6

Codeafhankelijkheid

Laatst bijgewerkt: december 24, 2023

Featured Image

Table of Contents

Er is sprake van codependency als iemand ongezond afhankelijk is van zijn naaste relaties.

Codeafhankelijkheid begrijpen

Codependency is een psychologisch begrip dat oorspronkelijk werd bedacht om relaties te beschrijven die worden gekenmerkt door buitensporige emotionele of psychologische afhankelijkheid, waarbij meestal een partner, familielid of vriend betrokken is met een pathologische aandoening of verslaving.

Het komt vaak voort uit een disfunctionele familiedynamiek en kan leiden tot ongezond gedrag en ongezonde patronen.

Een codependent persoon kan zich gedwongen voelen om aan de behoeften van anderen te voldoen, waarbij hij vaak zijn eigen behoeften, verlangens en welzijn verwaarloost.

Deze aandoening is niet alleen beperkt tot relaties met drugsgebruikers; het kan zich manifesteren in elke relatie waar sprake is van een onevenwichtige zorg, wat leidt tot faciliterende gedragingen, slechte grenzen en een ongezonde gehechtheid of afhankelijkheid.

Codeafhankelijkheid kan iemands geestelijke gezondheid, emotionele ontwikkeling en vermogen om een gezonde onderlinge afhankelijkheid in relaties te onderhouden, schaden.

Het vroegtijdig herkennen en aanpakken van afhankelijkheidspatronen is cruciaal voor het voorkomen van geestelijke gezondheidsproblemen en het cultiveren van bevredigende evenwichtige relaties.

Tekenen van codeafhankelijkheid

Het herkennen van codependency kan een uitdaging zijn, omdat de symptomen subtiel kunnen zijn. Hier zijn de belangrijkste symptomen die mensen in codependentierelaties vaak vertonen:

Laag zelfvertrouwen

 • Jezelf voortdurend vergelijken met anderen en je ontoereikend voelen.
 • Worstelen met perfectionisme en je beter willen voelen.

Mensen behagen

 • Er alles aan doen om het anderen naar de zin te maken, zelfs ten koste van je eigen behoeften en welzijn.
 • Angst voor afwijzing en overdreven inschikkelijkheid om anderen niet te ergeren.

Slechte grenzen

 • Moeite hebben om 'nee' te zeggen en je verantwoordelijk voelen voor de gevoelens, gedachten, acties, keuzes en het welzijn van anderen.
 • Grenzen overschrijden om je nodig te voelen of om te voorkomen dat je in de steek gelaten wordt.

Afhankelijkheid

 • Zwaar op anderen vertrouwen voor een gevoel van waarde en bevestiging.
 • Je angstig, rusteloos of ontevreden voelen als je alleen bent.

Obsessieve bezorgdheid voor anderen

 • Focussen op de problemen en behoeften van anderen terwijl je je eigen problemen en behoeften verwaarloost.
 • Ongevraagd advies, richting en hulp bieden.

Controleproblemen

 • Geloven dat anderen niet voor zichzelf kunnen zorgen.
 • Proberen mensen en situaties op te lossen, te beheersen en te controleren, zelfs als dat niet gerechtvaardigd is.

Ontkenning

 • Je gevoelens, behoeften en ervaringen negeren of bagatelliseren.
 • In ontkenning leven over de ernst van iemands problemen of die van een geliefde.

Deze symptomen, die vaak met elkaar samenhangen, creëren relatieverslaving, versterken codependent gedrag en kunnen de geestelijke gezondheid en het emotionele welzijn van de betrokkenen aanzienlijk schaden.

Oorzaken van codeafhankelijkheid

Disfunctionele familiedynamiek

Disfunctionele relaties in het gezin leggen vaak de basis voor de ontwikkeling van codependency.

In dergelijke gezinnen kunnen kinderen opgroeien in een omgeving die gekenmerkt wordt door inconsistentie, misbruik, verwaarlozing of de emotionele onbeschikbaarheid van codependent parents.

Deze negatieve jeugdervaringen kunnen een normale emotionele ontwikkeling belemmeren, wat op volwassen leeftijd leidt tot een voortdurende behoefte om anderen te behagen of te redden.

Deze mensen hebben vaak moeite met het stellen van grenzen en kunnen een intense verlatingsangst ervaren, wat hun codependent gedrag aanwakkert.

Persoonlijkheidsstoornissen

Persoonlijkheidsstoornissen, in het bijzonder afhankelijke persoonlijkheidsstoornis en borderline persoonlijkheidsstoornis kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van codependent relaties.

Mensen met deze stoornissen zijn vaak bang om verlaten te worden en kunnen zich vastklampen en onderdanig gedragen, wat kan leiden tot codependent tendensen.

Hun eigen behoeften en welzijn komen vaak op de tweede plaats als ze zich te veel richten op het voldoen aan de behoeften van hun romantische partners of andere familieleden, waardoor ze een verslaving aan goedkeuring en acceptatie ontwikkelen.

Substantieel misbruik

Drugsmisbruik is een andere belangrijke factor die bijdraagt aan codependency.

Wanneer een gezinslid worstelt met chemische afhankelijkheid, kunnen andere gezinsleden rollen en gedragingen aannemen om het evenwicht binnen de gezinseenheid te bewaren. Dit leidt vaak tot de ontwikkeling van codependent gedrag.

Mensen in zo'n omgeving kunnen hun eigen behoeften en gevoelens negeren om de rust te bewaren of om de verslaafde persoon te beschermen tegen de gevolgen van zijn gedrag.

Ze kunnen zich verantwoordelijk voelen voor de verslaving van hun geliefde en een afhankelijkheid van de relatie ontwikkelen, die vaak voortkomt uit een diepgeworteld verlangen om zich nodig en gewaardeerd te voelen.

In elk van deze scenario's is de ontwikkeling van codependency vaak aangeleerd gedrag, dat dient als een copingmechanisme om met pijn, stress en emotionele leegte om te gaan.

Het overwinnen van codependency vereist een bewuste inspanning om deze onderliggende problemen aan te pakken en al lang bestaande gedragspatronen te veranderen, waardoor individuen zelfvertrouwen kunnen opbouwen, gezonde grenzen kunnen stellen en bevredigende, wederzijds respectvolle relaties kunnen ontwikkelen.

Hoe codeafhankelijkheid romantische relaties beïnvloedt

Codeafhankelijkheid kan een grote invloed hebben op romantische relaties, waardoor ze vaak eenzijdig, onbevredigend en ongezond worden.

In codependent relaties kunnen individuen hun gevoel van eigenwaarde verliezen als ze te veel gericht zijn op de behoeften, gevoelens en problemen van hun partner.

De angst om alleen of in de steek gelaten te worden gaat vaak boven iemands welzijn, wat leidt tot een patroon van zelfopoffering en het onderdrukken van iemands verlangens en behoeften.

Dergelijke relaties worden gekenmerkt door een onevenwichtige machtsverhouding, waarbij de ene partner de rol van verzorger op zich neemt terwijl de andere partner afhankelijker en passiever wordt.

Deze dynamiek kan leiden tot wrok en frustratie, omdat de verzorger zich niet gewaardeerd en overweldigd voelt en de afhankelijke partner zich gesmoord en gecontroleerd voelt.

Deze onbalans belemmert de groei en autonomie van beide partners, wat leidt tot stagnatie en disfunctioneren in de relatie.

De codeafhankelijke partner kan ook moeite hebben met het stellen en handhaven van gezonde grenzen, waardoor het gedrag, de stemmingen en meningen van hun partner hen aanzienlijk beïnvloeden.

Ze kunnen het moeilijk vinden om hun behoeften, meningen en verlangens te uiten, wat leidt tot een verlies van identiteit en een gevoel van 'verloren zijn' in de relatie.

Dit gebrek aan gezonde onafhankelijkheid en wederzijds respect kan leiden tot aanzienlijke stress en ontevredenheid bij beide partners, waardoor de relatie onhoudbaar wordt.

Waarom codeafhankelijke relaties ongezond zijn

Codependency is inherent ongezond omdat het de emotionele groei en het welzijn van individuen belemmert.

Het bevordert een slopende afhankelijkheid van externe validatie en goedkeuring, wat kan leiden tot verwaarlozing van de eigen gevoelens, behoeften en welzijn, wat vaak kan leiden tot geestelijke ziekten.

Een codependent persoon worstelt vaak met een laag gevoel van eigenwaarde, en voelt zich onwaardig voor liefde en zorg tenzij hij of zij voldoet aan de behoeften van anderen.

Deze voortdurende zelfverwaarlozing kan leiden tot geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen zoals angst, depressie en chronische stress.

In een codependent relatie bestendigen de faciliterende en reddende gedragingen ongezonde patronen, waardoor beide individuen niet kunnen leren en groeien.

De verzorger kan de afhankelijke partner ervan weerhouden om de natuurlijke gevolgen van hun daden onder ogen te zien, waardoor hun persoonlijke groei en het vermogen om gezonde copingmechanismen te ontwikkelen wordt belemmerd.

Deze cyclus van afhankelijkheid en zorg creëert een barrière voor echte intimiteit, omdat beide partners hun ware zelf en behoeften niet open en eerlijk kunnen uiten.

Het aanpakken van de onderliggende oorzaken van codependency en het veranderen van deze gedragspatronen is cruciaal voor het opbouwen van eigenwaarde, het verbeteren van de geestelijke gezondheid en het ontwikkelen van gezonde, evenwichtige en wederzijds bevredigende relaties.

Hoe codeafhankelijkheid overwinnen

Het overwinnen van codependent gedrag en het veranderen van ongezond gedrag binnen relaties houdt in dat je ongezonde patronen moet herkennen en je moet inzetten om ze te veranderen. Hieronder volgen enkele stappen om deze reis te beginnen.

Professionele hulp zoeken

 • Het volgen van een gesprekstherapie, zoals cognitieve gedragstherapie, kan de onderliggende problemen aanpakken en je de tools geven om gezondere copingmechanismen te ontwikkelen.
 • Overweeg gezinstherapie om disfunctionele familiedynamiek aan te pakken en de communicatie te verbeteren.

Leer jezelf kennen

 • Leer meer over codependency, de oorzaken en de gevolgen ervan om de patronen en gedragingen beter te begrijpen.
 • Verken bronnen over het opbouwen van zelfvertrouwen en het stellen van gezonde grenzen.

Ontwikkel zelfbewustzijn

 • Denk regelmatig na over je eigen behoeften, gevoelens en verlangens.
 • Identificeer je codeafhankelijke gedachten en gedrag en daag ze uit.

Grenzen stellen

 • Communiceer je grenzen en houd je eraan.
 • Leer 'nee' te zeggen en geef prioriteit aan je eigen behoeften en welzijn.

Onafhankelijkheid bevorderen

 • Moedig autonomie en zelfredzaamheid aan in je relaties.
 • Ontwikkel hobby's en interesses buiten je relaties en besteed daar tijd aan.

Gezonde relaties onderhouden

 • Zoek relaties die wederzijds respectvol, evenwichtig en ondersteunend zijn.
 • Vermijd relaties die eenzijdig zijn of waarin je je behoeften en gevoelens moet onderdrukken.

Zelfzorg

Geef prioriteit aan je mentale, emotionele en fysieke welzijn. Ontwikkel een routine met regelmatige lichaamsbeweging, een evenwichtig dieet, voldoende slaap en ontspanningstechnieken.

Onthoud dat het overwinnen van codependency geleidelijk gaat en voortdurende inspanning, zelfreflectie en steun van dierbaren en professionals in de geestelijke gezondheidszorg vereist.

Het gaat over het herwinnen van zelfvertrouwen, leren jezelf te waarderen, gezonde grenzen stellen en oprechte banden met anderen koesteren.

Individuen kunnen zich bevrijden van codeafhankelijkheid en een bevredigender, evenwichtiger en vreugdevoller leven leiden en floreren in toekomstige relaties.

Veelgestelde vragen over codeafhankelijkheid

Kan een persoon die codependent is relaties opbouwen en onderhouden?

Een persoon die afhankelijk is van anderen kan leren om gezonde, evenwichtige relaties op te bouwen, maar dit vereist vaak opzettelijke inspanning en mogelijk professionele interventie.

Door de onderliggende problemen die leiden tot codependent gedrag aan te pakken, gezonde grenzen te leren stellen en zich te richten op persoonlijke groei en zelfzorg, kunnen individuen de vaardigheden ontwikkelen om gezonde en wederzijds bevredigende relaties te onderhouden.

Kunnen codependenten liefhebben?

Codependenten zijn in staat om lief te hebben, maar hun liefde wordt vaak overschaduwd door de behoefte om nodig te zijn, wat leidt tot een ongezonde relatiedynamiek.

De angst om in de steek gelaten te worden en een laag gevoel van eigenwaarde kunnen ertoe leiden dat ze zich te veel inspannen om relaties vast te houden, waarbij ze liefde verwarren met redding en zorgzaamheid.

Door hun problemen te verwerken kunnen ze liefde op een meer evenwichtige, bevredigende manier ervaren en uitdrukken.

Hoe weet ik of ik codeafhankelijke neigingen heb?

Om codependency te herkennen moet je zelfreflectie toepassen en eerlijk zijn over je relatiepatronen en gedrag.

Als je merkt dat je consequent je eigen behoeften verwaarloost om aan de behoeften van anderen te voldoen, moeite hebt met het stellen en handhaven van grenzen, een laag gevoel van eigenwaarde ervaart en overmatig bang of angstig bent om in de steek gelaten te worden, heb je misschien te maken met codependency.

Referenties

Co-afhankelijkheid | Geestelijke Gezondheid Amerika

De geleefde ervaring van codeafhankelijkheid - Bacon e.a., (2020)

Codependency

Wat moet je weten over codeafhankelijke relaties?

Een verkenning van de ervaring van codependency - Bacon, (2015)

Disclaimer

De inhoud van dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het wordt altijd aanbevolen om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voordat u veranderingen aanbrengt in uw gezondheid of als u vragen of zorgen hebt over uw gezondheid. Anahana is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie.