4

Kundalini Chakras

Senast uppdaterad: april 23, 2023

Featured Image

Table of Contents

Kundalini och chakran är en viktig del av den gamla indiska andliga traditionen och har fått en betydande publik i den moderna världen. Kundalini, som härstammar från sanskritordet "kundal", betyder upprullad eller cirkulär och syftar på den "sovande" energin som finns vid basen av ryggraden.

Chakras däremot hänvisar till de sju energicentren längs ryggraden, från basen till kronan på huvudet.

När Kundalinis energi vaknar stiger den upp genom chakrana och aktiverar och balanserar dem. Detta uppvaknande leder till upplysning och djupgående personlig omvandling. Kundaliniyoga och meditation har därför på senare tid blivit alltmer populära bland andliga samfund.

 

Vad är Kundalini?

vad som väckte kundalini energinKundalini är en kraftfull, vilande energi som ligger i en spiral vid ryggradens bas. Begreppet Kundalini har sitt ursprung i gamla indiska skrifter och har varit en viktig aspekt av hinduismen i århundraden. Enligt hinduisk tradition är Kundalini den gudomliga kvinnliga energin som finns vid ryggradens bas och väntar på att väckas.

Den hoprullade ormen är en vanlig symbol som förknippas med Kundalini. Symbolen representerar den vilande energin inom oss som väntar på att väckas. Ormen är lindad tre och en halv gång runt ryggradens bas, vilket symboliserar de tre och en halv varv som Kundalini tar när den stiger upp genom chakrana.

När Kundalini-energin vaknar stiger den upp genom den centrala kanalen, Sushumna, som är kopplad till flödet av Udana Prana och Vishuddhi chakra, utgångspunkten för Udana Prana. När Kundalini stiger aktiverar och ger energi till vart och ett av de sju chakrana som är förknippade med olika typer av prana. Det uppåtgående flödet av Udana prana, i samordning med uppvaknandet av Kundalini-energin, tros leda till andligt uppvaknande.

Kundalini sägs vara den kraft som besjälar alla levande varelser och är ansvarig för utvecklingen av det mänskliga medvetandet. Genom kundaliniyoga och meditation kan denna energi väckas och utnyttjas, vilket leder till en djupgående omvandling av kropp, sinne och ande.

 

Kundalini-uppvaknande

Ormkraften, även kallad Kundalini Shakti, strömmar genom chakrana. Det finns sju chakran, vart och ett med en unik funktion och förknippat med olika delar av människokroppen. Kundaliniuppvaknandet sker när den stillastående energin stiger genom varje energicentrum. Varje chakra spelar en avgörande roll i denna process, och att förstå deras funktioner är viktigt för ett lyckat kundaliniväckande.

Uppvaknande kan uppnås genom olika övningar som yoga, meditation och andningskontroll. Tecknen på kundalinis uppvaknande kan variera från person till person. Vanliga tecken är intensiv värme eller energi i kroppen, ofrivilliga rörelser eller skakningar och en känsla av lycka eller extas.

Det är viktigt att notera att Kundalini-uppvaknande inte alltid är en trevlig upplevelse och att det ibland kan leda till obekväma eller till och med plågsamma känslor. Därför är det viktigt att närma sig det försiktigt och söka en erfaren lärares vägledning.

 

De sju chakrasystemen

Chakra-meditation-namnen på de sju chakranaDe sju chakrana är rotchakrat, sacralchakrat, solar plexus chakrat, hjärtchakrat, strupchakrat, tredje ögat chakrat och kronchakrat. Varje chakra är förknippat med en specifik färg och har en annan funktion.

Muladhara chakra, som ligger vid basen av ryggraden, är förknippat med överlevnadsinstinkt och jordförbindelse. Svadhishthana chakra, som finns i nedre delen av buken, styr sexualitet, kreativitet och känslor.

Solar plexus chakra, eller Manipura, som ligger i övre delen av buken, ansvarar för viljestyrka och självförtroende. Hjärtat, eller Anahata chakra, som finns i mitten av bröstet, styr kärlek, medkänsla och kontakt.

Vishuddha chakra, som ligger i halsen, är förknippat med självuttryck och kommunikation. Ajna chakra, som ligger mellan ögonbrynen, ansvarar för intuition och andlig medvetenhet. Det sjunde, Sahasrara chakra på sanskrit, ligger högst upp på huvudet och förknippas med gudomligt medvetande och upplysning.

 

Effekterna av kundalinienergiflödet på kroppen

Kundaliniuppvaknande kan ha djupgående effekter på den fysiska kroppen. När kundalinienergin vandrar uppför ryggraden och aktiverar varje chakra på vägen påverkar den direkt olika organ och system i kroppen.

Särskilt nervsystemet är nära kopplat till Kundalini-energin. Uppvaknandet kan leda till en ökning av produktionen av neurotransmittorer och förändringar i hjärnans funktion, vilket resulterar i förändrade medvetandetillstånd och ökad medvetenhet.

Fördelarna med Kundalini-uppvaknande kan vara en större känsla av andlig samhörighet, ökad kreativitet och intuition, förbättrad fysisk hälsa, förbättrad mental hälsa och ökad självkännedom. Det är viktigt att notera att Kundaliniuppvaknande också kan påverka kroppen negativt, särskilt om det sker för snabbt eller utan rätt vägledning.

 

Prana-Apana: Kundalinis motsats

Kundalini är inte den enda kraften som verkar i människokroppen. Prana och Apana är två motsatta krafter som också spelar en viktig roll för livsenergin, och de är nära kopplade till Kundalini.

Prana är den uppåtriktade livskraften som rör sig från ryggradens bas till huvudets topp, medan Apana är den nedåtriktade kraften som flödar i motsatt riktning, från huvudets topp till ryggradens bas.

En obalans mellan Prana- och Apana-energierna kan leda till blockeringar i energicentren, vilket hindrar Kundalini från att vakna. För mycket Prana kan orsaka hyperaktivitet, medan för mycket Apana kan orsaka slöhet och brist på energi.

Flera tekniker kan hjälpa till att skapa balans mellan Prana- och Apana-energierna. En är Pranayama, eller andningskontroll, som hjälper till att reglera flödet av båda energierna i kroppen. En annan är yoga asanas som hjälper till att stimulera energicentren med hjälp av rörelse och balansera flödet.

Genom att balansera Prana och Apana kan man hjälpa till att avlägsna blockeringar och hinder som förhindrar Kundalinis uppvaknande och främja ökad hälsa och vitalitet i kropp och sinne.

 

Kundalini-löshet

I den gamla hinduiska traditionen anses det tredje chakrat, Manipura, vara ansvarigt för motivation, viljestyrka och energi. Liksom Manipura-chakranergin kan Kundaliniflödet påverka motivation och energinivåer avsevärt.

När Kundalini-energin är blockerad eller ur balans i det tredje chakrat kan det leda till en känsla av lathet, brist på motivation och en allmän brist på energi. Att ägna sig åt olika aktiviteter som yoga, meditationsövningar och andningsarbete är användbart för att balansera det tredje chakrat och öka motivation och viljestyrka. Inom kundaliniyogan fokuserar vissa specifika övningar och meditationer på att aktivera Manipura-chakrat och öka flödet av kundalinienergi.

 

Vanliga frågor om Kundalini Chakra

 

Används Kundalini mantra chanting för?

Sången aktiverar och väcker Kundalini-energin i kroppen.

 

Vad avser plexus coccygeus?

Coccygeal plexus är ett nätverk av nerver vid basen av ryggraden som är förknippade med rotchakrat.

 

Vad betyder visualisering av Shakti i den centrala kanalen?

Visualisering av Shakti i den centrala kanalen hänvisar till en teknik som används i Kundalini-meditationen där man föreställer sig en ström av energi som stiger från ryggradets bas till huvudets krona.

 

Vad betyder begreppet bhogavati?

Termen bhogavati hänvisar till ett begrepp inom kundaliniyogan som avser den materiella världen och de distraktioner som kan hindra andliga framsteg.

 

Referenser

  1. "Förståelse för chakran och kundalinienergi" - Förståelse för chakran och kundalinienergi | The Art Of Living Global - artofliving.org
  2. "En resa genom de 8 chakrana med kundaliniyoga" -https://www.3ho.org/blog-new/a-journey-through-the-8-chakras-with-kundalini-yoga/ - 3ho.org
  3. "Kundalini och chakran: Kundalini och Chakras: En guide till energicentren och deras betydelse" - Kundalini and Chakras: A Guide to Energy Centers and their Significance: En guide till energicentren och deras betydelse inom yoga - yogiweekly.com