Mental Hälsa

Psykisk hälsa är en viktig del av den allmänna hälsan. Den kan påverka en persons förmåga att hantera stress, relatera till andra och göra val. Det finns många olika typer av psykiska hälsoproblem. Var och en av dem kan påverka en person på olika sätt.

Några vanliga psykiska hälsoproblem är ångeststörningar, depression, bipolär sjukdom och schizofreni.

Stress Hantering

test

Stress

Stress är kroppens och sinnets reaktion på utmanande situationer eller krav. Stress kan yttra sig i fysiska, mentala eller känslomässiga reaktioner.... Läs mer

test

Stresshantering för tonåringar

Det är allmänt känt att tonåren kan vara några av de mest stressiga. Enligt American Psychological Association säger 37 % av tonåringarna att stress... Läs mer

test

Stress och press

Det finns i huvudsak två sätt att hantera stress, och de är i regel snarlika varandra, med vissa små skillnader. Allt handlar om stresshantering. ... Läs mer

test

Aktiviteter för stresshantering

Det verkar som om stress är ett begrepp överallt i dag. Men varför? I många situationer är stress faktiskt bra. Den kan hjälpa oss att motivera oss... Läs mer

test

Hantera stress på jobbet

Chefer i dag står inför ett antal unika utmaningar när det gäller stresshantering. Stress i sig är inte bara en enorm belastning för ditt... Läs mer

test

Stresshantering

Många människor i dagens hektiska värld utsätts för stress i form av dagliga påfrestningar, arbetsuppgifter och personliga utmaningar. Kronisk stress... Läs mer