4

Vad är det endokrina systemet

Senast uppdaterad: januari 22, 2023

Featured Image

Table of Contents

Det endokrina systemet är ett system av körtlar som producerar och släpper ut hormoner i blodet. Dessa hormoner styr många viktiga funktioner i kroppen, t.ex. tillväxt, ämnesomsättning och reproduktion.

Vad är det endokrina systemet?

Vad är det endokrina systemet?

Det endokrina systemet är mycket komplext och forskarna lär sig fortfarande mycket om hur det fungerar. Men vi vet att cirkulationssystemet är viktigt för att leverera hormoner till sina målvävnader.

Det endokrina systemet omfattar många olika körtlar. Till dessa hör hypofysen, sköldkörteln, binjuren och bukspottkörteln. Varje körtel producerar specifika hormoner som hjälper till att reglera olika kroppsfunktioner. Hypofysen producerar till exempel tillväxthormon som gör att kroppen kan växa och utvecklas. Sköldkörteln producerar tyroxin, som hjälper till att reglera ämnesomsättningen. Binjurarna producerar adrenalin, som hjälper till att mobilisera kroppens resurser vid stress.

Kroppens körtlar

Det finns många olika körtlar i kroppen, var och en med en specifik funktion. De endokrina körtlarna producerar hormoner, som är kemiska ämnen som reglerar kroppens tillväxt, ämnesomsättning och reproduktion.

Hypofysen

Hypofysen ligger vid hjärnans bas och producerar tillväxthormon som reglerar kroppens tillväxt. Hypofysen är också ansvarig för att producera andra hormoner, t.ex. adrenokortikotropt hormon (ACTH), som styr produktionen av stresshormoner i binjuren. Fight or flight, det system som kan få oss att känna oss stressade eller ängsliga, styrs av hypofysen.

Hypotalamus

Hypotalamus ligger strax under thalamus, nära hjärnans mitt. Den producerar många hormoner, bland annat kortikotropinfrisättande hormon (CRH), som reglerar produktionen av stresshormoner i binjuren. Hypotalamus reglerar också kroppstemperatur, hunger, törst och trötthet.

Sköldkörteln

Sköldkörteln ligger längst fram på halsen, strax under struphuvudet. Den producerar sköldkörtelhormon som reglerar kroppens ämnesomsättning. Sköldkörtelhormonet hjälper kroppen att omvandla mat till energi och spelar en roll för tillväxt och utveckling.

Bisköldkörteln

Bisköldkörteln ligger i halsen, bakom sköldkörteln. Den producerar bisköldkörtelhormon som hjälper till att reglera kalciumnivåerna i kroppen. Kalcium är viktigt för många funktioner, bland annat muskelkontraktion, nervfunktion och blodkoagulering.

Binjurarna

Binjurarna ligger ovanpå njurarna och producerar stresshormoner som adrenalin och kortisol. Dessa hormoner hjälper kroppen att reagera på stressiga situationer.

Bukspottkörteln

Bukspottkörteln ligger i buken, bakom magen. Den producerar insulin, ett hormon som hjälper till att reglera blodsockernivån. Bukspottkörteln producerar också andra hormoner, t.ex. glukagon, som hjälper till att reglera ämnesomsättningen.

Tallkottkörteln

Tallkottkörteln ligger i hjärnan, nära mitten av huvudet. Den producerar melatonin, ett hormon som hjälper till att reglera sömnen. Tallkottkörteln hjälper också till att reglera kroppens cirkadiska rytm eller inre klocka.

Reproduktionskörtlar (äggstockar och testiklar)

Äggstockarna och testiklarna är de primära fortplantningskörtlarna. Äggstockarna producerar ägg som behövs för befruktning. De producerar också hormoner, till exempel östrogen och progesteron, som spelar en roll i reproduktionen.

Testiklarna producerar spermier som är nödvändiga för befruktning. De producerar också testosteron, ett hormon som hjälper till att reglera manliga egenskaper som muskelmassa och hårväxt.

Hormoner

hormoner och det endokrina systemet

Nu när vi har diskuterat kroppens körtlar kan vi tala om hormoner. Som vi nämnde tidigare är hormoner kemiska ämnen som reglerar kroppens tillväxt, ämnesomsättning och reproduktion. De produceras av de endokrina körtlarna och släpps ut i blodomloppet. Hormoner färdas genom blodet till sina målvävnader, som binder till specifika receptorer. Denna bindning av hormonerna till receptorerna utlöser en reaktion i målvävnaden.

Det finns många olika hormoner i kroppen, var och en med en specifik funktion. Några av de viktigaste hormonerna är:

Adrenalin (stresshormon)

Adrenalin ökar hjärtfrekvensen, blodtrycket och blodsockret, vilket ger kroppen extra energi för att hantera en stressig situation.

Kortisol (stresshormon)

Kortisol hjälper kroppen att reagera på stress genom att reglera ämnesomsättningen, blodsockernivån och immunfunktionen.

Östrogen

Östrogen reglerar menstruationscykeln och hjälper till att utveckla kvinnliga egenskaper som bröst och höfter. Östrogen skyddar också benhälsan.

Progesteron

Progesteron förbereder kroppen för graviditet genom att förtjocka livmoderslemhinnan och spelar också en roll i produktionen av bröstmjölk.

Testosteron

Testosteron hjälper till att utveckla manliga egenskaper, såsom muskelmassa och hårväxt, och reglerar även sexlusten.

Sköldkörtelhormon

Sköldkörtelhormonet reglerar kroppens ämnesomsättning, dvs. processen att omvandla mat till energi. Det styr också nervsystemets aktivitet.

Insulin

Insulin reglerar blodsockernivån genom att hjälpa kroppen att lagra och använda glukos (socker). Många andra hormoner i kroppen spelar viktiga roller för att reglera tillväxt, ämnesomsättning och reproduktion.

Hormonstörningar

hormonell obalans i det endokrina systemet

Hormonobalans uppstår när det finns för mycket eller för lite av ett visst hormon i kroppen. Hormonobalans kan leda till olika hälsoproblem, bland annat infertilitet, fetma och diabetes.

Det finns flera sätt att korrigera hormonobalanser. Ett sätt är att ta hormonersättningsterapi, vilket innebär att man tar hormoner i tablettform. Ett annat sätt är att genomgå en operation för att ta bort den körtel som inte fungerar korrekt. Slutligen kan vissa hormonobalanser behandlas med livsstilsförändringar, till exempel kost och motion.

Cirkulationssystemet

Cirkulationssystemet är viktigt för att det endokrina systemet ska fungera korrekt och ansvarar för att transportera hormoner genom hela kroppen. Det cirkulerande blodet transporterar hormoner till sina målvävnader genom att binda till specifika receptorer. Denna bindning av hormoner till målvägarna utlöser en reaktion i målvävnaden. Utan cirkulationssystemet skulle hormonerna inte kunna nå sina målvävnader och utföra sina funktioner.

Det finns två huvudtyper av cirkulation i kroppen: Den första är den systemiska cirkulationen, som transporterar syrerikt blod till kroppens vävnader. Lungcirkulationen: transporterar koldioxidrikt blod från kroppens vävnader till lungorna.

Folk frågar också om Endokrina systemet

vanliga frågor om det endokrina systemet

Vad är hormoner?

Hormoner är kemiska budbärarmolekyler som produceras av de endokrina körtlarna. Dessa hormoner färdas genom blodomloppet och binder sig till specifika receptorer på målceller. Denna bindning utlöser en reaktion i målcellerna, som kan vara allt från att stimulera celltillväxt till att reglera ämnesomsättningen.

Hormoner är viktiga för många viktiga funktioner i kroppen, bland annat tillväxt, ämnesomsättning och reproduktion. Obalanser i hormonnivåerna kan leda till en rad olika hälsoproblem.

Vad är endokrina sjukdomar?

Endokrina störningar uppstår när det finns en obalans av hormoner i kroppen. Detta kan bero på ett problem med funktionen hos en eller flera endokrina körtlar eller på problem med själva hormonerna. Vanliga endokrina störningar är bland annat diabetes, hypotyreos och binjureinsufficiens. Behandling av endokrina störningar innebär ofta medicinering, livsstilsförändringar eller kirurgi.

Hur kan jag hjälpa till att reglera mina hormoner?

Det finns några enkla strategier som kan hjälpa dig att reglera hormonnivåerna, till exempel fysisk aktivitet, en hälsosam vikt, en balanserad kost med protein, minskad stress med aktiviteter som meditation eller yoga och tillräckligt med sömn.

RESURSER FÖR FYSISK HÄLSA I ANAHANA

WIKIS OM FYSISK HÄLSA

Kamp- eller flyktrespons

Sömnhygien

Guidad meditation för sömn

Neuroplasticitet

BLOGGAR OM FYSISK HÄLSA

Vad är nervsystemet?

Vad är det centrala nervsystemet?

Vad är vagusnerven?

Vad är det perifera nervsystemet?

Vad är det somatiska nervsystemet?

Vad är det autonoma nervsystemet?

Vad är spinal stenos

Vad är det sympatiska nervsystemet?

Vad är ryggspasmer

Vad är divertikulit

Fördelar med kalldusch

Vad är fysioterapi?

Vad är cirkulationssystemet?

Spondylos och spondylolys

Vad är hormoner?

Vad är skolios

Vad är det endokrina systemet?

ReSources

Det endokrina systemets anatomi | Johns Hopkins Medicine

Endokrina systemet: Vad är det, funktioner och organ

Hormoner och det endokrina systemet | Johns Hopkins Medicine

Endokrina systemet: Vad är det, funktioner, organ och tillstånd?

Reproduktiva körtlar - Hälsolexikon - University of Rochester Medical Center

10 naturliga sätt att balansera dina hormoner