6

Rött chakra

Senast uppdaterad: maj 21, 2023

Featured Image

Table of Contents

Det röda chakrat, även känt som rotchakrat eller Muladhara på sanskrit, är det första av de sju chakrana i kroppens energisystem. Det ligger vid basen av ryggraden och är förknippat med känslor av stabilitet, säkerhet och jordbundenhet.

 

Att förstå det röda chakrat

Rött chakra förklaratChakraner är vitala energicentra i människokroppen, och det första chakrat, som kallas rotchakrat, är grunden för hela chakrasystemet. Rotchakrat är ansvarigt för känslor av trygghet, stabilitet och jordförankring, och dess färg röd symboliserar sådana egenskaper. Att förstå innebörden av rotchakraets färg ger insikter om detta energicentrum och ger vägledning för att balansera och optimera dess funktioner.

 

Det röda chakras energicentrums funktion

Det röda chakrat fungerar som grunden för hela chakrasystemet och ger fysiskt och energetiskt stöd till den subtila kroppen. Som det första energicentrumet representerar det vår koppling till jorden och är förknippat med jordelementet. Fysiskt styr det binjurarna, och ett obalanserat rotchakra kan resultera i fysiska symtom som kronisk trötthet, smärta i nedre delen av ryggen och störningar i immunförsvaret. Energetiskt sett skapar ett balanserat rotchakra ett stadigt flöde av rå energi, vilket hjälper oss att känna oss jordade och trygga samtidigt som det fungerar som centrum för våra urinstinkter, inklusive överlevnad och självbevarelsedrift. Ett friskt rotchakra lägger grunden för personlig tillväxt, självförtroende och andligt välbefinnande.

 

Blockerat rotchakra

Ett blockerat chakra är ett chakra som inte fungerar korrekt på grund av en blockering eller störning i energiflödet inom just det chakrat. Beroende på vilket chakra det rör sig om kan detta störa specifika fysiska, känslomässiga och psykologiska funktioner.

 

Tecken på ett överaktivt rött chakra

Ett överaktivt chakra uppstår när energin i ett visst chakra är överdriven eller obalanserad, vilket leder till en obalans i hela chakrasystemet. Ett överaktivt rött chakra kan yttra sig på flera olika sätt, bland annat:

 • Att ständigt känna sig ängslig, stressad eller orolig, vilket ibland leder till panikattacker.
 • Narcissism leder ibland till social isolering.
 • Att vara överdrivet intresserad av materiella ägodelar och säkerhet.
 • Upplever en oförmåga att slappna av eller släppa negativa tankar.
 • Känna sig slö eller omotiverad på grund av ett överskott av stagnerad energi.
 • Lida av fysiska symtom som matsmältningsproblem, viktökning eller störningar i immunförsvaret.
 • Gaslighting familj, vänner och nära och kära

Dessa tecken tyder på ett blockerat rotchakra och att livskraftsenergin inte flödar fritt i hela kroppen.

 

Tecken på ett underaktivt rött chakra

Ett överaktivt rött chakra kan vara problematiskt, men även ett underaktivt kan vara problematiskt. Ett underaktivt rotchakra innebär att den röda chakrapunkten blockeras, vilket leder till ett begränsat energiflöde. Ett bristande energiflöde kan uppstå på grund av olika faktorer, inklusive fysiska, känslomässiga och psykologiska obalanser. Några av symtomen är bland annat:

 • Känner sig bortkopplad från sin fysiska kropp eller den fysiska världen.
 • Kämpar med ångest, rädsla eller osäkerhetskänslor.
 • Upplever brist på motivation eller drivkraft.
 • Känner en känsla av planlöshet eller brist på riktning i livet.
 • Lider av smärta i ländryggen, ischias eller andra problem som rör benen eller fötterna.
 • Kämpa med frågor som rör förtroende eller att känna sig trygg.

Dessa tecken kan tyda på att det finns en energibrist i muladhara-chakrat och att den röda energin inte flödar fritt. Det är viktigt att balansera ett överaktivt rotchakra för att återställa harmoni och balans i chakrasystemet.

 

Hur känns ett balanserat rött chakra?

Ett balanserat rött chakra ger vanligtvis en person en känsla av jordförankring, stabilitet och trygghet. När detta chakra är balanserat känner en person sig rotad i sin kropp och i det nuvarande ögonblicket, med en stark koppling till jorden och en känsla av trygghet och tillit till världen omkring sig. Människor med ett balanserat rött chakra tenderar att vara lugna, självsäkra och jordade, med en tydlig känsla av syfte och riktning. De har en stark koppling till sin fysiska kropp och sin självkänsla, och de kan navigera utmaningar och förändringar med motståndskraft och lätthet. Fysiskt kan ett balanserat rött chakra yttra sig i god allmän hälsa, ett starkt immunförsvar och en stabil ämnesomsättning. Känslomässigt kan det manifesteras som en känsla av inre frid, tillfredsställelse och en känsla av att vara hemma i sin egen hud.

 

Hur man balanserar det röda chakrat

Att balansera det röda chakrat är viktigt för den allmänna fysiska, känslomässiga och andliga hälsan. Här är några balanseringsövningar för att korrigera en obalans i rotchakrat och inleda chakrahelningsprocessen.

 

Yoga Asana

Vissa yogaställningar kan hjälpa till att balansera rotchakrat. Det finns flera yogaställningar som kan hjälpa till att balansera det röda chakrat eller rotchakrat. Några av de bästa yogaställningarna för det röda chakrat är:

 1. Tadasana (bergsställning): Bergsställning: Bergsställning jordar och förbinder utövaren med jorden och hjälper till att balansera rotchakrat.
 2. Virabhadrasana I (första krigarställningen): Den här ställningen stärker och grundlägger benen och hjälper till att öppna höftböjarna, vilket stödjer rotchakras energiflöde.
 3. Balasana (barnställning): Den här ställningen hjälper till att lugna och centrera sinnet samtidigt som den jordar och kopplar en till jorden.
 4. Vrksasana (trädställning): Tree pose hjälper till att stärka och jorda benen och samtidigt förbättra balansen, vilket är viktigt för att balansera rotchakrat.

Om utövaren känner sig obekväm med att utföra dessa positioner utan en yogalärare, uppmuntras han eller hon att gå en yoga flow-klass. Genom att införliva dessa yoga asanas i den dagliga yogapraktiken kan utövaren balansera och stärka sitt rotchakra, vilket förbättrar den mentala hälsan och det fysiska välbefinnandet.

 

Eteriska oljor och kristaller

Användning av eteriska oljor och kristaller är en gammal chakramedicin. För att använda dessa eteriska oljor och kristaller för att balansera rotchakran kan man sprida oljorna eller applicera produkterna på ryggradets bas. Vissa människor gillar också att hålla eller bära kristallerna eller placera dem i sin omgivning.

Några eteriska oljor som botar obalans i rotchakrat är patchouli, cederträ, vetiver, rökelse och myrra. Kristaller som helar rotchakrat är bland annat röd jaspis, svart turmalin, rökig kvarts, hematit och granat.

 

Meditation av det röda chakrat

Meditation är ett bra sätt att läka rotchakrat. Här är en enkel meditationsteknik för att kultivera röd energi:

 1. Placera dig i en bekväm position med rak ryggrad och fötterna stadigt placerade på marken. Du kan sitta på en kudde eller stol om det behövs.
 2. Blunda och ta några djupa andetag, andas in genom näsan och andas ut genom munnen.
 3. Rikta uppmärksamheten mot ryggraden och visualisera en röd, glödande energikula vid roten av din egen kropp.
 4. Med varje inandning, föreställ dig att denna energiboll blir större och ljusare och fyller hela ditt bäcken med sitt livliga röda ljus.
 5. När du andas ut släpper du alla spänningar och all stress från kroppen och låter den sjunka ner i jorden.
 6. Fokusera på den röda energibollen vid basen av din ryggrad och låt den snurra och pulsera med vitalitet och styrka.
 7. Om du märker några tankar eller distraktioner, erkänn dem och återgå till den röda energikulan.
 8. Fortsätt med denna meditation så länge du känner dig bekväm, ta långsamma, djupa andetag och låt kroppen känna sig jordad och trygg.

Att utöva den här meditationen regelbundet kan hjälpa till att balansera och stärka rotchakrat, vilket främjar känslan av trygghet, säkerhet och stabilitet i det dagliga livet.

 

Övningar för mindfulness

Mindfulnessövningar kan vara ett kraftfullt helande verktyg och balansera rotchakrat. Här är några tekniker som kan hjälpa dig:

 1. Jordning: Ta några minuter varje dag för att fokusera det inre jaget i det nuvarande ögonblicket och jorda dig själv.
 2. Kroppsscanning: Börja vid fötterna och arbeta dig upp till huvudet.
 3. Dagbok för tacksamhet: Att skriva affirmationer i en dagbok kan hjälpa utövarna att manifestera känslor av grund och tacksamhet.
 4. Vandrande meditation: Ta en långsam, medveten promenad i naturen och fokusera på varje steg och känslan av fötterna på marken.
 5. Bekräftelser: Använd affirmationer för att främja känslor av trygghet och säkerhet. Upprepa påståenden som "Jag är jordad och säker" eller "Jag litar på att universum kommer att försörja mig" för att hjälpa till att omprogrammera ens tankar och övertygelser.

Att integrera dessa mindfulnessövningar i den dagliga rutinen kan hjälpa till att läka och balansera rotchakrat och främja känslor av trygghet, säkerhet och stabilitet.

 

Hur känns ett öppet och balanserat rotchakra?

Rotchakrat tjänar till att stärka en själv och skapar en grund för att den andliga energin ska kunna flöda genom de andra chakrana. När rotchakrat öppnas kommer det att finnas en stadig energi som kommer att flöda fritt genom den fysiska kroppen. Ett öppet och balanserat chakra skapar i slutändan rotstöd, vilket gör att utövarna kan känna stabilitet, inre frid och klarhet. De som har kämpat med sin mentala hälsa kan uppleva en nyvunnen känsla av motståndskraft och positivitet. I slutändan kommer utövarna att kunna känna sig lättare i sin vardag genom att släppa negativa energiblockeringar.

 

Den viktiga åtgärden

Som det första av de sju huvudchakrana är det röda chakrat ett viktigt energicentrum i chakrasystemet som utgör grunden för vår fysiska, känslomässiga och andliga hälsa. När det röda chakrat är balanserat känner sig utövarna jordade, trygga och säkra i sig själva och sin plats i världen. Men när det röda chakrat är blockerat eller överaktivt kan vi uppleva fysiska och känslomässiga obalanser som kan påverka deras allmänna välbefinnande. Genom att införliva välfärdsmetoder som kultiverar jordens energi kan utövare främja ett friskt och balanserat rött chakra och skapa en solid grund för personlig utveckling och andlig förbindelse.

 

Referenser

Healing av rotchakrat: Tekniker för att aktivera, frigöra och balansera

Rotchakra: Allt du behöver veta om Muladhara

Vad är chakran? Betydelse, placering och hur man avblockerar dem.

Gult chakra

9 min read

Gult chakra

Det gula chakrat, även känt som solar plexus chakrat, styr ens självkänsla, personliga styrka och självförtroende. När det är balanserat främjar det...

Grönt Chakra

8 min read

Grönt Chakra

Det gröna chakrat, även känt som hjärtchakrat, är ett energicentrum i bröstkorgen som förknippas med kärlek, medkänsla och känslomässig balans. När...

Orange Chakrat

9 min read

Orange Chakrat

Det orange chakrat, även känt som det sakrala chakrat, ligger i underlivet och förknippas med kreativitet, njutning och sexualitet. Det styr den...

Lila Chakra

9 min read

Lila Chakra

Det lila chakrat, även kallat det sjunde chakrat eller kronchakrat, är placerat högst upp på huvudet och representerar den högsta nivån av andlig...

Balansering av chakran

7 min read

Balansering av chakran

Chakrabalansering är en metod för att skapa balans i kroppens energicentra och rikta in kroppens sju chakran.

Kronchakrakristaller

9 min read

Kronchakrakristaller

Kronchakrat, även känt som Sahasrara, är det sjunde och högsta energicentret i kroppens chakrasystem. Det ansvarar för universell energi och fungerar...