9

Emotionele regulatievaardigheden

Laatst bijgewerkt: november 2, 2023

Featured Image

Table of Contents

Emotieregulatie betekent het beheersen van emoties voor welzijn. Het begrijpen, labelen en reguleren van gevoelens is essentieel om ze effectief te kunnen verwerken. Strategieën voor regulatie zijn onder andere herwaardering, onderdrukking, ontspanning, mindfulness en ondersteuning.

Wat is emotieregulatie?

Emoties zijn een normaal en algemeen onderdeel van de dagelijkse menselijke ervaring. Emoties worden getriggerd door dagelijkse gebeurtenissen zoals het verbranden van je toast 's ochtends of vijf minuten te laat komen op je werk.

Je dag laten dicteren door elke afzonderlijke emotie is een onproductieve en schadelijke manier om emoties te verwerken. Het zou juist goed zijn om deze emoties te reguleren en in je voordeel te gebruiken.

Emotieregulatie is een gezonde manier om inzicht te krijgen in de aard van je emoties, inclusief hun triggers, lichamelijke sensaties en cognitieve betekenissen. Het gaat om het herkennen en erkennen van de vele emoties die we dagelijks ervaren, zoals vreugde, boosheid, verdriet, angst en afkeer.

Dit zijn de vaardigheden voor positieve emotieregulatie:

 • Emotioneel bewustzijn: Je emoties herkennen en erkennen wanneer ze opkomen. Dit houdt in dat je afgestemd bent op je gevoelens en begrijpt hoe intens ze zijn en welke invloed ze hebben op je gedachten en gedragingen.

 • Emotionele acceptatie: jezelf toestaan om verschillende emoties te ervaren zonder oordeel of zelfkritiek. Het idee omarmen dat emoties natuurlijk en geldig zijn, zelfs als ze ongemakkelijk of uitdagend zijn.

 • Emotionele expressie: Gezonde manieren vinden om je emoties te uiten, hetzij door verbale communicatie, creatieve uitingen of fysieke activiteiten. Het onderdrukken van emoties kan leiden tot emotionele ophoping en problemen met regulatie.

 • Emotie-evaluatie: De geldigheid en gepastheid van je emotionele reacties op verschillende situaties beoordelen. Dit houdt in dat je nagaat of je emotionele reactie in overeenstemming is met de omstandigheden. Dit helpt enorm bij het reguleren van emotionele controle.

 • Cognitieve herwaardering: Het herkaderen van je gedachten en perspectieven over een situatie om je emotionele reactie te veranderen. Deze techniek bestaat uit het uitdagen van negatieve of irrationele gedachten die bijdragen aan intense emoties.

Wat zijn de negatieve reacties op emotieregulatie?

Negatieve reacties op emotieregulatie verwijzen naar manieren waarop mensen kunnen proberen om te gaan met hun emoties die op de lange termijn ineffectief, schadelijk of contraproductief kunnen zijn. Hier is een lijst van negatieve emotionele regulatie reacties:

 • Emotionele onderdrukking: Het opkroppen of onderdrukken van emoties zonder ze aan te pakken of te verwerken, wat kan leiden tot emotionele opbouw en uiteindelijke uitbarstingen.

 • Vermijding: Het negeren of vermijden van situaties, mensen of activiteiten die negatieve emoties oproepen kan persoonlijke groei belemmeren en leiden tot gemiste kansen.

 • Isolatie: Zich terugtrekken uit sociale interacties en het afsnijden van ondersteunende netwerken kan leiden tot meer eenzaamheid en verergering van emotioneel leed.

 • Perfectionisme: Als je onrealistisch hoge eisen aan jezelf stelt en te kritisch wordt over mislukkingen, kan dat leiden tot chronische stress, angst en een laag gevoel van eigenwaarde.

 • Projectie: Anderen de schuld geven van je eigen negatieve emoties of de gevoelens toeschrijven aan externe factoren zonder persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen.

 • Escapisme: Overmatig gebruik maken van het scherm, videospelletjes of andere afleidingen om negatieve emoties uit de weg te gaan, kan emotionele groei en welzijn belemmeren.

 • Catastroferen: Het uitvergroten of overdrijven van de betekenis van negatieve gebeurtenissen of emoties verhoogt angst en leed.

Het is belangrijk om deze negatieve reacties te herkennen en te werken aan gezondere en meer adaptieve manieren om met emoties om te gaan. Professionele hulp zoeken, oefenen in zelfbewustzijn en het leren van positieve copingstrategieën kunnen bijdragen aan een effectievere emotieregulatie.

Hoe werkt emotieregulatie?

Emotieregulatie is het proces waarmee mensen hun emoties op een gezonde en adaptieve manier beheersen. Het gaat om het herkennen, begrijpen en effectief reageren op zowel positieve als negatieve emoties om emotioneel welzijn te bevorderen.

