Burn-out is het gevoel voortdurend gestrest te zijn en een achterstand is waarschijnlijk het gevolg van het ervaren van burn-out. Burn-out kan leiden tot veel fysieke en mentale symptomen die invloed hebben op het dagelijks leven en het vermogen om je voldaan te voelen. Er zijn manieren waarop we kleine veranderingen kunnen doorvoeren om stress te verminderen en een gezondere balans tussen werk en privé te creëren.

 

Wat is burn-out?

wat is burn-out?Burn-out is overmatige en langdurige mentale, fysieke en emotionele stress. Het kan ertoe leiden dat je je overweldigd, ongemotiveerd, uitgeput en voortdurend uitgeput voelt en niet in staat bent om aan de constante eisen van het leven te voldoen. Het kan zelfs andere mentale en fysieke gezondheidsproblemen veroorzaken.

Burn-out zorgt ervoor dat iemand zich niet productief, gelukkig en voldaan voelt en kan invloed hebben op iemands huis, werk en sociale leven. Een langdurige burn-out kan het immuunsysteem verzwakken, waardoor iemand vatbaarder wordt voor ziektes zoals verkoudheid of griep.

Het implementeren van praktijken die burn-out helpen bestrijden is van vitaal belang om verdere lichamelijke en geestelijke gezondheidssymptomen en chronische burn-out te voorkomen.

 

Soorten burn-out

Psychologen hebben vastgesteld dat er drie verschillende soorten burn-out zijn. Als je weet aan welke vorm van burnout iemand lijdt, kun je bepalen wat de beste behandeling is.

 

 

Burnout door overbelasting

Een burn-out door overbelasting is wanneer mensen blijven werken en meer moeite doen, bijna tot het punt waarop het hectisch wordt. Ze overtuigen zichzelf dat ze succes nastreven en dat ze dit zullen bereiken door steeds harder en harder te werken. Dit gaat ten koste van hun gezondheid en persoonlijke leven; een veelgebruikt copingmechanisme is klagen.

 

Burnout door te weinig uitdaging

 

Een te lage burn-out treedt op wanneer mensen zich niet gewaardeerd of nuttig voelen. Ze vervelen zich, hebben het gevoel dat ze geen mogelijkheden hebben en hebben geen passie of plezier voor datgene waar ze bij betrokken zijn; ze gaan er vaak mee om door zich los te maken van hun baan of andere verantwoordelijkheden, wat kan leiden tot het verder vermijden van verantwoordelijkheden, afstand nemen van hun werk of gezin en toenemend cynisme.

 

Burnout door verwaarlozing

Burn-out door verwaarlozing komt voort uit het gevoel hulpeloos te zijn en niet in staat om met verantwoordelijkheden om te gaan. Burn-out door verwaarlozing is vergelijkbaar met het imposter syndroom, waardoor mensen gaan twijfelen aan hun vaardigheden, talenten en prestaties en bang zijn om te worden ontmaskerd voor hun onvermogen. Copingmechanismen kunnen zijn: passief en ongemotiveerd zijn.

 

Oorzaken van burn-out

oorzaken van burn-outHoewel burn-out in de eerste plaats wordt beschouwd als werkgerelateerde stress, kunnen andere factoren zoals persoonlijke verantwoordelijkheden, levensstijl, persoonlijkheid of mentaliteit bijdragen aan de kans dat je een burn-out ervaart.

Iedereen die constant van zichzelf geeft, of het nu gaat om de zorg voor familieleden en kinderen of om hun werk, loopt al het risico op een burn-out door het Human Giver Syndrome.

Daarnaast kan de zorg voor je fysieke en emotionele gezondheid in je vrije tijd invloed hebben op hoe je omgaat met stress op het werk en in je privéleven.

 

Burn-out

De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat burn-out ".... gekenmerkt wordt door drie dimensies: gevoelens van energie-uitputting of uitputting; toegenomen mentale afstand tot het werk, of gevoelens van negativisme of cynisme gerelateerd aan het werk; en verminderde professionele effectiviteit." Verschillende situaties kunnen chronische stress op de werkplek of burn-out veroorzaken.

Enkele voorbeelden zijn werken in een chaotische, ongeorganiseerde en stressvolle omgeving, gebrek aan duidelijkheid over de verwachtingen van de baan, te veeleisende functies met te veel taken, het gevoel weinig of geen controle te hebben over het werk, geen erkenning of lof voor goed uitgevoerd werk of werk dat repetitief en saai is.

 

Lifestyle oorzaken van burn-out

Keuzes in je levensstijl kunnen van invloed zijn op het vermogen om met alledaagse stress en stress op het werk om te gaan. Gewoonten als te veel werken zonder tijd te nemen om te rusten, te ontspannen en te socialiseren, geen hechte en ondersteunende relaties hebben of hieraan prioriteit geven, slechte slaapgewoonten en geen prioriteit geven aan zelfzorg kunnen allemaal bijdragen aan een burn-out.

 

Menselijk geversyndroom

In het boek Burnout van Emily en Amelia Nagoski beschrijven ze iets dat het "Human Giver Syndrome" wordt genoemd en dat vrouwen treft door de microstressoren die vrouwen ervaren als vrouw in de maatschappij. Het is gebaseerd op de sociale aanname dat vrouwen al hun tijd, energie en middelen moeten geven om anderen te helpen en voor anderen te zorgen. Deze ongelijkheid bestaat in kinderopvang, de zorg voor familieleden en het huishouden.

De verwachting dat het egoïstisch is voor een vrouw om haar middelen en tijd aan zichzelf te besteden, creëert druk op vrouwen om "alles te kunnen doen", wat ertoe leidt dat veel vrouwen in stilte lijden aan een burn-out.

 

Persoonlijkheidskenmerken die bijdragen aan burn-out

Bepaalde persoonlijkheidskenmerken of denkwijzen kunnen bijdragen aan een burn-out. Eigenschappen zoals een perfectionist die vindt dat niets wat hij doet goed genoeg is, pessimistisch zijn over zichzelf of de wereld, het gevoel willen hebben dat je alles onder controle hebt, niet in staat zijn om taken aan anderen te delegeren en toe te wijzen en een type A persoonlijkheid zijn die veel presteert.

 

Burn-out symptomen

symptomen van burn-outDe Amerikaanse psycholoog Herbert Freudenberger definieert burn-out als "uitgeput raken door een buitensporig beroep op energie, kracht of hulpbronnen".

De symptomen van burn-out kunnen zowel lichamelijke als geestelijke symptomen zijn. Chronische stress en burn-out kunnen de lichamelijke en geestelijke gezondheid schaden en invloed hebben op het werk, dagelijkse taken, gezondheidstoestanden en het algehele welzijn.

Hoewel burn-out een geleidelijk proces kan zijn, is het cruciaal om de symptomen van burn-out te begrijpen en maatregelen te nemen om de symptomen te verlichten, zodat ze niet overgaan in meer chronische symptomen of ziekten.

 

Uitputting

Voortdurend het gevoel hebben fysiek, emotioneel en mentaal uitgeput te zijn is een grote indicator van burn-out. Sommige mensen kunnen zelfs een gevoel van angst ervaren, zich neerslachtig voelen of hoeveel ze ook slapen, ze voelen zich nog steeds uitgeput. Dit kan invloed hebben op het werk en het vermogen om dagelijks te functioneren en zich uiten in lichamelijke pijn en spijsverterings- en darmproblemen.

 

Sociale vervreemding

Frustraties koesteren ten opzichte van vrienden, werk, collega's of familie. Cynisch zijn, afstand nemen en je sociaal isoleren van vrienden en familie en je gevoelloos voelen over dagelijkse activiteiten zijn tekenen van burn-out.

 

Slechte geestelijke gezondheid

Angststoornissen of depressie zijn belangrijke tekenen van burn-out. Maar ook minder opvallende negatieve gevoelens kunnen wijzen op een burn-out, zoals een gevoel van mislukking en zelftwijfel, een gevoel van hulpeloosheid, verslagen of opgesloten zijn, je alleen en afstandelijk voelen, een gebrek aan motivatie en een verminderd gevoel van voldoening en prestatie.

 

Verminderde prestaties

Uitstelgedrag en een verminderd vermogen om dagelijkse taken op het werk of thuis uit te voeren door een gebrek aan energie. Een onvermogen om dagelijkse taken uit te voeren maakt het nog moeilijker om creatief te zijn, je te concentreren en met verantwoordelijkheden om te gaan. Dit wordt een cyclisch probleem dat leidt tot meer stress en burn-out. Als iemand merkt dat hij zich te vaak moe voelt, kan dit een teken van burn-out zijn.

 

Frequente ziekten

Burn-out, uitgeput zijn, gebrek aan eetlust, slaapgebrek en uitputting kunnen lichamelijke gevolgen hebben zoals een verzwakking van het immuunsysteem. Een neveneffect hiervan is de gevoeligheid om vaker ziek te worden.

Burn-out zorgt er ook voor dat het lichaam onder stress komt te staan, waardoor het cortisolniveau stijgt. Cortisol triggert de vecht-of-vluchtreactie, wat goed is als er een daadwerkelijke dreiging is, maar als het constant verhoogd is, veroorzaakt het ontstekingen in het lichaam. Chronische ontstekingen kunnen leiden tot ergere, gevaarlijkere ziekten, metabolische aandoeningen en aandoeningen.

 

Slapeloosheid

Burn-out kan ook slapeloosheid veroorzaken, waarbij iemand zich uitgeput voelt maar niet kan slapen. Een gebrek aan slaap schaadt de gezondheid en de stemming, en het onvermogen om te slapen, zelfs als je moe bent, kan frustrerend zijn.

 

Diagnose van burn-out

De diagnose burn-out is soms moeilijk te stellen, omdat er geen eenduidige test voor is. Er zijn echter bepaalde symptomen en tekenen die zorgverleners kunnen helpen bij het stellen van de diagnose.

Professionals in de gezondheidszorg gebruiken meestal een zelfbeoordelingsvragenlijst of een klinisch interview om burn-out te diagnosticeren. De zelfbeoordelingsvragenlijst is gebaseerd op een set gestandaardiseerde vragen die de aanwezigheid en ernst van burnoutsymptomen beoordelen.

Een algemeen erkend instrument is de Maslach Burnout Inventory (MBI) die bestaat uit drie subschalen om emotionele uitputting, depersonalisatie en persoonlijke prestatie te evalueren. Andere beoordelingsschalen zijn de Oldenburg Burnout Inventory en de Copenhagen Burnout Inventory. Deze metingen beoordelen de ernst van burnout symptomen en geven waardevolle inzichten in de omvang van de aandoening.

Naast deze gestandaardiseerde hulpmiddelen vertrouwt een professional in de geestelijke gezondheidszorg ook op een grondig medisch onderzoek, inclusief een lichamelijke en psychologische evaluatie, om andere mogelijke diagnoses of fysiologische oorzaken van uitputting uit te sluiten.

Omdat burn-out meestal gerelateerd is aan de werkomgeving, houden artsen ook rekening met de beroepsgeschiedenis van de patiënt, de eisen die aan het werk worden gesteld, de werkomgeving en werkgerelateerde stressoren.

 

Omgaan met burn-out

Burn-outpreventie is cruciaal om de symptomen van burn-out aan te pakken en te beheersen. Er kunnen veel kleine oefeningen worden uitgevoerd, maar ze moeten wel bewust worden geïmplementeerd.

 

Communicatie

Als de omgeving, op het werk of thuis, een burn-out veroorzaakt, ga dan in gesprek met iemand die je kan helpen om uit te zoeken hoe je een gezondere omgeving kunt creëren met meer grenzen om je geestelijke en lichamelijke gezondheid te beschermen.

Zelfs de mogelijkheid om met een veilig persoon over burn-out en stressfactoren te praten kan het zenuwstelsel diepgaand beïnvloeden en stress verlichten.

Je inzetten voor collega's, je aansluiten bij een gemeenschapsgroep, omgaan met vrienden en tijd doorbrengen met positieve mensen zijn andere manieren die helpen om te genezen van een burn-out.

 

Ondersteuning

Raadpleeg een professional op het gebied van geestelijke gezondheid of gezondheidszorg voor meer gespecialiseerde copingstrategieën. Als burn-out zich meer fysiek manifesteert in een ziekte, pijn of mentale gezondheidsproblemen, is het belangrijk om contact op te nemen met gekwalificeerde professionals.

 

Slaap

Slaap heeft een diepgaand effect op de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Slaapgebrek heeft gevolgen voor de stemming, de motivatie en het geheugen. Het is cruciaal om prioriteit te geven aan voldoende slaap.

 

Ontspannende activiteiten

Ontspannende activiteiten hebben voordelen voor het welzijn. Yoga, meditatie, tai chi, creatief bezig zijn en tijd doorbrengen in de natuur hebben allemaal de positieve voordelen dat ze stress verlichten en het lichaam in staat stellen om spanningen los te laten.

Het is ook belangrijk om activiteiten te doen die vreugde brengen. Hierdoor kan het lichaam in een staat van ontspanning verkeren en zich gemotiveerder voelen wanneer het terugkeert naar de dagelijkse verantwoordelijkheden.

 

Mindfulness

Meditatie, mindfulness en diep ademhalen kunnen helpen om bepaalde gevoelens te herkennen en door een overweldigd en uitgeput gevoel heen te werken. Ademen is een krachtig hulpmiddel dat mensen kan helpen om te gaan met burn-out symptomen.

 

Oefening

Minimaal 30 minuten per dag matig tot intensief bewegen heeft positieve voordelen voor de mentale en fysieke gezondheid, het gaat burn-out symptomen tegen en helpt met slapen, focus en motivatie.

 

Gezond dieet

Veranderingen in het voedingspatroon kunnen invloed hebben op het energieniveau en de stemming. Het minimaliseren van de consumptie van geraffineerde suikers, het eten van meer voedingsmiddelen met omega-3 vetzuren zoals vette vis, noten en zaden, en het beperken van de alcoholinname zal een positieve invloed hebben op de mentale en fysieke gezondheid. Sommige mensen kunnen baat hebben bij het gebruik van supplementen en adaptogenen om stress te verminderen, zoals magnesiumglycinaat, ashwagandha en leeuwenmantel.

Burn-out is een complex probleem dat pas na verloop van tijd ontstaat en opgemerkt wordt, maar dat ernstige en langdurige gevolgen heeft. Hoewel het onmogelijk is om de blootstelling aan stress op te heffen, is het belangrijk om je bewust te zijn van de verschillende soorten burnout en de symptomen ervan om de invloed ervan op de levenstevredenheid te verminderen.

Referenties

Burn-out: Symptomen en tekenen

Preventie en behandeling van burn-out - HelpGuide.org

3 soorten burn-out volgens psychologen (en tekenen dat je op een probleem afstevent) | Inc.com

Ik ben niet goed genoeg - Hoe patriarchale blindheid bijdraagt aan burn-out bij vrouwen

Burn-out een "beroepsfenomeen": Internationale classificatie van ziekten

De 7 angstaanjagende gezondheidseffecten van burn-out en wat eraan te doen

Burnout Onderzoek

Beroeps burnout - Wikipedia

Imposter Syndroom

10 min read

Imposter Syndroom

Als iemand ongegronde gevoelens van incompetentie en zelftwijfel heeft, kan dat een indicatie zijn van het imposter-syndroom.

Veerkracht

10 min read

Veerkracht

Het woord veerkracht is afgeleid van het Latijnse werkwoord resilire, dat terugslaan of terugspringen betekent. Volgens de American Psychological...

Gaslighting

10 min read

Gaslighting

Leer over het subtiele maar schadelijke psychologische instrument van gaslighting. Ontdek wat het is, waar het vandaan komt, en hoe je kunt herkennen...

Schaduwwerk

10 min read

Schaduwwerk

Het blootleggen van het innerlijke zelf en het begrijpen van de schaduwaspecten ervan is een krachtige praktijk die kan leiden tot persoonlijke...

Catastroferen

8 min read

Catastroferen

Leer meer over het concept catastroferen, de onderliggende oorzaken, tekenen en symptomen van catastrofaal denken en verschillende technieken die je...

Rust en digest

10 min read

Rust en digest

Rusten en verteren is als het indrukken van een resetknop en onszelf toestemming geven om gewoon te ademen en in vrede te zijn. Dus de volgende keer...