5

Zelfbewustzijn

Laatst bijgewerkt: augustus 11, 2022

Featured Image

Table of Contents

Een eenvoudige definitie van zelfbewustzijn is het hebben van een goed inzicht in zichzelf. Zelfbewustzijn vereist dat mensen naar binnen kijken en nadenken over motivaties, gedachten, gevoelens en patronen, waarbij ze zich losmaken van de invloed van de buitenwereld om zich innerlijk opnieuw te verbinden.

 

WAT IS ZELFBEWUSTZIJN?

vrouw kijkt naar zichzelf in de spiegel, probeert zelfbewust te zijn

Er zijn twee hoofdtypen zelfbewustzijn - intern en extern. Innerlijk zelfbewustzijn is het ontwikkelen van kennis en begrip van het innerlijk zelf. Uiterlijk zelfbewustzijn beschrijft een begrip van hoe men zichzelf presenteert aan de buitenwereld en omgaat met mensen.

Om een bepaald niveau van zelfbewustzijn te ontwikkelen, moet men nadenken over zijn interne gedachten, gevoelens, motivaties en waarden. Zelfontdekking en reflectie bevorderen een beter begrip van iemands emoties en emotionele reacties. Inzicht in onze emotionele toestand leidt tot een beter begrip van onze handelingen en gedragingen.

Een groter zelfbewustzijn weerstaat invloeden van buitenaf, ondersteunt de besluitvorming en verbetert de emotionele regulatie, terwijl het belangrijkste instrument voor de ontwikkeling van zelfbewustzijn, meditatie, ruimte geeft voor gerichte introspectie en zelfreflectie.

Tijdens meditatie ontwikkelt zich zelfbewustzijn door het erkennen van interne gedachten en gevoelens die opkomen tijdens de beoefening. Mindfulness meditatie geeft tijd en ruimte om te focussen zonder invloed van buitenaf, omdat het gericht is op het herkennen van gedachten en emotionele patronen zonder oordeel. Mindfulness geeft de mogelijkheid tot zelfreflectie en her-evaluatie van persoonlijk gedrag en denkpatronen.

 

VOORDELEN VAN ZELFBEWUSTZIJN

voordelen van zelfbewustzijn

Zelfbewustzijn is goed voor het algemeen welzijn en de geestelijke gezondheid. Het is ook een essentieel aspect van zelfontplooiing, verbonden met het leren van vaardigheden en het bereiken van doelen. Een groter gevoel van zelfbewustzijn stelt mensen in staat hun waarden te begrijpen en interne motivaties te identificeren.

Dit is het concept van intrinsieke motivatie, dat is de motivatie voor interne in plaats van externe beloningen. Intrinsieke motivatie is van vitaal belang om je betrokken, toegewijd en vervuld te voelen. Zelfbewustzijn helpt bij het identificeren van de inherente motiverende factoren en bij het weerstaan van vooroordelen en invloeden van buitenaf, wat leidt tot meer voldoening.

Een groter zelfbewustzijn helpt bij de ontwikkeling van emotionele intelligentie, die van vitaal belang is voor het stimuleren van motivatie en creativiteit, het ontwikkelen van empathie, sterkere interpersoonlijke relaties en soepele communicatie. Studies tonen aan dat een hoge emotionele intelligentie van cruciaal belang is in leidinggevende posities.

Inzicht in en bewustwording van emotionele toestanden helpen bij het beheersen van reacties. De vecht- of vluchtstressreactie vermindert iemands vermogen om beslissingen te nemen, terwijl zelfbewustzijn en emotionele intelligentie helpen om die reactie te overwinnen en logische beslissingen te nemen bij het ervaren van die emoties.

Een ander voordeel van zelfbewustzijn is dat het eigenwaarde en zelfvertrouwen helpt opbouwen, omdat gezonde introspectie en zelfreflectie niet gericht moeten zijn op zelfveroordeling of kritisch zijn. Introspectie kan soms worden verward met herkauwen, wat inhoudt dat men vastzit in negatieve denkpatronen. Bij het ontwikkelen van gezond zelfbewustzijn, moet reflectie productief en niet-oordelend zijn.

Ten slotte heeft zelfbewustzijn een positieve invloed op creativiteit, besluitvorming en productiviteit. Een studie toonde aan dat zeer zelfbewuste mensen de neiging hebben om meer proactief te zijn in een werkomgeving.

 

KENMERKEN VAN ZELFBEWUSTZIJN

Tekenen van zelfbewustzijn zijn onder meer het hebben van solide en gezonde relaties met anderen. Mensen met een hoog zelfbewustzijn kunnen hun persoonlijke doelen en waarden identificeren, waardoor ze beslissingen kunnen nemen en meer controle over hun leven hebben.

Het is gemakkelijk om een diep zelfbewust individu te herkennen door naar zijn gedrag te kijken en naar zijn gedachtegang te luisteren. Zelfbewuste mensen zijn niet bang om verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden en voor andere mensen. Ze zijn meestal eerlijk, tonen absolute transparantie in hun woorden, en zijn van nature zeer empathisch. Een van de belangrijkste tekenen dat een persoon zelfbewust is, is de verhouding tussen luisteren en praten. Degenen met een verhoogd gevoel van zelfbewustzijn zijn grote en diepe luisteraars.

Het is heel belangrijk te begrijpen dat er niet zoiets bestaat als objectief zelfbewustzijn. Hoewel zelfbewustzijn een dieper begrip van het zelf mogelijk maakt, voert men zelfevaluatie uit vanuit een persoonlijk perspectief.

 

HOE ZELFBEWUSTZIJN VAARDIGHEDEN TE VERBETEREN

hoe zelfbewustzijn op te bouwen

Er zijn vele manieren om zelfbewustzijn te ontwikkelen. Eén manier om het zelfbewustzijn te vergroten is door tijd te besteden aan het begrijpen van zichzelf en het schetsen van kernwaarden en persoonlijke aspiraties. Dit kan worden gedaan door middel van journaling of het maken van lijsten met doelen. Journaling voor zelfreflectie helpt om emoties en typische emotionele reacties verder te identificeren. Het is nuttig om perspectief van buitenaf te krijgen, bijvoorbeeld door vrienden en familie te vragen hoe u op bepaalde situaties reageert.

Ook kan het vragen om feedback op de werkplek het bewustzijn van iemands sterke punten en uitdagingen op het carrièrepad vergroten. Het uitproberen van nieuwe activiteiten en ervaringen en het bewust worden van jezelf in die omgeving helpt om het niveau van zelfbewustzijn verder te verhogen. Een ontwikkeld zelfbewustzijn maakt het ook mogelijk om eerlijke feedback en verschillende perspectieven te ontvangen zonder een sterk verlangen om te personaliseren.

 

HOE MEDITATIE HET INTERNE ZELFBEWUSTZIJN VERGROOT

hoe meditatie het zelfbewustzijn vergroot

Zelfbewustzijnsleer is een centraal principe van mindfulness meditatie. Mindfulness meditatie helpt bij het cultiveren van zelfbewustzijn door de tijd te gunnen om het bewustzijn te verschuiven van de uiterlijke wereld naar de innerlijke wereld. Mindfulness meditatie zal de focus op de gevoelens en onbewuste gedachten versterken en ze accepteren voor wat ze zijn. Mindfulness beoefening vereist dat men in het huidige moment is en objectief naar binnen kijkt naar gedachten, gevoelens en emoties. Het is essentieel om geen oordeel te vellen over interne gedachten om een moment te zijn voor gezonde introspectie en verhoogde zelfkennis.

Studies hebben aangetoond dat meditatie hersengebieden kan veranderen die helpen om het zelfbewustzijn te vergroten. Uit een onderzoek van de Havard Medical School bleek dat meditatie de grijze massa in de hippocampus deed toenemen, wat verband houdt met zelfbewustzijn en introspectie. Mindfulness-meditatie richt zich op een objectieve en niet-oordelende erkenning van interne gevoelens en gedachten; daarom kan het helpen bij het verminderen van herkauwende en zorgwekkende gedachten.

 

VEELGESTELDE VRAGEN OVER ZELFBEWUSTZIJN.

WAT ZIJN ANDERE MANIEREN OM ZELFBEWUSTZIJN OP TE BOUWEN?

 • Zelf-reflecterende journaling
 • Yoga beoefening
 • Intenties stellen
 • Vragen om feedback
 • Meer luisteren
 • Deelnemen aan zelfbewustzijnstraining
 • Sociale en klinische psychologie leren
 • Werken met een levenscoach

 

ZIJN ER VERSCHILLENDE SOORTEN VAN ZELFBEWUSTZIJN?

In het algemeen wordt zelfbewustzijn in twee grote categorieën onderverdeeld:

 • Privé-zelfbewustzijn
 • Begrip van het innerlijke zelf, inclusief gedachten, eigen emoties en gevoelens
 • Publiek zelfbewustzijn
 • Inzicht in de externe perceptie en relaties met anderen

 

ZIJN ER NEGATIEVE ASPECTEN AAN ZELFBEWUSTZIJN?

 • Het meest voorkomende negatieve aspect van een hoog intern zelfbewustzijn is overdenken en focussen op negatieve innerlijke gedachten. Het is van cruciaal belang bij het opbouwen van een bewuste zelfperceptie dat men ook zelfacceptatie opbouwt. Het is heel gemakkelijk om verstrikt te raken in zelfbewust denken in pogingen om jezelf te begrijpen. Door negatieve gedachten te accepteren, te proberen objectief te evalueren en zelfempathie te beoefenen, kan dit worden voorkomen.
 • Het meest voorkomende negatieve aspect van een hoog extern zelfbewustzijn zijn sociale angsten en zelfbewustzijn. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat men zich sterk bewust is van de sociale druk en zich zorgen maakt over hoe anderen hem of haar zien.
 • Hoewel sommige mensen denken dat zelfbewustzijn samenhangt met narcisme, is dat niet het geval. Mensen met een hoge mate van narcisme hebben de neiging om een lager zelfbewustzijn te hebben, omdat ze zich niet bewust zijn van hun gebreken en uitdagingen.

 

ZIJN ZELFBEWUSTZIJN EN BEWUST BEWUSTZIJN HETZELFDE?

 • Er is een verschil tussen zelfbewustzijn en bewust bewustzijn, hoewel beide dienen als objectieve beoordelaars van het zelf en het mogelijk maken verschillende perspectieven in iemands leven in te brengen.
 • Bewustzijn beschrijft het bewust zijn van je omgeving, milieu en lichaam. Daarentegen manifesteert zelfbewustzijn zich door inzicht in je interne gedachten, emoties en reacties en hoe deze de relatie met het externe beïnvloeden.
 • Beide termen duiden op een geestesgesteldheid die streeft naar meer helderheid en gezondere interne normen.

 

ANAHANA MEDITATIE BRONNEN

MEDITATIE WIKI'S

Chakra Meditatie

Meditatie Technieken

Body Scan Meditatie

Geleide Meditatie voor Angst

Meditatie voor kinderen

Ochtend Meditatie

Mindfulness Meditatie

Slaap Meditatie

Verbinding tussen lichaam en geest

Dankbaarheid Meditatie

Meditatie bij Angst

Geleide Meditatie

Nacht Meditatie

Zelfbewustzijn

Transcendentale Meditatie

Visualisatie Meditatie

 

MEDITATIE BLOGS

Hoe Meditatie Helpt Bij Stress

Hoe meditatie de hersenen verandert

Hoe Meditatie Werkt

Meditatie Muziek

Meditatie Geschenken

Meditatie Voordelen

Wat is Meditatie?

Wat is Mindfulness?

Meditatie Apps

Meditatie voor Beginners

 

Middelen

Meditatietraining vergroot het vermogen om het zelf op een meer gezonde, huidige manier waar te nemen

Zelfbewustzijn neemt toe door meditatie.

Top 11 voordelen van zelfbewustzijn volgens de wetenschap

Harvard studie zegt dat meditatie het zelfbewustzijn verbetert - Welnys

Wat is zelfbewustzijn en waarom is het belangrijk? [+5 manieren om het te vergroten]

Wat is zelfbewustzijn? En hoe kun je het cultiveren?

Regionaal zakenverslag

Zelfdeterminatietheorie: hoe het motivatie verklaart

Het meten van de effecten van zelfbewustzijn: Constructie van de Self-Awareness Outcomes Questionnaire - PMC

Zelfbewustzijn | The Myers-Briggs Company

Kun je te zelfbewust zijn? | Psychology Today Canada

Zelfbewustzijn opbouwen: 16 activiteiten en hulpmiddelen voor zinvolle verandering

5 manieren waarop narcisten je projecteren en aanvallen

5 manieren om meer zelfbewust te worden