Mental Hälsa - Wiki

Psykisk hälsa är en viktig del av den allmänna hälsan. Den kan påverka en persons förmåga att hantera stress, relatera till andra och göra val. Det finns många olika typer av psykiska hälsoproblem. Var och en av dem kan påverka en person på olika sätt.

Några vanliga psykiska hälsoproblem är ångeststörningar, depression, bipolär sjukdom och schizofreni.

Stress Hantering

Tonåring som ligger i soffan och lyssnar på musik som en del av stresshantering för tonåringar

3 min read

Stresshantering för tonåringar

Det är allmänt känt att tonåren kan vara några av de mest stressiga. Enligt American Psychological Association säger 37 % av tonåringarna att stress...

Read More
kvinna som gör mindful meditation utomhus för att hjälpa henne att hantera stress och press

8 min read

Stress och press

Det finns i huvudsak två sätt att hantera stress, och de är i regel snarlika varandra, med vissa små skillnader. Allt handlar om stresshantering.

Read More
en man som utövar yoga på arbetsplatsen som en aktivitet för stresshantering

9 min read

Aktiviteter för stresshantering

Det verkar som om stress är ett begrepp överallt i dag. Men varför?

Read More
ung affärskvinna som känner sig stressad på jobbet och behöver stresslindring på arbetsplatsen

7 min read

Hantera stress på jobbet

Chefer i dag står inför ett antal unika utmaningar när det gäller stresshantering. Stress i sig är inte bara en enorm belastning för ditt...

Read More
Man sitter framför datorn med händerna över ansiktet och har svårt att hantera stress, i behov av stresshantering.

10 min read

Stresshantering

Vissa kallar det utbrändhet. Andra kallar det för en ångestsyndrom. Buddhister kallar det för att ha ett "monkey mind". 

Read More