6

Compassie

Laatst bijgewerkt: augustus 10, 2023

Featured Image

Table of Contents

De meeste mensen omschrijven het als 'in de huid kruipen van een ander'. Het is een actie en emotie die mensen dichter bij elkaar brengt en ervoor zorgt dat mensen zich minder alleen voelen in hun lijden, ongeacht de oorzaak.

 

Wat is mededogen?

medeleven uitgelegdHet woord compassie komt rechtstreeks uit het Latijn en betekent "samen lijden". Dit definieert compassie als het voelen van iemands negatieve emoties en andermans lijden. Vervolgens, met dit gevoel, omvat compassie handelen om het lijden van een ander te verlichten.

Veel mensen hebben behoefte aan opheldering over compassie versus soortgelijke concepten als sympathie, empathie en altruïsme. Sympathie en empathie zijn vergelijkbaar met compassie; ze zijn het vermogen van een individu om de emoties van anderen te voelen en te begrijpen. Wat compassie onderscheidt van deze begrippen is het verlangen en het vermogen om te handelen om iemand te helpen.

Velen zijn ook bekend met altruïsme; dit is de onbaatzuchtige daad om het lijden van iemand anders te verlichten, vaak gemotiveerd door mededogen. Hoewel het vaak wordt ingegeven door medeleven, kunnen er soms ook andere factoren zijn die het motiveren.

Mensen zijn van nature meelevend; als je ziet hoe iemand lijdt, komt deze emotie vaak naar boven. De wetenschap heeft bevestigd dat compassie een evolutionaire noodzaak is. Wanneer gevoelens van medeleven opkomen, vertraagt iemands hartslag, komen bindingshormonen zoals oxytocine vrij en vertonen hersengebieden empathie, zorg en plezier. Dit alles resulteert in het willen helpen van mensen die lijden om hun pijn te verlichten.

 

Soorten mededogen

Compassie komt vaak naar voren in twee hoofdcategorieën: compassie voor anderen en zelfcompassie. Het belangrijkste verschil tussen deze typen is op wie het mededogen gericht is.

 

Medeleven met anderen

Mededogen met anderen spreekt voor zich. Het is de actie van het voelen van iemands pijn en lijden, het verlangen hebben om dit te verlichten en actie ondernemen om dit te doen. Mededogen met anderen zie je dagelijks in elke grote en kleine actie; donaties doen aan liefdadigheidsinstellingen, vrijwilligerswerk doen bij een plaatselijke daklozenopvang of zelfs een vriend laten luchten over een moeilijke situatie.

Mensen zijn geneigd om de stress van anderen te verlichten omdat ze weten hoe onplezierig sommige gevoelens kunnen zijn. Hoewel compassie voor sommigen natuurlijker is dan voor anderen, is oefening de beste manier om meer compassie voor anderen te krijgen.

 

Zelfcompassie

Zelfcompassie wordt minder erkend en is moeilijker te integreren in het dagelijks leven, vooral omdat velen compassiemoeheid ervaren. Als mensen is het vaak moeilijk om te onthouden dat we ook compassie nodig hebben. Het kan een uitdaging zijn om tegelijkertijd emoties te voelen en compassie voor jezelf te hebben.

Om dit concept te definiëren: zelfcompassie is het idee om jezelf te behandelen zoals je een vriend of geliefde zou behandelen die een moeilijke tijd doormaakt. Het bestaat gewoonlijk uit drie onderliggende factoren: zelfvriendelijkheid, menselijkheid en mindfulness.

Van zelfcompassievolle mensen is bekend dat ze gelukkiger zijn, meer voldoening en motivatie uit hun leven halen, betere relaties onderhouden, een betere lichamelijke gezondheid hebben en minder angstig en depressief zijn.

Zelfcompassie hebben en dit oefenen in moeilijke tijden is een geweldige manier om veerkracht op te bouwen. Veerkracht zal op zijn beurt iemand helpen om soepeler door te gaan met uitdagingen die zich in het leven kunnen voordoen, zoals echtscheiding, financiële problemen, carrièreveranderingen, enz.

 

Hoe compassie te oefenen

hoe compassie te beoefenenHet beoefenen van echt mededogen kan taboe en moeilijk lijken. Men kan zich afvragen: "Hoe beoefen ik een gevoel?". Het is vrij gemakkelijk om dit te doen, en het goede nieuws is dat hoe meer compassie beoefend wordt, hoe gemakkelijker het wordt. Van sommige mensen is bekend dat ze compassie gemakkelijker voelen dan anderen. Je zou kunnen denken dat sommige mensen er gewoon mee "geboren" zijn, maar mededogen wordt gecultiveerd door herhaalde beoefening.

Ten eerste is het gemakkelijker om meer compassie te vinden als je om je heen kijkt en alle mensen identificeert die compassie met je hebben gehad. Mededogen tonen aan anderen kan moeilijk zijn vanwege de kwetsbare aard ervan. Beginnen met kleine acties kan de beste manier zijn om een voet tussen de deur te krijgen. Vriendelijk spreken, oprechte excuses aanbieden, aandachtig luisteren zonder te oordelen en anderen aanmoedigen zijn vele manieren om compassie te tonen.

Aan de andere kant suggereert onderzoek dat mensen het moeilijker hebben om medeleven met zichzelf te tonen. Menselijk gedrag is veel moeilijker wanneer het bedoeld is om naar binnen gericht te zijn. Mensen vergeten soms dat ze levende wezens zijn die in staat zijn tot een emotionele ervaring en een emotionele respons.

Mededogen hebben met jezelf is erkennen dat je in staat bent om te lijden en emoties te ervaren, net als anderen. Een brief aan jezelf schrijven is een goede manier om hiermee te beginnen en deze vaardigheid te versterken. Schrijven kan helend werken als je je ontoereikend voelt of het moeilijk hebt.

Activiteiten zoals het beoefenen van dankbaarheid, stilstaan bij de mensen die je in het verleden gesteund hebben en doorgaan met steunen, kunnen je perspectief veranderen en meer compassie cultiveren. Net als het beoefenen van dankbaarheid en mindfulness, is meditatie een andere geweldige manier om zelfcompassie te cultiveren. Meer specifiek is compassiemeditatie het cultiveren van compassie voor jezelf, een geliefde of een neutraal persoon.

Een laatste strategie om mededogen te oefenen en te cultiveren is het uitlokken van altruïsme, een soortgelijk concept. Altruïsme betekent onbaatzuchtige handelingen verrichten voor het welzijn van anderen. Manieren om dit uit te lokken zijn het creëren van herinneringen aan verbondenheid. Lezen, kijken en het observeren van momenten van verbondenheid kunnen je meer compassie geven, omdat dit een herinnering is aan de menselijke verbondenheid.

 

Voordelen van mededogen

Het wetenschappelijk onderzoek naar de voordelen van compassie is vrij nieuw en wordt nog steeds ontdekt. Dit is wat onderzoekers op dit moment weten.

Mededogend zijn, hoewel heel gewoon voor mensen, kan de algehele gezondheid, het welzijn en persoonlijke relaties verbeteren. Het aanvoelen van andermans gevoelens en lijden kan je dichter bij hen brengen, je gevoel van eigenwaarde vergroten en helpen bij het identificeren van positieve karaktereigenschappen.

Medeleven hebben met anderen of zelfs met onszelf kan een goed gevoel opwekken. Goede daden verrichten, zoals doneren aan liefdadigheidsinstellingen of vrijwilligerswerk doen in de stad, versterkt de plezier-beloningscyclus in de hersenen en kan op de lange termijn het zelfvertrouwen vergroten.

Geestelijke gezondheid is nauw verbonden met compassie. Het verhoogt het zelfgeluk op de lange termijn, maar het beoefenen van frequente compassiemeditatie en compassie kan het emotionele leven, positief denken, relaties en empathie verbeteren.

We weten dat compassie inherent is aan bijna elk menselijk wezen, maar het speelt ook een grote rol in de ontwikkeling van zorgzame, verzorgende mensen. Het is aangetoond dat het beoefenen van compassie een meer verzorgende en liefdevolle verzorger of ouder ontwikkelt. Het verbetert ook de relaties met vrienden en familie; hoe meer je om hen geeft en hun lijden wilt verlichten, hoe dichter je bij deze mensen komt te staan.

Wat betreft lichamelijke gezondheid kan compassie voor anderen en voor jezelf stress en het risico op hartaandoeningen verminderen. Zoals gezegd, verlaagt compassie de hartslag via de nervus vagus, waardoor langdurige stress op het cardiovasculaire systeem wordt verlicht.

Wat stress betreft, heeft onderzoek door middel van compassietraining aangetoond dat het regelmatig beoefenen ervan het algehele stressniveau kan verlagen. Er is aangetoond dat het stresshormonen vermindert en de immuunrespons versterkt. Dit zorgt voor een gelukkiger en gezonder lichaam.

Wetenschappers hebben zelfs ontdekt dat compassie een van de drijvende factoren is achter de menselijke overleving en evolutie. Het speelt een grote rol bij het ontwikkelen van een zorgzame en compassievolle samenleving. Met compassievolle leden van de samenleving wordt er beter voor de meest kwetsbare leden gezorgd; dit zorgt voor de ontwikkeling en evolutie van sterke, liefdevolle samenlevingen.

 

Het verschil tussen medeleven en empathie

medeleven vs empathieMededogen en empathie komen voort uit hetzelfde menselijke verlangen; je inleven in en begrip hebben voor iemands gevoelens en ervaringen. Het herkennen van het verschil tussen deze nauw verwante termen is een geweldige manier om te beginnen met ze op de juiste manier te beoefenen en, op zijn beurt, de mentale gezondheid en het zelfbewustzijn te vergroten.

Zoals eerder gezegd, is compassie de actie van het aanvoelen van andermans emoties en het herkennen van het leed dat zij ervaren, met de wens om hen te helpen. Deze daden van vriendelijkheid worden gedaan zonder enig eigenbelang en zijn volledig onzelfzuchtig.

Aan de andere kant verwijst empathie naar het gevoel van bewustzijn ten opzichte van de gevoelens van iemand anders in een poging en verlangen om te begrijpen hoe zij zich voelen. Dit gaat zonder er per se naar te handelen. Vaak komt compassie voort uit empathie.

 

Veelgestelde vragen

 

Wat betekent het om een mededogend persoon te zijn?

Meer compassie hebben betekent je inleven in de gevoelens en ervaringen van anderen en stappen ondernemen om deze te verbeteren. Het is diep met iemand meeleven als hij of zij in het leven tegenspoed ervaart en actie ondernemen om hem of haar op welke manier dan ook te steunen. Het belangrijkste is om deze dingen belangeloos te doen.

 

Hoe kun je een barmhartiger persoon zijn?

Om een meer compassievol persoon te zijn, moet je oefenen. Het is belangrijk om te erkennen dat lijden voor iedereen bestaat. Dingen als vriendelijk zijn voor anderen en voor jezelf, je verontschuldigen voor fouten, luisteren zonder te oordelen en hulp bieden aan mensen in nood zijn kleine stappen die je kunt nemen om meer compassie te hebben.

 

Anahana geestelijke gezondheidszorg

Wiki's

Positiviteit

Veerkracht

Dankbaarheid

Belazeren

Het bedriegersyndroom

Geestelijke gezondheid

Sociaal isolement

Schaduwwerk

Syncroniciteit

Grenzen

Emoties

Burnout

Medeleven

Positieve psychologie

Benadering Vermijding Conflict

Angst

Hoogfunctionerende angst

Welzijn

Motivatie

Rust en verteer

 

Blog

Hersenmist

Wat is narcisme

Seizoensgebonden affectieve stoornis

Digitale detox

Cognitieve gedragstherapie

Wat is schaduwwerk

Stigma op geestelijke gezondheid

Stoppen met piekeren

Stoppen met uitstellen

Hoe te stoppen met piekeren

 

Referenties

Compassie Definitie | Wat is Compassie

Hoe meer compassie te hebben: Een Mindful Gids ...

Compassie Definitie | Wat is Compassie

Wat is mededogen?

Mededogen vs. empathie: hun betekenis en welke te gebruiken

De inhoud van dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het wordt altijd aanbevolen om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voordat u veranderingen aanbrengt in uw gezondheid of als u vragen of zorgen hebt over uw gezondheid. Anahana is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie.

Welzijn

12 min read

Welzijn

Welzijn is een multidimensioneel concept dat een veelheid aan onderling verbonden factoren omvat. Het wordt algemeen erkend als de optimale staat van...

Benaderingsvermijdingsconflict

10 min read

Benaderingsvermijdingsconflict

Benaderings-vermijdingsconflict is een psychologisch dilemma waarbij een individu zich aangetrokken voelt tot een doel of stimulus en er negatieve...

Rust en digest

10 min read

Rust en digest

Rusten en verteren is als het indrukken van een resetknop en onszelf toestemming geven om gewoon te ademen en in vrede te zijn. Dus de volgende keer...

Emotionele volwassenheid

9 min read

Emotionele volwassenheid

Emotionele volwassenheid is van vitaal belang voor persoonlijke groei, veerkracht en empathie. Het gaat om het begrijpen en reguleren van emoties,...

Hoogfunctionerende angst

9 min read

Hoogfunctionerende angst

De fysieke en mentale tol van stress en angst kan het dagelijks functioneren van iemand beïnvloeden. Hoogfunctionerende angst kan verschillende...

Angst

11 min read

Angst

Angst is de algemene term die wordt gebruikt om verschillende angststoornissen te beschrijven. Deze stoornissen komen veel voor in de algemene...