9

Wat is een Mantra

Laatst bijgewerkt: maart 8, 2024

Featured Image

Table of Contents

Mantra's zijn oude, heilige zinnen die mentale helderheid, spirituele groei en welzijn bevorderen door middel van geluidstrillingen en gerichte intenties.

Mantra Definitie

Mantra's zijn niet zomaar spirituele hulpmiddelen; het zijn bruggen die het bewustzijn verbinden met het universum.

Deze verbinding wordt vergemakkelijkt door verschillende soorten mantra's, die elk verschillende doelen en tradities dienen.

Inzicht in deze soorten kan je helpen de juiste mantra voor jouw pad te kiezen, of het nu voor meditatie, genezing of spiritueel ontwaken is.

De oorsprong van Mantra's

De oorsprong van mantra's gaat duizenden jaren terug en is geworteld in oude religieuze tradities en spirituele praktijken.

Deze heilige woorden, of "woordmantra's", verschenen voor het eerst in de Veda's, de oudste geschriften van het hindoeïsme, opgesteld in het Sanskriet. Het woord mantra zelf is afgeleid uit het Sanskriet en combineert "man", wat geest betekent, en "tra", wat gereedschap of instrument betekent - een mantra is dus een gereedschap voor de geest, ontworpen om te helpen een bepaalde staat van bewustzijn te bereiken.

Mantrameditatie, een kernelement van spirituele beoefening, omvat het herhaaldelijk chanten of in stilte reciteren van deze heilige woorden om de geest te focussen, ontspanning te bevorderen en spirituele groei te vergemakkelijken.

Deze praktijk is een integraal onderdeel van verschillende religieuze tradities, waaronder het hindoeïsme, boeddhisme en jainisme, die elk op unieke manieren mantra's gebruiken om gebed, meditatie en rituele ceremonies te verbeteren.

De kracht van het woord mantra ligt niet alleen in de letterlijke betekenis, maar ook in de trillingskwaliteit ervan. Men gelooft dat Sanskriet mantra's, die worden beschouwd als het "heilige woord", van nature spirituele energie met zich meedragen die kan worden geactiveerd door ze te zingen.

De fonetische aard van deze oude taal betekent dat elk geluid naar verluidt een directe invloed heeft op de menselijke psyche en het fysieke lichaam, waardoor de beoefening van mantra's een krachtige vorm van spirituele technologie is.

In het boeddhisme werd het gebruik van mantra's wijdverspreid met de komst van het Mahayana boeddhisme. Van historische figuren zoals de Boeddha werd gezegd dat ze specifieke mantra's aan volgelingen gaven als hulpmiddelen voor bevrijding en verlichting.

Eén Sanskrietmantra, "Om Mani Padme Hum", is een van de beroemdste en belichaamt letterlijk de essentie van de leer van de Boeddha.

Soorten Mantra's

Er zijn verschillende soorten mantra's. Enkele daarvan zijn:

Bija Mantra

Bija Mantra's, ook wel zaadmantra's genoemd, zijn éénlettergrepige klanken die de essentie van een bepaalde energie of godheid in zich dragen.

Deze mantra's zijn basisgeluiden voor het creëren van spirituele vibraties en worden vaak gebruikt in meditatie- en yogapraktijken om de chakra's in balans te brengen en op één lijn te brengen.

Elke bija-mantra komt overeen met een specifieke chakra en helpt bij het activeren en harmoniseren van de energieën. Lam" is bijvoorbeeld de bija mantra voor de wortelchakra en helpt bij het aarden en stabiliteit.

De Bija Mantra's staan ook bekend als mantra's voor de chakra's - de secven energiecentra in het lichaam. Het zingen van deze mantra's tijdens chakrameditatie stimuleert en balanceert de chakra's, wat gezondheid, geluk en spiritueel welzijn bevordert.

Mantra van de godheid

Deity Mantra's of Saguna Mantra's zijn gewijd aan bepaalde godheden en roepen hun goddelijke kwaliteiten en zegeningen aan.

Deze mantra's worden met toewijding en eerbied gezongen, zodat je een spirituele band met de godheid kunt vormen. Elke mantra belichaamt de essentie van de godheid die hij vertegenwoordigt en helpt toegewijden om die goddelijke kwaliteiten zelf te belichamen.

Om Namah Shivaya" is bijvoorbeeld een mantra die Heer Shiva eert en zuiverheid, waarheid en transformatie betekent.

Goeroe Mantra

Goeroe mantra's worden aan een discipel gegeven door hun spirituele leraar, of goeroe. Deze mantra's zijn persoonlijk en hebben een speciale betekenis in de spirituele reis van de discipel.

De goeroe-mantra wordt beschouwd als een diepgaand hulpmiddel voor spiritueel ontwaken en wordt vaak privé gehouden en gebruikt voor persoonlijke meditatie en devotie.

Kirtan Mantra

Kirtan mantra's worden gebruikt in een vorm van devotioneel zingen die Kirtan wordt genoemd.

Deze mantra's zijn meestal langer en worden in groepen gezongen. Kirtan maakt een gemeenschappelijke uitdrukking van devotie mogelijk en is een opbeurende praktijk die kan leiden tot staten van vreugde en gelukzaligheid. Populaire kirtan mantra's zijn onder andere de Hare Krishna mantra.

Mantra's zijn meer dan alleen geluiden of zinnen; het zijn trillingen die het potentieel in zich dragen om levens te transformeren. Door ze te herhalen kan men diepere bewustzijnstoestanden aanboren, zich verbinden met goddelijke energieën en positieve veranderingen in de fysieke wereld manifesteren.

De functies van mantra's zijn net zo divers als de mantra's zelf, van genezing en bescherming tot verlichting en manifestatie.

Mantra's in andere spirituele tradities

Mantra's reiken verder dan hun goed gedocumenteerde wortels in het hindoeïsme en boeddhisme en dringen door in andere spirituele tradities over de hele wereld.

Hun gebruik, hoewel gevarieerd, onderstreept een universeel streven naar innerlijke vrede, verhoogd bewustzijn en spirituele verbinding door de kracht van geluidstrillingen en gerichte intentie.

In het sikhisme bijvoorbeeld hebben mantra's de vorm van hymnen en gebeden uit de Guru Granth Sahib, het heilige schrift.

Sikhs reciteren deze mantra's zowel persoonlijk als in groepsverband en gebruiken ze als een middel om toewijding, wijsheid en een gevoel van eenheid met het goddelijke te cultiveren. De praktijk gaat vaak gepaard met het gebruik van mala kralen, vergelijkbaar met andere tradities, om de geest gefocust te houden en de herhalingen bij te houden.

In moderne spirituele bewegingen weerspiegelt het concept van een "gekozen mantra" of een "bijvoeglijke mantra" de persoonlijke benadering van deze oude praktijk.

Mensen kiezen mantra's die resoneren met hun persoonlijke intenties of gewenste staat van zijn, zoals vrede, liefde of helderheid. Deze benadering op maat zorgt voor een diepere, intiemere verbinding met de energie van de mantra en de specifieke kwaliteiten die het belichaamt.

Functies van Mantra's

Mantra's hebben verschillende functies in de spirituele praktijk, elk versterkt je reis op een unieke manier. Hun rollen strekken zich uit van persoonlijke genezing tot universele verbinding, wat de veelzijdige kracht van deze heilige klanken laat zien.

 • De geest concentreren: Mantra's helpen bij het concentreren van de geest tijdens meditatie, verminderen afleiding en verdiepen de meditatieve staat. Deze focus is essentieel voor het bereiken van helderheid en inzicht.

 • Spiritueel ontwaken: De vibratie van mantra's kan de spirituele energie in je wakker maken, wat een dieper begrip van het zelf en het universum mogelijk maakt.

 • Emotionele genezing: Door mantra's te chanten kun je emotionele blokkades opheffen, wat leidt tot genezing en emotionele stabiliteit.

 • Lichamelijk welzijn: Men gelooft dat de trillingsenergie van mantra's een positief effect heeft op het fysieke lichaam en gezondheid en vitaliteit ondersteunt.

 • Bescherming: Mantra's creëren een vibrationeel schild om je heen en bieden bescherming tegen negatieve energieën en invloeden.

 • Wensen manifesteren: Door de gerichte intentie achter het zingen van mantra's kun je je verlangens manifesteren door ze in werkelijkheid om te zetten en je energie af te stemmen op je doelen.

De diepgaande invloed van mantra's op de geest, het lichaam en de ziel is een bewijs van hun kracht en betekenis in de spirituele praktijk.

Voordelen van Mantra's

de voordelen van mantra's

Het zingen van mantra's biedt een groot aantal voordelen, van het verminderen van stress en het verbeteren van de concentratie tot het bevorderen van spirituele groei en emotionele genezing. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen van het opnemen van mantra's in je leven:

 • Vermindering van stress: Het regelmatig chanten van mantra's kan het stressniveau aanzienlijk verlagen en ontspanning en gemoedsrust bevorderen.

 • Verbeterde concentratie: Het beoefenen van mantra's verbetert de focus en concentratie, waardoor het gemakkelijker wordt om aanwezig te blijven en taken uit te voeren.

 • Emotioneel evenwicht: De trillingskwaliteit van mantra's kan helpen om emoties in balans te brengen, angst te verminderen en de stemming te verbeteren.

 • Spiritueel inzicht: Door het herhaaldelijk chanten van mantra's kun je diepere spirituele inzichten krijgen en een verhoogd gevoel van verbinding met het goddelijke.

 • Voordelen voor de lichamelijke gezondheid: Het kalmerende effect van het zingen van mantra's op de geest heeft ook voordelen voor het lichaam: het verbetert de hartslagvariabiliteit, verlaagt de bloeddruk en ondersteunt het algehele welzijn.

Het opnemen van mantra's in de dagelijkse praktijk kan een krachtige manier zijn om de kwaliteit van het leven te verbeteren en een hulpmiddel om met meer kalmte en veerkracht om te gaan met de uitdagingen van het moderne leven.

Of je nu op zoek bent naar spirituele verdieping, mentale helderheid of emotionele genezing, de eeuwenoude praktijk van mantra zingen biedt een pad om deze doelen te bereiken, ondersteund door zowel traditie als wetenschap.

De neurologische effecten van mantra op je hersenen

Wetenschappelijke studies zijn begonnen met het belichten van de transformerende kracht van mantra's op het menselijk brein, en tonen hun potentieel voor het verbeteren van mentaal en emotioneel welzijn.

Het consequent beoefenen van mantrameditatie kan leiden tot significante veranderingen in de structuur en functie van de hersenen en biedt een groot aantal voordelen:

 • Verandert hersengolfpatronen: Het zingen van mantra's kan de hersenen in een staat van diepe ontspanning brengen, gekenmerkt door verhoogde alfa en theta hersengolven, die geassocieerd worden met meditatieve en herstellende staten.

 • Verbetert de neuroplasticiteit: Het herhalen van mantra's kan het vermogen van de hersenen verbeteren om nieuwe neurale verbindingen te vormen, waardoor de cognitieve functie, het leren en het geheugen verbeteren.

 • Vermindert activiteit in het Default Mode Network (DMN): Mantra zingen helpt de activiteit in het DMN te verminderen, dat betrokken is bij het afdwalen van de geest, zelfreferentiële gedachten en het verwerken van gebeurtenissen in het verleden en de toekomst, wat leidt tot een vermindering van stress en angst.

 • Verbetert emotionele regulatie: Door invloed uit te oefenen op het limbische systeem, het emotionele centrum van de hersenen, kan het chanten van mantra's helpen bij het beter reguleren van emoties, wat leidt tot meer emotionele stabiliteit en veerkracht.

Populairste mantra's

om namah shivaya mantra

Onder het enorme aanbod van mantra's vallen bepaalde mantra's op door hun wijdverspreide gebruik en diepgaande impact. Deze mantra's worden geroemd om hun vermogen om diepe meditatie, spirituele verbinding en innerlijke vrede te bevorderen:

 • Om Namah Shivaya: Een populaire mantra uit de Hindoeïstische traditie, gewijd aan Heer Shiva, het aspect van het goddelijke dat zowel de vernietiger als de transformator is. Het wordt vaak gebruikt om innerlijke vrede, kracht en helderheid te cultiveren. Je kunt deze mantra vaak tegenkomen in een yogales.

 • Om So Hum: Deze mantra betekent "Ik ben dat" en identificeert je met het universum en de hele schepping. Het wordt gebruikt voor diepe meditatie en bevordert een gevoel van eenheid en verbondenheid met alles wat bestaat.

 • Om: Om" wordt beschouwd als het geluid van het universum en vertegenwoordigt het verleden, het heden en de toekomst en omvat de essentie van het bestaan. Het wordt gebruikt om de menselijke energie in harmonie te brengen met die van het universum.

 • Om Mani Padme Hum: Deze mantra komt oorspronkelijk uit het Tibetaans Boeddhisme en roept de welwillende en medelevende energieën op van Avalokiteshvara, de Bodhisattva van Mededogen. Het wordt gezongen om de geest te zuiveren, lijden te verlichten en mededogen te cultiveren.

Deze mantra's, elk met hun unieke vibratie en betekenis, bieden paden naar verschillende aspecten van spirituele groei en welzijn, die resoneren met mensen uit verschillende culturele en spirituele tradities.

Mantra's vs. Affirmaties: Wat is het verschil?

Hoewel mantra's en affirmaties beide betrekking hebben op het herhalen van een zin en specifieke zinnen om de geest en het gedrag te beïnvloeden, komen ze voort uit verschillende tradities en dienen ze verschillende doelen:

Mantra's

 • Oorsprong: Mantra's hebben oude wortels in het hindoeïsme en boeddhisme en zijn vaak gecomponeerd in het Sanskriet. Het zijn spirituele of heilige zinnen die gebruikt worden bij meditatie en gebed.

 • Doel: Het voornaamste doel van mantra's is om de geest te focussen tijdens meditatie, spirituele verbinding te vergemakkelijken en innerlijke vrede en verlichting te bevorderen.

 • Praktijk: Mantra beoefening houdt het herhaaldelijk chanten of stil reciteren van heilige woorden in, vaak als onderdeel van een bredere spirituele of religieuze routine.

Affirmaties

 • Oorsprong: Affirmaties zijn een meer moderne praktijk, meestal ingekaderd in de moedertaal. Het zijn positieve uitspraken om negatieve of niet-helpende gedachten uit te dagen.

 • Doel: Het doel van affirmaties is om het onderbewustzijn te beïnvloeden, positief denken te stimuleren en veranderingen in iemands leven en gedrag te manifesteren.

 • Praktijk: Affirmaties worden herhaald met de bedoeling om positieve overtuigingen te verankeren en specifieke levensdoelen te bereiken, vaak zonder de religieuze of spirituele context van mantra's.

Als je de verschillen tussen mantra's en affirmaties begrijpt, kun je de praktijk kiezen die het beste past bij je persoonlijke ontwikkeling en spirituele doelen, waarbij je de kracht van herhaalde spraak gebruikt voor transformatie en groei.

Hoe Mantra's Oefenen

hoe mantra's te beoefenen

Het integreren van mantra's in je dagelijkse routine kan je meditatiebeoefening transformeren en diepgaande veranderingen in je leven teweegbrengen. Hier is een eenvoudige gids over hoe je effectief mantra's kunt beoefenen:

 1. Kies een rustige ruimte: Zoek een rustige plek waar je comfortabel kunt zitten zonder afleiding. Deze ruimte moet je in staat stellen om je volledig te concentreren op je mantraoefening.

 2. Stel je intentie in: Herinner jezelf voordat je begint aan je intentie voor de mantra oefening. Je intentie in gedachten houden kan de effecten van je chanting versterken.

 3. Neem een comfortabele houding aan: Ga in een comfortabele houding zitten met een rechte rug. Je kunt in kleermakerszit op de grond zitten of in een stoel. Het belangrijkste is om een houding aan te nemen die een vrije energiestroom mogelijk maakt zonder ongemak.

 4. Diep ademhalen: Begin met een paar keer diep ademhalen om jezelf te centreren. Een diepe, bewuste ademhaling helpt om de geest te kalmeren en voor te bereiden op de komende oefening.

 5. Begin met zingen: Chant de door jou gekozen mantra hardop of in stilte. Je kunt gebedskralen (mala) gebruiken om de herhalingen bij te houden. Gewoonlijk worden mantra's 108 keer herhaald, maar je kunt het aantal aanpassen aan je voorkeur en tijdsdruk. Als je niet van zingen houdt, weet dan dat mantra's ook in stilte herhaald kunnen worden.

 6. Concentreer je op het geluid: Concentreer je tijdens het zingen op het geluid en de trilling van de mantra. Laat de herhaling je dieper in de meditatie trekken en houd afleidingen op afstand.

 7. Sluit af met dankbaarheid: Ga na de herhalingen even rustig zitten. Denk na over je oefening en voel dankbaarheid voor de vrede en helderheid die het brengt.

Regelmatige mantra beoefening kan leiden tot een diepere meditatie en yoga beoefening, meer focus en een groter gevoel van vrede en welzijn. De sleutel is consistentie en de mantra diep in je bewustzijn laten doordringen.

Veelgestelde vragen

Zijn langere mantra's krachtiger?

De kracht van een mantra wordt niet noodzakelijkerwijs bepaald door de lengte, maar door de betekenis, de intentie achter het gebruik en het geloof van de beoefenaar.

Kunnen mantra's slecht karma uitwissen?

Mantra's wissen misschien niet direct slecht karma uit, maar ze kunnen je wel helpen bij het creëren van positieve mentale toestanden en intenties, die je acties en de gevolgen ervan kunnen beïnvloeden.

Werken mantra's op dezelfde manier als affirmaties?

Mantra's en affirmaties werken op dezelfde manier voor jou door bepaalde gedachten en intenties te versterken, maar mantra's hebben vaak een spirituele of religieuze betekenis, terwijl affirmaties meestal seculier zijn en gericht op persoonlijke doelen of zelfverbetering.

Referenties

https://en.wikipedia.org/wiki/Mantra

https://mantraomaha.com/

Definitie van Mantra's

Mantra zingen heeft voordelen voor de hersenen

De kracht van mantra's en de wetenschap erachter

Disclaimer

De inhoud van dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het wordt altijd aanbevolen om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voordat u veranderingen aanbrengt in uw gezondheid of als u vragen of zorgen hebt over uw gezondheid. Anahana is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie.