11

Motivatie

Laatst bijgewerkt: augustus 13, 2023

Featured Image

Table of Contents

Leer meer over motivatie: hoe mensen gemotiveerd worden en blijven, de soorten inspiratie en manieren om zelfactualisatie, zelfbepaling en zelfeffectiviteit te ontwikkelen en te verbeteren.

 

Wat is motivatie?

wat is motivatieMotivatie is afgeleid van het woord 'motief', dat de behoeften, verlangens of drijfveren omvat die een individu ertoe aanzetten om taken en doelen te volbrengen. Motivatie is in wezen de aanwezigheid van stimulatie die mensen tot actie aanzet.

Motivatie drijft de acties, de bereidheid en het verlangen van een individu om een doel of beloning te bereiken. Het zorgt ervoor dat mensen beslissingen nemen en doelen stellen. Maar motivatie is vooral de reden waarom ze doorgaan met de acties die hen in staat stellen om hun doelen te bereiken. Motivatie is de innerlijke stem die mensen op het juiste spoor houdt om hun doelen te bereiken, zelfs wanneer dit een uitdaging is.

Motivatie is een krachtige kracht en een belangrijke factor in de levensreis die voortvloeit uit de menselijke basisbehoefte om te groeien en zich te ontwikkelen. De kracht van motivatie die een individu voelt, beïnvloedt hoe waarschijnlijk het is dat hij of zij gedrag en gewoonten zal veranderen om zijn of haar doelen te bereiken.

Er zijn echter veel factoren die bijdragen aan de algehele motivatie van een individu om het doel of de benchmark te bereiken die voor hem of haar is vastgesteld. Hoeveel motivatie een individu ervaart, wordt beïnvloed door hoe graag iemand het doel wil bereiken, wat hij zal winnen als hij het doel bereikt heeft en wat hij zal verliezen als hij het doel niet bereikt, zijn veelvoorkomende voorbeelden van factoren die bijdragen aan motivatie.

 

Waarom is motivatie belangrijk?

Menselijke motivatie is, in vergelijking met andere dieren, interessant omdat het mensen helpt om specifieke doelen voor zichzelf te stellen. Het helpt hen ook om problemen op te lossen, oude gewoonten te veranderen en om te gaan met uitdagingen en kansen die ze dagelijks tegenkomen.

Het speelt een belangrijke rol in het leven van individuen omdat het hen stimuleert om passies na te streven, relaties te zoeken en hoge verwachtingen te stellen aan persoonlijke inspanningen. Motivatie is een manier om menselijk gedrag, gevoel en denken te veranderen. Het weerspiegelt iets kenmerkends van elk individu en stelt hen in staat om waardevolle controlepunten te verkrijgen in persoonlijk welzijn, zoals het verkrijgen van een doel in het leven, het verbeteren van mentaal en fysiek welzijn, het verbeteren van interpersoonlijke relaties en het streven naar productiviteit in werkomgevingen.

Motivatie geeft individuen ook veel waardevolle inzichten in de menselijke natuur en verklaart waarom mensen doelen stellen, streven naar prestaties en macht en ook over psychologische intimiteit en het ervaren van emoties (angst, woede en compassie).

Wanneer iemand gemotiveerd is, is het gemakkelijker om ingrijpende beslissingen te nemen om dichter bij het bereiken van dat doel te komen. Motivatie helpt iemand zich te concentreren op wat er gedaan moet worden in plaats van afgeleid of verveeld te raken. Motivatie kan de zelfsturing van individuen helpen door hen in staat te stellen de krachten die in hen werken te identificeren en te leren wat hen het meest gemotiveerd maakt, zodat ze hun doelen of wensen in het leven kunnen bereiken.

 

Soorten motivatie

Soorten motivatie

De verschillende soorten motivatie zijn intrinsieke motivatie, extrinsieke motivatie, familiale motivatie en prestatiemotivatie.

 

Intrinsieke motivatie (interne motivatie)

Intrinsieke motivatie ontstaat binnen het individu uit een intern verlangen om een specifieke taak uit te voeren of een specifieke maatstaf voor succes of beloning te bereiken. Intrinsieke motivatie verwijst naar wanneer individuen iets doen omwille van het belang omdat het overeenstemt met hun interesses, passies, geloofssysteem of persoonlijke waarden en het belang dat eraan gehecht wordt.

Intrinsiek gemotiveerde individuen werken hard zonder externe stimuli nodig te hebben om hen tot een bepaald gedrag aan te zetten. Interne beloningen voeden deze motivatoren. De wetenschap en voldoening dat iemand zijn passies volgt in het leven is een veel voorkomende en sterke intrinsieke motivator. Intrinsieke motivatoren kunnen iemand lang gefocust houden op een doel, omdat ze sterker zijn en minder gevoelig voor interferentie van buitenaf.

De diepgewortelde verlangens van een individu hebben de grootste motiverende kracht. Deze verlangens omvatten meestal de behoefte of het verlangen naar acceptatie, nieuwsgierigheid, orde, het bereiken van eer, onafhankelijkheid, macht, sociaal contact en sociale status.

 

Extrinsieke motivatie (Externe motivatie)

Extrinsieke motivatie komt voort uit factoren buiten een individu. Het gaat om extrinsieke beloningen (externe beloningen) van gedrag of succes van het doel, zoals lof of validatie van collega's of meerderen, academische validatie, sociale erkenning en aanvaarding, en fysieke beloningen in de vorm van geld of trofeeën van succes.

Het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatoren ligt in de drijvende kracht achter de reden waarom iemand zijn doelen wil bereiken. Intrinsiek gemotiveerde individuen houden zich meestal bezig met activiteiten gebaseerd op interesse, voldoening of plezier. Bij extrinsieke motivatie is het doel daarentegen een ander resultaat dan de activiteit.

Het is belangrijk om duidelijk te maken dat extrinsieke motivatoren of externe beloningen meestal tijdelijk zijn. Wanneer mensen een onmiddellijke beloning krijgen, worden gevoelens van succes en motivatie gevoeld, maar alleen op korte termijn. Deze extrinsieke beloningen hebben de neiging om na verloop van tijd in waarde af te nemen, wat betekent dat ze in de toekomst misschien geen nuttige motivatoren meer zijn voor hetzelfde individu. Afhankelijk zijn van dit type motivatie kan bij de meeste mensen ontevredenheid veroorzaken eens het doel bereikt is na hun beloning.

 

Motivatie voor het gezin

Sommige onderzoeken suggereren dat gezinsmotivatie een derde type motivatie is. Motivatie kan verschillende vormen aannemen binnen de familiecontext, waaronder intrinsieke en extrinsieke motivaties. Intrinsieke motivatie komt voort uit persoonlijke waarden, passies en een gevoel van doelgerichtheid, terwijl extrinsieke motivatie voortkomt uit externe beloningen of druk.

Motivatie in de familie zorgt voor uitstekende ondersteuning en aanmoediging en bevordert een gevoel van saamhorigheid en verbondenheid. Motivatie in de familie voedt individuen met een diep gevoel van doelgerichtheid en gedrevenheid. Of het nu gaat om liefdevolle relaties, gedeelde waarden of het verlangen om te zorgen voor en te rijden.

Mensen zijn geneigd zich gemotiveerd te voelen door familie of door mensen die nauw verwant zijn vanwege de positie die familie inneemt als zowel intrinsieke als extrinsieke motivator. De wil om een familie te helpen of te steunen kan voortkomen uit een intrinsiek motiverende interne drang om je geliefden te zien gedijen en uit externe motiverende factoren die het individu ten goede komen door het succes van een familie-eenheid.

 

Prestatiemotivatie

Prestatiemotivatie is afhankelijk van de constante gedachte om het doel te bereiken zonder rekening te houden met een externe beloning bij voltooiing. Deze motivatie is eerder gebaseerd op de eigenlijke voltooiing van het doel als de beloning zelf. Andere motivatietypes zijn onder andere machtsmotivatie, leermotivatie, attitudemotivatie, motivatieprikkel, sociale motivatie en angstmotivatie.

 

Componenten van motivatie

waar motivatie uit bestaat

Er zijn drie belangrijke componenten van motivatie: activering, persistentie en intensiteit. De drie componenten omvatten de aspecten van gedrag die de drijvende krachten zijn achter de motivatie van een individu en bepalen het motivatieniveau dat een individu voelt.

 

Activering

Activering wordt gedefinieerd als de beslissing van een individu om een gedrag te beginnen. Een voorbeeld van activering is het inschrijven voor een specifieke cursus om een diploma te behalen. De activeringscomponent van motivatie is een vitaal element in het begrijpen van de drijvende kracht achter menselijk gedrag.

Activering verwijst naar het initiëren en aanwakkeren van gedrag, wat individuen in de richting van hun doelen drijft. Activering omvat de fysiologische en psychologische processen die mensen aanzetten tot actie. Het omvat de mentale en fysieke energie die nodig is om activiteiten te ondernemen en doelen na te streven.

De zes soorten motivatie, waaronder prestatie, macht en verbondenheid, kunnen individuen activeren op basis van hun unieke behoeften en verlangens. Door de verschillende motivatietypes te begrijpen, kunnen individuen specifieke triggers aanboren die hun motivatie activeren en hen naar succes drijven.

Het vergroten van zelfmotivatie is cruciaal voor het optimaliseren van activering, waarbij technieken zoals het stellen van doelen, het cultiveren van positieve gewoonten en het behouden van een groeimindset naar voren komen. Het begrijpen van de veelzijdige aard van activering en het toepassen van strategieën om zelfmotivatie te verbeteren, kan het algehele welzijn en succes van een individu aanzienlijk beïnvloeden.

 

Volharding

Doorzettingsvermogen houdt in dat je hard blijft werken en je blijft inspannen voor de oorspronkelijke taak, ondanks obstakels in bepaalde stadia/punten. Een voorbeeld van doorzettingsvermogen is het regelmatig bijwonen van de les ondanks dat je moe bent of geïntimideerd door de stof. De component doorzettingsvermogen van motivatie is een cruciaal aspect dat het uithoudingsvermogen en de standvastigheid van individuen bepaalt bij het nastreven van hun doelen.

Volharding verwijst naar het volhouden van inspanningen en toegewijd blijven ondanks uitdagingen of tegenslagen. Het gaat om de aanhoudende inzet van energie en middelen voor een bepaald doel. Het is nauw verbonden met intrinsieke motivatie, die voortkomt uit interne factoren zoals persoonlijke interesses en waarden.

Prestatiemotivatie speelt een belangrijke rol in het bevorderen van volharding, omdat individuen streven naar persoonlijke groei en de voldoening van het bereiken van hun doelen. Het verhogen van zelfmotivatie draagt bij aan volharding. Technieken zoals visualisatie, zelfreflectie en steun zoeken bij anderen kunnen helpen om het vermogen om door te zetten te bevorderen. Het cultiveren van een groeimindset en het behouden van een positieve instelling kan ook het doorzettingsvermogen bij het nemen van hindernissen vergroten.

Het begrijpen en koesteren van de doorzettingscomponent van motivatie is essentieel voor individuen om moeilijkheden of wegversperringen te overwinnen, geconcentreerd te blijven en uiteindelijk succes op lange termijn te boeken.

 

Intensiteit

Intensiteit verwijst naar de kracht en concentratie van individuen om hun doelen of taken na te streven. Het vertegenwoordigt de mate van focus en enthousiasme voor een bepaalde taak of doel. Intensiteit omvat de gedrevenheid en vastberadenheid van individuen, die kan variëren in verschillende situaties en taken.

Een voorbeeld van gedrag met een hoge intensiteit is een student die regelmatig lessen bijwoont, regelmatig deelneemt aan discussies met de professor en gebruik maakt van mogelijkheden buiten het klaslokaal om de beloning van goede cijfers te krijgen. In tegenstelling tot het verwachte gedrag van andere studenten, maakt deze voortdurende aandacht voor de stof van deze specifieke klas de intensiteit van deze student hoog.

De mate van al deze componenten beïnvloedt of een individu het gewenste doel kan bereiken. Sterke activatie betekent dat individuen eerder geneigd zijn om doelen te stellen en na te streven. Tegelijkertijd bepalen intensiteit en volharding hoeveel moeite individuen doen om dat doel te bereiken.

Zowel intrinsieke als extrinsieke factoren kunnen de intensiteit beïnvloeden. Intrinsieke motivatie, gedreven door persoonlijke interesses en waarden, kan een hoog niveau van intensiteit aanwakkeren als mensen diepe voldoening en plezier vinden in hun inspanningen. Omgekeerd kan extrinsieke motivatie, zoals beloningen of erkenning, de intensiteit verhogen door externe prikkels te geven voor een grote inspanning.

Er zijn verschillende soorten motivatie, waaronder groeimotivatie, waarbij individuen gemotiveerd worden door de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en voortdurende verbetering. Dit type intrinsieke motivatie kan leiden tot inspanningen met een hoge intensiteit als individuen ernaar streven om hun volledige potentieel te bereiken. Het verbeteren van zelfmotivatie is de sleutel tot het intensiveren van inspanningen.

Deze verbetering kan bestaan uit het stellen van duidelijke doelen, het behouden van een positieve mindset en het zoeken naar inspiratie bij rolmodellen of mentoren. Door intensiteit te koesteren, kunnen individuen hun energie en focus kanaliseren in hun bezigheden, waardoor hun potentieel voor prestaties en succes wordt gemaximaliseerd.

 

Theorieën over motivatie

Er zijn verschillende psychologische theorieën voorgesteld om de motivatie achter menselijk gedrag te verklaren. Hieronder staan enkele theorieën die motivatie verklaren.

 

Drijfveren en behoeften

De drive reduction motivatietheorie stelt dat individuen het meest gemotiveerd worden door de behoefte om hun biologische basisverlangens te vervullen, waaronder voedsel, water en slaap.

De behoeftehiërarchie van Abraham Maslow is gebaseerd op de behoefte van een individu om de fysiologische basisbehoeften te vervullen voordat er wordt overgegaan op psychologische verlangens. Zodra aan de fysiologische behoeften is voldaan, verschuift de aandacht naar andere behoeften, waaronder zekerheid en veiligheid, sociale behoeften, zelfverwerkelijking en eigenwaarde.

 

Instincten

De instincttheorie suggereert dat menselijke instincten ook individueel gedrag motiveren. Instincten zijn aangeboren of vaste gedragspatronen. Psychologen zoals Sigmund Freud, William McDougal en William James stellen dat menselijke basisinstincten die gedrag aansturen en motiveren cruciaal zijn voor het overleven van een organisme, zoals liefde, veiligheid, angst en reinheid.

 

Verlichtingstheorie

De arousal theorie van motivatie stelt dat individuen zelfgemotiveerd zijn om zich bezig te houden met gedrag dat hen in staat stelt om het optimale arousal niveau te behouden - individuen met een lagere arousal behoefte om ontspannende hobby's na te streven, zoals wandelen en lezen. Daarentegen zijn mensen met een hoge arousalbehoefte gemotiveerd om zich bezig te houden met spannend en opwindend gedrag, zoals autoracen.

 

De twee-factortheorie van Herzeberg

De twee-factortheorie voorgesteld door Frederick Herzberg stelt dat specifieke motivatoren leiden tot werktevredenheid. Daarentegen kunnen andere factoren, bekend als hygiënefactoren, tot ontevredenheid leiden als ze afwezig zijn. De aanwezigheid van hygiënefactoren zal de werktevredenheid niet verbeteren. Hun afwezigheid kan echter wel leiden tot een lagere motivatie en werktevredenheid.

Motiverende factoren of satisfiers zijn verantwoordelijkheid, groei, promotie, erkenning, werk en prestatie. Ontevredenheidsfactoren of hygiënefactoren zijn onder andere werkomstandigheden, persoonlijk leven, salaris, baanzekerheid, status, beleid, supervisie en interpersoonlijke relaties.

Motivatie van werknemers opbouwen betekent nieuwe gewoonten aanleren, een beloningssysteem opzetten en individuele motivatoren vinden die leiden tot werktevredenheid of ontevredenheid.

 

Kenmerken van motivatie

Motivatie is essentieel voor de redenen van de behoeften, verlangens en acties van mensen. Het heeft de volgende unieke kenmerken en eigenschappen.

 

Continu proces

Motivatie is een eindeloze en voortdurende reis. Omdat menselijke verlangens, wensen of behoeften eindeloos zijn en niet kunnen worden bevredigd door één behoefte op één moment te vervullen. Het proces is dynamisch en verandert voortdurend; als individuen leven en groeien, doen hun motivaties dat ook.

 

Behoeftevervullend proces

Een onbevredigde behoefte creëert spanning in het motivatiecentrum van een persoon die gedrevenheid stimuleert. Deze drijfveren genereren een zoektocht naar gedrag dat de behoefte bevredigt en de spanning vermindert, waardoor de motivatie toeneemt.

 

Dynamisch proces

Motivatie is een dynamische en complexe activiteit binnen de psyche van een persoon. Het is diep verbonden met menselijk gedrag dat nooit statisch is en voortdurend verandert naarmate de fysieke en emotionele behoeften van een individu veranderen door levens- en ontwikkelingsprocessen.

 

Psychologisch concept

Het concept motivatie is vooral psychologisch. Het berust op krachten die in het individu werken en die hen dwingen om op bepaalde manieren te handelen of juist niet te handelen. Of een individu deze handelingen als gunstig of ongunstig voor zijn welzijn beschouwt, wordt bepaald door wat hem motiveert en door de doelen, of het gebrek daaraan, in zijn leven.

 

Energieke kracht

Het is het proces dat individuen energie geeft of aanmoedigt om zich in te zetten om de organisatiedoelen te bereiken en hun behoeften te bevredigen, waardoor hun motivatie om de gestelde doelen te bereiken wordt aangewakkerd.

 

Doelgericht gedrag

Motivatie leidt tot een actie die doelgericht is omdat ze leidt tot het bereiken van organisatiedoelen en het bevredigen van persoonlijke behoeften.

 

Positief of negatief

Motivatie kan positief of negatief zijn. Positieve motivatie (de wortelaanpak) biedt beloningen zoals waardering, promotie en status. Negatieve motivatie (de stok-aanpak) legt de nadruk op straffen, boetes en bestraffingen.

 

Manieren om motivatie te verbeteren

Iedereen ervaart schommelingen in zijn motivatie en wilskracht. Op sommige momenten voelen mensen zich zeer gemotiveerd, gedreven en opgewonden. Op andere momenten ontbreekt het hen aan motivatie en weten ze niet zeker of ze de drive hebben om de doelen te bereiken die ze voor zichzelf hebben gesteld. Gelukkig kunnen ze strategieën ontwikkelen om hun motivatie te vergroten.

Gemotiveerd blijven en de motivatie verbeteren kan door realistische en haalbare doelen te stellen die iemands levensonderhoud ten goede komen. Door deze doelen op te splitsen in meer beheersbare, kleinere stappen kunnen ze gemakkelijker worden nagestreefd en bereikt, terwijl er vertrouwen wordt opgebouwd in iemands vermogen om een doel te stellen en te bereiken.

Door onbereikbare doelen te stellen, voelt iemand zich overweldigd en ongemotiveerd om zijn doel te bereiken. Het opsplitsen van doelen in kleine stappen kan de motivatie verhogen door iemand voor te bereiden op succes op de lange termijn.

Een andere belangrijke manier om de motivatie te verbeteren is om successen te erkennen en te vieren. Deze praktijk versterkt het zelfvertrouwen en is cruciaal voor de motivatie. Als mensen vertrouwen hebben in hun capaciteiten, geloven ze in zichzelf om doelen te bereiken die eerder misschien buiten bereik leken. Ze kunnen hun vaardigheden en capaciteiten gebruiken om een taak of doel te bereiken dat ze zich gesteld hebben.

Wanneer mensen zich onzeker voelen over hun capaciteiten, herinnert het focussen op prestaties hen aan wat ze in het verleden hebben bereikt. Reflecteren op deze prestaties kan mensen helpen om hun vooruitgang te volgen, zelftwijfel te beperken en hun sterke punten te identificeren. Zodra mensen hun sterke punten identificeren, voelen ze zich energiek, opgeladen en gemotiveerd.

Tot slot zorgt het accepteren en aangaan van uitdagingen en het identificeren van verbeteringen en zwakke punten waaraan men kan werken er ook voor dat mensen zich bekwamer en vaardiger voelen, wat resulteert in positieve resultaten en een grotere motivatie.

 

Conclusie

Verschillende motivatietheorieën beschrijven verschillende krachten die de menselijke motivatie sturen en leiden, en verschillende motivatoren werken voor iedereen. Inzicht in motivatie is cruciaal op alle gebieden van het leven omdat het mensen helpt de juiste doelen na te streven en te stellen en iemands motivatie te vergroten.

Verschillende factoren die iemands motivatie kunnen remmen of schaden zijn onder andere alles-of-niets denken, geloven dat alles snel moet worden bereikt en dat dezelfde aanpak/methode om doelen te bereiken voor iedereen werkt.

Daarom is het uiteindelijke doel voor individuen om de reden voor hun motivatie of gebrek daaraan te herkennen, om aan hun doelen te werken of om hun motivatie te verbeteren. Een aanhoudend gebrek aan motivatie is ook verbonden met mentale gezondheidsproblemen zoals depressie. Daarom is het belangrijk om met een professional uit de gezondheidszorg te praten als mensen een lage stemming, motivatie of apathie voelen die langer dan twee weken aanhoudt.

 

Anahana geestelijke gezondheidszorg

Wiki's

Positiviteit

Veerkracht

Dankbaarheid

Belazeren

Het bedriegersyndroom

Geestelijke gezondheid

Sociaal isolement

Schaduwwerk

Syncroniciteit

Grenzen

Emoties

Burnout

Medeleven

Positieve psychologie

Benadering Vermijding Conflict

Angst

Hoogfunctionerende angst

Welzijn

Motivatie

Rust en verteer

 

Blog

Hersenmist

Wat is narcisme

Seizoensgebonden affectieve stoornis

Digitale detox

Cognitieve gedragstherapie

Wat is schaduwwerk

Stigma op geestelijke gezondheid

Stoppen met piekeren

Stoppen met uitstellen

Hoe te stoppen met piekeren

 

Referenties

Motivatie: De drijvende kracht achter onze acties

Soorten motivatie - Intrinsieke en extrinsieke motivatie

9 Soorten motivatie om je doelen te bereiken - LifeHack

7 krachtige manieren om zelfmotivatie te verhogen - Thrive Global

Motivatie - Wikipedia

De inhoud van dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Het wordt altijd aanbevolen om een gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voordat u veranderingen aanbrengt in uw gezondheid of als u vragen of zorgen hebt over uw gezondheid. Anahana is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie.