7

Positiviteit

Featured Image

Table of Contents

Positiviteit verwijst naar de kwaliteit of de toestand van positief, optimistisch of constructief zijn. Het gaat om een hoopvolle en zelfverzekerde houding ten opzichte van het leven, waarbij de aandacht eerder uitgaat naar kansen en mogelijkheden dan naar problemen en beperkingen.

Wat is positieve psychologie?

illustratie van een man met positief denkenDe positieve psychologie is een tak van de psychologie die welzijn en een beter leven bevordert. Terwijl de psychologie zich vaak richt op het ziektemodel dat zich bezighoudt met wat klinisch fout is, verschilt de positieve psychologie daarin dat zij zich richt op wat goed is. Zij richt zich op de sterke punten van een individu in plaats van op de zwakke punten en bouwt voort op het goede in het leven in plaats van zich te richten op het slechte, waardoor we een gelukkig en bevredigend leven kunnen leiden.

Dr. Martin E.P. Seligman, de grondlegger van de positieve psychologie, legt uit dat de meeste psychotherapeuten en farmacologen proberen de belemmerende omstandigheden in het leven weg te nemen. Toch verschillen deze technieken van de technieken die helpen de voorwaarden in het leven op te bouwen, wat het doel is van de positieve psychologie. Dit betekent dat deze praktijken het leven kunnen verbeteren van degenen die wel of niet lijden aan geestelijke ziekten. Ze moeten echter niet worden gebruikt als vervanging van traditionele therapie, maar eerder als aanvulling. Net zoals chakra's en chakrastenen worden gebruikt als aanvulling op de traditionele geneeskunde.

 

Hoe beïnvloedt positiviteit ons welzijn?

Eigen welzijn is subjectief, waarbij individuen dingen anders ervaren, waarderen en genieten. Iemands subjectieve welzijn (SWB) is hoe goed iemands leven aanvoelt en omvat aspecten als geluk en levenstevredenheid. Een hoge SWB leidt tot veel positieve effecten, zoals:

 • Betere gezondheid en een langere levensduur
 • Betere uitvoering van het werk
 • Meer bevredigende relaties
 • Sterkere immuunsystemen
 • Betere fysieke gezondheid
 • Lagere niveaus van burn-out
 • Minder slaapproblemen
 • Meer zelfcontrole

 

Positieve vooruitzichten vs. negatieve vooruitzichten

positieve vs. negatieve vooruitzichtenEen positieve kijk op het leven is essentieel om je welzijn te verbeteren en succes te boeken. Een positieve instelling kan je helpen gemotiveerd te blijven, door te zetten bij uitdagingen en te voorkomen dat negatieve gedachten je geest overnemen. Aan de andere kant kan een negatieve kijk op het leven leiden tot gevoelens van hulpeloosheid en hopeloosheid, wat leidt tot een laag zelfbeeld en een gebrek aan motivatie.

Positiviteit betekent dat je gelooft dat alles uiteindelijk goed afloopt, en dat je in elke tegenslag kansen ziet. Je richt je op oplossingen in plaats van op problemen, en ziet uitdagingen als een kans om te groeien. Aan de andere kant kan een negatieve visie het tegenovergestelde effect hebben - je kunt pessimistisch worden en denken dat je nooit iets goeds overkomt.

 

De voordelen van een positieve geest

Studies van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Centers for Disease Control and Prevention tonen aan dat positiviteit de gezondheid op vele manieren ten goede komt. Positiviteit wordt in verband gebracht met lagere sterftecijfers, minder depressies, minder leed en pijn, een grotere weerstand tegen ziekten, een beter psychologisch en fysiek welzijn en een betere cardiovasculaire gezondheid.

Verlaagt het risico op hart- en vaatziekten: Verminderde cardiovasculaire sterfte is een van de meest bestudeerde resultaten in verband met positiviteit. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met een optimistische instelling aanzienlijk minder kans hebben om te sterven aan hart- en vaatziekten en beroertes dan mensen die te pessimistisch zijn. Dit komt deels doordat mensen met een optimistische instelling geneigd zijn beter voor zichzelf te zorgen omdat ze het gevoel hebben dat ze hun gezondheid beter onder controle hebben.

Minder stress: Positiviteit is gekoppeld aan het verbeteren van mentale en emotionele reacties. Positieve mensen reageren op stressvolle situaties eerder met veerkracht en vastberadenheid dan met een negatieve instelling. Dit betekent dat zij beter in staat zijn om te gaan met de stressfactoren van het dagelijks leven, wat resulteert in een sterker vermogen om met moeilijke situaties om te gaan.

Verbetert de fysieke gezondheid: Mensen met een optimistische instelling zijn geneigd zich gezonder te gedragen, zoals vaker sporten en evenwichtig eten. Dit draagt bij tot een betere cardiovasculaire gezondheid en algemeen welzijn.

 

Het PERMA-model

Dr. Seligman's PERMA theorie van welzijn bestaat uit een model dat vijf bouwstenen omvat, die, indien gecultiveerd, een groter welzijn mogelijk maken. Individuen zullen een groter welzijn bereiken met verschillende niveaus van elk van de vijf bouwstenen, aangezien hoe een goed leven eruit ziet van persoon tot persoon verschilt. Het PERMA model ziet er als volgt uit:

Positieve emoties: omvatten gevoelens als geluk, plezier en troost. We kunnen onze mentale positiviteit over het verleden vergroten door dankbaarheid en vergeving, over het heden door mindfulness en het genieten van ervaringen, en over de toekomst door hoop en optimisme. Hoewel deze positieve emoties alleen het welzijn niet significant zullen verhogen, is het ervaren van deze emoties nog steeds belangrijk en kan het leiden tot onmiddellijke tevredenheid en plezier.

Engagement: omvatten diepe niveaus van betrokkenheid bij een bepaalde activiteit, vaak gedefinieerd als flow. Flow is een toestand waarin iemand zich concentreert op een uitdagende taak terwijl zijn zelfbewustzijn en tijdsbesef vervagen. Flow geldt voor vele activiteiten, zoals een muziekinstrument bespelen, fysieke activiteiten uitvoeren, koken en gesprekken voeren.

Relaties: omvatten sociale banden, zich geliefd en verzorgd voelen door dierbaren, en zich geïntegreerd voelen in de samenleving. Zij kunnen vaak ervaringen versterken die bijdragen tot welzijn. Relaties geven vaak zin aan het leven en bieden steun als men zich down voelt. In een relatie ervaren "gevers" meer betekenis, en "nemers" meer geluk. Geef terug aan anderen, en accepteer de vrijgevigheid van anderen.

Zingeving in het leven: verwijst naar het vinden van een doel en richting in het leven en het gevoel deel uit te maken van iets dat groter is dan jezelf. Je beste krachten kennen en die gebruiken om bij en in dienst te staan van iets groters is een geweldige manier om zin te vinden. Iets filantropisch doen om een ander te helpen heeft een sterk effect. Een voorbeeld hiervan laat zien dat geld uitgeven aan anderen een groter positief effect heeft op iemands geluk dan geld uitgeven aan zichzelf.

Accomplishment: is succes, bekwaamheid, en een gevoel van persoonlijke prestatie, waardoor wij kunnen gedijen. Een gevoel van persoonlijke ambitie en gedrevenheid is essentieel voor ons welzijn, en mensen streven prestatie na, zelfs als dit niet leidt tot de andere aspecten van PERMA.

 

Stroom

stroom uitgelegd, zoals in positieve stroomHet bereiken van de staat van flow is de belangrijkste component van een boeiend leven. Mihaly Csikszentmihalyi is de bedenker van de flow-theorie, die deze beschrijft als een "staat van positief welzijn die idealiter de mate van uitdaging in evenwicht brengt met de vaardigheid van een persoon". Het is een toestand van hypofrontaliteit, waarin er een verminderde cerebrale bloedstroom is in de prefrontale cortex, met uitzondering van iemands uitvoerende aandacht. Dit maakt de intense concentratie mogelijk die bij flow wordt ervaren, door selectief andere hogere cognitieve vermogens van de prefrontale cortex uit te schakelen.

Wanneer men in flow is, komt men in een extatische staat, anders dan het dagelijks leven. Zij ervaren maximale concentratie op de top van hun kunnen en beginnen de tijd uit het oog te verliezen. Beoefenaars bereiken deze toestand wanneer zij een moeilijke uitdaging hebben volbracht en voldoende sterke vaardigheden hebben verworven.

Wanneer dit wordt bereikt, verliezen mensen hun aandacht voor tijd en zichzelf en zijn ze uitsluitend bezig met hun taak, wat leidt tot hoge prestaties, creativiteit en plezier. Dit gebeurt omdat het individu te gefocust is om de cognitieve middelen te hebben om aan iets anders te besteden.

Mensen die meer tijd doorbrengen in een flow-toestand ervaren een hogere kwaliteit van leven omdat ze hogere niveaus van concentratie, creativiteit en positieve emoties rapporteren. Het bereiken van flow kan alleen gebeuren als de uitdaging gemakkelijk genoeg is om iemands vaardigheden te evenaren.

 

Hoe flow voelt

 1. Volledig betrokken bij wat we doen - gefocust, geconcentreerd
 2. Een gevoel van extase - van buiten de alledaagse werkelijkheid staan
 3. Grote innerlijke helderheid - weten wat er moet gebeuren en hoe goed we daar zullen komen
 4. Weten dat de activiteit uitvoerbaar is - dat onze vaardigheden geschikt zijn voor de taak
 5. Een gevoel van sereniteit - geen zorgen over zichzelf, en een gevoel van groeien voorbij de grenzen van het ego
 6. Tijdloosheid - volledig gericht op het heden, uren lijken voorbij te gaan in minuten
 7. Intrinsieke motivatie - Wat flow produceert wordt zijn beloning

 

Positief denken

Positief denken wordt snel een populaire gezondheidstrend onder gezondheidsdiensten in het hele land. Studies hebben aangetoond dat een positieve houding en kijk op het leven kan leiden tot verschillende gezondheidsvoordelen, zoals een betere werking van het immuunsysteem, een betere slaapkwaliteit, minder stress en zelfs een langere levensduur. Positief denken betekent onaangenaamheden positiever en productiever benaderen.

Het ontwikkelen van een positieve houding en kijk op het leven vereist het bewust herkennen en vervangen van negatieve gedachten door positieve. Dit kan worden gedaan door eenvoudige praktijken zoals meer glimlachen, haalbare doelen stellen en mislukkingen zien als leermogelijkheden. Daarnaast moedigt de gezondheidsdienst mensen aan om positief tegen zichzelf te praten en mindfulness-activiteiten zoals yoga of meditatie te beoefenen. Met de juiste instelling is het mogelijk om veel gezondheidsvoordelen te halen uit positiviteit.

 

Wat is een positiviteitspercentage?

Het positiviteitspercentage geeft aan hoeveel positieve emoties mensen in een bepaalde periode ervaren. Het helpt beoordelen hoe goed een persoon het doet op het gebied van emotionele positiviteit en helpt gebieden te identificeren waar zij hun vooruitzichten moeten verbeteren. Dit percentage kan ook het algemene geluk meten, aangezien positiviteit essentieel is voor het algemene welzijn. Mensen kunnen hun positiviteitsratio berekenen door het aantal positieve emoties te meten dat zij voelen ten opzichte van hun totale emotionele ervaringen in een bepaalde periode.

 

Positieve Affirmaties

Positieve affirmaties zijn positieve zinnen en uitspraken die worden gebruikt om negatieve gedachten uit te dagen. De zelfbevestigingstheorie verklaart dat mensen positiviteit en een goed beeld van zichzelf proberen te behouden, en zich verzetten tegen factoren die het idee van zelfcompetentie bedreigen. Bij bedreiging kunnen zelfbevestigingen iemands gevoel van zelfcompetentie herstellen door een bredere kijk op het zelf te bieden en het mogelijk te maken zich te richten op bronnen van eigenwaarde die de bedreiging te boven gaan (Cascio 2016). Een algemeen gevoel van het zelf stelt ons in staat weerbaarder te worden tegen deze bedreigingen. Het vermindert de reactiviteit op gevaar, verzwakt eventuele bedreigingen voor de persoonlijke integriteit en beschermt het algehele psychologische welzijn.

Hoewel affirmaties nuttig kunnen zijn, is volgens de zelfbevestigingstheorie een essentieel aspect dat de affirmaties die men gebruikt een afspiegeling moeten zijn van zijn persoonlijke kernwaarden. Zelfbevestigingen moeten gericht zijn op positieve acties die een gevoel van eigen identiteit versterken, in plaats van op een willekeurig idee dat indruist tegen iemands kernwaarden. Iemands sterke punten moeten worden gebruikt als leidraad voor zijn affirmaties.

Affirmaties kunnen stress verminderen, welzijn verhogen, academische prestaties en relatie-uitkomsten verbeteren, en mensen meer openstellen voor gedragsverandering. Tijdens het beoefenen van zelfbevestiging moeten mensen zich echter vaak expliciet bewust zijn van de effecten van zelfbevestiging, wat het een uitdaging kan maken om op de ervaring in te gaan.

Beoefenaars moeten affirmaties drie tot vijf keer per dag herhalen om de positiviteit te versterken. Affirmaties opschrijven in een dagboek en ze oefenen in de spiegel zijn goede methoden om ze effectiever te maken.

 

Dagelijkse Affirmaties voor Positiviteit

 • Ik ben zelfverzekerd en bekwaam in wat ik doe.
 • Ik ben de architect van mijn leven; ik bouw het fundament en kies de inhoud ervan.
 • Ik ben superieur aan negatieve gedachten en lage acties.
 • Ik bezit de kwaliteiten die nodig zijn om zeer succesvol te zijn.
 • Geluk is een keuze. Ik baseer mijn geluk op mijn prestaties en de zegeningen die ik heb gekregen.
 • Mijn toekomst is een ideale projectie van wat ik me nu voorstel.
 • Ik heb vrede met alles wat gebeurd is, gebeurt en zal gebeuren.
 • Mijn huwelijk wordt elke dag sterker, dieper en stabieler.
 • Mijn bedrijf groeit, groeit en bloeit.
 • Ik verdien het om werk te hebben en goed betaald te worden voor mijn tijd, inspanningen en ideeën. Elke dag ben ik dichter bij het vinden van de perfecte baan voor mij.
 • Mijn perfecte partner komt eerder in mijn leven dan verwacht.
 • Ik stel hoge eisen aan mijn academische prestaties. Door er tijd en moeite in te steken, kan ik bereiken wat ik wil bereiken.

 

Middelen

 1. Harvard Health - "Positiviteitspsychologie" - https://www.health.harvard.edu/topics/positive-psychology
 2. Mayo Clinic - "Positief denken: Stop negatieve zelfpraat om stress te verminderen" - https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/positive-thinking/art-20043950
 3. Psychology Today - "Positiviteitspsychologie" - https://www.psychologytoday.com/us/basics/happiness/positive-psychology
 4. Programma voor positieve psychologie - "De ultieme lijst van boeken over positieve psychologie" - https://positivepsychology.com/positive-psychology-books/
 5. The Journal of Positive Psychology - "Routledge" - https://www.tandfonline.com/toc/rpos20/current
Positieve psychologie

11 min read

Positieve psychologie

Positieve psychologie is een tak van de psychologie die zich richt op de persoonlijkheid en psychologische eigenschappen en gedragingen van mensen,...

Rust en digest

10 min read

Rust en digest

Rusten en verteren is als het indrukken van een resetknop en onszelf toestemming geven om gewoon te ademen en in vrede te zijn. Dus de volgende keer...

Emoties

16 min read

Emoties

Emoties zijn complexe mentale toestanden die niet verward moeten worden met stemmingen en gevoelens. Specifiek zijn emoties bewuste mentale reacties...

Sociaal isolement

12 min read

Sociaal isolement

Sociaal isolement en eenzaamheid zijn toestanden die veel mensen in hun leven ervaren. Er zijn verschillende soorten, oorzaken en gevolgen van...

Welzijn

12 min read

Welzijn

Welzijn is een multidimensioneel concept dat een veelheid aan onderling verbonden factoren omvat. Het wordt algemeen erkend als de optimale staat van...

Burn-out

9 min read

Burn-out

Burn-out is het gevoel voortdurend gestrest te zijn en een achterstand is waarschijnlijk het gevolg van het ervaren van burn-out. Burn-out kan leiden...