4 min read

Indigo Chakra

Det indigoblå chakrat, även känt som det tredje ögat eller det sjätte chakrat, ligger mitt i pannan och ansvarar för vår inre syn, intuition och förmåga att överskrida polaritet, vilket representerar människans koppling till den andliga världen och förmågan att koppla sig till det universella medvetandet.

Indigo Chakra förklaras

Indigo chakra förklaratTredje ögats chakra, även känt som indigo chakra, ajna chakra och sjätte chakra, spelar en viktig roll i människans energisystem. Chakrat ligger mitt i pannan, strax ovanför ögonbrynen, och påverkar ögonen, bihålorna, hypofysen och hjärnan. Den tredje ögats chakrafärg indigo (ofta kallad kungligt blått eller djupt lila) är ansvarig för inre syn, intuition och förmågan att överskrida polaritet och få tillgång till ett tillstånd av enhetsmedvetande. Den indigo chakrafärgen representerar människans koppling till den andliga världen och vår förmåga att koppla oss till det universella medvetandet.

 

Indigo Chakras funktion

Indigo chakrat är ansvarigt för människans inre vision, intuition och framsynthet. Det fungerar som en bro mellan den fysiska världen och den andliga världen, vilket gör det möjligt för utövare att få tillgång till djupare sanning och inre visdom. Indigokakrat är förknippat med tallkottkörteln, som reglerar våra sömnmönster och producerar melatonin. Indigo chakras betydelse relaterar till självansvar, vilket inkluderar ansvarstagande för sitt liv, att följa själens väg och behov och att lita på sin intuition.

Ett balanserat indigo chakra ger en djup känsla av inre kunskap och en stark koppling till andliga guider. Det sägs att det överskrider de fysiska sinnenas begränsningar och hjälper till att få tillgång till det sjätte sinnet för andlig utveckling. Att balansera indigochakrat är viktigt för att uppnå känslomässig och andlig balans.

 

Tecken på ett ohälsosamt tredje ögonchakra

När ajna-chakrat är blockerat, underaktivt eller överaktivt kan utövare uppleva dålig fysisk eller psykisk hälsa.

 

Överaktivt tredje ögonchakra

Ett överaktivt indigo chakra kan leda till ett överdrivet fokus på den andliga världen, på bekostnad av den fysiska världen. Tecken på ett överaktivt tredje ögonchakra är bland annat följande:

 • Tvångstankar
 • Svårigheter att koncentrera sig eller hålla sig fokuserad
 • Huvudvärk eller migrän
 • Hallucinationer eller vanföreställningar
 • Paranoida tankar eller beteenden
 • Känner sig bortkopplad från verkligheten

 

Underaktiv tredje ögonchakra

Ett underaktivt chakra är ett chakra som inte fungerar optimalt, vilket leder till en brist på energiflöde och balans i just det energicentrumet. Några symtom på ett underaktivt indigo chakra är bland annat följande:

 • Svårigheter att fatta beslut eller brist på klarhet
 • Svårigheter med visualisering eller fantasi
 • Brist på intuition eller psykiska förmågor
 • Svårigheter att nå högre medvetandetillstånd
 • Brist på andlig koppling eller förståelse

 

Blockerat Indigo Chakra

Ett blockerat tredje ögonchakra uppstår när det finns en blockering i energiflödet inom chakrat. Några symtom är:

 • Sömnlöshet eller sömnstörningar
 • Dåligt minne, oförmåga att minnas
 • Ångest eller depression
 • Ögonspänning eller synproblem
 • Oförmåga att få kontakt med sin intuition eller inre vägledning
 • Känner dig fast eller oförmögen att gå vidare i livet
 • Svårt att ansluta till andlighet eller känna en känsla av mening

 

Hur känns ett öppet Indigo Chakra?

Att öppna det tredje ögat kan leda till ökad känslighet, intuition och känslomässig balans. Utövare kan känna andras känslor på avstånd och uppleva tryck eller stickningar mitt i pannan. Deras kreativa visualiseringsförmåga kan förbättras, vilket gör det lättare att manifestera sin önskade framtid i verkligheten.

 

Hur man balanserar Indigo Chakra

Att balansera indigokakrat är viktigt för att uppnå känslomässig och andlig balans. Här är några effektiva sätt att balansera indigochakrat:

 

Meditation

Chakrameditation är ett kraftfullt verktyg för att balansera indigochakrat. Genom att tysta sinnet och fokusera på andningen kan vi lugna sinnet och öppna det tredje ögat. Här är några steg till en grundläggande ajna-meditation:

 1. Hitta en lugn och bekväm plats där du inte blir störd.

 2. Blunda och fokusera på andningen. Ta några djupa andetag för att slappna av och rensa ditt sinne.

 3. Visualisera det indigoblå chakrat i mitten av pannan.

 4. När du andas in, föreställ dig att ett starkt, indigo ljus kommer in i din kropp och fyller ditt tredje ögonchakra.

 5. Håll andan i några sekunder och visualisera hur energin flödar genom ditt chakra och renar och balanserar det.

 6. Stanna i detta meditationstillstånd så länge du känner dig bekväm.

 7. När du är redo att avsluta meditationen tar du några djupa andetag, sträcker ut kroppen och öppnar ögonen.

 

Yoga asanas

Yogapositioner som stimulerar indigo chakrat och balanserar dess energi är bland annat:

 1. Child's Pose (Balasana): Den här ställningen hjälper till att lugna sinnet och lindra stress, vilket främjar inre frid.

 2. Nedåtriktad hund (Adho Mukha Svanasana): Denna ställning ökar blodflödet till huvudet och kan hjälpa till att stimulera det tredje ögats chakra.

 3. Eagle Pose (Garudasana): Den här ställningen hjälper till att öka fokus och koncentration samtidigt som den öppnar upp axlar och höfter.

 4. Lotusställning (Padmasana): Denna traditionella sittande meditationsställning kan hjälpa till att lugna sinnet och främja inre frid.

 

Indigo Chakra stenar

Att använda en mörkblå eller lila ädelsten som lapis lazuli, lila fluorit och ametist kan hjälpa till att balansera chakran. Utövare kan använda chakrastenar och kristaller genom att bära dem med sig, bära dem som smycken eller placera dem på pannan under meditation för att aktivera det sjätte sinnet och stärka den djupa inre vetskapen.

 

Aromaterapi

Eteriska oljor som rökelse, sandelträ och patchouli kan användas för att stimulera indigochakrat och främja andlig klarhet.

 

Bär indigo kläder

Att bära indigokläder tros hjälpa till att stimulera och balansera det tredje ögats chakra. Färgen indigo är förknippad med detta chakra, och att bära kläder i denna färg kan hjälpa till att anpassa och aktivera detta energicentrum.

 

Skuggarbete

Skuggarbete är en andlig övning för att läka det tredje ögonchakrat. För att kunna utföra skuggarbete för indigochakrat bör man ta sig tid att reflektera över sina rädslor, begränsande föreställningar och negativa tankemönster som kan blockera intuitionen och den inre visionen.

Till att börja med är det bra att skriva dagbok om upplevelser eller minnen som har hindrat kopplingen till den inre visionen. Det kan handla om att utforska negativt självprat, tidigare trauman eller begränsande övertygelser. Det är viktigt att reflektera över dessa erfarenheter och hur de kan påverka förmågan att lita på intuition och inre vägledning.

Att odla självmedvetenhet genom mindfulness och meditation kan också hjälpa till med skuggarbete för det tredje ögonchakrat. Det är viktigt att närma sig detta arbete med tålamod och självmedkänsla, eftersom läkning och balansering av det tredje ögonchakrat är en process som kräver tid och ansträngning.

 

Den viktiga åtgärden

Det tredje ögonchakrat är viktigt för det allmänna välbefinnandet, inklusive känslomässig, mental och andlig hälsa. När detta energicentrum är balanserat upplever utövare klarhet i tanken, andlig kontakt och intuition. Ett obalanserat indigo chakra kan dock leda till fysiska, känslomässiga och andliga symptom. Lyckligtvis kan tekniker som meditation, yoga med mera främja ett hälsosamt indigochakra. Genom att balansera detta chakra kan utövare fördjupa sin självkännedom, stärka sin intuition och ansluta sig till sitt medvetande, vilket leder till ny andlig tillväxt och självupptäckt.

Referenser

Vilka bevis finns det för att chakran finns?

Eteriska oljor för Chakras: Balansera och läka med heliga dofter

Kan bekräftelser hjälpa till att läka chakrana? Vissa säger ja

Hur du öppnar ditt tredje ögonchakra för andligt uppvaknande

Yogans fysiologiska grund Chakrauttryck

Grönt Chakra

8 min read

Grönt Chakra

Det gröna chakrat, även känt som hjärtchakrat, är ett energicentrum i bröstkorgen som förknippas med kärlek, medkänsla och känslomässig balans. När...

Affirmationer för tredje ögats chakra

14 min read

Affirmationer för tredje ögats chakra

Affirmationer för tredje ögats chakra är positiva uttalanden som fokuserar på att aktivera och balansera tredje ögats chakra, som är förknippat med...

Blå chakra

9 min read

Blå chakra

Det blå chakrat, även känt som strupchakrat eller femte chakrat, är ett energicentrum i halsområdet som ansvarar för att reglera kommunikation,...

Gult chakra

9 min read

Gult chakra

Det gula chakrat, även känt som solar plexus chakrat, styr ens självkänsla, personliga styrka och självförtroende. När det är balanserat främjar det...

Affirmationer för halschakrat

11 min read

Affirmationer för halschakrat

Affirmationer för halschakrat kan hjälpa till att balansera och aktivera det femte chakrat, så att vi kan uttrycka oss mer fritt, kommunicera...

Hjärtchakraaffirmationer

12 min read

Hjärtchakraaffirmationer

Hjärtchakraaffirmationer är kraftfulla uttalanden som hjälper till att balansera och öppna det fjärde chakrat i det sju chakrasystemet