Emotieregulatie komt om de hoek kijken wanneer een eerste emotie opkomt, of die nu positief of negatief is. Positieve emoties dragen bij aan een gevoel van vreugde, tevredenheid en algeheel geluk.

Het is echter belangrijk op te merken dat emotieregulatie zich niet alleen richt op positieve gevoelens; het omvat een breder spectrum van emoties.

Emotionele ontregeling treedt op wanneer er problemen zijn met het beheren van en omgaan met emoties. Dit kan leiden tot verhoogde emotionele reacties, impulsiviteit en moeilijkheden in interpersoonlijke relaties.

Het herkennen van emotionele ontregeling is een cruciale stap in het proces van emotieregulatie. Het proces van emotionele regulatie omvat verschillende belangrijke stappen:

 • Emotioneel bewustzijn: Het herkennen en erkennen van de aanwezigheid van een emotie wanneer deze zich voordoet.

 • Cognitieve Beoordeling: Het evalueren van de emotie en de situatie die deze heeft veroorzaakt. Het begrijpen van de context en de betekenis van de emotie helpt bij het kiezen van een passende reactie.

 • Reactie Selectie: Kiezen hoe te reageren op de emotie. Deze stap omvat het overwegen van verschillende copingstrategieën en het selecteren van de meest effectieve.

 • Response Modulation: De gekozen respons implementeren en de intensiteit en duur van de emotie beheren. Dit kan het herkaderen van gedachten, het gebruik van ontspanningstechnieken of het zoeken van sociale steun inhouden.

 • Feedback en reflectie: Na de reactie nadenken over de effectiviteit van de gekozen strategie en overwegen hoe deze de emotionele ervaring heeft beïnvloed.

Hoe strategieën voor emotieregulatie onder de knie krijgen

Emotieregulatiestrategieën zijn belangrijk om veerkrachtig door de ups en downs van het leven te navigeren. Door effectieve strategieën te ontwikkelen, kunnen we emotionele regulatievaardigheden ontwikkelen die ons in staat stellen om intense emoties te beheersen, emotionele controle te behouden en een positieve emotionele toestand te cultiveren.

Positieve zelfpraat

Een positieve kijk op onze emoties of bepaalde triggerende situaties kan ons helpen om moeilijke situaties opnieuw te interpreteren. Door negatieve ervaringen of gedachten positiever of constructiever te interpreteren, verschuif je tegelijkertijd je emotionele reactie naar een positievere.

Een strategie die hand in hand gaat met een positieve kijk is positieve zelfpraat. Positieve zelfpraat is essentieel om negatieve gedachten en onaangename emoties tegen te gaan.

Het komt vaak voor dat je automatisch zelfkritische of niet-helpende overtuigingen over jezelf hebt, vooral tijdens of na triggerende gebeurtenissen. Je kunt jezelf herinneren aan je sterke punten en eerdere successen door met compassie en positiviteit tegen jezelf te praten.

Bewuste keuzes maken

Als mensen overtuigen we onszelf vaak van negatieve verhalen over onszelf die gewoon niet waar zijn. Vaak is dit de manier van de hersenen om zichzelf te beschermen in moeilijke situaties.

Het kan heel gemakkelijk zijn om in deze verhalen te geloven en ontmoedigd te raken. We kunnen ons ermee voeden, erdoor geobsedeerd raken en ze zelfs bewust gaan geloven.

Een strategie die dit voorkomt en helpt bij emotionele volwassenheid is het maken van bewuste keuzes bij het reageren op deze negatieve patronen van zelfvertrouwen.

Ondersteunend netwerk en gemeenschap

Het opbouwen van een ondersteunend netwerk en gemeenschap is een belangrijke strategie om je te helpen bij het ontwikkelen van emotieregulatie. Emotieregulatie kan een uitdaging zijn en steun krijgen maakt het veel gemakkelijker.

Contact zoeken met vertrouwde vrienden, familieleden of steungroepen wanneer je je gevoelens wilt delen of begeleiding zoekt is essentieel; soms kan het uiten van je emoties aan een medelevende luisteraar een enorme opluchting geven, in plaats van het op te kroppen.

Niet alleen hebben we af en toe mensen nodig om op terug te vallen, maar iemands steun en toeverlaat zijn is ook ongelooflijk bevredigend en lonend voor onze reis. Aanwezig en aandachtig zijn wanneer iemand zijn emoties deelt, bevordert empathie en versterkt interpersoonlijke connecties.

Hoe je vaardigheden voor emotieregulatie kunt ontwikkelen

Sterke vaardigheden om emoties te reguleren stellen mensen in staat om hun emoties effectief te beheersen en te navigeren voor meer mentaal welzijn, betere relaties en stressmanagement. Er zijn verschillende strategieën waaruit je kunt kiezen, maar met de volgende oefeningen kun je emotionele zelfregulatie versterken.

Een medelevende ruimte creëren

 • Ontwikkel de vaardigheid om emotionele ruimte te creëren.
 • Pauzeer voordat je reageert op een eerste emotie.
 • Laat emoties bestaan zonder oordeel of onmiddellijke reactie.
 • Haal diep adem om overhaaste en irrationele reacties te vermijden.
 • Besteed tijd aan het verwerken van emoties voordat je beslist hoe je ze gaat aanpakken.

Emoties herkennen en benoemen

 • Oefen dagelijkse zelfcontroles om negatieve emoties te identificeren.
 • Een naam geven aan de emoties die je ervaart.
 • Verbeterde emotionele organisatie en management door identificatie.
 • Een beter begrip van triggers en oorzaken achter emotionele reacties.
 • Zelfbewustzijn opbouwen als basis voor effectieve regulatie.

Zelfacceptatie oefenen

 • Omarm het belang van het accepteren van je emoties.
 • Vermijd het creëren van valse verhalen om gevoelens te veranderen.
 • Voorkom schaamte en schuldgevoel ten opzichte van negatieve emoties.
 • Erken het brede spectrum van menselijke emoties.
 • Zelfacceptatie omarmen om emoties te reguleren zonder zelfveroordeling.

Onthoud dat emoties een natuurlijk onderdeel zijn van de menselijke ervaring en dat het ontwikkelen van deze vaardigheden je in staat kan stellen om met meer gemak en effectiviteit door je gevoelens te navigeren.

Waar is emotieregulatie nuttig voor?

Emotieregulatie kan je helpen emoties te begrijpen, beheersen en er effectief mee om te gaan. Ze bieden tal van voordelen, zoals een verbeterde geestelijke gezondheid, verbeterde relaties, stressmanagement, omgaan met moeilijke emoties en persoonlijke groei.

Door deze vaardigheden te ontwikkelen kun je emotionele veerkracht opbouwen en genieten van een groter welzijn in je dagelijks leven.

 1. Geestelijke gezondheid: Effectieve emotieregulatie is cruciaal voor het behouden van een goede geestelijke gezondheid. Het helpt bij het omgaan met geestelijke gezondheidsproblemen zoals angst of depressie en vermindert emotionele ontregeling en onnodig lijden.

 2. Interpersoonlijke relaties: Emotieregulatievaardigheden dragen bij aan gezondere en bevredigendere relaties. Ze helpen om emoties op de juiste manier te uiten, zich in te leven in anderen en conflicten constructief te beheren.

 3. Stressmanagement: Emotieregulatie speelt een grote rol bij het omgaan met stress. Door emoties te reguleren kun je voorkomen dat de stressreactie van negatieve gevoelens je lichamelijke gezondheid en algehele welzijn beïnvloedt.

 4. Omgaan met moeilijke emoties: Emotieregulatievaardigheden geven je de middelen om met moeilijke emoties om te gaan. Ze stellen je in staat om op een gezonde en constructieve manier om te gaan met intense emoties, zoals boosheid of verdriet.

 5. Persoonlijke groei en welzijn: Het aanleren van vaardigheden om emoties te reguleren bevordert persoonlijke groei en verbetert het algehele welzijn. Het helpt om emotionele veerkracht, zelfcompassie en zelfbewustzijn te ontwikkelen, wat leidt tot een bevredigender en evenwichtiger leven.

Negatieve emoties omarmen

Negatieve emoties omarmen is een groot deel van zelfacceptatie en compassie hebben met jezelf. Het omarmen is een onderdeel van emotieregulatie, het bieden van een veilige ruimte in jezelf om alle emoties te voelen en te identificeren wanneer ze zich voordoen.

 • Mindful bewustzijn: Cultiveer mindful bewustzijn van je emoties door aanwezig te zijn in het moment en je emotionele ervaringen te observeren zonder oordeel. Mindful bewustzijn stelt je in staat om je emoties te erkennen en te accepteren wanneer ze zich voordoen.

 • Diep ademhalen: Oefen ademhalingsoefeningen om contact te maken met je lichaam en je emoties te reguleren. Diepe, bewuste ademhalingen kunnen helpen om het zenuwstelsel te kalmeren, emotionele reactiviteit te verminderen en een groter gevoel van kalmte te bevorderen.

 • Regulering is de vaardigheid: Erken dat emotieregulatie een vaardigheid is die in de loop van de tijd kan worden ontwikkeld en versterkt. Begrijp dat je je emoties kunt reguleren en adaptieve reacties kunt kiezen die in overeenstemming zijn met je doelen en waarden.

