8

Angst

Laatst bijgewerkt: maart 25, 2024

Featured Image

Table of Contents

Angst wordt zorgwekkend als de symptomen aanhouden en verergeren, het dagelijks leven aanzienlijk verstoren en ongemak veroorzaken. Gelukkig bestaan er effectieve behandelingen en praktijken die ondersteuning kunnen bieden en het welzijn kunnen verbeteren.

Angst gedefinieerd

Angst, een veel voorkomende bezoeker in het landschap van menselijke emoties, arriveert vaak onaangekondigd, verpakt in zorgen, spanning of angst. Angst is niet slechts een vluchtige gedachte, het is een ervaring voor het hele lichaam die onze geest kan vertroebelen, waardoor zelfs de eenvoudigste beslissingen overweldigend aanvoelen.

Maar hier is de geruststellende waarheid: je staat er niet alleen voor. Hoewel het soms onaangenaam is, is angst een ervaring die we allemaal delen en die aangeeft dat er iets is dat onze aandacht nodig heeft.

De wetenschap van angst

Angst is niet zomaar een gevoel. Het is vergelijkbaar met een alarmsysteem dat in ons lichaam is ingebouwd om ons te waarschuwen voor mogelijke bedreigingen. Maar in de wereld van vandaag, waar gevaren niet altijd zo duidelijk zijn als vroeger, kan onze dreigingsdetectie soms in overdrive gaan en bij het kleinste teken van problemen alarm slaan.

Stel je voor dat onze hersenen deze ingebouwde reacties hebben; wanneer we stress ervaren of een bedreiging waarnemen, schiet ons lichaam in de versnelling met de vecht-of-vluchtreactie. Dit veroorzaakt een cascade van reacties, zoals het vrijkomen van hormonen zoals epinefrine (adrenaline), die de hartslag en bloeddruk verhogen.

Deze lichamelijke uitingen van angst - hartkloppingen, oppervlakkige ademhaling - zijn de manier waarop het lichaam zich voorbereidt op de confrontatie met of het vluchten voor waargenomen gevaar.

Inzicht in de wetenschap en de fysiologische basis van angst kan onze ervaringen valideren. We kunnen ook een gevoel van opluchting ervaren, al is het maar een klein beetje, omdat we weten dat angst een manier van ons lichaam is om ons veilig te houden, ook al is het niet altijd nuttig of nodig.

Manieren waarop angst je dagelijks leven kan beïnvloeden

Angst kan op subtiele wijze elke hoek van het dagelijks leven binnendringen en invloed hebben op onze geestelijke gezondheid, ons lichamelijk welzijn en onze sociale contacten. De vertroebelde gedachten (bekend als "hersenmist"), gespannen of pijnlijke spieren en verstoorde slaappatronen die vaak samengaan met angstige gevoelens kunnen het moeilijk maken om ons te concentreren op de dingen die belangrijk voor ons zijn, ons sociale leven bij te houden en een gevoel van evenwicht en welzijn te behouden.

"Ik bekijk het zo: de instinctieve reactie op gevaar - de stressrespons - bestaat uit vechten, vluchten of bevriezen. Deze drie strategieën helpen ons fysiek te overleven, maar als ze worden toegepast op ons mentale en emotionele functioneren, komen we in de problemen. Als er geen vijand is om ons tegen te verdedigen, keren we ons tegen onszelf."Vechten' wordt zelfkritiek, 'vluchten' wordt zelfisolatie en 'bevriezen' wordt zelfabsorptie, opgesloten raken in onze eigen gedachten."- Christopher K. Germer, The Mindful Path to Self-Compassion: Bevrijd jezelf van destructieve gedachten en emoties.

Angst versus angststoornissen: Het verschil weten

Inzicht in het verschil tussen alledaagse angst en angststoornissen geeft ons inzicht in onze innerlijke ervaringen en hoe we onszelf kunnen ondersteunen.

Angst is een natuurlijk onderdeel van het mens-zijn, maar als het hardnekkig of overweldigend wordt, is het belangrijk om op te letten. Let op tekenen als:

 • Regelmatige angst
 • Paniekaanvallen
 • Aanhoudend leed

Je kunt ook overwegen om een eenvoudige angstschaal te maken: schrijf je zorgen op en beoordeel hun impact, van mild tot ernstig. Dit helpt bij het prioriteren van copingstrategieën door het identificeren van de meest verontrustende bronnen van je angst, terwijl je ook zelfbewustzijn cultiveert.

Ondersteuning zoeken bij het verwerken van deze triggers is een moedige stap op weg naar evenwicht en vrede.

Angststoornissen

Angststoornissen behoren tot de meest voorkomende geestelijke gezondheidsproblemen: ongeveer 4% van de wereldbevolking heeft momenteel last van een angststoornis. Ondanks dat angststoornissen veel voorkomen, worden ze vaak niet herkend of behandeld, waardoor mensen hun symptomen zonder hulp moeten overwinnen.

Hoewel er effectieve behandelingen bestaan, krijgen veel mensen helaas niet de ondersteuning die ze nodig hebben. Belemmeringen voor behandeling zijn onder andere een gebrek aan bewustzijn over angststoornissen en de behandelbaarheid ervan, beperkte investeringen in geestelijke gezondheidszorg en stigmatisering van psychische problemen.

Soorten angststoornissen

Er zijn veel soorten angststoornissen, allemaal met verschillende oorzaken en triggers. De volgende lijst bevat de meest voorkomende aandoeningen.

Gegeneraliseerde angststoornis

Gegeneraliseerde angststoornis (GAD) is een veelvoorkomende psychische aandoening die wordt gekenmerkt door aanhoudende en buitensporige zorgen over verschillende aspecten van het leven, zoals werk, relaties en gezondheid, gedurende ten minste zes maanden.

Zelfs als je weet dat deze zorgen misschien niet helemaal redelijk zijn, blijven ze hangen en zijn ze moeilijk van je af te schudden. Mensen met GAD kunnen zich ook rusteloos en moe voelen, moeite hebben om zich te concentreren, snel gefrustreerd raken, gespannen spieren hebben en moeite hebben met slapen.

Sociale angststoornis

Mensen met een sociale angststoornis voelen zich vaak angstig of ongemakkelijk in sociale situaties. Als ze bij anderen in de buurt zijn, kunnen ze zich overmatig zelfbewust voelen en zich zorgen maken dat ze beoordeeld worden of fouten maken.

Als gevolg daarvan kunnen ze situaties vermijden die deze angsten oproepen, wat hun vermogen om een normaal leven te leiden en op een bevredigende manier met anderen om te gaan, kan beperken. Het vermijden van triggers kan in veel gevallen onze angst in stand houden.

Selectief mutisme

Selectief mutisme is een ongewoon probleem dat vaak in verband wordt gebracht met angst in sociale omgevingen. Het zorgt ervoor dat iemand niet spreekt in een sociale omgeving, ondanks een gemiddelde taalvaardigheid. Het komt vaak voor bij kinderen en wordt vooral geassocieerd met extreme verlegenheid of sociale angst. Selectief mutisme wordt vaak in verband gebracht met de diagnose van andere angststoornissen.

Separatieangststoornis

Hoewel een verlatingsangststoornis vaak wordt geassocieerd met kinderen, is het een misvatting dat het beperkt is tot de kindertijd; volwassenen kunnen er ook last van hebben. Het wordt gekenmerkt door een intense en aanhoudende angst om gescheiden te worden van naaste personen, zoals een partner of kind.

Symptomen van een separatieangststoornis zijn onder andere angst en verdriet om weg te zijn van huis of dierbaren, en kan ook een symptoom zijn van codependency gedrag. Het zorgt er vaak voor dat deze individuen vermijden om weg te zijn van hun dierbaren; dit geeft hen een gevoel van controle over de angst.

Deze angstsymptomen komen vaak voort uit het zich zorgen maken of catastroferen dat hun geliefden iets vreselijks zou kunnen overkomen terwijl ze niet bij elkaar zijn.

Paniekstoornis

Er is sprake van een paniekstoornis als iemand regelmatig en onverwacht paniekaanvallen krijgt. Een paniekaanval is een intense angst en ongemak wanneer er geen onmiddellijk gevaar dreigt. Paniekaanvallen uiten zich meestal door lichamelijke symptomen: snelle hartslag, snelle ademhaling of het gevoel niet te kunnen ademen, zweten en ongecontroleerd trillen.

Hoewel er meestal geen echte of duidelijke aanleiding is voor deze aanvallen (dus geen echte dreiging op dit moment), kunnen ze een gevoel van naderend onheil veroorzaken. De persoon met een paniekstoornis raakt vaak vermoeid door de fysieke tol die paniekaanvallen eisen van lichaam en geest. Mensen kunnen na verloop van tijd of tijdens perioden van grote onvoorspelbaarheid en stress een paniekstoornis ontwikkelen.

Wat zijn fobieën?

In het dagelijks leven zijn angsten heel gewoon, vooral in de kindertijd. Als deze angsten echter intens en irrationeel worden, kunnen ze duiden op specifieke fobieën, die deel uitmaken van angststoornissen.

Specifieke fobieën gaan verder dan de gebruikelijke reacties op dingen of situaties en maken het dagelijks leven moeilijker. Sommige mensen kunnen hun routines aanpassen om hun fobie te vermijden, terwijl anderen lijden onder intense angst wanneer ze ermee geconfronteerd worden.
Er zijn vijf subtypes van specifieke fobieën:

 • diersoort (bijv. angst voor slangen)
 • type natuurlijke omgeving (bijv. hoogtevrees)
 • type bloed-injectie-letsel (bijv. angst voor bloed of naalden)
 • situationeel type (bijv. angst voor afgesloten ruimtes)
 • ander type (bijv. angst om te stikken)

Risicofactoren voor angst

Angst is een gedeelde ervaring die velen van ons treft. Dr. Gabor Maté suggereert dat onopgeloste angsten geleidelijk kunnen veranderen in langdurige angsten.

Voor mensen die een trauma hebben meegemaakt, kan angst een grote uitdaging worden. Triggers, soms subtiel en onverwacht, kunnen wonden uit het verleden wakker maken, zelfs als de verbanden niet meteen duidelijk zijn.

Angststoornissen ontstaan door een complex samenspel van genetische en omgevingsfactoren. Stressvolle of traumatische gebeurtenissen, familiegeschiedenis, tegenslagen in de kindertijd, middelengebruik en andere gezondheidsproblemen kunnen allemaal bijdragen aan de etiologie.

Diagnose krijgen

Bij de vraag of angst professionele aandacht verdient, spelen verschillende belangrijke factoren een rol:

 • De mate van ongemak veroorzaakt door angstsymptomen
 • Hoe angst het dagelijks leven beïnvloedt, zoals werk, studie, sociale interacties en het beheren van dagelijkse taken
 • De context waarin angst ontstaat

Het stellen van de juiste diagnose volgens de criteria van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) is belangrijk omdat veel mensen helaas jarenlang moeten lijden voordat ze de juiste zorg krijgen.

Angststoornissen hebben vaak dezelfde fysieke, cognitieve en gedragskenmerken. De diagnose houdt in dat de symptomen worden herkend als buitensporig en onredelijk, met significante angst of beperkingen die meestal zes maanden of langer duren.

Het stellen van de diagnose angststoornissen is niet altijd even eenvoudig. Het gaat erom de symptomen te koppelen aan de juiste stoornis, die elk gekenmerkt wordt door specifieke kenmerken. Veel mensen hebben meerdere angststoornissen of voldoen op zijn minst aan de criteria voor meerdere aandoeningen. Daarom is het identificeren en prioriteren van de meest verontrustende angststoornis cruciaal voor het plannen van de behandeling.

Conventionele behandelingen

De behandeling van angststoornissen bestaat meestal uit een combinatie van psychologische therapieën en medicatie. Cognitieve gedragstherapie (CGT) en exposure therapie zijn veelgebruikte therapeutische benaderingen. CGT helpt mensen om hun gedachtepatronen, die bijdragen aan angst, te herkennen en uit te dagen, terwijl blootstellingstherapie bestaat uit het geleidelijk confronteren van gevreesde situaties of objecten.

Medicijnen, zoals selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI's), worden vaak voorgeschreven om de symptomen te verlichten. Het is belangrijk om rekening te houden met mogelijke bijwerkingen en interacties bij het kiezen van medicatie.

Terwijl psychologische therapieën zoals CGT blijvende voordelen kunnen bieden na de behandeling, kunnen medicijnen tegen angst meer onmiddellijke verlichting bieden. De combinatie van therapie en medicatie wordt in verband gebracht met grotere verbeteringen in de kwaliteit van leven, hoewel de individuele reacties variëren.

Zelfzorg

Hier zijn zachte oefeningen om je door angstige momenten heen te leiden en je onderweg troost en zelfontdekking te bieden:

 • Benoem je gevoelens: Neem een moment om te pauzeren en af te stemmen op je innerlijke wereld om te identificeren en te benoemen wat je voelt; dit is een vorm van zelferkenning en validatie.
 • Oefen kalmerende technieken: Zoek een rustige ruimte op, haal een paar keer diep en aandachtig adem en sta jezelf toe om aanwezig te zijn in het moment. Het beoefenen van mindfulness of diepe ademhalingsoefeningen kan helpen om je lichaam en geest te kalmeren.
 • Identificeer patronen en triggers: Onderzoek de patronen en triggers die bijdragen aan je angst. Let op wanneer en waar je angst de neiging heeft op te komen en denk na over de onderliggende emoties die meespelen. Inzicht in deze patronen kan je helpen strategieën te ontwikkelen om effectiever en met minder weerstand door dingen heen te werken.
 • Wees aardig voor jezelf: Benader je reis met mededogen en nieuwsgierigheid. Onthoud dat angst een natuurlijk onderdeel is van het mens-zijn en dat het oké is om te voelen wat je voelt. Omarm elke emotie als een kans voor groei en zelfontdekking.

Als je een trauma of ernstige nood hebt meegemaakt, is het belangrijk om professionele steun en begeleiding te zoeken. Deze zelfzorgoefening kan het beste worden uitgevoerd met getrainde professionals in de geestelijke gezondheidszorg die persoonlijke zorg en ondersteuning op maat kunnen bieden.

"Een andere manier om naar meditatie te kijken is om het denkproces zelf te zien als een waterval, een voortdurende stroom van gedachten. Door mindfulness te cultiveren, gaan we voorbij of achter ons denken, net zoals je een uitkijkpunt in een grot of een depressie in de rots achter een waterval zou kunnen vinden. We zien en horen het water nog steeds, maar we zijn buiten de stroom. Als we op deze manier oefenen, veranderen onze gedachtepatronen vanzelf op een manier die integratie, begrip en mededogen in ons leven voedt, maar niet omdat we proberen ze te veranderen door een gedachte te vervangen door een andere waarvan we denken dat die zuiverder is. Het gaat er veeleer om de aard van onze gedachten als gedachten en onze relatie ermee te begrijpen, zodat ze ons meer van dienst kunnen zijn dan andersom", Jon Kabat-Zinn, Waar je ook gaat, daar ben je.

Angststoornis Prognose

De prognose van een angststoornis wordt beter als er snel behandeling wordt gezocht. Naast professionele behandeling wordt zelfzorg een hoeksteen in het omgaan met angst. Dit omvat het erkennen en benoemen van emoties, het koesteren van mindfulness door middel van praktijken zoals yoga nidra en het ontrafelen van terugkerende patronen van angst.
Door zelfvriendelijkheid en een standvastige toewijding aan persoonlijke groei te cultiveren, kunnen mensen de complexiteit van een angststoornis met veerkracht en compassie doorstaan.

Veelgestelde vragen

Wat zijn effectieve strategieën om met angst om te gaan?

Om met angst om te gaan, moet je uitzoeken wat voor jou het beste werkt. Mindfulnesspraktijken, lichaamsbeweging, diepe ademhalingsoefeningen, het bijhouden van een dagboek over dankbaarheid, stressmanagementtechnieken en steun zoeken bij je dierbaren of een professional in de geestelijke gezondheidszorg zijn allemaal waardevolle hulpmiddelen om met angst om te gaan.

Welke rol speelt voeding bij het omgaan met angst?

Onderzoek suggereert dat het omarmen van bepaalde voedingsgewoonten angstniveaus kan verlichten. Door meer fruit en groenten te eten, samen met omega-3 vetzuren, kunnen mensen verlichting vinden bij angstsymptomen.

Daarnaast zou het volgen van "gezonde" voedingspatronen en het onderzoeken van ontbijtconsumptie, ketogeen dieet en het aanvullen van micronutriënten kunnen bijdragen aan het beheersen van angst.

Het komt erop neer dat het prioriteit geven aan een uitgebalanceerd en voedingsrijk dieet veelbelovend is voor mensen die op zoek zijn naar een holistische benadering om angst aan te pakken en het algehele welzijn te verbeteren.

Welke invloed heeft lichaamsbeweging op angst?

Hoewel lichaamsbeweging veelbelovend is als mogelijke behandeling voor angst, blijft sluitend bewijs moeilijk te verkrijgen door de schaarste aan gegevens uit nauwkeurig uitgevoerde gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (RCT's).

Voorlopig onderzoek suggereert de mogelijke voordelen van lichaamsbeweging bij het beheersen van angst, maar er zijn meer robuuste onderzoeken nodig om definitieve conclusies te trekken over de effectiviteit van lichaamsbeweging bij het verlichten van symptomen.

Desalniettemin kan het opnemen van regelmatige lichaamsbeweging in onze routines nog steeds tal van fysieke en mentale gezondheidsvoordelen bieden, waarbij een gevoel van vitaliteit en veerkracht wordt gevoed.

Referenties

Angststoornissen - NIMH

Angststoornissen: Soorten, oorzaken, symptomen en behandelingen

Effectiviteit van behandelingen voor angststoornissen: een meta-analyse

Hulpmiddelen voor stress, paniek en angst | The Survivors Trust

Angststoornissen | Wereldgezondheidsorganisatie

Specifieke fobieën | camh

Disclaimer

De inhoud van dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het wordt altijd aanbevolen om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voordat u veranderingen aanbrengt met betrekking tot uw gezondheid of als u vragen of zorgen hebt over uw gezondheid. Anahana is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie.