4

Chakra bekräftelser

Senast uppdaterad: april 24, 2024

Featured Image

Table of Contents

Utforska kraften i chakraaffirmationer med denna enkla guide. Lär dig praktiska tekniker för att balansera och anpassa dina energicentra, vilket främjar positivitet och välbefinnande. Förhöj din andliga resa med transformativa affirmationer som är skräddarsydda för varje chakra.

Affirmationer för chakran

Om du vill aktivera din potential, avblockera energiflödet och balansera de sju chakrana, kommer det att hjälpa att öva affirmationer. Chakraaffirmationer är ett utmärkt sätt att arbeta med ditt undermedvetna, omprogrammera din hjärna och få fart med att läka och balansera dina chakran.

Vad är chakraaffirmationer?

Chakraaffirmationer är ett praktiskt sätt att meditera och koppla samman sinnet med kroppen. Chakra härstammar från sanskrit och betyder "hjul" eller "skiva". Det finns sju chakran som löper centralt i människokroppen, var och en ett specialiserat energicenter som fungerar på en annan aspekt av fysiskt och mentalt välbefinnande.

Kraftfulla chakraaffirmationer kan hjälpa till att upprätthålla ett hälsosamt energiflöde och främja balans i sinnet och kroppen genom att skicka direkta helande vibrationer genom energicentren.

Människor använder dessa positiva affirmationer av många anledningar, bland annat:

 • Meditation
 • Att bygga upp självkänslan
 • Balansering av ett specifikt chakra
 • Att utveckla en andlig kontakt
 • Att vara i nuet
 • Ta bort negativa tankar
 • Skapa nya övertygelser och vanor
 • Att upptäcka inre visdom

Affirmationer för rotchakrat

Det första chakrat är beläget vid ryggradens bas och förknippas med att känna sig grundad och säker. Rotchakrat ansvarar för de grundläggande sakerna i vårt liv och fungerar som en bas.

Rotchakraaffirmationer kan inkludera "Jag är trygg", "Jag får stöd" eller "Jag hör hemma".

Att praktisera rotchakraaffirmationer kan hjälpa till med känslor av stöd, trygghet och tillhörighet.

Affirmationer för sakrala chakran

Affirmationer för sakrala chakran

Det andra chakrat är beläget strax under naveln och förknippas med kreativitet, njutning och sexualitet. Sacral Chakra-affirmationer kan inkludera "Jag är kreativ", "Jag accepterar alla mina känslor" eller "Jag är öppen för nya upplevelser."

Sakralchakrat är kopplat till reproduktiv hälsa, njurar och tarmsystem.

Affirmationer för Solar Plexus Chakra

Det tredje chakrat är beläget mellan naveln och bröstbenet, förknippat med personlig kraft och självkänsla. Solar Plexus Chakra-affirmationer för detta chakra kan inkludera "Jag är säker", "Jag har kontroll" eller "Jag är värdig".

Affirmationer för hjärtchakrat

Det fjärde chakrat är beläget i mitten av bröstkorgen och förknippas med kärlek, medkänsla och förlåtelse. Det är också ansvarigt för ditt hjärta och lunghälsa.

Hjärtchakraaffirmationer för detta chakra kan inkludera "Jag är älskad", "Jag är snäll" eller "Jag förlåter mig själv".

Affirmationer för halsens chakra

Det femte chakrat är beläget i halsen, förknippat med kommunikation och självuttryck. Affirmationer för halschakrat är "Jag kommunicerar tydligt", "Jag uttrycker mig fritt" eller "Jag lyssnar på min intuition".

Att arbeta med Throat Chakra-affirmationer aktiverar energicentra i kroppen för att hjälpa dig att få kontakt med din sanning och effektivt dela den med andra och världen.

Affirmationer för tredje ögats chakra

Det sjätte chakrat är beläget mellan ögonbrynen och förknippas med intuition och visdom. Tredje ögonchakra-affirmationer för detta ögonchakra kan inkludera "Jag litar på min vision", "Jag är klok" eller "Jag ser sanningen."

Affirmationer för kronchakrat

Kronchakrat är beläget på toppen av huvudet och är kopplat till andlighet, högre medvetande och koppling till gudomlig energi. Affirmationer för detta chakra kan inkludera "Jag är ansluten till det gudomliga", "Jag är en med allt som är" eller "Jag är i fred." Kronchakra-affirmationer är bra för dem som strävar efter andlig uppvaknande.

Tips för chakra-affirmationer

 • Välj rätt chakra och affirmation för ditt mål: Affirmationer är mest effektiva när du väljer rätt chakraaffirmation för ditt mål. För att förbättra låg självkänsla, fokusera på affirmationer för Solar Plexus Chakra. Affirmationer för kronchakrat kan vara mer lämpliga om du försöker utveckla en andlig anslutning. Eller, till exempel, om du vill uppleva tillståndet av ovillkorlig kärlek, välj en bekräftelse för hjärtchakrat.
 • Öva ofta: För bästa resultat bör du använda dina affirmationer ofta. En gång om dagen är en bra början, men sträva efter att öva så ofta som möjligt. Om du märker att din inre dialog talar om en självförstörande, skadlig eller begränsande övertygelse, är det dags att ta in din positiva affirmation. Det viktiga är att vara konsekvent och göra affirmationer till en del av din dagliga rutin.
 • Tro på kraften i affirmationer: Chakraaffirmationer fungerar bara om du verkligen tror på dem. Medan delar av egot eller det undermedvetna kan hålla fast vid gamla sår och ohjälpsamma övertygelser, vet den djupaste delen av dig att du har allt du behöver för att läka och förverkliga din potential.
 • Använd nutid: När du arbetar med kraftfulla affirmationer är det viktigt att använda presens. Till exempel är "Jag är självsäker" mer effektivt än "Jag kommer att vara självsäker". Detta hjälper ditt sinne att bättre acceptera affirmationen som korrekt i det nuvarande ögonblicket.

Intentioner kontra bekräftelser

hur man använder chakra-affirmationer-740

Även om du kanske ser likheter mellan de två begreppen och de ofta blandas ihop, är det viktigt att skilja mellan affirmationer och intentioner. Intentioner fokuserar på vad du vill skapa eller manifestera i ditt liv, t.ex. ett mål eller ditt "varför" för att vidta en åtgärd.

Affirmationer är positiva uttalanden som förklarar och stöder vad du för närvarande har och redan är samtidigt som de släpper det som blockerar det, till exempel tron på vad du inte är.

Både intentioner och affirmationer hjälper till att bekämpa negativa tankar och främja positiv energi. Men att ersätta den ena med den andra ger inte samma resultat.

Anta till exempel att du har för avsikt att bli en mer andligt medveten och uppkopplad person. I så fall behöver du en åtgärd som t.ex. meditation, och affirmationen "Jag är en andlig varelse" skulle vara ett verktyg för att stödja detta.

Vanliga frågor och svar

Vilket chakra manifesterar du med?

Manifestation involverar alla chakran, men solar plexus-chakrat i buken är särskilt betydelsefullt. Det är centrum för personlig kraft, självkänsla och manifestationsenergi.

Att aktivera solar plexus-chakrat med affirmationer och visualisering kan förbättra förmågan att förverkliga önskningar. Se bara upp för egofällan och se till att dina önskningar är i linje med dina högre chakran och din andliga natur.

Vad är chakra-mantrat?

Ett chakra-mantra är ett heligt ord eller en helig fras som upprepas under meditation för att aktivera och harmonisera energicentren.

Varje chakra har sitt eget bija-mantra. Till exempel kan rotchakrats mantra vara "LAM" och kronchakrats mantra kan vara "OM". Mantran kan sjungas högt eller tyst för att förbättra meditationen och främja energiflödet genom chakran.

Referenser

Chakrasystemet som en bio-socio-psyko-spirituell modell av medvetandet

En chakrasystemmodell för livslång utveckling

En kort historik över chakran i människokroppen

Vikten av att behandla energiobalanser

Chakrasystemet och psykoterapi

Vikten av att korrigera energiobalanser och energibrister i chakran vid behandling av patienter med glaukom

Effekten av chakrameditation på hjärtchakrat

Effekten av meditation på chakraenergi

Vetenskaplig analys av mantrabaserad meditation

Förbättrad livskvalitet med hjälp av kombinerade sinnes- och kroppsterapier

Effekterna av klassisk musikbaserad chakrameditation

Friskrivningsklausul

Innehållet i denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsett att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det rekommenderas alltid att rådgöra med en kvalificerad vårdgivare innan du gör några hälsorelaterade förändringar eller om du har några frågor eller funderingar kring din hälsa. Anahana ansvarar inte för eventuella fel, utelämnanden eller konsekvenser som kan uppstå vid användning av den information som tillhandahålls.