4

Vandringsmeditation

Senast uppdaterad: september 24, 2022

Featured Image

Table of Contents

Med ursprung i buddhismen är gående meditation, eller Kinhin, en meditationsteknik som innebär att man går medan man mediterar. Även om denna praktik traditionellt börjar före eller efter sittande meditation, använder utövare den nu som ett aktivt sätt att införliva mindfulness i vardagen. Resultaten genom frekvent utövande stödjer en att känna sig jordad och balanserad.

 

HUR VANDRANDE MEDITATION FUNGERAR

introduktion till vandringsmeditation

Medan de flesta mindfulness-tekniker kräver att man sitter still, innebär mindful walking att man rör på kroppen och arbetar för att föra samman kropp och sinne för att uppnå emotionell och fysisk balans. Genom att samordna alla aspekter av jaget kan man uppnå ökad medvetenhet för att få bättre kontroll över sina känslor, handlingar och tankar. Detta hjälper människor att reagera på situationer i det dagliga livet utan impulser. För dem som har svårt att sitta stilla under mindfulnessövningar är mindful walking meditation ett bra alternativ.

 

NÄR OCH VAR MAN KAN UTFÖRA MINDFUL WALKING

Även om vardagen ser olika ut för alla, är Walking meditation en idealisk övning som du kan integrera i din dagliga rutin, även om du har ett hektiskt schema. En tidig morgonpromenad kan göras medan du går till bilen, i parken, på väg till jobbet eller varhelst din dag annars börjar. För bästa resultat bör utövare delta i mindful walking meditation regelbundet.

 

FÖRDELARNA MED ATT GÅ MEDITATION

Fördelar med att gå meditation

Det finns många fördelar för människans välbefinnande med att ofta gå meditation. Några av de fysiska och mentala förbättringar som utövare ofta upplever är följande:

 

1. FÖRBÄTTRAR KRONISKA PSYKISKA HÄLSOPROBLEM SOM ÅNGEST, DEPRESSION OCH DYSPNÉ

I en randomiserad kontrollerad studie testades promenadmeditation som en intervention för patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom. Resultaten visade på signifikanta förbättringar i vandringsgruppens livskvalitet och psykiska hälsa under tre månader, jämfört med dem som inte deltog. Detta visar att det kan användas för att förbättra patienternas biofysiska välbefinnande.

 

2. SÄNKER HJÄRTFREKVENSEN, BALANSERAR BLODSOCKRET OCH SÄNKER BLODTRYCKET.

I en studie testades resultaten av promenadmeditation på personer med typ 2-diabetes. Resultaten visade en betydande förbättring av hjärtfrekvens, blodtryck och glukosreglering. Det rekommenderas att de som vill skörda denna fördel övar mindful walking i 30 minuter per dag, tre gånger i veckan i 12 veckor.

 

3. MINSKAR FYSISK STRESS OCH FÖRBÄTTRAR LIVSKVALITETEN.

Vandringsmeditation minskar stresskänslor och lugnar sinnet. Att engagera sig i ett positivt mentalt tillstånd gör att utövare kan känna en ökad känsla av frid och lycka.

I en studie deltog en grupp personer med stora psykologiska problem i åtta mindful walking-sessioner under fyra veckor. I slutet av försöket fanns det en dramatisk minskning av symtom på fysisk stress och en betydande ökning av deras livskvalitet.

 

4. STÖDER SÖMNKVALITETEN

Forskning från en studie från 2019 tyder på att promenadmeditation har en positiv effekt på vår sömnkvalitet. Den får sinnet att gå med oss och kombinerar fysisk aktivitet med mental träning.

 

5. FÖRBÄTTRAR BALANSEN OCH KOORDINATIONEN

I en studie med äldre kvinnor från 2019 konstaterades det att meditation vid promenader förbättrar medvetenheten och koordinationen i fotleden för att främja balansen. Med detta kan det användas som en alternativ form av träning och motion för att främja balansen under åldrandet.

 

HUR MAN PRAKTISERAR VANDRINGSMEDITATION

hur man praktiserar vandringsmeditation

Innan du börjar ska du se till att du har tillräckligt med utrymme. Kom ihåg att om du är utomhus kan du fortsätta att gå i en enda riktning, medan om du väljer att gå inomhus kommer du troligen att behöva gå fram och tillbaka.

Här är de sex enkla stegen för att praktisera vandringsmeditation:

1. Börja med att välja en fot att börja med. Ta upp en fot, förflytta den genom rummet och placera den försiktigt på marken framför dig. Känn känslorna av varje del av denna process från häl till tå, och upprepa med den andra foten.

2. Se till att du går med avsikt. Det är lätt att hamna på autopilot när man går, och att göra det med avsikt kan kännas konstigt i början. Tryck dig igenom detta och var medveten om uppgiften. Gå fritt men medvetet.

3. Tillåt dig själv att lägga märke till det. För in medvetenheten till att dina fötter rör marken och var uppmärksam på de fysiska känslor som löper genom din kropp med varje steg. Detta hjälper dig att engagera dig i det närvarande ögonblicket när din kropp rör sig. Erkänn helt enkelt dessa känslor medan du går utan att döma dem.

4. Känn på din omgivning. Ta in en bred känsla av miljön runt omkring dig. Lägg bara märke till den varma luften som rör vid din hud, fåglarnas kvitterande, stadens gatuljud eller vinden som blåser, och att uppmärksamma dessa små detaljer kommer att hjälpa dig att gå med sinnesnärvaro.

5. Lägg märke till när dina tankar vandrar. Om dina tankar driver runt, för tillbaka uppmärksamheten till hur dina ben och fötter känns när de har kontakt med marken. Genom regelbunden meditationsövning kommer detta att bli lättare. Under hela den fysiska upplevelsen kommer du att falla djupare in i det meditativa tillståndet.

Om du kämpar med att vara i det nuvarande ögonblicket kan du prova att ladda ner en guidad promenadmeditation till din telefon.

 

Vanligt förekommande FRÅGOR

FAQ about walking meditationVAD ÄR SYFTET MED VANDRINGSMEDITATION?

Mindful walking meditation har många fördelar, både fysiska och mentala. Det är en bekväm mindfulnessmeditation att införliva i vardagen, vilket gör den idealisk för dem av oss som har ett upptaget schema.

Dessutom rekommenderas erfarna utövare att träna före eller efter sittande meditation för att effektivt koppla samman sinne, kropp och själ för fullständig samordning.

 

HUR SNABBT SKA JAG GÅ UNDER MINDFUL WALKING?

Det handlar inte om hur snabbt eller långsamt du går, utan snarare om vilken takt som gör dig mest närvarande. Tänk på din takt och kom ihåg att den varierar från person till person. Lek med det och försök att inte fokusera för mycket på din hastighet.

 

HUR LÄNGE SKA JAG UTÖVA VANDRINGSMEDITATION?

För bästa resultat bör du försöka införliva minst 10 minuters promenadmeditation i din dagliga rutin.

 

VAD KALLAS VANDRINGSMEDITATION?

Vandringsmeditation har flera namn, några av de vanligaste är kinhin och mindful walking.

 

RESURSER FÖR ANAHANA-MEDITATION

MEDITATION WIKIS

Chakra meditation

Tekniker för meditation

Meditation med kroppsscanning

Guidad meditation mot ångest

Meditation för barn

Morgonmeditation

Mindfulness-meditation

Sömnmeditation

Koppling mellan kropp och själ

Meditation om tacksamhet

Meditation mot ångest

Guidad meditation

Nattmeditation

Självmedvetenhet

Transcendental meditation

Meditation för visualisering

Meditation om kärleksfull vänlighet

Hur man mediterar

Vandrande meditation

 

BLOGGAR OM MEDITATION

Hur meditation hjälper mot stress

Hur meditation förändrar hjärnan

Hur meditation fungerar

Musik för meditation

Gåvor för meditation

Fördelar med meditation

Vad är mindfulness?

Appar för meditation

Meditation för nybörjare

 

Resurser

Differentiella experimentella effekter av en kort promenad, meditation eller en kombination av promenad och meditation på ångest hos unga vuxna

Effekter av buddhistisk vandringsmeditation på träningskapacitet och livskvalitet hos patienter med kronisk hjärtsvikt: En randomiserad kontrollerad studie

Effekter av buddhistisk vandringsmeditation på glykemisk kontroll och vaskulär funktion hos patienter med typ 2-diabetes

Två månaders andningsbaserad promenad förbättrar ångest, depression, dyspné och livskvalitet vid kronisk obstruktiv lungsjukdom: En randomiserad kontrollerad studie

Transcendent Meditation

7 min read

Transcendent Meditation

Transcendental meditation är en mycket populär meditationspraktik inom hälso- och hälsokretsar. Eftersom den är så lätt och enkel att praktisera och...

Guidad meditation

6 min read

Guidad meditation

Meditation är en enkel övning, men den är inte lätt och kräver stor skicklighet för att behärska den. På grund av detta känner många människor att de...

Hur man mediterar

7 min read

Hur man mediterar

Hur mediterar man? Detta är en av de första frågorna som elever googlar eller frågar en meditationslärare när de funderar på att införa meditation i...

Jon Kabat Zinn

10 min read

Jon Kabat Zinn

Möt mannen som ligger i framkant i kampen för att minska stressen med hjälp av mindfulness och meditation.

Visualiseringsmeditation

6 min read

Visualiseringsmeditation

Visualiseringsmeditationer använder fantasin för att föreställa sig resultatet av något innan det händer. Det kan vara en uppgift som man försöker...

Meditation mot ångest

8 min read

Meditation mot ångest

Ångest är en vanlig psykisk störning som kännetecknas av överdriven stress och rädsla. Ångest kan yttra sig i psykiska och fysiska symptom som...