 • Emotioneel reactiebewustzijn: Vergroot je bewustzijn van hoe je typisch reageert op verschillende emoties. Door je typische emotionele reactiepatronen te begrijpen, kun je inzicht krijgen in eventuele onaangepaste reacties en beginnen met het onderzoeken van gezondere alternatieven.

Soorten emotionele triggers

Emoties spelen een vitale rol in het proces van emotieregulatievaardigheden. Inzicht in de rol van emoties en hoe ze samenhangen met regulatievaardigheden is heel belangrijk om onze emotionele ervaringen effectief te kunnen beheren en ermee om te kunnen gaan.

Meerdere delen van je lichaam werken samen om een emotionele reactie op de triggers te creëren. Het activeren van een emotionele respons omvat complexe interacties tussen onze gedachten, gevoelens en de fysiologische processen in ons lichaam.

 • Negatieve emoties: Negatieve gevoelens, zoals verdriet, boosheid en angst, kunnen worden uitgelokt door verschillende gebeurtenissen of situaties die als bedreigend, verontrustend of in strijd met onze verlangens worden ervaren. Deze emoties geven vaak aan dat er aandacht en actie nodig is om de onderliggende oorzaak aan te pakken.

 • Sterke emoties: Intense of overweldigende emoties kunnen worden veroorzaakt door belangrijke gebeurtenissen in het leven, traumatische ervaringen of zeer stimulerende situaties. Deze sterke emoties kunnen moeilijk te reguleren zijn en kunnen specifieke strategieën vereisen om ze effectief te beheersen en te verwerken.

 • Emoties komen voort uit het autonome zenuwstelsel: Het autonome zenuwstelsel, dat de sympathische en parasympathische takken omvat, speelt een rol bij emotionele reacties. Activering van de sympathische tak bereidt het lichaam voor op actie tijdens intense emoties, terwijl de parasympathische tak ontspanning en herstel bevordert.

Emotionele regulatie op verschillende levensgebieden

Emotieregulatie is niet beperkt tot specifieke situaties, maar strekt zich uit tot verschillende gebieden van ons leven. Dit is hoe emotieregulatie kan worden toegepast in verschillende domeinen:

Carrière en werkomgeving

Emotieregulatie is cruciaal op het werk, waar je te maken kunt krijgen met stress, deadlines en persoonlijke uitdagingen. Als je vaardigheden leert om emoties te reguleren, kun je werkgerelateerde stress onder controle houden, je focus en productiviteit behouden en effectief omgaan met conflicten.

Technieken zoals diep ademhalen, cognitief herkaderen en pauzes nemen kunnen helpen bij het reguleren van emoties en het bevorderen van een positieve werkomgeving.

Liefde en relaties

Emotieregulatie speelt ook een belangrijke rol in het bevorderen van gezonde en bevredigende relaties. Het gaat om het herkennen en effectief uiten van emoties, actief luisteren naar anderen en constructief omgaan met conflicten.

Door je emoties te reguleren, kun je beter communiceren over wat je nodig hebt, je beter inleven in je partners en met begrip en mededogen omgaan met uitdagingen in relaties.

Ouderschap

Emotionele regulatievaardigheden zijn essentieel voor ouders om hun kinderen een verzorgende en ondersteunende omgeving te bieden.

Als ouder kan het effectief reguleren van emoties zorgen voor een kalme reactie op de behoeften van je kind, model staan voor een gezonde emotionele expressie en op een evenwichtige manier omgaan met disciplinaire situaties.

Leren

Emotieregulatie draagt bij aan effectief leren en academische prestaties. Emoties kunnen de aandacht, motivatie en het geheugen beïnvloeden, dus leerlingen moeten vaardigheden ontwikkelen om hun emoties te reguleren.

Je kunt je focus, betrokkenheid en cognitief functioneren verbeteren door stress, angst en frustratie te beheersen en zo de leerervaring en prestaties te optimaliseren.

Bronnen

Emotieregulatie in het dagelijks leven: De rol van doelen en situationele factoren

Emotieregulatie, subjectief welzijn en ervaren stress in het dagelijks leven van geriatrische verpleegkundigen

Het vermogen om emoties te reguleren hangt samen met meer welzijn, inkomen en sociaaleconomische status

Een narratief overzicht van het emotieregulatieproces in stress- en herstelfasen

Hoe zelfregulatie ontwikkelen en oefenen

Emotieregulatie: Definitie + 21 strategieën om emoties te beheersen

Vijf strategieën om je emoties te beheersen met behulp van emotieregulatie

Weet jij hoe je je emoties kunt beheersen en waarom het belangrijk is?

Emotionele regulatie: Vaardigheden, oefeningen en strategieën

Disclaimer

De inhoud van dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het wordt altijd aanbevolen om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voordat u veranderingen aanbrengt in uw gezondheid of als u vragen of zorgen hebt over uw gezondheid. Anahana is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie.