4

Stressreaktion

Senast uppdaterad: mars 4, 2023

Featured Image

Table of Contents

Stressreaktionen är hur kroppen reagerar på upplevda hot eller faror. I dag kan många aspekter av vardagen utlösa stressreaktioner, t.ex. tidsfrister på jobbet, relationer och familjeansvar. Även om stressreaktionen är förväntad kan kronisk och långvarig stress påverka kropp och själ negativt.

 

Vad är kroppens stressreaktion?

Att förstå stressreaktionenStressreaktionen är det sätt på vilket kroppen reagerar på upplevda hot. Alla har väl känt hur stressreaktionen börjar, hur hjärtat rusar och hur svettiga handflatorna blir när man går in på en anställningsintervju. Det är kroppens fly- eller fäkta reaktion som hjälper människor att överleva när de konfronteras med faror i miljön. Numera kan stressreaktionen vara en reaktion på stressorer i vardagen, inklusive miljöstress och psykologisk stress.

Stressreaktionen styrs av det autonoma nervsystemet, som delas upp i det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet är ansvarigt för kroppens kamp- eller flyktreaktion. Det sympatiska nervsystemet reagerar på en stressande händelse eller en upplevd fara. Det utlöser flera fysiologiska förändringar, bland annat ökad hjärtfrekvens, blodtryck, andningsfrekvens, muskelspänning och blodsocker.

Den utlösande faktorn för stressreaktionen uppfattas först av amygdala, som är en del av hjärnan som ansvarar för känslomässig bearbetning. Amygdala uppfattar sedan det potentiella hotet och skickar ett meddelande till hypotalamus. Hypotalamus är den del av hjärnan som kommunicerar med nervsystemet. Hypotalamus skickar sedan information till binjurarna, som frisätter hormonerna adrenalin och noradrenalin. Binjurarna ligger ovanpå njurarna och består av två delar: binjurebarken och binjuremärgen. Epinefrin är det hormon som orsakar fysiologiska förändringar i kroppen, till exempel ökad hjärtfrekvens, ökat blodtryck och frisättning av blodsocker.

Binjurarna frisätter också hormonet kortisol som svar på stress. När de ursprungliga nivåerna av adrenalin sjunker börjar en sekundär stressreaktion som kallas HPA-axeln och som håller det sympatiska nervsystemet aktivt. I detta sekundära system frisätter hypotalamus kortikotropinfrisättande hormon (CRH), vilket utlöser hypofysen att frisätta ett hormon som kallas adrenokortikotropt hormon (ACTH). Slutligen, som svar på dessa, frisätter binjuren kortisol. Kortisol är ett steroidhormon som fungerar i stressreaktionen för att hålla kroppen i detta stresstillstånd. Kortisol har andra viktiga roller för kroppen, bland annat reglerar det ämnesomsättningen, blodtrycket, blodsockret och kroppens sömncykel.

 

Stressreaktion kontra kronisk stress

När det upplevda hotet eller stressfaktorn minskar, avtar stressreaktionen och kroppen återgår till normal funktion. Detta är en naturlig och hälsosam reaktion på stressiga situationer som uppstår. Hos en person som upplever kronisk stress minskar inte kamp- eller flyktresponsen, och nivåerna av stresshormoner förblir höga under långa perioder. Kronisk eller långvarig stress kan leda till förhöjda kortisolnivåer. Förhöjt kortisol kan påverka immunförsvaret, matsmältningssystemet och reproduktionssystemet.

 

Symtom på kronisk stress

Skillnaden mellan stressreaktion och kronisk stressKronisk stress kan ta hårt på kroppen och ge många negativa symptom. Personer med kronisk stress är mer benägna att utveckla ångest eller depression. Några tecken på kronisk stress är svårigheter att somna eller sova, låg energi, minskad aptit, minskad vilja att umgås, grumliga tankar och matsmältningsproblem. Kronisk stress kan leda till andra hälsoproblem, t.ex. hypertoni (högt blodtryck) och hjärtsjukdomar.

 

Hur stressresponsen påverkar kroppen

Stressreaktionen kan orsaka obehagliga symtom, t.ex. hjärtklappning, men när stressfaktorn inte längre är närvarande bör stresshormonerna sjunka och kroppen återgå till normal funktion. Kroppens normala funktion påverkas när stressreaktionen förblir aktiverad under långa perioder. Kronisk stress har många negativa effekter på kroppen och kan utlösa andra hälsoproblem. Kronisk långvarig stress kan leda till följande: Matsmältningsproblem, migrän, ångeststörningar, muskelspänningar, sömnlöshet, sömnproblem och att ofta bli sjuk på grund av nedsatt immunförsvar.

Kronisk stress är relaterad till andra tillstånd som högt blodtryck, ångest och depression, missbruk, fetma osv. Kronisk stress kan leda till ohälsosamma copingmekanismer, t.ex. under- eller överätning, överdriven alkoholkonsumtion, rökning osv.

 

Strategier för att minska stressen

strategier för att minska stressStresshantering är en integrerad del av både psykisk och fysisk hälsa. Stresshanteringstekniker kan hjälpa en person att hantera stressiga situationer, hjälpa till med dagliga ångestnivåer och förbättra den mentala hälsan. Stresshantering är också viktigt fysiskt för kontroll av blodtrycket, immunförsvarets funktion, viktkontroll och allmänt fysiskt välbefinnande.

En teknik för att minska stressen är meditation. Meditation hjälper till att slappna av både kropp och själ. Meditation kan införlivas i en daglig rutin och hjälpa någon att förbereda sig inför sin dag, hjälpa dem att somna eller till och med hjälpa dem att reflektera över sina typiska stressutlösare och reaktioner.

Regelbunden motion är också ett effektivt sätt att minska stressen. Alla former av träning, inklusive uthållighet, styrketräning, lågintensiv och högintensiv, är bra för att minska stress. Motion bidrar också till att upprätthålla den fysiska hälsan och kan hjälpa till med energinivåer och sömnkvalitet. Yoga är en motionsform som bidrar till att minska stressnivåerna. Yoga ökar frisättningen av endorfiner; det bidrar till att förbättra den fysiska hälsan och hjälper till med mental avslappning.

Sömn är en viktig del av den fysiska och psykiska hälsan. Att få tillräcklig sömn hjälper kroppen och sinnet att hantera stressfaktorer i livet. Avslappningstekniker som progressiv muskelavslappning kan hjälpa till att somna och skapa en bra sömnrutin.

Journalskrivning är ett verktyg som gör det möjligt för en person att reflektera över personliga stressutlösare. Journalföring kan också hjälpa en person att utveckla hälsosamma och effektiva strategier för att hantera stress. Slutligen är det mycket viktigt att få kontakt med socialt stöd för att hantera stress. Att omge sig med stödjande vänner och familj kan göra en enorm skillnad i ens förmåga att hantera stress.

 

Ofta ställda frågor

vanliga frågor om stressreaktionerVarför har kroppen en stressreaktion?

Kroppen har en stressreaktion för att förbereda sinnet och kroppen på potentiella hot eller faror. Fysiologiska reaktioner som ökad hjärtfrekvens, ökad andningsfrekvens och frisättning av blodsocker förbereder kroppen och sinnet för att förbereda sig på att antingen fly från faran eller slåss. Stressreaktionen kan hjälpa oss att klara av utmaningar i vardagen genom att ge oss ett uppsving av energi och ökade nivåer av medvetenhet och fokus.

 

Vilka är de normala stressnivåerna?

Vissa stressnivåer är helt normala och till och med hälsosamma. Det är när stress börjar orsaka långvariga fysiska symtom som migrän, matsmältningsproblem, sömnlöshet osv. som det är ett tecken på att stressnivåerna är för höga.

 

Varför verkar vissa människor ha en större stressreaktion än andra?

Det finns många orsaker till att människor reagerar olika på stress eller har lättare eller svårare att hantera stressfaktorer i livet. Stressnivåer och stressreaktioner kan ha genetiska kopplingar. Betydande livshändelser kan också påverka hur någon reagerar på stress, särskilt i barndomen. Hur en person hanterar stress kan också vara relaterat till miljön, socialt stöd och copingmekanismer.

 

ANAHANA RESURSER FÖR PSYKISK HÄLSA

WIKIS OM PSYKISK HÄLSA

Stresshantering

Aktiviteter för stresshantering

Stresshantering för tonåringar

Stress på arbetsplatsen

Stress och press

Positivitet

 

BLOGGAR OM PSYKISK HÄLSA

Hur du kan slappna av i ditt sinne

Hjärndimma

Vad är narcissism?

Säsongsrelaterad affektiv störning

Digital avgiftning

Kognitiv beteendeterapi

Skuggarbete

Stressreaktion

 

 

Resurser

Att förstå stressreaktionen - Harvard Health

Kronisk stress riskerar din hälsa - Mayo Clinic

Effekter av stress på kroppen

Kronisk stress > Faktablad > Yale Medicine

Effekterna av stress på din kropp

Meditation: Ett enkelt och snabbt sätt att minska stress.

Yoga mot stress: Andning, ställningar och meditation för att lugna ångest

Är min stressnivå för hög?

Stressens effekter på kroppen

Kortisol: Vad det är, funktion, symtom och nivåer

Kronisk stress riskerar din hälsa - Mayo Clinic