Feltételek

Most frissítve: február 17, 2022

A jelen Általános Szerződési Feltételek ("Feltételek", "ÁSZF") szabályozzák az Ön és az Anahana Wellness Inc. ("mi", "mi" vagy "miénk") által üzemeltetett https://www.anahana.com weboldal (a "Szolgáltatás") közötti kapcsolatot.

Kérjük, hogy a Szolgáltatás használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használata a jelen Feltételek elfogadásán és betartásán alapul. A jelen Feltételek minden látogatóra, felhasználóra és más személyre vonatkoznak, aki hozzáfér a Szolgáltatáshoz vagy használja azt.

A Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön elfogadja a jelen Feltételeket, és elfogadja azok valamennyi jogi következményét. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, akár részben, akár egészben, kérjük, ne használja a Szolgáltatást.

 

SZELLEMI TULAJDONOK

A Szolgáltatás és minden tartalom, beleértve, de nem kizárólagosan a szöveget, képeket, grafikákat vagy kódot, az Anahana Wellness Inc. tulajdonát képezi, és szerzői jog, védjegyek, adatbázis és egyéb szellemi tulajdonjogok által védett. A Szolgáltatás különböző területein található anyagokat kizárólag saját, nem kereskedelmi célú felhasználás céljából jelenítheti meg és másolhatja, töltheti le vagy nyomtathatja ki részleteiben. Minden más felhasználás szigorúan tilos, és sértheti a szerzői jogokat, védjegyeket és egyéb törvényeket. A jelen Feltételek nem adnak Önnek engedélyt az Anahana Wellness Inc. vagy kapcsolt vállalkozásai védjegyeinek használatára. Ön továbbá beleegyezik, hogy a Szolgáltatásból letöltött anyagokból nem használ, nem változtat meg és nem töröl semmilyen tulajdonjogi bejegyzést.

 

Hivatkozások más weboldalakra

A Szolgáltatás tartalmazhat olyan harmadik fél webhelyeire vagy szolgáltatásaira mutató linkeket, amelyek nem az Anahana Wellness Inc. tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.

Anahana Wellness Inc. nem ellenőrzi és nem vállal felelősséget harmadik felek weboldalainak vagy szolgáltatásainak tartalmáért, adatvédelmi politikájáért vagy gyakorlatáért. Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Anahana Wellness Inc. sem közvetlenül, sem közvetve nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen weboldalakon vagy szolgáltatásokon keresztül elérhető tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata vagy az azokban való megbízás okoz vagy állítólagosan okozhat.

Enyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el a meglátogatott harmadik féltől származó webhelyek vagy szolgáltatások általános szerződési feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

 

FELSZÓLÍTÁS

A Szolgáltatásunkhoz való hozzáférést bármely okból, beleértve, de nem kizárólagosan, a Feltételek megszegése esetén, előzetes értesítés vagy felelősségvállalás nélkül, azonnal megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük.

A Feltételek minden rendelkezése a felmondás után is fennmarad, beleértve, korlátozás nélkül, a tulajdonjogi rendelkezéseket, a szavatossági kizárásokat, a kártérítést és a felelősség korlátozását.

A felmondáskor az Ön joga a Szolgáltatás használatára azonnal megszűnik.

 

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és ártalmatlanítja az Anahana Wellness Inc.-t, annak megbízóit, tisztségviselőit, igazgatóit, képviselőit, alkalmazottait, vállalkozóit, licencadóit, engedélyeseit, beszállítóit és ügynökeit minden követelés, veszteség, kár, kötelezettség, költség, kereset vagy követelés alól.

Ezek közé tartoznak, de nem kizárólagosan: (a) a Szolgáltatás Ön általi használatából eredő jogi és számviteli költségek; (b) a jelen Feltételek bármelyikének megszegése; és (c) minden, a Szolgáltatásban közzétett vagy oda feltöltött dolog.

 

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Anahana Wellness Inc, igazgatói, alkalmazottai, partnerei, ügynökei, beszállítói vagy kapcsolt vállalkozásai nem vállalnak felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, közvetlen vagy közvetett, véletlen, különleges, következményes vagy büntető jellegű kárért, beleértve korlátozás nélkül a gazdasági veszteséget, az elektronikus adathordozók vagy adatok elvesztését vagy károsodását, a goodwillt vagy más immateriális veszteségeket, amelyek (i) a Szolgáltatáshoz való hozzáféréséből vagy annak használatából erednek; (ii) a Szolgáltatáshoz való hozzáférés vagy annak használatának lehetetlenségéből; (iii) bármely harmadik félnek a Szolgáltatáson belüli vagy azzal kapcsolatos magatartásából vagy tartalmából; (iv) a Szolgáltatásból vagy a Szolgáltatáson keresztül szerzett bármely tartalomból; és (v) az Ön adatátviteléhez vagy tartalmához való jogosulatlan hozzáférésből, annak felhasználásából vagy megváltoztatásából, függetlenül attól, hogy ez garancián, szerződésen, jogellenes károkozáson (beleértve a gondatlanságot is) vagy bármely más jogi igényen alapul, függetlenül attól, hogy tájékoztattak-e minket az ilyen kár lehetőségéről, és még akkor is, ha az itt meghatározott jogorvoslatról kiderül, hogy nem érte el alapvető célját.

 

FELELŐSSÉGMENTESÍTÉS ÉS A JOGOK NEMVÁLLALÁSA

Anahana Wellness Inc. semmilyen garanciát, nyilatkozatot vagy szavatosságot nem vállal a weboldal és a kapcsolódó technológia tekintetében. A törvény által megengedett legteljesebb mértékben kizárunk minden állítólagosan alkalmazandó garanciát, feltételt és feltételt. A Szolgáltatás használata kizárólag az Ön kockázatára történik. A Szolgáltatás "AS IS" és "AS AVAILABLE" alapon kerül rendelkezésre bocsátásra. A Szolgáltatást bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül nyújtjuk, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra, a jogsértésmentességre vagy a teljesítés menetére vonatkozó hallgatólagos garanciákat, kivéve a Kanada bármely tartományának törvényei által előírtakat. Ilyen esetekben a szükséges mértékben a tartományi törvények alkalmazandók.

Anahana Wellness Inc. leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai és licencadói nem garantálják, hogy a) a Szolgáltatás megszakítás nélkül, biztonságosan vagy bármely adott időpontban vagy helyen elérhető lesz; b) a hibák vagy hiányosságok kijavításra kerülnek; c) a Szolgáltatás mentes a vírusoktól vagy más káros összetevőktől, vagy d) a Szolgáltatás használatának eredményei megfelelnek az Ön igényeinek.

Ha Ön megszegi a jelen Feltételek bármelyikét, és az Anahana Wellness Inc. úgy dönt, hogy nem cselekszik azonnal, vagy úgy dönt, hogy egyáltalán nem cselekszik, az Anahana Wellness Inc. továbbra is jogosult minden jogra és jogorvoslatra bármely későbbi időpontban, vagy bármely más helyzetben, amikor Ön megszegi a jelen Feltételeket. Az Anahana Wellness Inc. nem mond le semmilyen jogáról. Az Anahana Wellness Inc. nem vállal felelősséget a jelen Feltételek olyan állítólagos megszegéséért, amelyet rajta kívül álló körülmények okoznak. A jelen Feltételekben nem részes félnek minősülő személynek nincs végrehajtási joga.

A jelen Feltételek szerinti jogait nem ruházhatja át, nem adhat allicencet vagy más módon nem ruházhatja át.

 

KIZÁRÁSOK

A fentiek szerint egyes joghatóságok nem teszik lehetővé bizonyos garanciák kizárását, illetve a következményes vagy véletlen károkért való felelősség kizárását vagy korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak Önre. Kanada tartományi törvényei vonatkozhatnak bizonyos termékekre és nyújtott szolgáltatásokra.

 

Állami jog

Ezekre a feltételekre Ontario tartomány és Kanada törvényei vonatkoznak, és azokat az adott esetben Ontario tartomány és Kanada törvényei szerint kell értelmezni és érvényesíteni.

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését az illetékes bíróság érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, akkor a jelen Feltételek fennmaradó rendelkezései hatályban maradnak. A jelen Feltételek képezik a teljes megállapodást kettőnk között a Szolgáltatással kapcsolatban, és hatályon kívül helyeznek és felváltanak minden korábbi, a Szolgáltatással kapcsolatos szóbeli vagy egyéb megállapodást.

 

VÁLTOZÁSOK

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk vagy helyettesítsük a jelen Feltételeket. Ha a módosítás lényeges, ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy legalább 30 nappal az új feltételek hatályba lépése előtt értesítést küldjünk. Azt, hogy mi minősül lényeges módosításnak, saját belátásunk szerint határozzuk meg.

Azzal, hogy a módosítások hatályba lépését követően továbbra is hozzáfér vagy használja a Szolgáltatásunkat, Ön elfogadja, hogy a módosított feltételek kötelező érvényűek. Ha nem ért egyet az új feltételekkel, részben vagy egészben, kérjük, hagyja abba a weboldal és a Szolgáltatás használatát.

 

KONTAKTUS

Ha bármilyen kérdése van a jelen Feltételekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Általános Szerződési Feltételek https://www.anahana.com