5

Tacksamhetsmeditation

Senast uppdaterad: augusti 2, 2022

Featured Image

Table of Contents

Genom många av livets utmaningar och svårigheter finns det människor, erfarenheter och andra som stöder oss och hjälper oss att fortsätta framåt. Att finna tacksamhet innebär att målmedvetet erkänna de människor och saker som bidrar till att ge dig glädje, tröst och stöd i ditt dagliga liv. Tacksamhet är inte bara att uppskatta det goda i våra liv utan att förstå hur dessa människor och saker är viktiga och inflytelserika i våra liv. Att öva på tacksamhetsmeditation kan bidra till att skapa större tacksamhet i ditt liv. Tacksamhet kan hjälpa till med många aspekter av livet och hälsan, bland annat genom att förbättra mellanmänskliga relationer, minska stress och förbättra det allmänna välbefinnandet.

 

VAD ÄR TACKSAMHET?

förstå vad tacksamhetsmeditation är

Tacksamhet beskriver positiva känslor av tacksamhet för människor, situationer eller upplevelser i ditt liv som är viktiga för dig och din utveckling. Tacksamhet kan gälla människor som familj, vänner och romantiska partners. Tacksamhet kan också vara gynnsamt för din hälsa, ditt hem eller dina upplevelser. Ett sätt att närma sig tacksamhet är att fokusera på de positiva aspekterna av ditt liv och var dessa positiva aspekter kommer ifrån eller vad som bidrar till dem. Att främja tacksamhet kräver att man utvärderar sitt liv, både de goda och positiva aspekterna och utmaningarna. Tacksamhet hjälper en att visa människorna i sitt liv hur tacksam man är för dem och odlar empati och ömsesidighet i dessa relationer. Tacksamhet kan också hjälpa till att bygga upp sympatisk glädje, vilket innebär att man känner sig glad för andras skull när de är lyckliga, har uppnått något eller upplever glädje. Sympatisk glädje kan bidra till att förbättra din syn på andra och minska negativa känslor för andra, såsom svartsjuka eller förbittring.

 

VAD TACKSAMHET INTE ÄR

Det kan finnas vissa misstolkningar av vad tacksamhet egentligen är. Tacksamhet är inte samma sak som uppskattning. Att uppskatta är att bara peka på det goda hos människor och saker. Skillnaden ligger i att tacksamhet återspeglar hur människor och saker påverkar ditt liv positivt och arbetar för att stödja dig under hela ditt liv. Uppskattning är ofta en flyktig känsla. Däremot är tacksamhet en mer permanent syn på livet.

Tacksamhet kan också förväxlas med optimism. Optimism är främst inriktad på att uppnå positiva resultat och att se framåt. Tacksamhet är mer inriktad på det nuvarande ögonblicket. Tacksamhet fokuserar på vad du är tacksam för i ditt liv i nuet. Tacksamhet kan leda till ökad optimism och en positiv inställning till framtiden, men de är inte samma sak.

Slutligen är tacksamhet inte detsamma som giftig positivitet. Giftig positivitet får dig ofta att ignorera utmaningar och svårigheter i livet. Den förminskar eller förnekar de negativa erfarenheterna i livet. Den tenderar också att främja undertryckandet av negativa känslor. Med tacksamhet är det viktigt att erkänna de komplexa och utmanande delarna av livet och samtidigt uttrycka uppskattning och tacksamhet för det som hjälper dig att stödja dig genom dessa tider.

 

VAD ÄR TACKSAMHETSMEDITATION?

kvinna som praktiserar tacksamhetsmeditation

Tacksamhetsmeditation kan innehålla traditionella meditationstekniker som mindfulness genom att lägga till tankar om tacksamhet och uppskattning. Mindfulness innebär att man koncentrerar sig på det närvarande ögonblicket och uppmärksammar sina inre tankar. Medvetenhet hjälper till att känna igen de negativa känslor och tankar som uppstår där tacksamhet hjälper till att omdirigera eller para ihop dessa negativa tankar med tankar av tacksamhet. Mindfulness gör det också möjligt för dig att tänka och reflektera över din tacksamhet utan distraktion och vara genuint närvarande i dessa tankar.

En annan meditationsstil som kan hjälpa till att främja tacksamhet är meditation av kärleksfullhet. Meditation med kärleksfullhet fokuserar främst på att skapa positiva känslor mot sig själv och andra. Meditation med kärleksfull vänlighet fokuserar på att sända positiva tankar och känslor till andra, uttrycka tacksamhet för andra och uppleva glädje över andras lycka. Den främjar också större empati för sig själv och en positiv självbild.

 

FÖRDELARNA MED MEDITATION AV TACKSAMHET

Tacksam meditation kan leda till högre nivåer av allmänt välbefinnande. Studier har visat att konsekvent tacksamhetsmeditation ökar lyckan, minskar stress- och ångestnivåerna och minskar depressiva symtom. Dessutom ökar tacksamhetsmeditation optimism och positiva känslor inför framtiden. Tacksam meditation kan minska de mentala stressnivåerna, vilket kan leda till andra hälsofördelar. Minskad stress kan bidra till att sänka blodtrycket och hjärtfrekvensen, vilket förbättrar hjärthälsan. Minskad stress kan också förbättra sömnkvaliteten, immunförsvaret och den mentala hälsan.

Tacksamhet kan också hjälpa till att hantera utmaningar och svåra livserfarenheter. Den kan bidra till att främja positiva copingmekanismer för att ta sig igenom utmanande perioder i livet. Tacksam meditation är en skyddsfaktor för att minska risken för att man vänder sig till negativa copingmekanismer som t.ex. missbruk. Tacksamhet kan också hjälpa till att leda dig till de människor som kan stödja dig genom de svåra stunderna. Överlag kan tacksamhet bidra till att minska negativa känslor som ilska och negativa tankemönster.

En av fördelarna med tacksamhet är att den kan främja och berika personliga relationer i ditt liv. Studier har visat att romantiska partners som uttrycker tacksamhet mot varandra har starkare och sundare relationer. De positiva effekterna av tacksamhet har kopplats till ökade nivåer av hormonet oxytocin, ett viktigt hormon för sociala kontakter. En övning i tacksamhet kan bidra till att öka de positiva känslorna mot de människor i ditt liv och främja en mer ömsesidig relation. Att uttrycka tacksamhet mot människor i ditt liv har visat sig vara fördelaktigt även när det inte uttrycks direkt till någon. Att använda tekniker som att skriva tacksamhetsbrev utan att skicka dem kan bidra till att öka positiva känslor och känslor gentemot de personer i ditt liv.

 

TEKNIKER FÖR ATT FRÄMJA TACKSAMHET

tekniker för att främja tacksamhet

Som tidigare diskuterats är mindfulnessmeditation en metod som kan bidra till att öka tacksamheten. När man praktiserar tacksamhetsfokuserad mindfulnessmeditation kan andningstekniker införlivas när man upplever negativa känslor. Under mindfulnessmeditationen, när negativa tankar och känslor dyker upp, ta ett djupt andetag och andas genom dessa negativa känslor. Att sedan skifta fokus till positiva tankar av tacksamhet kan bidra till att främja tacksamhet inom mindfulnessövningen.

En annan teknik som kan hjälpa till att främja tacksamhet är att öva på bekräftelser om tacksamhet. Bekräftelser är positiva uttalanden som du upprepar för dig själv, antingen högt eller i huvudet. Tacksamhetsbekräftelser kan innehålla ord som "Jag är tacksam för människorna i mitt liv" eller "Jag är tacksam för hur jag har vuxit av utmaningar." Dessa bekräftelser kan bidra till att öka din positiva energi, öka självmedkänslan och främja tacksamhet för andra.

Att skriva dagbok om tacksamhet kan vara ett annat verktyg för att öka tacksamheten. Att skriva ner vad du är tacksam för den dagen eller att räkna dina välsignelser kan ingå i journalföring. Det kan vara till hjälp att skapa en rutin eller ritual för att öva tacksamhet. Det kan till exempel handla om att bestämma en bestämd tid på dagen för att öva tacksamhet, till exempel direkt på morgonen eller innan du går och lägger dig. Tacksamhet kan också kombineras med andra övningar, till exempel yoga eller andra kroppsrörelser och mindful övningar.

 

MEDITATION OM TACKSAMHET Q&A

HUR LÄNGE TAR DET INNAN MAN KAN SE FÖRDELAR AV ATT UTÖVA TACKSAMHET?

 • Det kan ta tid innan fördelarna med att praktisera tacksamhet visar sig. Vissa studier visar att fördelarna började visa sig efter 4 till 12 veckor av konsekvent tacksamhetspraktik.
 • Det är viktigt att vara konsekvent och tålmodig när du införlivar tacksamhet i ditt eget liv.
 • Det kan vara bra att hitta en fast tid för meditation under dagen.

 

HUR MAN BÖRJAR PRAKTISERA TACKSAMHETSMEDITATION?

 • Följ en guidad meditation.
 • Läs guider till tacksamhetsmeditation på nätet.
 • Börja föra en dagbok om tacksamhet.
 • Börja med dagliga bekräftelser på tacksamhet.
 • Öva på att räkna välsignelser

 

EXEMPEL PÅ VAD DU KAN VARA TACKSAM FÖR

 • Att vara tacksam för vänner och familj
 • Känna tacksamhet över var du bor
 • Att vara tacksam för vårt arbete och våra hobbies
 • Att vara tacksam för våra prestationer
 • uttrycka tacksamhet för positiva och utmanande upplevelser som har hjälpt dig att växa
 • Tacksamhet för de saker som du äger och som stöder dig i ditt liv.

 

RESURSER FÖR ANAHANA-MEDITATION

MEDITATION WIKIS

Chakra meditation

Tekniker för meditation

Meditation med kroppsscanning

Guidad meditation mot ångest

Meditation för barn

Morgonmeditation

Mindfulness-meditation

Sömnmeditation

Koppling mellan kropp och själ

Meditation om tacksamhet

Meditation mot ångest

Guidad meditation

Nattmeditation

Självmedvetenhet

Transcendental meditation

Meditation för visualisering

 

BLOGGAR OM MEDITATION

Hur meditation hjälper mot stress

Hur meditation förändrar hjärnan

Hur meditation fungerar

Musik för meditation

Gåvor för meditation

Fördelar med meditation

Vad är meditation?

Vad är mindfulness?

Appar för meditation

Meditation för nybörjare

 

Resurser

Vad vetenskapen avslöjar om tacksamhetens inverkan på hjärnan - Mindful.

Attpraktisera tacksamhet kan ha stora hälsofördelar, säger experter från USC.

Meditation om tacksamhet: En enkel men kraftfull intervention för lycka

Vad är tacksamhet?

Mindfulness och tacksamhet: Varför och hur de bör kombineras | Psych Central

Definition av tacksamhet | Vad är tacksamhet?

Skillnaden mellan tacksamhet och tacksamhet - Psychiatric Medical Care

Hur tacksamhet förändrar dig och din hjärna

Sympathetic Joy - Centret för forskning och utbildning om medkänsla och altruism