5

Kundalini Uppvaknande

Senast uppdaterad: juni 1, 2022

Featured Image

Table of Contents

Vissa människor tror att ett kundaliniväckande är en otroligt kraftfull andlig upplevelse som kan orsaka betydande förändringar i medvetandet och som förbinder en med sin sanna natur. Det finns inte mycket vetenskapliga bevis för detta, men det är populärt bland många yogis världen över. De tror att det kan hjälpa till att knyta ihop sinne och kropp genom en inre omvandling.

 

VAD ÄR KUNDALINI-ENERGI?

kvinna som utövar kundalini yoga och försöker väcka kundalinis ande lycka

Kundalini-energin ligger i dvala vid ryggradens bas tills den aktiveras. När Kundalini vaknar upp medför det olika förändringar i personens liv. Dessa förändringar kan vara fysiska, mentala, känslomässiga och andliga. Kundalinis uppvaknande är en process av självtransformation som kan leda till större självkännedom och högre medvetandenivåer.

Kundalini-energin är en upprullad orm som befinner sig vid basen av ryggraden. Kundalini är ett sanskritord som kan översättas till "hoprullad" eller "orm". Ormen representerar den gudomliga kvinnliga energin som finns i alla levande varelser och som ger upphov till ett tillstånd av lycka och harmoni när den väl har vaknat.

 

GUDOMLIG FEMININ ENERGI

Den gudomliga kvinnliga energin förknippas ofta med jorden, fruktbarhet och kreativitet. Hon är den kraft som ger liv och upprätthåller hela skapelsen. I många kulturer presenterar sig det gudomligt feminina som gudinnan, som representerar allt som är gott och vackert existerande.

 

UPPVÄCKT KUNDALINI

Att väcka Kundalini tros vara det ultimata målet för många som söker andlig upplysning. Människor som kan väcka denna energi inom sig själva kommer att få tillgång till högre medvetande och större medvetenhet, vilket leder till djupgående personlig omvandling och transcendens.

Det finns inget "rätt" sätt att uppleva kundaliniuppvaknandet, eftersom effekterna är mycket individuella. Kundaliniuppvaknandet omfattar känslan av att energi strömmar genom och runt kroppen, intensiva känslor, visioner eller andliga insikter och dramatiska förändringar i trossystem eller världsåskådningar. Människor som har upplevt kundaliniuppvaknande rapporterar ofta att de känner sig mer kopplade till världen omkring dem och en känsla av inre frid.

 

ETT ANDLIGT UPPVAKNANDE?

Även om ett andligt uppvaknande anses vara en kraftfull och transformativ upplevelse för vissa människor är det inte en magisk kula som automatiskt kommer att leda till positiva förändringar i ditt liv. Om du letar efter omedelbara resultat kan du bli besviken. Ett kundaliniuppvaknande är en process av självupptäckt och tillväxt över tid. Det kräver tålamod, mod och en vilja att släppa taget om gamla mönster och sätt att vara som inte längre tjänar dig.

 

HATHA YOGA OCH KUNDALINIENERGI

Ordet "Hatha" kan översättas med "kraftfull", vilket kan tyckas vara ett märkligt namn för en mjuk yogapraktik. Målet med Hatha Yoga är dock att balansera de maskulina och feminina energierna i kroppen. Denna balansering av energierna hjälper till att väcka Kundalini-energin.

Det finns många olika skolor inom Hatha Yoga, men alla har ett gemensamt mål: att förbereda kroppen och sinnet för meditation. Genom att praktisera Hatha Yoga lär vi oss att kontrollera andningen och stilla våra kroppar. Detta förbereder oss för de mer djupgående meditativa övningar som är nödvändiga för Kundaliniuppvaknande.

 

VILKA ÄR DE MÖJLIGA FÖRDELARNA MED ETT KUNDALINIUPPVAKNANDE?

