6

Mind Body Connection

Featured Image

Table of Contents

Hoewel we onze geest en ons lichaam als afzonderlijke entiteiten beschouwen, zijn beide in hoge mate met elkaar verbonden via meerdere systemen. Ondanks dat geestelijke gezondheid en lichamelijke gezondheid vaak apart behandeld worden, is het waardevol voor onze gezondheid en welzijn om te begrijpen hoe nauw ze met elkaar verbonden zijn. Mind body connectie is de kennis van hoe je geest je fysieke lichaam beïnvloedt en hoe je lichaam je geest beïnvloedt. Er zijn veel gezondheidsvoordelen verbonden aan het verkrijgen van inzicht in je mind-body connectie.

 

WAT IS DE GEEST-LICHAAM CONNECTIE?

manieren om de geest-lichaam connectie te verbeteren

De geest-lichaam connectie beschrijft hoe ons fysieke lichaam beïnvloed wordt door psychologische factoren en hoe ons fysieke lichaam onze mentale toestand beïnvloedt. De mind-body connectie kan worden gezien op het niveau van de menselijke fysiologie, omdat veel verschillende lichaamssystemen de geest en het lichaam met elkaar verbinden. Het zenuwstelsel speelt een belangrijke rol in de geest-lichaam connectie. Fysieke pijn, die door zintuiglijke receptoren in de huid wordt waargenomen, wordt door zenuwvezels gestuurd en vervolgens in de hersenen verwerkt. Daarom werkt het via de geest-lichaam verbinding.

Bovendien wordt dit verband gezien in het sympathische en parasympathische zenuwstelsel. Het sympathische zenuwstelsel brengt de reactie van het lichaam op stress op gang, de vecht- of vluchtreactie. De vecht-of-vluchtreactie laat zien hoe emoties zoals angst, stress en bezorgdheid lichamelijke effecten kunnen veroorzaken, zoals een verhoogde hartslag, snelle ademhaling, enz. Bovendien kunnen constante hoge niveaus van mentale stress en angst zich uiten in lichamelijke effecten en aandoeningen zoals maagzweren, hoofdpijn, vermoeidheid en pijn.

Het hersengebied dat de hypothalamus wordt genoemd, speelt een prominente rol in de verbinding tussen geest en lichaam, omdat het het endocriene systeem en het zenuwstelsel met elkaar verbindt. Het is een hersengebied dat helpt de homeostase, het evenwicht in het lichaam, te handhaven. Het endocriene systeem scheidt hormonen af die een rol spelen in de communicatie tussen de geest en het lichaam. Stresshormonen zijn belangrijk voor het reguleren van de stressrespons, hormonen die hongergevoelens reguleren, en hormonen die verantwoordelijk zijn voor vele andere lichaamsfuncties.

Omgekeerd toont onderzoek aan hoe ons fysieke lichaam onze mentale toestand kan beïnvloeden. Voeding en darmgezondheid zijn bijvoorbeeld van grote invloed op de geestelijke gezondheid. Mentale stress en angst kunnen ook in verband worden gebracht met negatieve symptomen in het spijsverteringsstelsel. Tenslotte is de lichaamshouding verbonden met positieve en negatieve emoties, gevoelens en zelfvertrouwen.

 

HOE MEDITATIE DE GEEST-LICHAAM CONNECTIE VERBETERT

Meditatie kan helpen het bewustzijn van de verbinding tussen geest en lichaam te vergroten en zowel geestelijke als lichamelijke gezondheidsvoordelen bieden. Bijvoorbeeld, mindfulness meditatie en meditatieve ontspanningstechnieken verbinden het tot rust komen van de geest met het tot rust komen van het lichaam. Dit zorgt voor een holistische geest-lichaamstoestand van ontspanning. Andere meditatietechnieken en oefeningen, waaronder diepe ademhaling en progressieve ontspanning, kunnen ook helpen om de geest en het lichaam samen te kalmeren en de stressrespons van het lichaam te reguleren.

Er is ook bewijs dat meditatie veranderingen kan veroorzaken in hersenstructuren die het fysieke lichaam beïnvloeden. Onderzoek suggereert dat meditatie kan leiden tot veranderingen in de anterieure cingulate cortex en somatosensorische cortex gebieden van de hersenen, waardoor de pijngevoeligheid afneemt. Daarom heeft het aangetoond dat meditatie een positieve invloed kan hebben op pijnniveaus. Onderzoek toont aan dat meditatieve beoefening kan resulteren in veranderingen in de Amyglada (vecht of vlucht reactie), wat de hartslag en bloeddruk van het lichaam kan verlagen.

Een andere meditatietechniek genaamd geleide beeldspraak kan werken via de geest-lichaam verbinding. Geleide beeldspraak kan helpen bij slaap, ontspanning en pijn. Het is aangetoond dat bij het doen van geleide beelden, het lichaam op dezelfde manier reageert als wanneer het fysiek de activiteit zou uitvoeren die wordt voorgesteld. Geleide beeldspraak kan worden gebruikt als een techniek om pijn, angst en stressvolle emoties te verminderen en de slaap te verbeteren.

Mindfulness training gecombineerd met cognitieve gedragstherapie maakt ook gebruik van technieken van de mind-body connectie. Mindfulness-gebaseerde cognitieve gedragstherapie richt zich op het veranderen van gedachtenpatronen die resulteren in positieve veranderingen in emoties en fysieke toestanden. Zo kan op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie mentale stress verminderen en ook de fysieke manifestaties van angst, zoals hoofdpijn of maagklachten. De National Institutes of Health bestuderen mindfulness training en het verbeteren van de mind-body connectie om mensen te helpen die worstelen met middelenmisbruik.

 

PSYCHOLOGISCHE THEORIEËN OVER DE VERBINDING TUSSEN GEEST EN LICHAAM

twee vrouwen discussiëren over de psychologische theorieën van de geest-lichaam connectie

Er zijn verschillende psychologische theorieën over de verbinding tussen geest en lichaam. De belichaamde cognitie theorie kijkt bijvoorbeeld naar hoe het lichaam en lichamelijke ervaringen cognitie en denken beïnvloeden. Onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat mensen naar voren leunen als ze het over de toekomst hebben en naar achteren leunen als ze het over het verleden hebben. Deze observatie toont het verband aan tussen onze onderbewuste geest en gedachten en onze lichamelijke beweging.

Een andere theorie is de cognitieve psychopathologie, die nagaat hoe negatieve gedachtenpatronen leiden tot negatief gedrag en lichamelijke symptomen. De cognitieve waarderingstheorie bekijkt hoe onze mentale evaluatie van verschillende situaties en hun gevolgen negatieve en positieve emoties, gevoelens en gedragingen beïnvloedt. Tenslotte is cognitieve gedragstherapie gerelateerd aan de mind-body connectie omdat is aangetoond dat het de hersengebieden verandert die gerelateerd zijn aan angstreacties.

 

GEZONDHEIDSEFFECTEN VAN DE GEEST-LICHAAM CONNECTIE

Een geest-lichaam systeem dat zeer belangrijk is voor de algehele gezondheid is het spijsverteringsstelsel. Het spijsverteringsstelsel is sterk verbonden met de geest en kan worden aangeduid als het tweede brein. Het spijsverteringsstelsel is een voorbeeld van hoe het lichaam de mentale toestand beïnvloedt. Serotonine is een neurotransmitter die wordt geproduceerd in de maag. Serotonine is betrokken bij veel biologische processen en is ook belangrijk bij stemming en cognitieve verwerking. Daarom is het behoud van een gezonde spijsvertering ook zeer belangrijk voor het behoud van een goede geestelijke gezondheid. Omgekeerd leiden stress en negatieve emoties ook vaak tot lichamelijke darmklachten. Stress en angst kunnen de symptomen van darmziektes zoals de ziekte van Chronus verergeren. Daarom kan het verminderen van stress en het verbeteren van de emotionele gezondheid de gezondheid van de spijsvertering verbeteren.

Geestelijke gezondheid en stressniveaus zijn ook belangrijk voor het behoud van een gezond hart. Het sympathische zenuwstelsel wordt geactiveerd door stress in het lichaam. Er zijn vaak fysieke reacties wanneer u zich gestrest voelt, zoals een verhoogde hartslag en bloeddruk. Meditatie, mindfulness en ademhalingsoefeningen kunnen de activiteit van het sympathische zenuwstelsel verminderen, wat resulteert in een afname van die lichamelijke reacties. Dit kan helpen om de algehele cardiovasculaire gezondheid te verbeteren en de kans op het ontwikkelen van cardiovasculaire gezondheidsproblemen te verkleinen.

Chronische stress, dat wil zeggen hoge stressniveaus gedurende een lange tijd, heeft veel nadelige gevolgen voor de gezondheid. Chronische stress kan leiden tot problemen met de spijsvertering, huidaandoeningen, haaruitval, enz. Het gebruik van meditatie om chronische stressniveaus te verlagen, de stressrespons te verbeteren en de emotionele regulatie te verbeteren, kan de algehele gezondheid bevorderen. Daarnaast kan het bereiken van een ontspannen toestand van lichaam en geest een positieve invloed hebben op de slaap. Het verbeteren van de slaapkwaliteit heeft vele voordelen voor het fysieke lichaam, waaronder het verbeteren van het immuunsysteem en de immuunrespons. Een verbeterd immuunsysteem verhoogt het vermogen van het lichaam om infecties, virussen en ziekten te voorkomen. Een betere slaap kan iemand ook helpen om andere gezonde levensstijlactiviteiten te ondernemen, zoals lichaamsbeweging en gezonde eetgewoonten.

 

MIND BODY CONNECTION FAQ

ZIJN ER ANDERE MANIEREN OM DE GEEST-LICHAAM CONNECTIE TE VERBETEREN?

Ja, die zijn er, meerdere zelfs.

 • Andere geest-lichaam praktijken zijn:
  • Yoga praktijken omvatten; Hatha yoga, Kripalu yoga, Power yoga, en nog veel meer
  • Tai chi oefeningen zoals;
  • Dansbeweging, zoals improvisatiedans
  • Muziektherapie
  • Ademhalingstechnieken
  • Lichaamsbeweging
  • Mindful activiteiten zoals wandelen, tuinieren, dagboeken schrijven
  • Mind-body therapieën zoals psychotherapie technieken en praattherapie

 

WELKE LICHAAMSSTRUCTUREN EN -SYSTEMEN ZIJN BETROKKEN BIJ DE VERBINDING TUSSEN GEEST EN LICHAAM?

 • Endocrien systeem
  • Hormonen zijn chemische boodschappers die in het lichaam circuleren en zowel lichamelijke als geestelijke processen, gemoedstoestanden en emoties beïnvloeden.
 • Zenuwstelsel
  • Verwerkt fysieke prikkels en lichamelijke sensaties en zendt informatie terug naar de hersenen. Daarnaast zendt het signalen van de hersenen naar het lichaam om bewegingen en het functioneren van het lichaam te regelen.
 • De nervus vagus
  • De langste zenuw in het lichaam en staat in verbinding met de centrale lichaamssystemen, waaronder het hart, de longen en het maagdarmstelsel

WAAROM IS DE GEEST-LICHAAM CONNECTIE BELANGRIJK?

 • Onze lichamelijke gezondheid beïnvloedt onze geestelijke gezondheid en vice versa; daarom is het voor de algehele gezondheid en het welzijn van groot belang deze verbanden te begrijpen.
 • Een groter bewustzijn van het verband tussen geest en lichaam kan zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid helpen verbeteren

 

HOE LANG BESTAAN DE GEEST-LICHAAM CONNECTIE THEORIEËN AL?

 • Het verband tussen lichaam en geest in de gezondheidszorg bestaat al eeuwen
 • Tijdens de westerse wereld in de 17e eeuw, begon de gezondheidszorg het fysieke lichaam meer te zien als een zeer aparte
 • Nu in de 20e eeuw, hebben studies het belang aangetoond van de geest-lichaam verbinding in de gezondheidszorg
 • Nu kan het worden beschouwd als een complementair en integratief gezondheidsmiddel

 

ANAHANA MEDITATIE BRONNEN

MEDITATIE WIKI'S

Chakra Meditatie

Meditatie Technieken

Body Scan Meditatie

Geleide Meditatie voor Angst

Meditatie voor kinderen

Ochtend Meditatie

Mindfulness Meditatie

Slaap Meditatie

Verbinding tussen lichaam en geest

Dankbaarheid Meditatie

Meditatie bij Angst

Geleide Meditatie

Nacht Meditatie

Zelfbewustzijn

Transcendentale Meditatie

Visualisatie Meditatie

 

MEDITATIE BLOGS

Hoe Meditatie Helpt Bij Stress

Hoe meditatie de hersenen verandert

Hoe Meditatie Werkt

Meditatie Muziek

Meditatie Geschenken

Meditatie Voordelen

Wat is Meditatie?

Wat is Mindfulness?

Meditatie Apps

Meditatie voor Beginners

 

Middelen

https://www.connectpt.org/blog/meditation-bridging-the-mindbody-connection#:~:text=Simply%20put%2C%20the%20body%20can,lichamen%20door%20calming%20onze%20minds.

https://mindworks.org/blog/benefits-meditation-mind-body/

https://mindworks.org/blog/physical-health-mind-body-connection/

https://www.johnshopkinssolutions.com/the-mind-body-connection-2/#:~:text=Mind%2DBody%20Connection%20is%20de,sociale%20factoren%20en%20biologische%20factoren.

https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp-rj.2018.130401

https://neurologycentretoronto.com/the-mind-body-connection/

https://www.newportacademy.com/resources/mental-health/understanding-the-mind-body-connection/

https://www.aetna.com/health-guide/mind-body-connection.html

https://positivepsychology.com/body-mind-integration-attention-training/

https://osher.ucsf.edu/guided-imagery-meditation-resources

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5864293/

https://www.webmd.com/balance/stress-management/stress-symptoms-effects_of-stress-on-the-body#:~:text=Maar%20langdurige%2C%20chronische%20stress%20kan,ritmes%2C%20hart%20aanvallen%2C%20en%20beroepen

https://www.nccih.nih.gov/health/complementary-alternative-or-integrative-health-whats-in-a-name

https://www.medicalnewstoday.com/articles/286745#philosophy

https://journals.lww.com/progprevmed/fulltext/2017/12000/a_scoping_review_of_health_outcomes_examined_in.2.aspx

https://www.health.harvard.edu/blog/mind-body-medicine-in-addiction-recovery-2020102821239

Nachtelijke meditatie

10 min read

Nachtelijke meditatie

Meditatie is een praktijk waarbij iemand een techniek gebruikt - zoals mindfulness of het concentreren van de geest op een bepaald voorwerp, gedachte...

Liefdevolle vriendelijkheid meditatie

7 min read

Liefdevolle vriendelijkheid meditatie

Tijdens de liefdevolle vriendelijkheid meditatie (LKM), nemen mensen deel aan het zenden van liefdevolle vriendelijkheid en mededogen naar zichzelf...

Loopmeditatie

7 min read

Loopmeditatie

Loopmeditatie, of Kinhin, komt oorspronkelijk uit het boeddhisme en is een meditatietechniek waarbij je loopt terwijl je mediteert. Hoewel deze...

Geleide Meditatie

7 min read

Geleide Meditatie

Meditatie is een eenvoudige oefening, maar toch is het niet gemakkelijk en vergt het grote vaardigheid om het onder de knie te krijgen. Hierdoor...

Meditatie voor Angst:

8 min read

Meditatie voor Angst:

Angst is een veel voorkomende psychische stoornis die wordt gekenmerkt door overmatige stress en angst. Angst kan zich uiten in mentale en fysieke...

Hoe te mediteren

7 min read

Hoe te mediteren

Hoe te mediteren? Dit is een van de eerste vragen die studenten googelen of aan een meditatieleraar stellen als ze overwegen meditatie in hun leven...