5

Placebo

Laatst bijgewerkt: december 22, 2023

Featured Image

Table of Contents

Leer meer over het concept placebo en de kracht van het placebo-effect en begrijp dat het placebo-effect meer is dan positief denken.

Wat is een placebo?

Volgens de American Society of Pain Management is een placebo een behandeling of substantie die lijkt op een echte medische behandeling maar geen enkel therapeutisch voordeel heeft. Placebo's kunnen voorkomen in:

  • Schoten
  • Pillen
  • Schijnoperatie
  • Inerte injecties
  • Andere procedures

Placebo's kunnen invloed hebben op hoe patiënten hun gezondheidstoestand zien en waarnemen en kunnen het lichaam stimuleren om symptomen te verlichten en pijn te verlichten, maar hebben geen invloed op de ziekte of aandoening zelf.

Placebo's worden gebruikt in medisch onderzoek om onderzoekers te helpen het effect van nieuwe medicijnen of behandelingen op specifieke aandoeningen te begrijpen.

Placebo-respons

Placebo-interventies variëren op basis van type en sterkte. Ze kunnen bijvoorbeeld vele vormen hebben, zoals een injectie of een suikerpil. Klinische onderzoeken gebruiken deze vaak als controle voor de behandeling die wordt onderzocht.

Klinische proeven

Bij klinisch onderzoek en geneesmiddelenonderzoek lijkt een placebo op een actieve therapie of medicatie om als controle te fungeren. Dit voorkomt dat de persoon die de placebo krijgt, weet of hij de inactieve of actieve therapie of medicatie heeft, en dit wordt gedaan met toestemming van de persoon.

Het doel van de gerandomiseerde gecontroleerde trial is om bias te minimaliseren, omdat individuen verwachtingen kunnen hebben over de werkzaamheid van een specifiek medicijn of behandeling, wat hun reactie op de behandeling of substantie kan beïnvloeden.

Veranderingen in de placebogroepen of een gemeten respons van proefpersonen in de controlegroep in een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek staan dus bekend als de placeborespons.

Wat is het placebo-effect?

Het verschil tussen geen behandeling en de placebo-respons wordt het placebo-effect genoemd.

Het placebo-effect is een therapeutisch resultaat dat mensen ervaren van een inactieve of inerte behandeling.

De kracht van het placebo-effect werd gebruikelijker in de 20e eeuw en werd afgeleid van een invloedrijk onderzoek uit 1955 dat het klinische belang van het placebo-effect benadrukte.

Placebo-effecten kunnen inhouden dat patiënten verbeterde resultaten rapporteren, zoals misselijkheid en chronische pijn.

Het is moeilijk om het placebo-effect te meten, zelfs in het best uitgevoerde klinische onderzoek, omdat de ervaringen van patiënten subjectief zijn en er misschien geen zichtbare verbeteringen zijn in objectieve metingen.

In onderzoeken naar slapeloosheid kunnen patiënten bijvoorbeeld melden dat ze beter slapen, maar er zijn misschien geen metingen op schalen van slaapopkomstvertraging.

Hoe het placebo-effect werkt

  • Psychologisch effect: Het placebo-effect beschrijft het fysieke of psychologische effect van een behandeling op een individu. Het exacte mechanisme waardoor placebo's werken, is nog niet volledig begrepen.
  • Neurotransmitters: Onderzoek beweert dat dit concept neurobiologische reacties inhoudt met de toenemende afgifte van feel-good neurotransmitters, waaronder dopamine en endorfine.
  • Hersenactiviteit: Anderen linken het aan een hogere activiteit in delen van de hersenen die te maken hebben met zelfbewustzijn, stemming en emotioneel bewustzijn.
  • Psychologische theorieën: Gangbare psychologische theorieën om placebo-effecten te verklaren zijn klassieke conditionering, verwachtingstheorie, placebo analgesie en hersen/lichaamsverbinding.

Levensverwachtingstheorie en klassieke conditionering

Het placebo-effect treedt op bij iemands vooroordelen en verwachtingen over de invloed van een specifieke behandeling op hun ziekte of aandoening.

Als de persoon verwacht dat de stof of pil effect zal hebben, bestaat de mogelijkheid dat chemische veranderingen in het lichaam vergelijkbare effecten als medicatie kunnen veroorzaken.

De reactie op het placebo kan negatief of positief zijn. Iemands symptomen kunnen verbeteren, wat de positieve effecten zijn, of ze kunnen het nocebo-effect ervaren.

Het nocebo-effect treedt op wanneer hun negatieve overtuigingen over de placebobehandeling uitkomen en ze negatieve effecten ervaren.

De uitkomst van het placebo-effect is meestal gecorreleerd aan de verwachtingen van de persoon over de behandeling. Als de persoon een negatief effect verwacht, zal dit waarschijnlijk het resultaat zijn, en omgekeerd.

Op dezelfde manier kan klassieke conditionering ook het placebo-effect verklaren, waarbij de werkelijke stimulus en het placebo tegelijkertijd worden gebruikt totdat het placebo gekoppeld is aan het effect van de werkelijke stimulus.

Klassieke conditionering heeft een langduriger effect dan de levensverwachtingstheorie omdat het individuen beïnvloedt in de vroege stadia van informatieverwerking.

Placebo analgesie

Functionele beeldvormingsstudies en activering in hersengebieden laten activiteit zien in de amygdala, nucleus accumbens, prefrontale, orbitofrontale en insulaire cortex en het ruggenmerg bij placebo analgetica.

Placebo analgesie wordt beïnvloed door het vrijkomen van endogene opioïden in de hersenen.

Top-down processen en dopaminerge paden mediëren het placebo-effect als activering door de opioïden processen in de lagere hersenen verandert.

Ethische bezwaren bij het gebruik van een placebo

Er worden vaak ethische bezwaren geuit over het gebruik van placebobehandelingen in medische praktijken en onderzoeken. Mensen kunnen pijnverlichting en andere voordelen ervaren als ze weten dat ze een placebo innemen. De aanpak heeft echter beperkingen en gaat gepaard met onbewuste misleiding.

Een van de ethische bezwaren zijn de placebo's in klinische onderzoeken. Placebo's worden al lange tijd gebruikt in klinische onderzoeken om medicijnen te testen, waardoor ze een essentieel onderdeel vormen van onderzoek naar nieuwe therapieën en behandelingen.

Dubbelblinde onderzoeken worden uitgevoerd wanneer individuen moeten weten of ze de werkelijke behandeling krijgen of een placebo om vertekende resultaten te minimaliseren. Dit is waar geïnformeerde toestemming voor een placebo ter discussie staat. Voordat iemand deelneemt aan een onderzoek, wordt meestal vermeld dat hij een placebopil krijgt in plaats van de echte behandeling.

Gebruik van Placebo Effect

Het placebo-effect is duidelijk bij de behandeling van pijngerelateerde aandoeningen en voor continue en subjectieve metingen op basis van een Cochrane Collaboration review.

Het wordt gebruikt in veel klinische onderzoeken om onbevooroordeelde en objectieve gegevens te verkrijgen over de werkzaamheid van bepaalde medische behandelingen.

Depressie

Gegevens uit een meta-analyse laten zien dat placebo's in 82% van de onderzoeken naar depressie de respons op antidepressiva verklaarden.

Antidepressiva worden vaak vervangen door placebo's met een suikerpil, zodat onderzoekers gerandomiseerde onderzoeken kunnen uitvoeren. Uit een overzicht van primaire onderzoeken blijkt dat placebo antidepressiva effectief waren.

Pijn

Studies beweren dat placebo's de pijnperceptie van een individu kunnen veranderen en kunnen leiden tot een herinterpretatie van hun pijnervaringen. Placebo analgesie verwijst naar het vermogen van placebo's om pijn te verminderen. Deze kunnen vaak een fysiek effect van verminderde pijnperceptie veroorzaken.

De grootte van de placebo analgesie wordt meestal gemeten door zowel verborgen als open onderzoeken uit te voeren, waarbij sommige deelnemers worden geïnformeerd over de pijnstiller die ze krijgen (open), en anderen de pijnstiller krijgen zonder dat ze het weten (verborgen).

Pijnstillers zijn meestal effectiever in open placebo's.

Afhaalmaaltijden

Huidig en toekomstig onderzoek is gericht op het onderzoeken van de effectiviteit van het placebo-effect en hoe het gunstig kan worden gebruikt in plaats van het placebo-effect te minimaliseren of te verwerpen.

Sommige onderzoeken tonen aan dat placebo's in verschillende situaties hebben gewerkt, vooral bij het testen van nieuwe behandelingen en het gebruik ervan in combinatie met conventionele medische behandelingen en therapieën.

Er zijn veel factoren die bijdragen aan de effectiviteit van placebo's en het resultaat van een inactieve stof op een echte ziekte of aandoening.

Iemands verwachtingen en percepties van de behandeling zullen onvermijdelijk het werkelijke resultaat van de nepbehandeling bepalen. Dit wordt vaak werkelijkheid als iemand een positief resultaat en een effectieve behandeling verwacht.

Aan de andere kant zal iemand die sceptisch is en een negatieve uitkomst of bijwerkingen vreest, dit bijna altijd ervaren.

Veelgestelde vragen over Placebo

Wat is een voorbeeld van een placebobehandeling?

Het placebo-effect wordt vaak gebruikt in medische studies en onderzoeken om de werkzaamheid van de werkelijke behandeling te bepalen. Placebo's zelf zijn ook grondig onderzocht om te bepalen hoe nauwkeurig hun uitkomst is.

Ze komen vaak voor in de vorm van suikerpillen, nepinjecties en andere nepbehandelingen. Het placebo-effect treedt echter niet alleen op in de geneeskunde. Het komt ook in veel dagelijkse dingen voor.

Sommigen beweren bijvoorbeeld dat een oversteekknop een placebo-effect heeft om mensen de indruk te geven dat ze minder lang hoeven te wachten. Of dit nu de waarheid is of niet, het is het perfecte voorbeeld van het vermogen van de hersenen om hun waarheid te construeren.

Is het placebo-effect echt?

Veel onderzoeken hebben de effectiviteit en legitimiteit van het placebo-effect bewezen. Veel van deze studies hebben met objectief bewijs aangetoond dat het placebo-effect een echte biologische respons is.

Met de juiste verwachtingen over behandelingen kunnen de hersenen worden misleid tot positieve of negatieve resultaten.

Referenties

Placebo's: De kracht van het placebo-effect

Placebo-effect - kanaal voor betere gezondheid

De kracht van het placebo-effect - Harvard Health

Placebo | Psychology Today

Placebo - Wikipedia

Disclaimer

De inhoud van dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het wordt altijd aanbevolen om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voordat u veranderingen aanbrengt in uw gezondheid of als u vragen of zorgen hebt over uw gezondheid. Anahana is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie.