Tai chi övningar som;
 • Dansrörelse, t.ex. improvisationsdans
 • Musikterapi
 • Andningstekniker
 • Fysisk träning
 • Mindful aktiviteter som promenader, trädgårdsarbete, dagboksarbete
 • Mind-body-terapier som psykoterapi och samtalsterapi.

 

VILKA KROPPSSTRUKTURER OCH SYSTEM ÄR INBLANDADE I SAMBANDET MELLAN KROPP OCH SJÄL?

 • Endokrina systemet
 • Hormoner är kemiska budbärare som cirkulerar i kroppen och påverkar både fysiska och psykiska processer, mentala tillstånd och känslor.
 • Nervsystemet
 • Behandlar fysiska stimuli och kroppsliga känslor och skickar information tillbaka till hjärnan. Dessutom sänder den signaler från hjärnan till kroppen för att styra rörelse och kroppens funktion.
 • Vagusnerven
 • Kroppens längsta nerv som ansluter till de centrala kroppssystemen, inklusive hjärta, lungor och mag-tarmsystem.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT MED EN KOPPLING MELLAN KROPP OCH SJÄL?

 • Vår fysiska hälsa påverkar vår psykiska hälsa och vice versa, och därför är det viktigt att förstå dessa samband för den allmänna hälsan och välbefinnandet.
 • Ökad medvetenhet om sambandet mellan kropp och själ kan bidra till att förbättra både den psykiska och fysiska hälsan.

 

HUR LÄNGE HAR TEORIERNA OM SAMBANDET MELLAN KROPP OCH SJÄL FUNNITS?

 • Samband mellan kropp och själ inom hälso- och sjukvården har funnits i århundraden.
 • Under västvärlden på 1600-talet började man inom sjukvården se på den fysiska kroppen mer som en mycket separat del av den fysiska kroppen.
 • Nu på 1900-talet har studier visat på betydelsen av kropp och själs koppling inom hälsovården.
 • Nu kan den betraktas som ett komplementärt och integrerat hälsoverktyg.

 

RESURSER FÖR ANAHANA-MEDITATION

MEDITATION WIKIS

Chakra meditation

Tekniker för meditation

Meditation med kroppsscanning

Guidad meditation mot ångest

Meditation för barn

Morgonmeditation

Mindfulness-meditation

Sömnmeditation

Koppling mellan kropp och själ

Meditation om tacksamhet

Meditation mot ångest

Guidad meditation

Nattmeditation

Självmedvetenhet

Transcendental meditation

Meditation för visualisering

 

BLOGGAR OM MEDITATION

Hur meditation hjälper mot stress

Hur meditation förändrar hjärnan

Hur meditation fungerar

Musik för meditation

Gåvor för meditation

Fördelar med meditation

Vad är meditation?

Vad är mindfulness?

Appar för meditation

Meditation för nybörjare

 

Resurser

https://www.connectpt.org/blog/meditation-bridging-the-mindbody-connection#:~:text=Simpelt%20ut%2C%20Kroppen%20kan%20skapa%20kroppar%20genom%20kalibrering%20av%20våra%20sinnen.

https://mindworks.org/blog/benefits-meditation-mind-body/

https://mindworks.org/blog/physical-health-mind-body-connection/

https://www.johnshopkinssolutions.com/the-mind-body-connection-2/#:~:text=Mind%2DBody%20Connection%20is%20the,social%20factors%20and%20biological%20factors.

https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp-rj.2018.130401

https://neurologycentretoronto.com/the-mind-body-connection/

https://www.newportacademy.com/resources/mental-health/understanding-the-mind-body-connection/

https://www.aetna.com/health-guide/mind-body-connection.html

https://positivepsychology.com/body-mind-integration-attention-training/

https://osher.ucsf.edu/guided-imagery-meditation-resources

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5864293/

https://www.webmd.com/balance/stress-management/stress-symptoms-effects_of-stress-on-the-body#:~:text=Men%20fortlöpande%2C%20kronisk%20stress%20kan,rytmer%2C%20hjärtattacker%2C%20och%20slag

https://www.nccih.nih.gov/health/complementary-alternative-or-integrative-health-whats-in-a-name

https://www.medicalnewstoday.com/articles/286745#philosophy

https://journals.lww.com/progprevmed/fulltext/2017/12000/a_scoping_review_of_health_outcomes_examined_in.2.aspx

https://www.health.harvard.edu/blog/mind-body-medicine-in-addiction-recovery-2020102821239

Nattmeditation

10 min read

Nattmeditation

Meditation är en metod där en person använder sig av en teknik - till exempel mindfulness eller att fokusera sitt sinne på ett visst objekt, en viss...

Body Scan Meditation

7 min read

Body Scan Meditation

Body scan är ett enkelt sätt att träna mindfulness. Att mentalt skanna hela kroppen som en röntgenbild kan förbättra ens känslomässiga tillstånd och...

Silva-metoden

8 min read

Silva-metoden

Lär dig mer om ursprunget till Silva-metoden, en kraftfull självhjälps- och meditationsteknik som kan leda till personlig utveckling. Förstå...

Självmedvetenhet

8 min read

Självmedvetenhet

En enkel definition av självkännedom är att ha en korrekt förståelse för sig själv. Självmedvetenhet kräver att människor ser inåt och reflekterar...

Visualiseringsmeditation

6 min read

Visualiseringsmeditation

Visualiseringsmeditationer använder fantasin för att föreställa sig resultatet av något innan det händer. Det kan vara en uppgift som man försöker...

Mindfulness

21 min read

Mindfulness

Oavsett var du befinner dig i ditt liv just nu kan mindfulness förändra din tillvaro till det bättre. Ofta söker sig människor till mindfulness i...