6

Solar Plexus Chakra Kristaller

Featured Image

Table of Contents

Upptäck de många fördelarna med kristaller och stenar som är relaterade till Solar Plexus-chakrat. Lär dig hur du kan använda dem för att få bättre självkänsla, självförtroende och beslutsamhet.

 

Solar Plexus Chakra Kristaller

solar plexus chakra kristallerSolar plexus chakra är det tredje av de sju huvudchakrana i människokroppens energisystem. Det är beläget i solar plexus-området och styr fysisk identitet, personlig kraft och självförtroende.

Solar plexus chakra energicentrum är förknippat med färgen gul och ansvarar för kroppens fysiska energi och styrka. Ett balanserat solar plexus chakra främjar känslomässig och fysisk stabilitet, medan ett obalanserat solar plexus chakra kan leda till obalanser i kroppens känslomässiga och fysiska aspekter.

Ett sätt att balansera solar plexus chakra är att använda kristaller. Kristallerna kan hjälpa till att frigöra negativ energi som ett blockerat solar plexus chakra kan orsaka och främja känslomässig balans. Nedan finns några av de bästa solplexus chakra stenarna och deras helande egenskaper.

 

Bästa Solar Plexus Chakra Kristaller

Flera kristaller kan användas för att balansera solar plexus chakra. Varje kristall har unika egenskaper och fördelar för att uppnå ett balanserat solar plexus chakra.

 

Gyllene tigeröga

Golden Tiger Eye är en kraftfull kristall som ofta förknippas med solen och solar plexus chakra. Denna fantastiska kristall är känd för sina jordande och stabiliserande egenskaper och sin förmåga att öka mental klarhet och fokus. Golden Tiger Eye är en kraftfull solar plexus chakra kristall som hjälper till att öka den personliga kraften, främja känslomässig balans och återställa ett hälsosamt energiflöde.

 

Egenskaper och fördelar

Golden Tiger Eye är en av de bästa stenarna för solar plexus chakra och är särskilt användbar för dem som kämpar med självtvivel eller vill öka sin styrka. Denna kristall är också fördelaktig för dem som upplever fysisk eller känslomässig smärta, eftersom den hjälper till att främja fysisk och känslomässig styrka.

 

Citrin

Citrin är en gul kristall som är känd för sina kraftfulla helande egenskaper. Denna solplexuskristall är förknippad med solplexuschakrat och är en av de bästa solplexuschakratstenarna, även kallad den ultimata sommarstämningsstenen. Citrin hjälper till att öka den personliga kraften, främja känslomässig balans och öka den fysiska energin. Denna kristall är också känd för sin förmåga att hjälpa till att frigöra negativ energi och öka den emotionella stabiliteten.

 

Egenskaper och fördelar

Citrin är särskilt användbar för dem som kämpar med låg självkänsla eller som vill öka sin styrka. Denna kristall är också bra för dem som upplever fysisk eller känslomässig smärta, eftersom den hjälper till att främja fysisk och känslomässig styrka. När citrin används för healing av solar plexus chakra kan citrin hjälpa till att främja en känsla av känslomässig balans och förbättra det övergripande energiflödet i chakrasystemet.

 

Gul kalcit

Gul kalcit är en kristall med mjuk och mild energi. Den används ofta för chakrahealing och är en bra sten för solar plexus chakra. Den här kristallen är känd för att öka den mentala klarheten, öka självförtroendet och främja känslomässig läkning.

 

Egenskaper och fördelar

Gul kalcit är en av de bästa stenarna för solar plexus chakra och är särskilt användbar för dem som kämpar med ångest eller självtvivel. Denna kristall hjälper till att rensa och balansera solar plexus chakra, öka självkänslan och främja positivt energiflöde. Gul kalcit är också fördelaktigt för dem som har upplevt känslomässiga trauman, eftersom den kan hjälpa till att frigöra negativ energi och främja läkning. Kalcit är också en energimässigt förstärkande sten som förstärker positiv energi.

 

Golden Mookaite

Golden Mookaite är en sällsynt kristall med en unik blandning av jordiga färger. Den här kristallen används ofta för att jorda och är en bra sten för solar plexus chakra. Golden Mookaite är känd för sin förmåga att öka den mentala klarheten, främja känslomässig balans och stimulera immunförsvaret.

 

Egenskaper och fördelar

Golden Mookaite är en av de bästa stenarna för solar plexus chakra och är särskilt användbar för dem som kämpar med stress, ångest eller obeslutsamhet. Den här kristallen hjälper till att balansera och aktivera solar plexus chakrat, öka självmedvetenheten och främja en känsla av inre styrka.

 

Gul jaspis

gul jaspis solar plexus chakra kristallGul jaspis är en gul kristall som är känd för sina helande egenskaper, särskilt för solar plexus chakra. Gul jaspis är en jordande sten som hjälper till att öka den fysiska energin, återställa vitaliteten och öka självförtroendet. Denna kraftfulla kristall är också känd för sin förmåga att hjälpa till att frigöra negativ energi och öka den emotionella stabiliteten.

 

Egenskaper och fördelar

Gul jaspis är en av de bästa stenarna för solar plexus chakra. Den är särskilt användbar för dem som har ett underaktivt solar plexus chakra eller för dem som har upplevt obalans i solar plexus chakra. Genom att balansera och stimulera energin i solar plexus chakra hjälper gul jaspis till att främja självkänsla, självförtroende och personlig styrka. Gul jaspis är en utmärkt kristall för dem som vill öka sin motivation, viljestyrka och fokus.

 

Ytterligare Solar Plexus stenar och kristaller

Här är några ytterligare stenar och kristaller för solar plexus chakra som ökar den personliga kraften, överflödet och manifestationen, främjar mental klarhet och ger en känsla av värme, glädje och positivitet.

 • Gyllene topas
 • Sunstone
 • Amber
 • Pyrit
 • Gyllene kalcit
 • Gul Aventurin
 • Bärnstens kalcit
 • Golden Healer Quartz
 • Rutilatkvarts
 • Gul safir
 • Gul fluorit
 • Heliodor
 • Honung kalcit
 • Krysopras
 • Aragonit
 • Gul turmalin
 • Gul grov granat

Observera att detta bara är några exempel och att det finns många fler kristaller som kan användas för att läka och balansera solar plexus.

 

Solar Plexus Chakra Stenar vs kristaller

När man balanserar och aktiverar solar plexus chakra kan stenar och kristaller effektivt främja en känsla av personlig styrka och självförtroende. Även om stenar och kristaller har vissa likheter i sina energetiska egenskaper har de också vissa skillnader som kan göra att en av dem passar bättre för en individs behov.

Stenar, som citrin eller gul jaspis, är naturmaterial som har använts för helande ändamål i århundraden. Dessa stenar är ofta opolerade, och deras naturliga form och struktur kan förstärka deras energiska egenskaper. Stenar kan hittas i en mängd olika former och storlekar, vilket gör dem mer tillgängliga för dem som är nya i arbetet med chakran. De är vanligtvis billigare än kristaller och kan vara ett bra alternativ för dem som har en budget.

Kristaller, t.ex. gul safir eller gyllene topas, är mycket strukturerade material med ett regelbundet och upprepat mönster av atomer. De är vanligtvis dyrare än stenar, men deras mycket organiserade struktur kan göra dem till kraftfullare verktyg för energihealing och chakraarbete.

 

Chakrasystemet förklarat

Chakrasystemet är en traditionell indisk filosofi som hänvisar till energicentra i hela kroppen, som tros vara kopplade till det övergripande fysiska, känslomässiga och andliga välbefinnandet. Människokroppen har sju primära chakran, vart och ett förknippat med ett visst område och en viss funktion.

Dessa chakran börjar vid basen av ryggraden och går uppåt i följande ordning:

Rotchakra (Muladhara) - ligger vid basen av ryggraden och förknippas med jordnära energi, överlevnadsinstinkter och fysisk identitet.

Sacral Chakra (Svadhisthana) - ligger i nedre delen av buken och är kopplat till sexuell energi, känslor och kreativitet.

Solar Plexus Chakra (Manipura) - ligger i övre delen av buken och är relaterat till personlig styrka, självförtroende och viljestyrka.

Hjärtchakra (Anahata) - ligger i mitten av bröstet och förknippas med kärlek, medkänsla och känslomässig balans.

Halschakra (Vishuddha ) - finns i halsregionen och är kopplat till kommunikationsförmåga, självuttryck och sanning.

Tredje ögat Chakra (Ajna) - ligger mellan ögonbrynen i pannan och är relaterat till intuition, perception och andlig insikt.

Kronchakra (Sahasrara) - placerad högst upp på huvudet; det är förknippat med kosmiskt medvetande och koppling till andlig upplysning.

 

Konsekvenser av ett blockerat Solar Plexus Chakra

Solar plexus chakra är ett energicentrum i övre delen av buken som styr vår makt, vårt självförtroende och vår självkänsla. När solar plexus chakrat är blockerat kan det leda till fysiska, känslomässiga och andliga problem.

Fysiskt kan ett blockerat solar plexus chakra yttra sig i form av matsmältningsproblem, såsom magsmärtor eller illamående, samt trötthet och låga energinivåer. Individer kan också uppleva spänningar i bukområdet och svårigheter att andas djupt.

Känslomässigt kan ett blockerat solar plexus chakra leda till självtvivel, bristande självförtroende och en allmän känsla av osäkerhet. Individer kan ha svårt att fatta beslut och känna att de inte har kontroll över sina liv.

Andligt sett kan ett blockerat solar plexus chakra hindra en individs kontakt med sin inre styrka och personliga kraft, vilket hindrar dem från att fullt ut förverkliga sin potential och leva ett liv med syfte och uppfyllelse.

För att lösa upp blockeringen av solar plexus chakra är det viktigt att delta i övningar som främjar självförtroende och personlig styrka. Detta inkluderar men är inte begränsat till affirmationer, meditation, visualiseringsövningar och rörelseövningar som yoga eller tai chi. Att arbeta med solar plexus chakra stenar och kristaller, såsom citrin eller gul kalcit, kan också främja solar plexus chakra healing och aktivering.

Genom att åtgärda ett blockerat solar plexus chakra kan man förbättra sin självkänsla, fatta säkra beslut och leva ett liv med syfte och tillfredsställelse.

 

Slutsats

Solar plexus chakra kristaller kan främja fysisk och känslomässig styrka genom att balansera energiflödet i solar plexus chakra området. Att införliva dessa helande kristaller i det dagliga livet främjar känslomässig och fysisk stabilitet, självkänsla och personlig styrka. Kom ihåg att utöva självvård och vara närvarande i stunden för att upprätthålla ett balanserat solar plexus chakra.

 

ANAHANA CHAKRA RESURSER

CHAKRA WIKIS

Chakras

Rotchakra

Sacral Chakra

Solar Plexus Chakra

Hjärtchakra

Halschakra

Tredje ögats chakra

Kronchakra

Chakra-symboler

Chakra färger

Chakrastenar och chakrakristaller

Vad är ett mantra?

Vad är en yantra

Vad är en Mudra

 

CHAKRA BLOGS

Chakra meditation

Hur du öppnar ditt tredje öga

Hur man avblockerar Chakras

Chakra bekräftelse

Vad är chakran?

Vad är ett chakradiagram?

Kraftfulla Chakra Affirmationer

Om Namah Shivaya

Namaste Betydelse

Bekräftelser om rotchakrat

Rotchakra kristaller

Kristaller för Sacral Chakra

Solar Plexus Chakra Kristaller

Hjärtchakra kristaller

Hals Chakra Kristaller

Kristaller för det tredje ögat

Kristall för kronchakra

 

REFERENSER

Chakra Stenar Betydelse | 7 Chakras Kristaller Chart

Hur man rengör kristaller: 10 sätt, plus tips för att ladda, aktivera

Stenar för strupchakrat: Vad är de och hur man använder dem

Vad är chakrastenar och vilka typer finns det?

 

Gult chakra

9 min read

Gult chakra

Det gula chakrat, även känt som solar plexus chakrat, styr ens självkänsla, personliga styrka och självförtroende. När det är balanserat främjar det...

Kronchakrakristaller

9 min read

Kronchakrakristaller

Kronchakrat, även känt som Sahasrara, är det sjunde och högsta energicentret i kroppens chakrasystem. Det ansvarar för universell energi och fungerar...

Solar Plexus Chakra Affirmationer

12 min read

Solar Plexus Chakra Affirmationer

Solar plexus chakra, som ligger i bukområdet, är förknippat med personlig kraft, självkänsla och eldelementet. Solar plexus chakra affirmationer kan...

Kristaller för strupchakra

10 min read

Kristaller för strupchakra

Halschakrat, eller Vishuddha chakra på sanskrit, är det femte av kroppens sju huvudchakraner. Halschakrat, som ligger i nacken och det övre...

Rotchakrakristaller

8 min read

Rotchakrakristaller

Upptäck kraften i rotchakrakristaller och stenar och hur du använder dem. Lär dig om de olika typerna, fördelarna och teknikerna för att läka ditt...

Kristaller för det tredje ögats chakra

8 min read

Kristaller för det tredje ögats chakra

Det tredje ögat, eller Ajna-chakrat, är det sjätte chakrat i människokroppens energisystem. Det ligger mellan ögonbrynen och är ansvarigt för...