Meditation Wiki

Meditation kan vara ett effektivt sätt att minska stress och förbättra ditt allmänna välbefinnande. Det finns mycket forskning som stöder hälsofördelarna med meditation. Dessa fördelar inkluderar förbättrat humör, minskad ångest och depression samt smärtlindring.

Det finns många olika sätt att meditera, men de flesta har samma mål att fokusera och lugna sinnet. Meditation är lätt att lära sig. Du behöver inga speciella verktyg eller kläder för att göra det. Du kan göra det ensam, på jobbet eller på språng.

Mindfulness

kvinna som praktiserar vandrande meditation

4 min read

Vandringsmeditation

Med ursprung i buddhismen är gående meditation, eller Kinhin, en meditationsteknik som innebär att man går medan man mediterar. Även om denna praktik...

Read More
kvinna som lär sig att meditera

4 min read

Hur man mediterar

Hur mediterar man? Detta är en av de första frågorna som elever googlar eller frågar en meditationslärare när de funderar på att införa meditation i...

Read More
introduktion av visualiseringsmeditation

4 min read

Visualiseringsmeditation

Visualiseringsmeditationer använder fantasin för att föreställa sig resultatet av något innan det händer. Det kan vara en uppgift som man försöker...

Read More
introduktion till vad transcendental meditation är

4 min read

Transcendental Meditation

Transcendental meditation är en mycket populär meditationspraktik inom hälso- och hälsokretsar. Eftersom den är så lätt och enkel att praktisera och...

Read More
Introduktion till självkännedom

5 min read

Självmedvetenhet

En enkel definition av självkännedom är att ha en korrekt förståelse för sig själv. Självmedvetenhet kräver att människor ser inåt och reflekterar...

Read More
kvinna som praktiserar nattmeditation

7 min read

Nattmeditation

Meditation är en metod där en person använder sig av en teknik - till exempel mindfulness eller att fokusera sitt sinne på ett visst objekt, en viss...

Read More
kvinna som praktiserar mindfulness meditation

5 min read

Mindfulness Meditation

Mindfulnessmeditation är en mental träningspraktik som går tillbaka till 5 000 f.Kr. Den lär en att bromsa tankarna genom att fokusera på det fysiska...

Read More
kvinna som mediterar mot ångest

4 min read

Meditation mot ångest

Ångest är en vanlig psykisk störning som kännetecknas av överdriven stress och rädsla. Ångest kan yttra sig i psykiska och fysiska symptom som...

Read More
kvinna som utför meditation av kärleksfullhet

4 min read

Loving Kindness Meditation

Under kärleksmeditationen deltar man i att sända kärleksfull vänlighet och medkänsla till sig själv och andra. Självvårdstekniken skärper ens förmåga...

Read More
kvinna som utför guidad meditation

4 min read

Guidad meditation

Meditation är en enkel övning, men den är inte lätt och kräver stor skicklighet för att behärska den. På grund av detta känner många människor att de...

Read More