9

Compassie

Laatst bijgewerkt: februari 29, 2024

Featured Image

Table of Contents

Compassie is de daad van het voelen van de pijn en ervaringen van iemand anders en hen willen helpen door actie te ondernemen. De meeste mensen omschrijven het als 'in de huid kruipen van een ander'. Het is een actie en emotie die mensen dichter bij elkaar brengt en ervoor zorgt dat mensen zich minder alleen voelen in hun lijden, ongeacht de oorzaak.

Wat is mededogen?

Het woord compassie komt rechtstreeks uit het Latijn en betekent "samen lijden". Dit definieert compassie als het voelen van iemands negatieve emoties en andermans lijden. Vervolgens, met dit gevoel, omvat compassie handelen om het lijden van een ander te verlichten.

Veel mensen hebben opheldering nodig over wat compassie betekent, in vergelijking met soortgelijke concepten als sympathie, empathie en altruïsme. Sympathie en empathie zijn vergelijkbaar met compassie; ze zijn het vermogen van een individu om de emoties van anderen te voelen en te begrijpen. Wat compassie onderscheidt van deze begrippen is het verlangen en het vermogen om te handelen om iemand te helpen.

Velen zijn ook bekend met altruïsme; dit is de onbaatzuchtige daad om het lijden van iemand anders te verlichten, vaak gemotiveerd door mededogen. Hoewel het vaak wordt ingegeven door mededogen, kunnen er soms ook andere factoren zijn die het motiveren.

Mensen zijn van nature meelevend; als je ziet hoe iemand lijdt, komt deze emotie vaak naar boven. De wetenschap heeft bevestigd dat compassie een evolutionaire noodzaak is. Wanneer gevoelens van medeleven opkomen, vertraagt iemands hartslag, komen bindingshormonen zoals oxytocine vrij en vertonen hersengebieden empathie, zorg en plezier. Dit alles resulteert in het willen helpen van mensen die lijden om hun pijn te verlichten.

Soorten mededogen

Compassie openbaart zich vaak in twee primaire vormen: compassie voor anderen en zelfcompassie. Het onderscheid ligt in op wie het mededogen gericht is.

Medeleven met anderen

Mededogen met anderen is een eenvoudig concept. Het houdt in dat we de pijn en het lijden van iemand voelen en de wens hebben om die te verlichten door onze eigen acties. Dit soort compassie komt tot uiting in zowel grote gebaren als kleine daden van vriendelijkheid; donaties aan liefdadigheidsinstellingen, vrijwilligerswerk in een plaatselijk opvangcentrum of een luisterend oor bieden aan een vriend in nood.

Als mensen zijn we er van nature op ingesteld om het leed van anderen te verzachten, omdat we begrijpen hoe belastend en isolerend bepaalde emotionele ervaringen kunnen zijn. Hoewel compassie voor sommigen misschien meer vanzelfsprekend is, is het beoefenen ervan een vaardigheid die door oefening kan worden gecultiveerd.

Zelfcompassie en hoe we tegen onszelf praten

Zelfcompassie, hoewel minder erkend, is net zo belangrijk, vooral in een wereld waar velen compassiemoeheid ervaren. Als mensen vergeten we vaak dat ook wij compassie verdienen. Het kan een uitdaging zijn om dezelfde vriendelijkheid en begrip uit te breiden naar onszelf als we zouden doen naar een vriend of geliefde die moeilijkheden ondervindt.

Zelfcompassie houdt in dat je jezelf behandelt met dezelfde vriendelijkheid, zorg en begrip die je anderen in nood zou bieden. Het omvat zelfvriendelijkheid, het erkennen van onze gedeelde menselijkheid en het omarmen van mindfulness in momenten van strijd.

"De simpele handeling van mediteren en niet-oordelend met je negatieve gevoelens zitten heeft vaak het averechtse effect dat ze verdwijnen, " - Dr. Laurie Santos

Onderzoek toont aan dat mensen met zelfcompassie over het algemeen meer geluk, levenstevredenheid en motivatie ervaren. Ze hebben ook gezondere relaties en een betere lichamelijke gezondheid, met lagere niveaus van angst en depressie.

Het omarmen van zelfcompassie in moeilijke tijden is een krachtig middel om veerkracht op te bouwen. Door het koesteren van een innerlijke dialoog met compassie kunnen mensen de tegenslagen van het leven - of het nu gaat om een echtscheiding, financiële problemen of een carrièreswitch - met meer gemak en gratie doorstaan.

Hoe compassie te oefenen

hoe compassie te beoefenen

Mededogen cultiveren in ons dagelijks leven is een geleidelijk proces - een proces dat geduld en zachtheid voor jezelf vereist. Hier zijn enkele oefeningen die ons kunnen helpen compassie te vinden en te voelen:

Liefdevolle vriendschapsmeditatie

Loving Kindness Meditatie, of Metta Meditatie, is een krachtige oefening die compassie bevordert voor zowel onszelf als anderen. Het gaat om het reciteren van zinnen van liefdevolle vriendelijkheid jegens jezelf en geleidelijk uit te breiden naar dierbaren, kennissen, en zelfs aan degenen met wie we problemen kunnen hebben.

Het opnemen van zinnen als "Mag ik openstaan voor zelfvriendelijkheid" in onze ochtendroutine kan een compassievolle toon zetten voor de dag die voor ons ligt.

"Ik vind het vaak prettig om de basis te leggen voor hartspraktijken met dit aardse lichaam van ons, verzachtend op manieren zodat we daadwerkelijk belichaamde Metta kunnen voelen, gebruikmakend van de beeldspraak en het gevoel van een glimlach.

Dus ik nodig je uit om dat te doen door je eerst de kromming van een glimlach voor te stellen die zich door een grote, open, schitterend blauwe hemel verspreidt - die openheid en uitgestrektheid van een glimlach voelend die zich door de hemel verspreidt. En te voelen dat je geest kan versmelten met die hemel... de bovenkant van je hoofd gaat open... en voel die hemelachtige geest van bewustzijn gevuld met de kromming van een glimlach... de openheid en ontvankelijkheid en helderheid van die geest...". Tara Brach, Phd; Tonglen: Radicaal mededogen.

Verzacht je innerlijke criticus

Velen van ons gaan gebukt onder het zware gevoel niet genoeg te zijn of geloven dat er iets inherent mis is met ons. Het is belangrijk om te erkennen dat deze ervaringen geen teken zijn dat we gebrekkig of slecht zijn; het zijn veelvoorkomende manifestaties van lijden in onze cultuur.

Wanneer we merken dat de stem van zelfveroordeling in ons opkomt, kunnen we zachtjes vragen: Hoe zou vriendelijk zijn voor mezelf er op dit moment uitzien? Door de greep van onze innerlijke criticus te erkennen en los te laten, maken we de weg vrij voor zelfcompassie om te bloeien.

Moeilijke emoties accepteren in plaats van vermijden

Stel je onze emoties voor als weerpatronen - voortdurend verschuivend en veranderend, net als de lucht daarboven. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) biedt diepgaande inzichten in hoe we kunnen navigeren door de stormen van ons innerlijke landschap.

In de praktijk van acceptatie, worden we niet gevraagd om negatieve zelf-overtuigingen te omarmen of wentelen in wanhoop. In plaats daarvan nodigt acceptatie ons uit om te erkennen en aanwezig te zijn met onze emoties, wat ze ook mogen zijn. Het gaat over het erkennen van de geldigheid van onze gevoelens zonder oordeel of weerstand.

Als we moeilijke emoties accepteren, creëren we ruimte voor zelfcompassie om wortel te schieten. In plaats van tegen de stroom van onze emoties in te vechten, leren we de golven met gratie en veerkracht te trotseren. Door onze innerlijke stormen frontaal tegemoet te treden, ontdekken we de kracht en moed in onszelf om de uitdagingen van het leven te doorstaan.

"Het goede van binnen vinden kan vaak door onszelf één simpele vraag te stellen: "Wat is mijn meest genereuze interpretatie van wat er net is gebeurd?"- Becky Kennedy, Good Inside: Een gids om de ouder te worden die je wilt zijn.

In de omhelzing van acceptatie vinden we vrijheid - de vrijheid om volledig onszelf te zijn, met alle gebreken en al. En in die vrijheid ontdekken we de grenzeloze capaciteit van het menselijk hart om te genezen en te groeien.

Contact maken en delen met anderen

Het verbinden en delen van onze ervaringen met anderen kan diepgaand validerend zijn. Het herinnert ons eraan dat onze gevoelens van innerlijke kritiek door velen gedeeld worden en verlicht de last van het gevoel geïsoleerd te zijn in onze strijd. Door medelevende verbinding vinden we niet alleen troost, maar bevorderen we ook genezing en begrip.

Voordelen van mededogen

Het cultiveren van compassie is niet alleen een persoonlijke inspanning; het heeft verstrekkende voordelen voor onszelf en de samenleving als geheel:

Een meelevend brein

Onderzoek toont aan dat het beoefenen van compassie een krachtig effect kan hebben op onze hersenen en emotionele toestand. Studies tonen aan dat daden van compassie hersengebieden activeren die geassocieerd worden met zorg en sociale verbondenheid, wat leidt tot een toename van positieve emoties.

Wat zo opwindend is, is dat compassie niet vastligt; het kan ontwikkeld en versterkt worden door oefening, ongeacht leeftijd (een proces dat bekend staat als neuroplasticiteit). Compassievolle acties en gedachten kunnen onze emotionele veerkracht vergroten en een dieper gevoel van verbondenheid met anderen bevorderen.

Een werkcultuur van zorg creëren

Mededogen speelt een cruciale rol bij het bevorderen van een ondersteunende en positieve werkcultuur. Studies suggereren dat praktijken zoals liefdevolle vriendelijkheid en compassiemeditatie stress en burn-out onder werknemers kunnen verminderen.

Door compassie te integreren in de werkomgeving kunnen organisaties een betere mentale gezondheid bevorderen, de werktevredenheid verbeteren en de interpersoonlijke relaties tussen collega's verbeteren. Medelevend leiderschap en empathie creëren een omgeving waarin werknemers zich gewaardeerd en gesteund voelen.

Sociale gezondheid en collectief welzijn

Sociale gezondheid gaat over het koesteren van betekenisvolle verbindingen, het bevorderen van empathie en het opbouwen van ondersteunende netwerken binnen onze gemeenschappen. Compassie is de hoeksteen van sociaal welzijn, bevordert empathische banden, creëert een cultuur van zorgzaamheid en verbetert het collectieve welzijn.

Door in onze interacties en relaties prioriteit te geven aan compassie, creëren we ruimtes waar empathie, vriendelijkheid en begrip gedijen en dragen we bij aan een meer compassievolle wereld.

Fysieke gezondheid

Onderzoek suggereert dat compassie niet alleen goed is voor onze geestelijke gezondheid; het kan ook onze lichamelijke gezondheid ten goede komen. Studies hebben aangetoond dat mensen die regelmatig compassie beoefenen lagere ontstekingsniveaus ervaren en een betere cardiovasculaire gezondheid hebben.

Daden van vriendelijkheid en compassie zorgen voor het vrijkomen van feel-good hormonen in het lichaam, die onze algehele gezondheid en welzijn kunnen stimuleren. Door compassie in ons dagelijks leven te stimuleren, versterken we niet alleen onze band met anderen, maar bevorderen we ook een betere gezondheid voor onszelf.

Mededogen versus codeafhankelijkheid

In onze interacties met anderen is het begrijpen van het verschil tussen compassie en codependency van vitaal belang voor het voeden van betekenisvolle verbindingen. Hoewel ze op elkaar lijken, komen ze voort uit verschillende motivaties en kunnen ze ons welzijn en onze relaties aanzienlijk beïnvloeden. Laten we eens kijken hoe je ze uit elkaar kunt houden:

Wat drijft jouw helpende aard?

Denk eens na over waarom je je geroepen voelt om anderen te steunen of te helpen. Word je echt gemotiveerd door het verlangen om hun lijden te verlichten en hun welzijn te bevorderen? Of probeer je voortdurend hun problemen op te lossen om je eigenwaarde te bevestigen? Jezelf deze vragen stellen kan licht werpen op je ware bedoelingen en je helpen de bron van je daden te begrijpen.

Dagboek Commentaar

Denk terug aan een recent moment waarop je steun of hulp bood aan iemand om wie je geeft. Wat bracht je ertoe om een helpende hand te bieden? Neem even de tijd om de gevoelens te omarmen die in je opkwamen tijdens die interactie. Was er een gevoel van warmte en verbondenheid toen je je hand uitstak, of kwamen er andere emoties naar boven?

Gezonde grenzen stellen

"Meelevende mensen vragen om wat ze nodig hebben. Ze zeggen nee als dat nodig is en als ze ja zeggen, menen ze dat ook. Ze zijn compassievol omdat hun grenzen hen behoeden voor wrok,"- Brené Brown, Rising Strong: The Reckoning. Het gevecht. De Revolutie.

Denk na over de grenzen die je stelt in je relaties. Ben je in staat om je eigen behoeften en prioriteiten te laten gelden en tegelijkertijd anderen te ondersteunen? Of heb je moeite om grenzen aan te geven en voel je je vaak overweldigd of afhankelijk van anderen voor bevestiging? Het begrijpen en handhaven van gezonde grenzen is de sleutel tot evenwichtige en respectvolle relaties.

Meelevende mensen:

  • Op een vriendelijke en eerlijke manier openlijk zeggen wat ze nodig hebben

  • nee kunnen zeggen als dat nodig is, met respect voor hun eigen grenzen en behoeften

  • Zich aan hun woord en beloftes houden

Dagboek Commentaar

Denk terug aan een moment waarop je het gevoel had dat je grenzen in een relatie op de proef werden gesteld. Hoe heb je die situatie het hoofd geboden? Denk na over de gevoelens van kwetsbaarheid of kracht die naar voren kwamen toen je stevig aan je grenzen vasthield. Denk na over de manieren waarop je je eigen behoeften honoreert en tegelijkertijd de verbinding met anderen in stand houdt.

Omgaan met emotionele uitdagingen

Denk eens na over hoe je omgaat met emotionele stress en tegenslag binnen je relaties. Word je emotioneel leeggezogen door de problemen van anderen, of ben je in staat om steun te bieden terwijl je nog steeds voor je eigen welzijn zorgt? Het onderzoeken van je emotionele veerkracht kan je helpen herkennen wanneer je prioriteit moet geven aan zelfzorg en grenzen moet stellen aan de steun die je aan anderen geeft.

Dagboek Commentaar

Sluit je ogen en denk aan een moment waarop je je overweldigd voelde door de emoties van iemand anders. Als je teruggaat naar die ervaring, let dan op de sensaties in je lichaam en de emoties die in je opkomen. Haal diep adem en onderzoek zachtjes de zelfzorgpraktijken die troost boden in moeilijke tijden. Welke zachte herinneringen aan veerkracht vind je in jezelf?

Het verschil tussen medeleven en empathie

medeleven vs empathie

De termen empathie en compassie worden vaak door elkaar gebruikt. Er is echter steeds meer bewijs dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen deze twee concepten, vooral bij het begrijpen van veerkracht in het aangezicht van lijden.

Empathie verwijst naar het vermogen om te voelen wat anderen voelen, om op een diep niveau mee te voelen met hun emoties. Mededogen, aan de andere kant, omvat empathie maar gaat verder dan dat. Het omvat een gevoel van zorg en bezorgdheid dat iemand ertoe aanzet actie te ondernemen om het lijden van een ander te verlichten. De essentie van compassie ligt in het oprechte verlangen om anderen te helpen en te steunen in hun tijd van nood.

Compassie, vaak gedefinieerd als "samen lijden", boort ons evolutionaire potentieel aan voor solidaire zorg en wederzijdse ondersteuning. Het weerspiegelt ons aangeboren vermogen om ons af te stemmen op de ervaringen van anderen en oprechte zorg en vriendelijkheid uit te stralen. Dit vermogen tot compassie houdt de belofte in van het creëren van een meer empathische en verbonden wereld.

Het is belangrijk om op te merken dat empathie, hoewel het een waardevolle eigenschap is, niet inhoudt dat we alleen tegemoet komen aan de behoeften van anderen ten koste van onszelf. Het erkennen en respecteren van onze eigen emoties en behoeften is cruciaal voor het onderhouden van een verbonden relatie met onszelf.

Echte empathie houdt in dat je de ervaringen van anderen begrijpt en bevestigt, terwijl je ook je grenzen respecteert en prioriteit geeft aan zelfzorg. Als je dit evenwicht omarmt, kun je oprechtere en duurzamere relaties opbouwen op basis van wederzijds respect en wederkerigheid.

Veelgestelde vragen

Wat betekent het om een mededogend persoon te zijn?

Meer compassie hebben betekent je inleven in de gevoelens en ervaringen van anderen en stappen ondernemen om deze te verbeteren. Het is diep met iemand meeleven als hij of zij in het leven tegenspoed ervaart en actie ondernemen om hem of haar op welke manier dan ook te steunen. Het belangrijkste is om deze dingen belangeloos te doen.

Hoe kun je een barmhartiger persoon zijn?

Om een meer compassievol persoon te zijn, moet je oefenen. Het is belangrijk om te erkennen dat lijden voor iedereen bestaat. Dingen als vriendelijk zijn tegen anderen en jezelf, je verontschuldigen voor gemaakte fouten, luisteren zonder te oordelen en hulp bieden aan mensen in nood zijn grote kleine stappen om meer compassie te hebben.

Kan er te veel medeleven zijn?

Hoewel compassie over het algemeen als een positieve eigenschap wordt beschouwd, is het belangrijk om grenzen te handhaven en te voorkomen dat je overweldigd raakt door het lijden van anderen. Compassiemoeheid, burn-out en emotionele uitputting kunnen optreden wanneer mensen consequent de behoeften van anderen voorrang geven boven hun eigen welzijn. Zelfzorg en het stellen van gezonde grenzen zijn essentieel voor het handhaven van een evenwichtige en duurzame benadering van compassie.

Referenties

Compassie Definitie | Wat is Compassie

Hoe meer compassie te hebben: Een Mindful Gids ...

Living BIG: Grenzen stellen als je een People Pleaser bent | Quiet Connections

Wat is mededogen?

Mededogen vs. empathie: hun betekenis en welke te gebruiken

Disclaimer

De inhoud van dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het wordt altijd aanbevolen om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voordat u veranderingen aanbrengt in uw gezondheid of als u vragen of zorgen hebt over uw gezondheid. Anahana is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie.