Zdrowie psychiczne Wiki

Zdrowie psychiczne jest ważną częścią ogólnego stanu zdrowia. Może wpływać na zdolność danej osoby do radzenia sobie ze stresem, nawiązywania relacji z innymi i dokonywania wyborów. Istnieje wiele różnych rodzajów schorzeń psychicznych. Każdy z nich może wpływać na osobę na różne sposoby.

Niektóre powszechne schorzenia psychiczne to zaburzenia lękowe, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa i schizofrenia.

.
człowiek praktykujący pozytywne myślenie

6 min read

Pozytywność

Pozytywność odnosi się do jakości lub stanu bycia pozytywnym, optymistycznym lub konstruktywnym. Polega na pełnym nadziei i ufności podejściu do życia, koncentrowaniu się na szansach i możliwościach, a nie na problemach i ograniczeniach.

Read More
co to jest zdrowie psychiczne

7 min read

Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne obejmuje wiele aspektów dobrostanu psychicznego, w tym czynniki psychologiczne, emocjonalne, duchowe i społeczne. Jest rzeczą...

Read More
Gaslighting zdrowie psychiczne - definicja i przykłady

7 min read

Gaslighting

Poznaj subtelne, ale szkodliwe narzędzie psychologiczne jakim jest gaslighting. Dowiedz się, czym jest, skąd się bierze i jak rozpoznać, czy Ty lub...

Read More
co to jest wdzięczność

6 min read

Wdzięczność

Rozwijanie postawy wdzięczności może stworzyć ogromne zmiany w naszym życiu, a nawet prowadzić do lepszego zdrowia psychicznego. Przeczytaj ten...

Read More
what is resilience

7 min read

Odporność

Słowo resilience pochodzi od łacińskiego czasownika resilire, co oznacza odskoczyć lub odskoczyć. Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego...

Read More
co to jest izolacja społeczna

7 min read

Izolacja społeczna

Izolacja społeczna i samotność to stany, których wiele osób doświadcza w ciągu swojego życia. Istnieją różne rodzaje, przyczyny i skutki izolacji...

Read More
praca w cieniu wyjaśniona

7 min read

Czym jest praca w cieniu

Odkrywanie wewnętrznego "ja" i rozumienie jego cienistych aspektów to potężna praktyka, która może prowadzić do rozwoju osobistego. Dowiedz się...

Read More