5

Társfüggőség

Utolsó frissítés: december 24, 2023

Featured Image

Table of Contents

A társfüggőség akkor tapasztalható, amikor az egyén egészségtelenül függ a legközelebbi kapcsolataitól.

A társfüggőség megértése

A társfüggőség egy pszichológiai fogalom, amelyet eredetileg a túlzott érzelmi vagy pszichológiai függőséggel jellemezhető kapcsolatok leírására találtak ki, jellemzően egy kóros állapotban lévő vagy függőségben szenvedő partner, családtag vagy barát bevonásával.

Gyakran diszfunkcionális családi dinamikából ered, és egészségtelen viselkedéshez és mintákhoz vezethet.

A társfüggő személy úgy érezheti, hogy kénytelen mások igényeit kielégíteni, és eközben gyakran elhanyagolja saját igényeit, vágyait és jólétét.

Ez az állapot nem csak a szerhasználókkal való kapcsolatokra korlátozódik; bármilyen kapcsolatban megnyilvánulhat, ahol a gondoskodás egyensúlya megbomlik, ami lehetővé tevő viselkedéshez, rossz határokhoz és egészségtelen kötődéshez vagy függőséghez vezet.

A társfüggőség károsíthatja a mentális egészséget, az érzelmi fejlődést és az egészséges kölcsönös függőség fenntartásának képességét a kapcsolatokban.

A társfüggőségi minták korai felismerése és kezelése kulcsfontosságú a mentális egészségügyi problémák megelőzésében és a kiegyensúlyozott, teljes értékű kapcsolatok ápolásában.

A társfüggőség jelei

A társfüggőség felismerése kihívást jelenthet, mivel a jelek finomak lehetnek. Íme a legfontosabb tünetek, amelyeket a társfüggő kapcsolatokban élő személyek gyakran mutatnak:

Alacsony önbecsülés

 • Állandóan másokhoz hasonlítgatja magát, és elégtelennek érzi magát.
 • Küzd a perfekcionizmussal, és jobban kell éreznie magát.

Emberbarátok

 • Mások kedvében járni, akár saját szükségleteink és jólétünk rovására is.
 • Félelem az elutasítástól és túlzott alkalmazkodás, hogy elkerülje mások elégedetlenségét.

Rossz határok

 • Nehezen tud nemet mondani, és felelősnek érzi magát mások érzéseiért, gondolataiért, tetteiért, döntéseiért és jólétéért.
 • A határok átlépése, hogy szükségét érezzék, vagy hogy elkerüljék az elhagyatottságot.

Függőség

 • Nagymértékben támaszkodik másokra az érték- és érvényességérzetét illetően.
 • Szorongás, nyugtalanság vagy elégedetlenség érzése, ha egyedül van.

Megszállott aggodalom másokért

 • Mások problémáira és szükségleteire való fixálódás, miközben a saját problémáinkat elhanyagoljuk.
 • Kéretlen tanácsok, útmutatás és segítség nyújtása.

Ellenőrzési kérdések

 • Azt hinni, hogy mások képtelenek gondoskodni magukról.
 • Az emberek és helyzetek javításának, irányításának és ellenőrzésének kísérlete, még akkor is, ha az nem indokolt.

Tagadás

 • Az érzések, szükségletek és tapasztalatok figyelmen kívül hagyása vagy lekicsinyítése.
 • Tagadásban élni saját vagy szerettei problémáinak súlyosságával kapcsolatban.

Ezek a gyakran egymással összefüggő tünetek kapcsolati függőséget hoznak létre, megerősítik a társfüggő viselkedést, és jelentősen ronthatják az érintettek mentális egészségét és érzelmi jólétét.

A társfüggőség okai

Diszfunkcionális családi dinamika

A családon belüli diszfunkcionális kapcsolatok gyakran megalapozzák a társfüggőség kialakulását.

Az ilyen családokban a gyermekek olyan környezetben nőhetnek fel, amelyet következetlenség, bántalmazás, elhanyagolás vagy a társfüggő szülők érzelmi elérhetetlensége jellemez.

Ezek a kedvezőtlen gyermekkori élmények akadályozhatják a normális érzelmi fejlődést, ami felnőttkorban a másoknak való megfelelés vagy mások megmentésének állandó igényéhez vezet.

Ezek az egyének gyakran nehezen szabnak határokat, és intenzív félelmet élhetnek át az elhagyatottságtól, ami táplálja társfüggő viselkedésüket.

Személyiségzavarok

A személyiségzavarok, különösen a függő személyiségzavar és a borderline személyiségzavar hozzájárulhatnak a társfüggő kapcsolatok kialakulásához.

Az ilyen rendellenességekben szenvedő személyek gyakran félnek az elhagyástól, és ragaszkodó és alárendelt viselkedést tanúsíthatnak, ami társfüggő tendenciákhoz vezethet.

Saját szükségleteik és jólétük gyakran másodlagossá válnak, mivel túlzottan a romantikus partnerük vagy más családtagok igényeinek kielégítésére összpontosítanak, kialakítva a függő személy jóváhagyás és elfogadás iránti függőségét.

Kábítószerrel való visszaélés

A kábítószerrel való visszaélés egy másik jelentős tényező, amely hozzájárul a társfüggőséghez.

Amikor egy családtag kémiai függőséggel küzd, a többi családtag szerepeket és viselkedési formákat vehet fel, hogy fenntartsa az egyensúlyt a családi egységen belül. Ez gyakran társfüggő viselkedés kialakulásához vezet.

Az ilyen környezetben az emberek figyelmen kívül hagyhatják saját szükségleteiket és érzéseiket, hogy fenntartsák a békét, vagy hogy megvédjék a függő személyt viselkedésének következményeitől.

Előfordulhat, hogy felelősnek érzik magukat szerettük függőségéért, és függőséget alakítanak ki a kapcsolatban, ami gyakran abból a mélyen gyökerező vágyból fakad, hogy érezzék, szükség van rájuk és értékelik őket.

Mindegyik esetben a társfüggőség kialakulása gyakran tanult viselkedés, amely a fájdalom, a stressz és az érzelmi üresség kezelésének megküzdési mechanizmusaként szolgál.

A társfüggőség leküzdése tudatos erőfeszítést igényel, hogy foglalkozzunk ezekkel a mögöttes problémákkal, és megváltoztassuk a régóta kialakult viselkedési mintákat, lehetővé téve az egyén számára, hogy önbecsülést építsen, egészséges határokat állítson fel, és teljes értékű, kölcsönösen tiszteletteljes kapcsolatokat alakítson ki.

Hogyan befolyásolja a társfüggőség a romantikus kapcsolatokat?

A társfüggőség nagymértékben befolyásolhatja a romantikus kapcsolatokat, gyakran egyoldalúvá, kielégíthetetlenné és egészségtelenné téve azokat.

A társfüggő kapcsolatokban az egyének elveszíthetik önismeretüket, mivel túlzottan a partnerük szükségleteire, érzéseire és problémáira koncentrálnak.

Az egyedülléttől vagy elhagyatottságtól való félelem gyakran felülírja az egyén jólétét, ami az önfeláldozás és a vágyak és szükségletek elfojtásának mintájához vezet.

Az ilyen kapcsolatokra jellemző a hatalom kiegyensúlyozatlansága, az egyik partner gondviselő szerepet vállal, míg a másik partner inkább függővé és passzívvá válhat.

Ez a dinamika nehezteléshez és frusztrációhoz vezethet, mivel a gondozó úgy érzi, hogy nem értékelik és túlterhelt, a függő partner pedig úgy érzi, hogy megfojtják és irányítják.

Ez az egyensúlyhiány akadályozza mindkét partner növekedését és autonómiáját, ami stagnáláshoz és működési zavarokhoz vezet a kapcsolatban.

A társfüggő partner azzal is küzdhet, hogy egészséges határokat szabjon és tartson fenn, és hagyja, hogy partnere viselkedése, hangulata és véleménye jelentősen befolyásolja őt.

Előfordulhat, hogy nehezen tudják kifejezni szükségleteiket, véleményüket és vágyaikat, ami az identitásuk elvesztéséhez és a kapcsolatukban való "elveszettség" érzéséhez vezet.

Az egészséges függetlenség és a kölcsönös tisztelet hiánya mindkét partner számára jelentős stresszhez és elégedetlenséghez vezethet, ami a kapcsolatot fenntarthatatlanná teszi.

Miért egészségtelenek a társfüggő kapcsolatok

A társfüggőség eredendően egészségtelen, mivel akadályozza az egyén érzelmi fejlődését és jólétét.

Ez elősegíti a külső megerősítésre és jóváhagyásra való gyengítő függőséget, ami a saját érzések, szükségletek és jólét elhanyagolásához vezethet, ami gyakran mentális betegségekhez vezethet.

A társfüggő személy gyakran küzd alacsony önbecsüléssel, úgy érzi, hogy nem méltó a szeretetre és a törődésre, hacsak nem elégíti ki mások igényeit.

Ez a folyamatos önmegtagadás mentális és fizikai egészségügyi problémákhoz vezethet, mint például szorongás, depresszió és krónikus stressz.

Egy társfüggő kapcsolatban a megengedő és megmentő viselkedés fenntartja az egészségtelen mintákat, és megakadályozza mindkét személyt a tanulásban és a fejlődésben.

A gondozó megakadályozhatja, hogy a függő partner szembesüljön tetteinek természetes következményeivel, akadályozva ezzel személyes fejlődését és egészséges megküzdési mechanizmusok kialakításának képességét.

A függőség és a gondoskodás e körforgása akadályozza az igazi intimitást, mivel mindkét partner nem tudja nyíltan és őszintén kifejezni valódi énjét és szükségleteit.

A társfüggőség kiváltó okainak kezelése és e viselkedési minták megváltoztatása kulcsfontosságú az önértékelés építéséhez, a mentális egészség javításához, valamint az egészséges, kiegyensúlyozott és kölcsönösen kielégítő kapcsolatok kialakításához.

Hogyan győzzük le a társfüggőséget

A társfüggő viselkedés leküzdése és a kapcsolatokon belüli egészségtelen viselkedés megváltoztatása magában foglalja az egészségtelen minták felismerését és a változtatásuk melletti elköteleződést. Az alábbiakban néhány lépést mutatunk be ennek az útnak a megkezdéséhez.

Szakmai segítség kérése

 • A beszélgető terápia, például a kognitív viselkedésterápia foglalkozhat a mögöttes problémákkal, és eszközöket biztosíthat Önnek az egészségesebb megküzdési mechanizmusok kialakításához.
 • Fontolja meg a családterápiát a diszfunkcionális családi dinamika kezelése és a kommunikáció javítása érdekében.

Képezd magad

 • Ismerje meg a társfüggőséget, annak okait és hatásait, hogy jobban megértse a mintákat és viselkedésformákat.
 • Fedezze fel az önbecsülés építésével és az egészséges határok felállításával kapcsolatos forrásokat.

Fejlessze az önismeretet

 • Gondolkodjon el rendszeresen saját szükségletein, érzésein és vágyain.
 • Azonosítsa és kérdőjelezze meg a társfüggő gondolatait és viselkedését.

Határok megállapítása

 • Közölje a határait, és tartsa be azokat.
 • Tanuljon meg nemet mondani, és helyezze előtérbe saját szükségleteit és jólétét.

Függetlenség elősegítése

 • Ösztönözze az autonómiát és az önállóságot a kapcsolataiban.
 • Fejlessze ki hobbijait és érdeklődési körét a kapcsolatain kívül, és fordítson időt ezek ápolására.

Egészséges kapcsolatok ápolása

 • Keresse a kölcsönösen tiszteletteljes, kiegyensúlyozott és támogató kapcsolatokat.
 • Kerülje az olyan kapcsolatokat, amelyek egyoldalúak, vagy amelyek szükségessé teszik, hogy elnyomja szükségleteit és érzéseit.

Gyakorolja az öngondoskodást

Helyezze előtérbe a mentális, érzelmi és fizikai jólétét. alakítson ki olyan rutint, amely magában foglalja a rendszeres testmozgást, a kiegyensúlyozott étrendet, a megfelelő alvást és a relaxációs technikákat.

Ne feledje, hogy a társfüggőség leküzdése fokozatos, és folyamatos erőfeszítést, önreflexiót, valamint szerettei és mentális egészségügyi szakemberek támogatását igényli.

Az önbecsülés újjáépítéséről, önmagunk megbecsülésének megtanulásáról, az egészséges határok kialakításáról és a másokkal való valódi kapcsolatok ápolásáról van szó.

Az egyének megszabadulhatnak a társfüggőségtől, és teljesebb, kiegyensúlyozottabb és örömtelibb életet élhetnek, és a jövőbeni kapcsolataikban is boldogulhatnak.

Gyakran ismételt kérdések a társfüggőségről

Tud-e egy kodependens személy kapcsolatokat építeni és fenntartani?

Egy társfüggő személy megtanulhat egészséges, kiegyensúlyozott kapcsolatokat építeni, de ez gyakran szándékos erőfeszítést és esetleg szakmai beavatkozást igényel.

A társfüggő viselkedéshez vezető alapvető problémák kezelésével, az egészséges határok felállításának megtanulásával, valamint a személyes fejlődésre és az öngondoskodásra való összpontosítással az egyének olyan készségeket fejleszthetnek ki, amelyek segítségével egészséges és kölcsönösen kielégítő kapcsolatokat tarthatnak fenn.

Tudnak-e szeretni a kodependensek?

A társfüggők képesek a szeretetre, de szeretetüket gyakran beárnyékolja az a szükséglet, hogy szükség legyen rájuk, ami egészségtelen kapcsolati dinamikához vezet.

Az elhagyástól való félelem és az alacsony önbecsülés arra késztetheti őket, hogy túlságosan is ragaszkodjanak a kapcsolataikhoz, és a szeretetet összekeverjék a megmentéssel és a gondoskodással.

A problémáik feldolgozásával kiegyensúlyozottabb, teljesebb módon élhetik meg és fejezhetik ki a szeretetet.

Honnan tudhatom, hogy vannak-e kodependens hajlamaim?

A társfüggőség felismerése magában foglalja az önreflexiót és az őszinteséget a kapcsolati mintáiddal és viselkedéseddel kapcsolatban.

Ha azt tapasztalja, hogy folyamatosan elhanyagolja saját szükségleteit mások szükségleteinek kielégítése érdekében, küzd a határok felállításával és betartásával, alacsony önbecsülést tapasztal, és túlzottan fél vagy szorong az elhagyatottságtól, akkor társfüggőséggel lehet dolga.

Hivatkozások

Társfüggőség | Mental Health America

A társfüggőség megélt tapasztalata - Bacon et al., (2020)

Társfüggőség

Mit kell tudni a társfüggő kapcsolatokról?

A társfüggőség tapasztalatának feltárása - Bacon, (2015)

Felelősségi nyilatkozat

A cikk tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, és nem helyettesíti a szakszerű orvosi tanácsadást, diagnózist vagy kezelést. Mindig ajánlott konzultálni egy képzett egészségügyi szolgáltatóval, mielőtt bármilyen egészséggel kapcsolatos változtatást hajtana végre, vagy ha bármilyen kérdése vagy aggodalma van az egészségével kapcsolatban. Az Anahana nem vállal felelősséget semmilyen hibáért, mulasztásért vagy következményért, amely a közölt információk használatából adódhat.