7

Wat Is Cognitieve Gedragstherapie

Laatst bijgewerkt: juni 3, 2023

Featured Image

Table of Contents

Cognitieve gedragstherapie, of CGT, is een vorm van psychotherapie die mensen helpt negatieve denkprocessen en gedragingen te identificeren en te veranderen. Het is een van de meest gebruikte therapeutische benaderingen geworden.

Wat is Cognitieve Gedragstherapie

CGT is een van de meest effectieve behandelingen voor angst, depressie en chronische pijn. Het is vaak nuttig voor andere geestesziekten, zoals eetstoornissen, stoornissen in middelengebruik, bipolaire stoornis, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en obsessief-compulsieve stoornis (OCD). Het idee achter CGT is dat, aangezien gedachten onze emoties en gedragingen beïnvloeden, als gedachtenpatronen worden veranderd, het resultaat een verandering in gevoelens en handelingen zal zijn.

CGT bestaat uit wekelijkse sessies met een bevoegde geestelijk verzorger, en een complete set duurt meestal 12-20 weken. Zelfs als iemand geen volledige set kan afmaken, kunnen enkele sessies de algemene geestelijke gezondheid verbeteren en de nodige vaardigheden en strategieën aanreiken.

Tijdens de eerste paar sessies zullen cognitieve gedragstherapeuten helpen negatieve gedachten en gedragingen te identificeren en met de cliënt samenwerken om deze te veranderen. Cognitieve gedragstherapeuten kunnen ook huiswerkopdrachten geven, zoals het bijhouden van een dagboek of het oefenen van nieuwe vaardigheden buiten de sessies om, om de cliënt te helpen copingmechanismen te ontwikkelen.

Gedachtepatronen

Cognitive behavioral therapy thought patternsDenkpatronen verwijzen naar de manier waarop mensen de wereld om hen heen en de situaties waarin zij zich bevinden interpreteren. Ze hebben de neiging behulpzaam of schadelijk te zijn. Ieders denkpatronen zijn uniek. Het identificeren van ongezonde patronen helpt mensen om ze uit te dagen en te veranderen in gezondere gewoonten. Hier zijn enkele van de schadelijke gedachtepatronen die CGT tracht te bestrijden:

 • Overgeneralisatie is wanneer je een enkele ongunstige gebeurtenis ziet als onderdeel van een nooit eindigend patroon van nederlagen. Je kunt bijvoorbeeld een slechte dag op je werk hebben en dan concluderen dat je altijd een mislukkeling zult zijn.

 • Alles-of-niets denken is wanneer je de dingen zwart-wit ziet zonder enige grijstinten. Je kunt bijvoorbeeld tegen jezelf zeggen dat je een complete mislukking bent als je niet perfect bent.

 • De mentale filter is wanneer je je richt op de negatieve aspecten van een situatie en het positieve negeert. Bijvoorbeeld, je krijgt misschien feedback op je werk die meestal positief is, maar je concentreert je op die ene negatieve opmerking en negeert de rest.

 • Het diskwalificeren van het positieve is wanneer je positieve ervaringen verwerpt door jezelf te vertellen dat ze niet tellen. Je kunt bijvoorbeeld een geweldige dag hebben, maar dan tegen jezelf zeggen dat het een toevalstreffer was en dat je nooit gelukkig zult zijn.

 • Conclusies trekken is wanneer je een mening of gedachte vormt zonder over alle feiten te beschikken. Je ziet bijvoorbeeld iemand naar je staren en neemt aan dat hij je negatief beoordeelt.

 • Uitvergroting/minimalisering is wanneer je iets belangrijker of minder belangrijk doet lijken dan het is. Je kunt bijvoorbeeld tegen jezelf zeggen dat een kleine fout die je hebt gemaakt bewijst dat je een verschrikkelijk persoon bent.

 • Emotioneel redeneren is wanneer je gelooft dat het wel waar moet zijn omdat je je op een bepaalde manier voelt. Je weet bijvoorbeeld zeker dat je zult zakken voor een examen, ook al is er geen bewijs voor die overtuiging.

 • Moet-verklaringen zijn wanneer je rigide regels hebt over hoe jij en anderen zich zouden moeten gedragen. U kunt bijvoorbeeld tegen uzelf zeggen dat u altijd gelukkig "moet" zijn of dat andere mensen u eerlijk "moeten" behandelen.

 • Labelen is wanneer je jezelf of anderen een negatief etiket opplakt. Je kunt jezelf bijvoorbeeld een "loser" noemen omdat je een kleine fout hebt gemaakt.

 • Personalisatie is wanneer je jezelf de schuld geeft van iets dat niet jouw schuld is. Je denkt bijvoorbeeld dat als iemand je niet aardig vindt, dat komt omdat je niet goed genoeg bent.

Deze gedachtepatronen kunnen leiden tot angststoornissen, depressie en andere psychische aandoeningen. Werken met een CGT-therapeut helpt u deze denkpatronen te identificeren en te veranderen, zodat u gezonder op situaties kunt reageren.

Cognitieve Gedragstherapie Geschiedenis

de geschiedenis van cognitieve gedragstherapieBij de vraag wat cognitieve gedragstherapie is, moet het antwoord ook rekening houden met hoe het ontwikkeld is. Deze vorm van cognitieve therapie werd in de jaren zestig ontwikkeld door psychiater Aaron T. Beck, die merkte dat zijn patiënten met een depressie de neiging hadden om negatieve denkpatronen te hebben. CGT kwam aanvankelijk voort uit gedragstherapie, een andere psychologische behandelmethode die zich richt op het veranderen van gedrag in plaats van gedachten. CGT omvatte echter al snel cognitieve technieken, vandaar de naam "cognitieve gedragstherapie".

Recenter onderzoek heeft consequent aangetoond dat CGT een effectieve behandeling is voor angst, depressie en andere geestelijke gezondheidsproblemen. Het National Institute of Mental Health beveelt CGT nu zelfs aan als eerstelijnsbehandeling voor angst, depressie en emotionele problemen. Veel ziektekostenverzekeraars in sommige landen dekken CGT, omdat het beschouwd wordt als een kosteneffectief behandelplan.

Hoe werkt cognitieve gedragstherapie?

CGT werkt door cliënten te helpen begrijpen hoe gedachten en gedrag elkaar beïnvloeden. Als je je eenmaal bewust bent van de patronen in je denken, leer je ze te veranderen. Als u bijvoorbeeld geneigd bent negatief te denken, kan CGT u helpen uw negatieve gedachten te herkennen en uit te dagen. Dit proces leidt tot gedragsverandering, wat leidt tot het loslaten van negatieve emoties en verbetering van de geestelijke gezondheid.

Zoals gezegd wordt CGT gewoonlijk wekelijks gedaan gedurende 12-20 weken met de hulp van een cognitieve gedragstherapeut. Het aantal sessies kan variëren afhankelijk van de individuele behoeften en wordt gewoonlijk bepaald door zowel de cliënt als de therapeut. CGT berust hoofdzakelijk op gesprekstherapie en omvat vaak huiswerkoefeningen die de wekelijkse sessies aanvullen. De oefeningen verschillen van persoon tot persoon, afhankelijk van welke gedachten en gedragingen veranderd moeten worden. Enkele veel gebruikte oefeningen in CGT zijn:

 • Identificeren van negatieve gedachten en overtuigingen
 • Negatieve gedachten uitdagen en veranderen
 • Leren ontspannen
 • Assertiviteit en positieve zelfpraat oefenen
 • Doelen stellen en vorderingen bijhouden

Cognitieve gedragstherapie kan persoonlijk, telefonisch of online worden gegeven. Het wordt gedaan in verschillende settings, als groepstherapiesessies of individueel. Groepssessies omvatten vaak het delen van ervaringen met anderen en het oefenen van nieuwe vaardigheden in een ondersteunende omgeving. Individuele sessies worden meer afgestemd op de specifieke behoeften van een individu.

Technieken voor cognitieve gedragstherapie

Technieken en praktijken van cognitieve gedragstherapieCognitieve gedragstherapie-oefeningen zijn een cruciaal onderdeel van deze therapie. Deze oefeningen helpen mensen hun negatieve gedachten en gedragingen te identificeren en te veranderen. Ze helpen vaak iemands emotionele gezondheid en gedragspatronen door het aanleren van copingvaardigheden. Hieronder staan enkele voorbeelden van CGT-oefeningen.

Cognitieve herstructurering is een CGT-oefening die mensen helpt hun negatieve gedachten en niet-helpende overtuigingen te identificeren en aan te vechten. Deze oefening omvat het opschrijven van negatieve gedachten, het evalueren van het bewijs voor en tegen elke gedachte, en het genereren van een realistischer en positiever beeld.

Het Gedragsexperiment is een cognitieve gedragstherapie-oefening die mensen helpt hun negatieve gedachten te testen. Bij deze oefening kies je een activiteit die je vermijdt vanwege je negatieve gedachten en vervolgens doe je deze activiteit terwijl je je gedachten en gevoelens volgt.

Exposure Therapie is een cognitieve gedragsoefening die mensen helpt hun angsten onder ogen te zien. Deze oefening omvat geleidelijke blootstelling aan het object of de situatie die de angst veroorzaakt, gevolgd door het controleren van gedachten en gevoelens.

Mindfulness is een cognitieve gedragstherapie-oefening die mensen helpt zich te concentreren op het huidige moment. Deze oefening houdt in dat je aandacht schenkt aan je gedachten, gevoelens en gewaarwordingen zonder oordeel.

Ontspanningstechnieken zijn cognitieve gedragstherapie-oefeningen die mensen helpen bij stressbeheersing en angststoornissen. Deze oefening omvat ademhalingsoefeningen, progressieve spierontspanning en visualisatie.

CGT voor psychische aandoeningen

Cognitieve gedragstherapie voor geestelijke gezondheidsproblemen Omdat het copingstrategieën en copingmechanismen biedt, is CGT een effectieve behandeling voor veel geestelijke gezondheidsproblemen, waaronder stemmingsstoornissen, depressieve stoornis en posttraumatische stressstoornis. Hier zijn enkele van de meest voorkomende psychische aandoeningen die CGT effectief kan behandelen:

Angststoornissen

Angst is een emotie die veel mensen op enig moment in hun leven ervaren. Het kan echter slopend zijn wanneer overmatige angst de dagelijkse activiteiten belemmert. Onderzoek heeft aangetoond dat CGT een van de psychologische therapieën is die gebruikt worden om verschillende soorten angststoornissen te behandelen, waaronder paniekstoornis, sociale angststoornis en gegeneraliseerde angststoornis.

Deze vorm van therapie helpt mensen hun negatieve gedachten en gedragingen in verband met angst en vrees te identificeren en te veranderen. Enkele van de technieken die bij CGT voor angst worden gebruikt zijn blootstellingstherapie, ontspanningstechnieken en cognitieve herstructurering.

Depressie

Depressie is een veel voorkomende geestesziekte die veel leed en beperkingen in het functioneren veroorzaakt. CGT helpt mensen hun negatieve gedachten en gedragingen in verband met verdriet en wanhoop te identificeren en te veranderen. Onderzoek heeft aangetoond dat CGT alleen en in combinatie met medicatie depressie effectief behandelt.

Enkele technieken die bij CGT voor depressie worden gebruikt zijn exposure-therapie, gedragsactivering en cognitieve herstructurering. CGT helpt mensen ook hun symptomen van depressie te beheersen, zoals slaapproblemen, vermoeidheid en een lage motivatie.

Substance Use Disorder

Een stoornis in het gebruik van drugs is een ernstige aandoening met vier hoofdkenmerken: lichamelijke afhankelijkheid, riskant gebruik, sociale problemen en verminderde controle. Het heeft veel fysieke, psychologische en sociale gevolgen. Onderzoek heeft aangetoond dat CGT effectief stoornissen in middelengebruik behandelt, zoals stoornissen in het gebruik van alcohol. CGT kan mensen ook helpen te stoppen met roken.

CGT helpt mensen hun negatieve gedachten en gedragingen in verband met middelengebruik te identificeren en te veranderen. CGT kan mensen ook helpen hun ontwenningsverschijnselen en verlangens te beheersen. Enkele technieken die bij CGT voor stoornissen in middelengebruik worden gebruikt zijn exposure therapie, contingentie management en cognitieve herstructurering.

Eetstoornissen

Eetstoornissen veroorzaken aanzienlijk leed en beperkingen in het functioneren. CGT helpt mensen met eetstoornissen hun negatieve gedachten en gedragingen met betrekking tot voedsel en eten te herkennen en te veranderen.

Onderzoek heeft aangetoond dat CGT anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuien effectief behandelt. Enkele technieken die bij CGT voor eetstoornissen worden gebruikt zijn exposure therapie, cognitieve herstructurering en interpersoonlijke psychotherapie.

Obsessief-Compulsieve Stoornis (OCD)

OCD is een ernstige psychische stoornis die veel leed en beperkingen in het functioneren veroorzaakt. Onderzoek heeft aangetoond dat CGT OCD effectief behandelt. Enkele technieken die bij CGT voor OCD worden gebruikt zijn exposure-therapie, responspreventie en cognitieve herstructurering.

Mensen vragen ook naar Cognitieve Gedragstherapie

Veelgestelde vragen over cognitieve gedragstherapie

Wat doet cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychologische therapie die mensen helpt negatieve gedachten en gedragingen te herkennen en te veranderen. CGT is een van de meest effectieve behandelingen voor angst en depressie en is ook nuttig voor andere geestelijke gezondheidsproblemen. Cognitieve gedragsinterventies helpen mensen om te gaan met emotionele uitdagingen, emotionele stoornissen, psychologische problemen en stressmanagement.

Hoe lang duren cognitieve gedragstherapie sessies?

Cognitieve gedragstherapie duurt gewoonlijk 12-20 weken en wordt gewoonlijk uitgevoerd in wekelijkse sessies met een therapeut. De duur van CGT kan korter of langer zijn, afhankelijk van de behoeften van het individu.

Wat zijn de doelen van cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie is gericht op het identificeren en veranderen van negatieve gedachten en gedragingen. CGT omvat ook huiswerkopdrachten, zoals het bijhouden van een dagboek of het oefenen van nieuwe vaardigheden buiten de sessie om.

Wat is een voorbeeld van cognitieve gedragstherapie?

Een voorbeeld van cognitieve gedragstherapie is het werken met een therapeut om negatieve gedachten en gedragingen te identificeren en vervolgens die gedachten en gedragingen te veranderen. CGT kan ook huiswerkopdrachten inhouden, zoals het bijhouden van een dagboek of het oefenen van nieuwe vaardigheden buiten de sessie om.

Wat zijn de vijf componenten van cognitieve gedragstherapie?

De vijf onderdelen van cognitieve gedragstherapie zijn: negatieve gedachten en gedragingen identificeren, negatieve gedachten en gedragingen veranderen, doelen stellen, huiswerkopdrachten maken, en nieuwe vaardigheden oefenen.

Kan ik cognitieve therapie op mezelf toepassen?

Een therapeut gebruikt CGT meestal in wekelijkse sessies, maar er zijn ook CGT boeken, werkbladen en online oefeningen te vinden die je technieken aanleren die in CGT worden gebruikt. In feite zijn huiswerkoefeningen een integraal onderdeel van CGT, zelfs als je het met een professionele therapeut doet.