Ett kundaliniväckande är ett livsförändrande andligt uppvaknande som medför djupgående förändringar i medvetandet. När denna energi aktiveras reser den uppför ryggraden till kronan på huvudet, där den kan ge många fördelar, bland annat:

 • Förbättrad mental klarhet och fokus

 • Större klarhet i tankarna

 • En djupare förståelse för andliga begrepp

 • Ökad kreativitet

 • Ökad intuitiv förmåga

 • Större koppling till det gudomliga

Ett kundaliniväckande är inte något som sker omedelbart utan kommer att ske gradvis beroende på dina tidigare erfarenheter. Det är en gradvis process som sker med tiden när individen börjar öppna sig för högre medvetandenivåer.

 

KUNDALINI ENERGI & LYCKA

När man utövar Kundalini och försöker uppnå uppvaknande eller lycka fruktar en del den uppluckring av potentiella energiblockeringar som följer med detta, särskilt i västvärlden. Det har rapporterats om utövare med svåra upplevelser, känslor och känslor, medan andra hävdar att de har hamnat i depression och ångest.

Ja, detta kan vara en möjlig biverkning av Kundalini. Ändå kan det bara hända om du försöker tvinga energin att komma fram innan du förbereder ditt sinne och din kropp ordentligt för att hantera kraften genom meditation. Om din kropp inte är förberedd för att hantera denna energi kan saker och ting gå fel, och den Kundalini-glädje du förväntade dig kanske aldrig kommer att inträffa.

Återigen, försök aldrig att tvinga processen - försök inte att tvinga fram ett Kundalini-uppvaknande. Du måste ha en erfaren yogainstruktör som vägleder dig. Utöva inte detta på egen hand. Att utföra intensiv pranayama utan att vara redo för det är inte rätt väg att gå.

 

OLIKA KUNDALINI KRIYAS

kvinna som sitter i lotusställning och illustrerar de olika chakrapositionerna

Kriya är ett annat handlingsord. I kundalinivärlden är en kriya en specifik sekvens av kundaliniyogapositioner. De är kopplade till varandra och arbetar för att uppnå ett visst syfte. Man vet att det finns omkring 5 000 kriyas - möjligen fler.

Här är några olika Kriyas som kan hjälpa dig på olika områden i ditt liv:

 • Kriya för upphöjning

 • Sat Kriya

 • Outward Bound Kriya

 • Sanning och Enhet Kriya

 • Nabhi Kriya

Lär dig mer om de olika chakrana eller energicentren, vad de gör och vilka fördelar de har.

 

KUNDALINIYOGA: VANLIGA FRÅGOR

 

VAD HÄNDER UNDER KUNDALINIUPPVAKNANDET?

Kundalini-processen förflyttar vilande kundalinienergi längs ryggraden. Den väcker upp den gudomligt kvinnliga andliga energin, känd som kundaliniskormen, som ligger hoprullad och låst vid ryggradets bas, även känd som rotchakrat, ett av de sju chakrana som löper längs ryggraden till kronchakrat (sjunde chakrat).

 

VILKA ÄR TECKNEN PÅ KUNDALINIUPPVAKNANDE?

Kundaliniuppvaknande är en andlig övning där energin vid ryggradets bas börjar röra sig uppåt i kroppen. Detta kan åtföljas av olika fysiska och mentala symtom och känslomässiga tecken. Dessa inkluderar men är inte begränsade till känslor av värme eller stickningar längs ryggraden och känslor av energi som rör sig genom eller runt kroppen. Man kan också uppleva känslor av att energicenter eller chakraner vaknar och öppnas och även förändringar i tankar eller känslor.

Vissa människor kan uppleva dessa tecken och symtom starkare än andra, eller så kan de visa sig vid olika tidpunkter under Kundalinis uppvaknandeprocess. Anta att du upplever något av dessa tecken och symtom och är nyfiken på vad de betyder för ditt Kundaliniuppvaknande. I det fallet kan det vara till hjälp att ta kontakt med en betrodd källa till vägledning, till exempel en betrodd terapeut eller andlig lärare.

Att uppmärksamma din egen kropp och ditt eget sinne kan dessutom hjälpa dig att känna igen och förstå de unika tecken och signaler som uppstår för dig. Ett kundaliniuppvaknande är en spännande process som rymmer stor potential för tillväxt och självupptäckt. Det kan vara en värdefull och givande erfarenhet med rätt stöd och vägledning.

Om du tror att du upplever ett Kundalini-uppvaknande är det viktigt att komma ihåg att denna upplevelse kan ha vissa obehagliga symptom. Det är viktigt att vidta åtgärder för att ta hand om dig själv och ägna ordentlig tid åt noggrann rening. Det är också fördelaktigt att söka professionell vägledning från en kundaliniyogainstruktör eller en erfaren utövare för verkligt energiuppvaknande.

 

ÄR KUNDALINI LÄTT ATT LÄRA SIG?

Ja, det är det. Även om du är nybörjare eller nybörjare på yoga har du inga problem med att lära dig den här övningen. Många antar att det är svårt när de vet att det finns ungefär 5 000 Kriyas i denna typ av yoga, men du behöver inte memorera dem alla. Allt du behöver göra är att helt enkelt följa instruktionerna från en skicklig kundaliniyogainstruktör. Är kundaliniyoga farligt?

I vissa sällsynta fall leder Kundalinis uppvaknande till en intensiv förändring. En del kallar detta för "kundalinifaran". Du kan känna att du har genomgått en transformerande upplevelse eller att du är nyupplyst. Trots tron på att Kundalini är farlig finns det inga bevis för detta. Undervisad på rätt sätt är denna typ av yoga säker, effektiv och naturligt kärleksfull.

 

HUR BLEV DEN POPULÄR I VÄSTVÄRLDEN?

Kundalini blev känd på 1970-talet när den framlidne Yogi Bhajan introducerade sin version av Kundaliniyoga i USA. Många lärare i Nordamerika är fortfarande djupare anhängare av hans metod och kan kännas igen på vita bohemiska kläder.

 

ANAHANA YOGA RESURSER

YOGA WIKIS

Yoga Wiki

Ashtanga Yoga

Bikram Yoga

Stolyoga

Mjuk yoga

Hot yoga

Hatha Yoga

Iyengar Yoga

Kundalini Yoga

Nervglidning

Pranayama Yoga

Restorativ yoga

Vinyasa Yoga

Yin Yoga

Yin Yoga poser

Yoga för nybörjare

Yoga för barn

Yoga för löpare

Yoga för seniorer

Yoga för tonåringar

Yoga poser

Yoga poser för nybörjare

Yoga poser för tonåringar

Yoga Nidra

 

YOGA BLOGS

Hur du rengör din yogamatta

Vad är get yoga?

Kundalini-uppvaknande

Online Yogaklasser

Privata yogalektioner

Yogalärarutbildning

Hur man blir yogainstruktör

 

Resurser

Ny studie visar att kundaliniyoga kan hjälpa till att behandla symtom på generaliserad ångestsyndrom

Behandling av kronisk primär insomni med Kundalini yoga: en randomiserad kontrollerad studie med jämförelse av aktiv sömnhygien.

Undersökning av fenomenologin, fysiologin och effekterna av andligt transformativa upplevelser - kundaliniuppvaknande - ScienceDirect

(PDF) EFFEKTEN AV KUNDALINIYOGA PÅ PSYKISK HÄLSA HOS UNGA VUXNA

En introduktion till kundaliniyogans meditationstekniker som är specifika för behandling av psykiatriska störningar | The Journal of Alternative and Complementary Medicine

De fysiologiska korrelaten av kundaliniyogameditation: En studie av en yogamästare | SpringerLink