4

Grönt Chakra

Featured Image

Table of Contents

Det gröna chakrat, även känt som hjärtchakrat, är ett energicentrum i bröstkorgen som förknippas med kärlek, medkänsla och känslomässig balans. När hjärtchakrat är balanserat kan vi ge och ta emot kärlek fritt, ha sunda relationer och uppleva inre frid.

 

Det gröna chakrat förklaras

Det gröna chakrat förklarasMänniskokroppen är ett komplext system som består av olika energicenter som kallas chakran. De sju huvudchakrana i kroppen representerar olika aspekter av fysiskt, känslomässigt och andligt välbefinnande. Det fjärde chakrat, känt som hjärtchakrat, även kallat det gröna chakrat eller anahata chakrat, ligger i mitten av bröstet mellan solar plexus chakrat och hals chakrat och har nära associationer med den gröna färgen. Det fungerar som en balanspunkt mellan de nedre och övre chakrana och spelar en central roll i chakrasystemet. Den är viktig för att främja hälsosamma relationer med oss själva och andra, samt för att främja kärlek, medkänsla och känslomässigt helande. Den här artikeln utforskar det gröna chakratets funktion, tecken på ett obalanserat chakra och sätt att balansera det för allmänt välbefinnande.

 

Funktioner i det gröna chakrat energicentrumet

Det gröna chakrat är förknippat med grön energi och representerar tillväxt, balans och harmoni. Det hjälper människor att vårda sig själva och odla en uppskattning för naturen. Lugn, ro, balans och att känna vänlighet och medkänsla för sig själv och andra är teman för hjärtchakrat.

På det fysiska planet är det gröna chakrat kopplat till thymuskörteln, som spelar en viktig roll i immunsystemet. Ett friskt och balanserat grönt chakra kan bidra till att förbättra det fysiska välbefinnandet genom att stärka immunförsvaret, öka energinivåerna och stödja den allmänna hälsan. Detta chakra ansluter till hjärtat och lungorna, som är vitala organ för fysisk hälsa och välbefinnande.

Det gröna chakrat överbryggar de nedre och övre chakrana och skapar en harmonisk förbindelse mellan våra fysiska och andliga aspekter. När detta chakra är balanserat kan människor uppleva en känsla av glädje och koppling till världen omkring dem och en ökad förmåga till empati, förlåtelse och tacksamhet. Å andra sidan kan ett obalanserat grönt chakra yttra sig på olika sätt, till exempel oförmåga att lita på andra, social isolering och fysiska åkommor som hjärtsjukdomar eller andningsproblem.

 

Tecken på ett ohälsosamt grönt chakra

När det gröna chakrat är blockerat, underaktiv eller överaktiv kan utövare uppleva dålig fysisk eller psykisk hälsa.

 

Överaktivt grönt chakra

Ett överaktivt hjärtchakra kan uppstå när för mycket energi flödar genom detta energicentrum. Detta kan leda till en obalans i vårt känslomässiga och fysiska välbefinnande. Här är några tecken på ett överaktivt grönt chakra:

 • Överväldigande känslor som svartsjuka, besatthet eller medberoende.
 • Ge för mycket till andra och försumma egenvård.
 • Känner dig överväldigad av andra människors känslor
 • Kämpa för att sätta gränser i relationer
 • Fysiska symtom som hjärtklappning eller högt blodtryck, vilket ökar risken för hjärtinfarkt.

 

Underaktivt grönt chakra

Ett underaktivt chakra är ett chakra som inte fungerar optimalt, vilket leder till en brist på energiflöde och balans i just det energicentrumet. Några symtom på ett underaktivt hjärtchakra är följande:

 • Svårigheter att uttrycka känslor eller visa sårbarhet
 • Rädsla för intimitet och nära relationer
 • Svårt att lita på andra eller känner sig lätt förrådd
 • Känner dig isolerad eller bortkopplad från andra.
 • Brist på empati eller medkänsla för andra
 • Kämpar för att hitta glädje eller tacksamhet i livet
 • Svårigheter att upprätthålla en kärleksfull relation

 

Blockerat hjärtchakra

Ett blockerat grönt chakra uppstår när det finns en blockering i energiflödet i hjärtcentret. Några symtom är:

 • Svårigheter att ge eller ta emot kärlek
 • Känner sig bortkopplad eller isolerad från andra.
 • Hålla agg och ha svårt att förlåta
 • Brist på empati eller medkänsla
 • Svårigheter att skapa och upprätthålla relationer
 • Känner dig ovärdig eller oälskad

 

Hur känns ett öppet hjärtchakra?

När hjärtchakrat är balanserat kan man känna en känsla av inre frid, självkärlek och medkänsla för sig själv och andra. Det kan vara möjligt att ge och ta emot kärlek öppet utan rädsla eller fördömande. Ett balanserat hjärtchakra kan leda till känslomässig stabilitet och harmoni, vilket gör det möjligt för människor att skapa större förbindelser med omvärlden och känna villkorslös kärlek. Dessutom kan det förbättra välbefinnandet i den fysiska kroppen genom att lindra symtom på tillstånd som bröstsmärta eller hjärtklappning.

 

Hur man balanserar det gröna chakrat

Att uppnå ett balanserat hjärtchakra innebär att vidta åtgärder för att återställa energiflödet genom detta energicentrum, vilket kan leda till en känsla av frid, känslomässig stabilitet och fysiskt välbefinnande. Här är några effektiva sätt att balansera det gröna chakrat:

 

Träna hjärtöppnande yoga asana

Yogaställningar hjälper till att stimulera energiflödet, frigöra blockeringar och återställa balansen. Några yogapositioner som stöder hjärtchakrat är följande:

 1. Kamelställning (Ustrasana) - Denna ställning sträcker ut bröstet och öppnar hjärtcentret, vilket hjälper till att släppa alla känslomässiga spänningar som finns lagrade i området.

 2. Kobraställning (Bhujangasana ) - Denna ställning stärker ryggmusklerna och öppnar bröstet, vilket främjar en god hållning och ökad cirkulation till hjärtat.

 3. Fish Pose (Matsyasana ) - Den här ställningen öppnar bröstet och sträcker ut nacken, vilket främjar bättre andning och ökad cirkulation till hjärtat.

 4. Bridge Pose (Setu Bandhasana) - Denna ställning öppnar bröstet och stärker ryggmusklerna, vilket bidrar till att förbättra hållningen och öka cirkulationen till hjärtat.

 

Använd gröna chakrakristaller

Grön kalcit och rosenkvarts är två kristaller som är kända för att ha helande egenskaper för hjärtchakrat. Man kan välja att hålla kristallen nära bröstet, bära den som ett hängsmycke eller placera dem i sin hemmiljö.

 

Öva på positiva bekräftelser

Att upprepa affirmationer som "Jag är öppen för att ge och ta emot kärlek" eller "Jag förlåter mig själv och andra med lätthet" kan hjälpa till att ändra negativa tankemönster och främja känslomässig läkning.

 

Tillbringa tid i naturen

Grön är naturens färg, så det är inte konstigt att man kan läka sitt hjärta genom att tillbringa tid utomhus. Det gröna chakrat är förknippat med naturens helande kraft. Att tillbringa tid i naturen omgiven av gröna växter kan hjälpa till att återställa balansen och främja en känsla av inre frid.

 

Visualisera grönt

Utövare kan skapa och öppna hjärtchakrat genom att visualisera färgen grönt. Man kan till exempel andas in och ut grönt ljus och föreställa sig att det går rakt in i hjärtat. Detta hjälper till att känna grön energi som stöder just detta chakra.

 

Äta gröna varor

Gröna livsmedel som är i linje med den gröna chakrafärgen, t.ex. gröna bladgrönsaker, gröna äpplen och gröna grönsaker, stöder det fysiska välbefinnandet och främjar känslomässig läkning. Att äta grön mat kan lugna sinnet och kroppen och främja en känsla av inre frid och känslomässig balans. Detta kan hjälpa till med ett underaktivt hjärtchakra.

 

Den viktiga åtgärden

Det gröna chakrat är ett vitalt energicentrum som bidrar till vårt känslomässiga och fysiska välbefinnande. Ett balanserat hjärtchakra kan leda till inre frid och känslomässig stabilitet, medan ett obalanserat eller blockerat grönt chakra kan leda till känslor av känslomässig smärta och fysiska besvär. Att balansera det gröna chakrat kan uppnås genom olika övningar, inklusive hjärtöppnande yogapositioner, användning av helande kristaller, övning av gröna visualiseringar och att tillbringa tid i naturen. Genom att balansera chakran kan utövare odla en djupare koppling till sig själva, naturen och andra, vilket främjar harmoni och balans i alla aspekter av deras liv.

Referenser

Vilka bevis finns det för att chakran finns?

Symtom på uppvaknande av hjärtchakrat som du bör känna till - SYLVIA SALOW

Eteriska oljor för Chakras: Balansera och läka med heliga dofter

(PDF) Den fysiologiska grunden för yogans chakrauttryck

Gult chakra

9 min read

Gult chakra

Det gula chakrat, även känt som solar plexus chakrat, styr ens självkänsla, personliga styrka och självförtroende. När det är balanserat främjar det...

Rött chakra

10 min read

Rött chakra

Det röda chakrat, även känt som rotchakrat eller Muladhara på sanskrit, är det första av de sju chakrana i kroppens energisystem. Det ligger vid...

Orange Chakrat

9 min read

Orange Chakrat

Det orange chakrat, även känt som det sakrala chakrat, ligger i underlivet och förknippas med kreativitet, njutning och sexualitet. Det styr den...

Indigo Chakra

8 min read

Indigo Chakra

Det indigoblå chakrat, även känt som det tredje ögat eller det sjätte chakrat, ligger mitt i pannan och ansvarar för vår inre syn, intuition och...

Lila Chakra

9 min read

Lila Chakra

Det lila chakrat, även kallat det sjunde chakrat eller kronchakrat, är placerat högst upp på huvudet och representerar den högsta nivån av andlig...

Kristaller för strupchakra

10 min read

Kristaller för strupchakra

Halschakrat, eller Vishuddha chakra på sanskrit, är det femte av kroppens sju huvudchakraner. Halschakrat, som ligger i nacken och det övre...